PATAGONIA - Patagonia36
Instances of hi

22DORna oedd hi rhy oer .
  nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ oercold.ADJ .
  no, it was too cold
157DORond rŵan <dim gwybod> [?] os (y)dy hi (we)di bod heddiw .
  ondbut.CONJ rŵannow.ADV dimnot.ADV gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN heddiwtoday.ADV .
  but now [...] whether she's come today
170DORar twentyE cincoS oedd hi (y)n meddwl dod .
  aron.PREP twentytwenty.NUM cincofive.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  on the 25th, she was thinking of coming
175DORmae raid i fi alw arni h(i) [?] .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM alwcall.V.INFIN+SM arnion_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S .
  I need to call her
181DORmae hi reit dda .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM .
  she's very well
183DORoedd oedd hi reit dda heddiw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM heddiwtoday.ADV .
  yes, she was very well today
198DORwel mae hi awydd dod .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN .
  well, she wants to come
199DORond wrth bod hi ddim yn iawn (dy)dy hi (ddi)m awydd teithio .
  ondbut.CONJ wrthby.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT iawnOK.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG teithiotravel.V.INFIN .
  but since she isn't well she doesn't want to travel
199DORond wrth bod hi ddim yn iawn (dy)dy hi (ddi)m awydd teithio .
  ondbut.CONJ wrthby.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT iawnOK.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG teithiotravel.V.INFIN .
  but since she isn't well she doesn't want to travel
242DORmae hi (we)di galw arna i heddiw .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP galwcall.V.INFIN arnaon_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S heddiwtoday.ADV .
  she's called on me today
249DORbues i ddeg blynedd efo hi .
  buesbe.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddegten.NUM+SM blyneddyears.N.F.PL efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  I was with her for ten years
287DORwel (dy)dy hi (dd)im gwybod yn iawn eto .
  welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV etoagain.ADV .
  well, she doesn't really know yet
289DORwel (ba)sai hi (y)n licio dod ond xxx (dy)dy hi (ddi)m gallu dod .
  welwell.IM basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  well, she'd like to come, but [...] she can't come
289DORwel (ba)sai hi (y)n licio dod ond xxx (dy)dy hi (ddi)m gallu dod .
  welwell.IM basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  well, she'd like to come, but [...] she can't come
302DORxxx <LauraCS am bod> [?] hi (y)n dod (y)n_ôl i mi xxx .
  Lauraname amfor.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP miI.PRON.1S .
  [...] Laura, because she/it's coming back to me [...]
343DORneithiwr <oedd hi> [?] ?
  neithiwrlast_night.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ?
  was it last night ?
425DORmae hi (y)n glawio .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT glawiorain.V.INFIN .
  it's raining
427DORmae hi (y)n braf .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT braffine.ADJ .
  it's fine
521DORmae hi rhy gas .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ.[or].give.V.3S.PRES gasgas.N.M.SG .
  it's too nasty
529DORpob dwy flynedd mae hi (y)n gallu dod .
  pobeach.PREQ dwytwo.NUM.F flyneddyears.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  every two years she's able to come
532DORpob dwy flynedd mae hi (y)n gallu dod .
  pobeach.PREQ dwytwo.NUM.F flyneddyears.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  every two years she's able to come

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.