PATAGONIA - Patagonia19
Instances of wel for speaker EDU

80EDUwel beth_bynnag ydy o .
  welwell.IM beth_bynnaganyway.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  well whatever it is
144EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...
423EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...
474EDUwel (.) mae pawb yn hoffi cig (.) yn ein gwlad ni .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG ynPRT einour.ADJ.POSS.1P gwladcountry.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  well, everyone likes meat in our country
540EDUia wel (.) tipyn bach yn hwyrach faswn i (y)n deud .
  iayes.ADV welwell.IM tipynlittle_bit.N.M.SG bachsmall.ADJ ynPRT hwyrachlate.ADJ.COMP.[or].perhaps.ADV faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  yes, well, a lit bit later I would say
805EDUa (..) wel gwranda (.) uh dach chi gyd yn siarad Gymraeg (.) achos dach chi gyd yn dod o teuluoedd Cymraeg ia ?
  aand.CONJ welwell.IM gwrandalisten.V.2S.IMPER uher.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN GymraegWelsh.N.F.SG+SM achosbecause.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S teuluoeddfamilies.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG iayes.ADV ?
  and, well, listen, er, you all speak Welsh because you all come from Welsh families don't you?
853EDUwel (dy)na be (y)dy wirion .
  welwell.IM dynathat_is.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM .
  well isn't that silly
857EDUwel dach chi (y)n wirion .
  welwell.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM .
  well, you're silly
1164EDUwel &d gwarthus .
  welwell.IM gwarthusdisgraceful.ADJ .
  well, outrageous
1210EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.