PATAGONIA - Patagonia19
Instances of cael for speaker EDU

30EDUie faint oedd hi (y)n cael ?
  ieyes.ADV faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  yeah, what age was she turning?
111EDUfaint oedd hi (y)n cael ?
  faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  what age was she turning?
554EDUdach chi (y)n cael frecwast yn yr ysgol ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  do you have breakfast at the school?
558EDUbe chi (y)n cael i frecwast ?
  bewhat.INT chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN ito.PREP frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM ?
  what do you have for breakfast?
584EDUmm <a ti (y)n cael> [//] a chi (y)n cael frecwast cyn dechrau &s stydio .
  mmmm.IM aand.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN aand.CONJ chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM cynbefore.PREP dechraubegin.V.INFIN stydiostudy.V.INFIN .
  mm, and you have breakfast before studying
584EDUmm <a ti (y)n cael> [//] a chi (y)n cael frecwast cyn dechrau &s stydio .
  mmmm.IM aand.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN aand.CONJ chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM cynbefore.PREP dechraubegin.V.INFIN stydiostudy.V.INFIN .
  mm, and you have breakfast before studying
587EDUdach chi (y)n mynd syth gyda (y)r athrawes a wedyn dach chi (y)n cael brecwast .
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT myndgo.V.INFIN sythstraight.ADJ gydawith.PREP yrthe.DET.DEF athrawesteacher.N.F.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG .
  you're going straight with the teacher and then you're having breakfast
589EDUam faint o (y)r gloch chi (y)n cael brecwast ?
  amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  at what time do you have breakfast?
599EDUa wedyn (.) dach chi (y)n cael amser rhydd i gael y brecwast ynde ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG rhyddfree.ADJ.[or].give.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S gaelget.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF brecwastbreakfast.N.MF.SG yndeisn't_it.IM ?
  and then you have free time to have breakfast don't you?
601EDU+< chi (y)n cael recreoS hefyd i: gael brecwast ?
  chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN recreore-create.V.1S.PRES hefydalso.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  you have break too, to have breakfast?
627EDUgobeithio bod yna &ð <dach chi ddim> [//] dach chi (y)n bwyta y [/] y fwyd yna cyn cael cinio neu cyn cael brecwast ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG neuor.CONJ cynbefore.PREP caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  I hope that you eat that food before having lunch or before having breakfast?
627EDUgobeithio bod yna &ð <dach chi ddim> [//] dach chi (y)n bwyta y [/] y fwyd yna cyn cael cinio neu cyn cael brecwast ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG neuor.CONJ cynbefore.PREP caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  I hope that you eat that food before having lunch or before having breakfast?
647EDUac o le ti (y)n cael yr arian ?
  acand.CONJ oof.PREP leplace.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN yrthe.DET.DEF arianmoney.N.M.SG ?
  and from where do you get the money?
722EDUpa caneuon i mi cael gwybod .
  pawhich.ADJ caneuonsongs.N.F.PL ito.PREP miI.PRON.1S caelget.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN .
  what songs, if I may know?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.