PATAGONIA - Patagonia19
Instances of neu for speaker EDU

114EDUsaith neu wyth ?
  saithseven.NUM neuor.CONJ wytheight.NUM ?
  seven or eight?
129EDUneu [/] neu [/] neu pwy ?
  neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ pwywho.PRON ?
  or who?
129EDUneu [/] neu [/] neu pwy ?
  neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ pwywho.PRON ?
  or who?
129EDUneu [/] neu [/] neu pwy ?
  neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ pwywho.PRON ?
  or who?
368EDUneu be ?
  neuor.CONJ bewhat.INT ?
  or what?
429EDUneu gyda pwy ?
  neuor.CONJ gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  or with who?
564EDUcoffi â llaeth neu coffi hufen ?
  cofficoffee.N.M.SG âwith.PREP llaethmilk.N.M.SG neuor.CONJ cofficoffee.N.M.SG hufencream.N.M.SG ?
  coffee with milk or coffee with cream?
571EDUneu weithiau be arall ?
  neuor.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM bewhat.INT arallother.ADJ ?
  or sometimes what else?
627EDUgobeithio bod yna &ð <dach chi ddim> [//] dach chi (y)n bwyta y [/] y fwyd yna cyn cael cinio neu cyn cael brecwast ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG neuor.CONJ cynbefore.PREP caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  I hope that you eat that food before having lunch or before having breakfast?
728EDUyn Gymraeg neu yn Sbaeneg dach chi (y)n ganu ?
  ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM neuor.CONJ ynin.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT ganusing.V.INFIN+SM ?
  do you sing in Welsh or Spanish?
1216EDUneu o(edde)n nhw ddim yn siarad yn iawn ?
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  or did they not speak properly?
1241EDUneu Sbaeneg mae hi (y)n siarad â ti ?
  neuor.CONJ SbaenegSpanish.N.F.SG maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT siaradtalk.V.INFIN âwith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  or does she speak to you in Spanish?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.