PATAGONIA - Patagonia36
Instances of o

26DORond mae o (y)n bell iawn o [?] xxx .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bellfar.ADJ+SM iawnvery.ADV ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  but it's a very long way from [...]
26DORond mae o (y)n bell iawn o [?] xxx .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bellfar.ADJ+SM iawnvery.ADV ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  but it's a very long way from [...]
78DORoedden nhw (we)di dod yn y cerbyd lawr dyffryn o TrelewCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF cerbydcarriage.N.M.SG lawrdown.ADV dyffrynvalley.N.M.SG ofrom.PREP Trelewname .
  they had come in the coach down the valley from Trelew
81DORoedd o (ddi)m <(we)di rhoid> [?] dim_byd ar eu cyfer nhw pan (ba)sen [?] nhw cyrraedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP rhoidgive.V.INFIN dim_bydnothing.ADV aron.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P cyferdirection.N.M.SG nhwthey.PRON.3P panwhen.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P cyrraeddarrive.V.INFIN .
  he hadn't put anything in place for them when they arrived
88DORwel dw i (ddi)m yn siŵr iawn os oedd o (y)n mynd xxx wagenni .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN wagenniunk .
  well, I'm not quite sure whether he used to go [...] wagons
90DORxxx licio mynd i hel aur oedd o +...
  liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP helcollect.V.INFIN aurgold.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  [...] he used to like collecting gold...
137DORneu y pump <o Ragfyr> [/] (.) <o Ragfyr> [//] na o (...) Tachwedd .
  neuor.CONJ ythe.DET.DEF pumpfive.NUM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM na(n)or.CONJ oof.PREP TachweddNovember.N.M.SG .
  or the fifth of December... no, of... November
137DORneu y pump <o Ragfyr> [/] (.) <o Ragfyr> [//] na o (...) Tachwedd .
  neuor.CONJ ythe.DET.DEF pumpfive.NUM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM na(n)or.CONJ oof.PREP TachweddNovember.N.M.SG .
  or the fifth of December... no, of... November
137DORneu y pump <o Ragfyr> [/] (.) <o Ragfyr> [//] na o (...) Tachwedd .
  neuor.CONJ ythe.DET.DEF pumpfive.NUM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM oof.PREP RagfyrDecember.N.M.SG+SM na(n)or.CONJ oof.PREP TachweddNovember.N.M.SG .
  or the fifth of December... no, of... November
219DORmae o lot gwell rŵan .
  maebe.V.3S.PRES oof.PREP lotlot.QUAN gwellbetter.ADJ.COMP rŵannow.ADV .
  he's much better now
222DORond mae o (y)n mynd o_hyd i weld y doctorCS yndy .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN o_hydalways.ADV ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF doctordoctor.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  but he's still going to see the doctor isn't he.
229DORoedd o (y)n mynd bob dau neu dri mis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM mismonth.N.M.SG .
  he was going every two or three months
231DORa rŵan dw i (y)n credu bod o mynd <yn am(l)> [//] ddim mor aml .
  aand.CONJ rŵannow.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ynPRT amlfrequent.ADJ ddimnot.ADV+SM morso.ADV amlfrequent.ADJ .
  and now I think he goes not as often
253DORoes siŵr o fod .
  oesage.N.F.SG siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  yes, surely
258DORna (doe)s gyda fi (ddi)m llawer o amser .
  nano.ADV doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG gydawith.PREP fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  no, I don't have much time
280DORxxx mynd â mwy o bres a dod â llai o bethau bob tro .
  myndgo.V.INFIN âwith.PREP mwymore.ADJ.COMP oof.PREP bresmoney.N.M.SG+SM aand.CONJ dodcome.V.INFIN âwith.PREP llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  [...] take more money and bring fewer things every time
280DORxxx mynd â mwy o bres a dod â llai o bethau bob tro .
  myndgo.V.INFIN âwith.PREP mwymore.ADJ.COMP oof.PREP bresmoney.N.M.SG+SM aand.CONJ dodcome.V.INFIN âwith.PREP llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  [...] take more money and bring fewer things every time
329DORmae o (y)n gweithio xxx computadorasS .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweithiowork.V.INFIN computadorascomputer.N.F.PL .
  he works on computers.
360DORond mae (y)r cymdoges isio ei wneud o .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdogesneighbour.N.F.SG isiowant.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  but the neighbour, she wants to do it
580DORond [?] mae wedi bod dipyn o amser .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP bodbe.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  but it has been quite some time
581DORy ffarm gynta wnaeth o weithio yn [/] &k yn y dyffryn oedd xxx .
  ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP weithiowork.V.INFIN+SM ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF .
  the first farm he worked at in the valley was [...]
583DORy ffarm xxx wnaeth o weithio gynta pan ddoth o xxx .
  ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP weithiowork.V.INFIN+SM gyntafirst.ORD+SM panwhen.CONJ ddothcome.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S .
  the farm [...] was where he first worked when he came [...]
583DORy ffarm xxx wnaeth o weithio gynta pan ddoth o xxx .
  ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP weithiowork.V.INFIN+SM gyntafirst.ORD+SM panwhen.CONJ ddothcome.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S .
  the farm [...] was where he first worked when he came [...]

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.