PATAGONIA - Patagonia39: Glossed version

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1LIAa wedyn mae llall (w)edi (.) der(byn) [//] cael ei derbyn yn periodistaS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES llallother.PRON wediafter.PREP derbynreceive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S derbynreceive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN ynPRT periodistajournalist.N.M .
  and the other has been accepted as a journalist.
2AMApaid â deud .
  paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP deudsay.V.INFIN .
  you don't say.
3LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
4AMA+< yn Buenos_AiresCS ?
  ynin.PREP Buenos_Airesname ?
  in Buenos Aires?
5LIAyn Buenos_AiresCS .
  ynin.PREP Buenos_Airesname .
  in Buenos Aires.
6LIAond (.) mae ddim isio sefyll yn Buenos_AiresCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG sefyllstand.V.INFIN ynin.PREP Buenos_Airesname .
  but she doesn't want to stay in Buenos Aires.
7AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
8LIAmae isio mynd <i fyw> [//] i weithio i CordobaCS .
  maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM ito.PREP weithiowork.V.INFIN+SM ito.PREP Cordobaname .
  she wants to go and live... work in Cordoba.
9AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
10AMAmae (y)n licio CordobaCS .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT liciolike.V.INFIN Cordobaname .
  she likes Cordoba.
11LIAmwy tawel (y)chydig bach na Buenos_AiresCS .
  mwymore.ADJ.COMP tawelquiet.ADJ ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ na(n)or.CONJ Buenos_Airesname .
  a little quieter than Buenos Aires.
12AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
13LIAfel mae <&pɒ &ə> [//] popeth nawr .
  fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG nawrnow.ADV .
  like everything is now.
14AMA+< <dw i> [?] siŵr [/] siŵr o fod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S siŵrsure.ADJ siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  I'm sure.
15AMAsiŵr o fod .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  I'm sure.
16LIAa wedyn mae DeinaCS yn [/] yn stydio .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES Deinaname ynPRT ynPRT stydiostudy.V.INFIN .
  and then Deina is studying.
17AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
18LIAa wedyn mae popeth +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG .
  and then everything...
19AMA+< mae hi (y)n dal (y)mlaen i stydio ffwrdd ?
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV ito.PREP stydiostudy.V.INFIN ffwrddway.N.M.SG ?
  she's still studying away?
20LIAna fan hyn .
  nano.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  no, here.
21LIAfan hyn fan hyn .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here, here.
22AMA+< fan hyn .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here.
23AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
24LIAna fan hyn .
  nano.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  no, here.
25AMA+< fan hyn .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here.
26LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
27AMA+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
28LIAfan hyn .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here.
29LIAa wedyn mae (.) popeth jyst yn ei le nawr .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG jystjust.ADV ynPRT eihis.ADJ.POSS.M.3S lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM nawrnow.ADV .
  and everything is in its place now.
30AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
31AMAna ohCS do [?] ?
  nano.ADV ohoh.IM doyes.ADV.PAST ?
  no, oh, yes?
32AMAiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
33LIAyndy wrth lwc .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH wrthby.PREP lwcluck.N.F.SG .
  yes, with any luck.
34AMAia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes of course.
35LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
36LIAxxx +/.
  .
  
37AMA+< tra bod y plant yn iawn mae rywun yn iawn .
  trawhile.CONJ bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT iawnOK.ADV maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  so long as the children are ok, anybody's ok.
38LIA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
39AMA+< wyddost [?] ti ?
  wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ?
  you know?
40LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
41AMAteliffon .
  teliffontelephone.N.M.SG .
  phone.
42LIApan fydd (.) rywun yn iawn dw i (y)n deud mae &nan +//.
  panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT iawnOK.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN maebe.V.3S.PRES .
  when somebody is ok, I say...
43LIAoedd nain yn arfer deud hynna .
  oeddbe.V.3S.IMPERF naingrandmother.N.F.SG ynPRT arferuse.V.INFIN deudsay.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP .
  grandma used to say that.
44AMA+< mae o hanner +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S hannerhalf.N.M.SG .
  it's half...
45AMA+, <hanner yr um (.)> [//] hanner peth .
  hannerhalf.N.M.SG yrthe.DET.DEF umum.IM hannerhalf.N.M.SG peththing.N.M.SG .
  it's half of it.
46LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
47LIApan fydd y plant yn iawn (.) dan ni (y)n iawn .
  panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT iawnOK.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT iawnOK.ADV .
  when the children are ok, we're ok.
48LIApan fydd y plant ddim yn iawn dan ni chwaith ddim yn iawn .
  panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT iawnOK.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P chwaithneither.ADV ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  when the children aren't ok, we aren't ok either.
49AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
50AMA+< yn drist .
  ynPRT dristsad.ADJ+SM .
  sad.
51AMA+< dan ni (y)n drist (he)fyd .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT dristsad.ADJ+SM hefydalso.ADV .
  we're sad too.
52AMAhym +...
  hymhmm.IM .
  mm...
53AMAfelly (y)n union mae .
  fellyso.ADV ynPRT unionexact.ADJ maebe.V.3S.PRES .
  that's it exactly.
54LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
55LIAfel (y)na mae (y)r byd .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG .
  that's what the world is like.
56AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
57LIAa mae TrevelinCS +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Trevelinname .
  and Trevelin is...
58LIAfwy o bobl yn TrevelinCS bob dydd .
  fwymore.ADJ.COMP+SM oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynin.PREP Trevelinname bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  more people in Trevelin every day.
59LIAbobl sy (y)n dod i &vi +/.
  boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP .
  people who come to...
60AMA+< dan ni (y)n nabod neb yma na ?
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN nebanyone.PRON ymahere.ADV nano.ADV ?
  we don't know anybody here, do we?
61LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
62AMAmae (y)na (.) lot o bobl diarth .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM diarthstrange.ADJ .
  there are a lot of strangers.
63LIA+< bobl o allan yn dod .
  boblpeople.N.F.SG+SM ohe.PRON.M.3S allanout.ADV ynPRT dodcome.V.INFIN .
  outsiders coming in.
64AMAxxx o bobl .
  oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM .
  [...] people.
65LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
66AMAgobeithio bod (y)na bobl &ð (.) dda yn dod noS ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV boblpeople.N.F.SG+SM ddagood.ADJ+SM ynPRT dodcome.V.INFIN nonot.ADV ?
  I hope there are some good people coming, eh?
67LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
68LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
69LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
70LIAgobeithio .
  gobeithiohope.V.INFIN .
  I hope so.
71LIAachos (.) oes (y)na ddim gwaith yn [/] yn y lle (y)ma .
  achosbecause.CONJ oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM gwaithwork.N.M.SG ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ymahere.ADV .
  because there isn't any work here.
72AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
73AMA+< na .
  nano.ADV .
  no.
74AMAna na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no no.
75LIA+< a wedyn +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  then...
76LIAweithiau mae o ddim yn ddeg .
  weithiautimes.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT ddegten.NUM+SM .
  sometimes it's not fair.
77AMA+< mae o &h anodd iddyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S anodddifficult.ADJ iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's difficult for them.
78LIAbobl dod (.) a maen nhw (y)n cael y gwaith .
  boblpeople.N.F.SG+SM dodcome.V.INFIN aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG .
  people come and they get the work.
79AMA+< a maen nhw (y)n cael y gwaith .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG .
  they get the work.
80LIA+< a bobl <o (y)r> [/] o (y)r dre <dim &ka> [//] dim ei gael o ynde .
  aand.CONJ boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF oof.PREP yrthe.DET.DEF dretown.N.F.SG+SM dimnot.ADV dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S gaelget.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  and people from the town don't get it.
81AMAia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes.
82LIAmae hynna ddim yn ddeg iawn .
  maebe.V.3S.PRES hynnathat.PRON.DEM.SP ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT ddegten.NUM+SM iawnOK.ADV .
  that's not very fair.
83AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
84LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
85LIAmae (y)r haul yn dod allan .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF haulsun.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  the sun's coming out.
86AMAmae (y)r haul wedi dod wrth lwc .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF haulsun.N.M.SG wediafter.PREP dodcome.V.INFIN wrthby.PREP lwcluck.N.F.SG .
  with any luck the sun has come.
87LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
88AMAa mae (y)r blodau weld neis .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blodauflowers.N.M.PL weldsee.V.INFIN+SM neisnice.ADJ .
  and the flowers look nice.
89LIAyndy o ar_ôl y glaw ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ohe.PRON.M.3S ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF glawrain.N.M.SG ?
  yes, from after the rain?
90AMAneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice.
91LIAbe o(eddw)n i mynd i ddeud ?
  bewhat.INT oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM ?
  what was I going to say?
92LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
93LIAwyt ti (y)n dod <i (y)r (.)> [/] i (y)r te (.) sy &m +//.
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF tetea.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL .
  are you coming to the tea that's..?
94AMAydw .
  ydwbe.V.1S.PRES .
  yes.
95LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
96LIAwyt ti (y)n mynd i helpu ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP helpuhelp.V.INFIN ?
  are you going to help?
97AMA+< ydw dw i (y)n helpu .
  ydwbe.V.1S.PRES dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT helpuhelp.V.INFIN .
  yes, I'm helping.
98LIAahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, there we go.
99AMA+< <debyg iawn> [=! laughs] !
  debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV !
  probably!
100AMAdebyg iawn .
  debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  probably.
101AMAa dw i wedi +...
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP .
  and I've...
102AMAlle wyt ti mynd ?
  llewhere.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ?
  where are you going?
103AMAteliffon arall .
  teliffontelephone.N.M.SG arallother.ADJ .
  another phone[call].
104AMAahCS !
  ahah.IM !
  ah!
105LIA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.
106LIAsiareda (y)n dawel .
  siaredatalk.V.2S.IMPER ynPRT dawelquiet.ADJ+SM .
  speak quietly.
107LIAmi wnewn ni (y)mlaen wedyn .
  miPRT.AFF wnewndo.V.1S.PRES+SM niwe.PRON.1P ymlaenforward.ADV wedynafterwards.ADV .
  we'll continue later.
108AMA[- spa] hola ?
  holahi.E ?
  hello?
109AMA[- spa] buenas tardes .
  buenaswell.ADJ.F.PL tardeslate.N.F.PL .
  good evening.
110AMA[- spa] cómo le va ?
  cómohow.INT lehim.PRON.OBL.MF.23S vago.V.3S.PRES ?
  how are you doing?
111AMA[- spa] bien &es +//.
  bienwell.ADV .
  good.
112AMA[- spa] estoy en el pueblo .
  estoybe.V.1S.PRES enin.PREP elthe.DET.DEF.M.SG pueblovillage.N.M.SG .
  I'm in the village.
113AMA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
114AMA[- spa] sí sí xxx .
  yes.ADV yes.ADV .
  yes yes [...].
115AMA[- spa] vos también ?
  vosyou.PRON.SUB.2S tambiéntoo.ADV ?
  you too ?
116AMA[- spa] sí es a las siete de la tarde en el salón central .
  yes.ADV esbe.V.3S.PRES ato.PREP lasthe.DET.DEF.F.PL sieteseven.NUM deof.PREP lathe.DET.DEF.F.SG tardeafternoon.N.F.SG enin.PREP elthe.DET.DEF.M.SG salón.N.M.SG centralcentre.ADJ.M.SG .
  yes at seven in the evening in the central hall.
117AMAenS elS salónS centralS sobreS mm elS cambioS climáticoS .
  enin.PREP elthe.DET.DEF.M.SG salón.N.M.SG centralcentre.ADJ.M.SG sobreover.PREP mmmm.IM elthe.DET.DEF.M.SG cambioswitch.N.M.SG climáticoclimatic.ADJ.M.SG .
  in the central hall about, mm, climate change.
118AMA[- spa] me parece muy interesante .
  meme.PRON.OBL.MF.1S pareceseem.V.3S.PRES muyvery.ADV interesanteinteresting.ADJ.SG .
  it sounds interesting to me.
119AMA[- spa] si yo puedo voy a ir .
  siif.CONJ yoI.PRON.SUB.MF.1S puedobe_able.V.1S.PRES voygo.V.1S.PRES ato.PREP irgo.V.INFIN .
  if I can go, I will.
120AMA[- spa] ehCS sí andá porque es muy interesante saber qué pasa con estas lluvias y cosas viste ?
  eheh.IM yes.ADV andáwalk.V.2P.IMPER.PRECLITIC porquebecause.CONJ esbe.V.3S.PRES muyvery.ADV interesanteinteresting.ADJ.SG saberknow.N.M.SG.[or].know.V.INFIN quéwhat.INT pasapass.V.2S.IMPER.[or].pass.V.3S.PRES conwith.PREP estasthis.ADJ.DEM.F.PL lluviasrain.N.F.PL yand.CONJ cosassew.V.2S.SUBJ.PRES vistesee.V.2S.PAST ?
  eh, yes, go because it's very interesting to know what's happening with this rain and things, you see ?
121AMA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
122AMA[- spa] la verdad ?
  lathe.DET.DEF.F.SG verdadtruth.N.F.SG ?
  really?
123AMA[- spa] la verdad es que está lloviendo mucho ehCS ?
  lathe.DET.DEF.F.SG verdadtruth.N.F.SG esbe.V.3S.PRES quethat.CONJ estábe.V.3S.PRES lloviendorain.V.PRESPART muchomuch.ADV eheh.IM ?
  the truth is that it's raining a lot, eh?
124AMA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
125AMA[- spa] mirá vos .
  mirálook.V.2P.IMPER.PRECLITIC vosyou.PRON.SUB.2S .
  look.
126AMA[- spa] qué consuelo no ?
  quéwhat.INT consueloconsolation.N.M.SG nonot.ADV ?
  what a comfort, eh?
127AMA[- spa] qué consuelo .
  quéwhat.INT consueloconsolation.N.M.SG .
  such a comfort.
128AMA[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  good.
129AMA[- spa] yo estoy acá en una entrevista con LianiCS .
  yoI.PRON.SUB.MF.1S estoybe.V.1S.PRES acáhere.ADV enin.PREP unaa.DET.INDEF.F.SG entrevistainterview.N.F.SG conwith.PREP Lianiname .
  I'm here in an interview with Liani.
130AMA[- spa] sí estamos grabando viste ?
  yes.ADV estamosbe.V.1P.PRES grabandorecord.V.PRESPART vistesee.V.2S.PAST ?
  yes, we're filming you see.
131AMA[- spa] &=laugh quieres grabar vos ?
  quiereswant.V.2S.PRES grabarrecord.V.INFIN vosyou.PRON.SUB.2S ?
  do you want to fil yourself?
132AMA[- spa] ahCS no [=! laughs] .
  ahah.IM nonot.ADV .
  ah, no.
133AMA[- spa] no te interesa ?
  nonot.ADV teyou.PRON.OBL.MF.2S interesainterest.V.3S.PRES ?
  you are not interested?
134AMA[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  good.
135AMA[- spa] bueno gracias .
  buenowell.E graciasthanks.E .
  good, thanks.
136AMA[- spa] saludos chao .
  saludosgreeting.N.M.PL chaogoodbye.E .
  bye.
137AMA[- spa] chao chao .
  chaogoodbye.E chaogoodbye.E .
  bye.
138AMAMarcoCS .
  Marconame .
  Marco.
139LIAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
140AMA+< Marco_HuwsCS .
  Marco_Huwsname .
  Marco Huws.
141LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
142LIA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
143AMAahCS sôn am y tŷ oedden ni .
  ahah.IM sônmention.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P .
  ah, we were talking about the house.
144LIAia sôn am y tŷ oedden ni de .
  iayes.ADV sônmention.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P debe.IM+SM .
  yes, we were talking about the house, yes.
145AMA+< dw i wedi (.) gwahodd aml i (.) ffrind .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gwahoddinvite.V.INFIN amlfrequent.ADJ ito.PREP ffrindfriend.N.M.SG .
  I've invited many friends.
146LIAia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
147AMAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
148LIAahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, there we go.
149AMA+< a maen nhw wrth eu bodd efo (y)r [//] uh +...
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wrthby.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P boddpleasure.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  and they love the...
150LIAa mae pawb yn [/] yn barod i roid (.) teisennod (he)fyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT ynPRT barodready.ADJ+SM ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM teisennodcake.N.F.PL hefydalso.ADV .
  and everybody's prepared to give cakes too.
151AMA+< mae pawb yn barod i helpu .
  maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT barodready.ADJ+SM ito.PREP helpuhelp.V.INFIN .
  everybody's prepared to help.
152LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
153AMAa pawb yn barod i ddod (he)fyd .
  aand.CONJ pawbeveryone.PRON ynPRT barodready.ADJ+SM ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM hefydalso.ADV .
  and everybody's prepared to come.
154LIAgobeithio .
  gobeithiohope.V.INFIN .
  I hope.
155AMAohCS gobeithio ie .
  ohoh.IM gobeithiohope.V.INFIN ieyes.ADV .
  oh, I hope, yes.
156LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
157AMAgobeithio wneith +//.
  gobeithiohope.V.INFIN wneithdo.V.3S.FUT+SM .
  I hope they do...
158AMAmae o (y)n arfer bod yn neis .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT arferuse.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynPRT neisnice.ADJ .
  it's usually nice.
159LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
160AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
161LIAweithiau mae (y)na (y)chydig o bobl [?] +//.
  weithiautimes.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM .
  I hope there'll be a few people...
162LIAllynedd mi gaeson ni (.) lot o bobl .
  llyneddlast year.ADV miPRT.AFF gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM .
  last year we had a lot of people.
163AMA+< lot o bobl llynedd .
  lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM llyneddlast year.ADV .
  a lot of people last year.
164LIA+< lot o bobl .
  lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM .
  a lot of people.
165LIAa wedyn mae raid i (.) uh paratoi <erbyn y (.)> [//] erbyn y diwrnod (y)na .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP uher.IM paratoiprepare.V.INFIN erbynby.PREP ythe.DET.DEF erbynby.PREP ythe.DET.DEF diwrnodday.N.M.SG ynathere.ADV .
  and then that day has to be prepared for.
166AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
167AMA+< neu [?] wneud teisen .
  neuor.CONJ wneudmake.V.INFIN+SM teisencake.N.F.SG .
  or make a cake.
168LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
169LIAdan ni (y)n paratoi &pu [//] cadw popeth yn barod .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT paratoiprepare.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN popetheverything.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM .
  we prepare... keep everything ready.
170LIAy (.) dau_ddeg pedwar .
  ythe.DET.DEF dau_ddegtwenty.NUM pedwarfour.NUM.M .
  the twenty fourth.
171AMA+< y [/] y diwrnod cynt .
  ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF diwrnodday.N.M.SG cyntearlier.ADJ .
  they day before.
172AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
173LIAa wedyn (.) dan ni (y)n rhydd (.) i fynd (.) i (y)r yn y bore .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT rhyddfree.ADJ ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  and then we're free to go in the morning.
174AMA+< i fynd i (y)r +...
  ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF .
  to go to the...
175AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
176AMAbe ydy desfileS ["] ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES desfileparade.N.M.SG ?
  what is desfile (procession)?
177LIA&=clears_throat .
  .
  
178AMAti (y)n cofio be ydy desfileS ["] (y)n (.) Cymraeg ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES desfileparade.N.M.SG ynin.PREP CymraegWelsh.N.F.SG ?
  do you remember what desfile is in Welsh?
179LIA+< na(c) (y)dw .
  nacPRT.NEG ydwbe.V.1S.PRES .
  no.
180AMAoes gen i chwaith .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF genwith.PREP iI.PRON.1S chwaithneither.ADV .
  I don't either.
181LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
182LIAna .
  nano.ADV .
  no.
183AMA+< <dw i (y)n> [/] dw i (y)n gwybod ond ddim [?] gès arna fi <heddiw (y)ma> [?] (.) be (y)dy o .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ondbut.CONJ ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG arnaon_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM heddiwtoday.ADV ymahere.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  I do know but I have no idea today what it is.
184LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
185LIAmae o wedi mynd (.) o mhen i .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ohe.PRON.M.3S mhenhead.N.M.SG+NM ito.PREP .
  it's gone out of my head.
186AMA+< mm ?
  mmmm.IM ?
  mm?
187LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go?
188AMA&dm .
  .
  
189LIAna .
  nano.ADV .
  no.
190AMA+< xxx .
  .
  
191LIAmi ddaw allan yn iawn o (y)r diwedd gei di weld .
  miPRT.AFF ddawcome.V.3S.PRES+SM allanout.ADV ynPRT iawnOK.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF diweddend.N.M.SG geiget.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM weldsee.V.INFIN+SM .
  it'll turn out alright in the end, you'll see.
192AMAsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
193AMAsiŵr o fod .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  surely.
194LIAo(eddw)n i (y)n cofio am (.) taid yn uh (.) mynd i (y)r feastE [?] (y)na uh (.) ar gefn ceffyl bach .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN amfor.PREP taidgrandfather.N.M.SG ynPRT uher.IM myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF feastfeast.N.SG ynathere.ADV uher.IM aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylhorse.N.M.SG bachsmall.ADJ .
  I was remembering taid going to the... that feast, er... on the back of a little horse.
195AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
196LIAa wneud y &baɡɪɬ ynde .
  aand.CONJ wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF yndeisn't_it.IM .
  and doing the [?]
197LIAti (y)n cofio ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  do you remember?
198AMA+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
199LIAfel [/] fel &baɡɪɬ .
  fellike.CONJ fellike.CONJ .
  like a [?]
200AMAna .
  nano.ADV .
  no.
201LIA&baɡɪɬ yn dod o +//.
  ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  [?] coming from...
202AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
203LIA+< oedd &baɡɪɬ yn dod efo FontanaCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT dodcome.V.INFIN efowith.PREP Fontananame .
  [?] came with Fontana
204AMAoedd ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ?
  yes?
205LIAoedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes yes.
206AMAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
207LIAmae gen i luniau ohonyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S luniaupictures.N.M.PL+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  I have pictures of them.
208AMAwyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
209LIAmae VeronicaCS (.) ar gefn ceffyl (he)fyd yn +...
  maebe.V.3S.PRES Veronicaname aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylhorse.N.M.SG hefydalso.ADV ynPRT .
  Veronica is on horseback as well in...
210AMA+< dyna +/.
  dynathat_is.ADV .
  that's...
211AMA+< ahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes.
212AMAmae wedi +//.
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP .
  she's...
213LIA+< yn(dd)o fo .
  ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  in it.
214AMAmae yn y llyfr .
  maebe.V.3S.PRES ynin.PREP ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG .
  it's in the book.
215LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
216LIAahCS yndy yndy .
  ahah.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  ah, yes.
217AMA+< xxx .
  .
  
218LIAyndy siŵr .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH siŵrsure.ADJ .
  sure it is.
219AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
220AMAahCS mm +...
  ahah.IM mmmm.IM .
  ah, mm...
221AMA<mae &m> [//] mae (y)r (.) gweld y bechgyn uh sy (y)n uh cynrychioli (y)r Cymru +...
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF bechgynboys.N.M.PL uher.IM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT uher.IM cynrychiolirepresent.V.INFIN yrthe.DET.DEF CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  seeing the boys, er, who represent Wales...
222AMAy hen Gymru .
  ythe.DET.DEF henold.ADJ GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  the old Wales.
223LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
224LIA+< ia (y)r hen Gymru .
  iayes.ADV yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  the old Wales.
225AMA+< wel maen nhw (y)n wneud i rywun grio yndyn ?
  welwell.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM griocry.V.INFIN+SM yndynbe.V.3P.PRES.EMPH ?
  well, they make you cry, don't they?
226LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
227LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
228AMAmaen nhw (y)n +...
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  they...
229AMAmaen nhw yn .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  they do.
230LIA+< bob amser dw i (y)n deud +"/.
  bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  I alway say:
231LIA+" dw i (y)n gweld nhw bob blwyddyn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P bobeach.PREQ+SM blwyddynyear.N.F.SG .
  I see them every year.
232AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
233LIAa mae o (y)n wneud (.) lwmp yn (f)y ngwddw i &=laugh .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lwmplump.N.M.SG ynPRT fymy.ADJ.POSS.1S ngwddwneck.N.M.SG+NM ito.PREP .
  and I get a lump in my throat.
234AMA+< wel ia .
  welwell.IM iayes.ADV .
  well, yes.
235AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
236AMAchwarae teg iddyn nhw am wneud .
  chwaraegame.N.M.SG tegfair.ADJ iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P amfor.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  fair play to them for doing it.
237AMAachos (dy)dy o ddim yn hawdd .
  achosbecause.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT hawddeasy.ADJ .
  because it's not easy.
238LIAdim yn hawdd .
  dimnot.ADV ynPRT hawddeasy.ADJ .
  not easy.
239LIAa mae o (y)n mynd yn &h anodd weithiau .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT anodddifficult.ADJ weithiautimes.N.F.PL+SM .
  and it can get difficult sometimes.
240LIAmae o (y)n mynd yn &h anodd weithiau .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT anodddifficult.ADJ weithiautimes.N.F.PL+SM .
  it gets difficult sometimes.
241AMA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
242AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
243LIAachos mae bopeth (.) fwy drud (.) i wneud .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES bopetheverything.N.M.SG+SM fwymore.ADJ.COMP+SM drudexpensive.ADJ ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  because everything is more expensive to do.
244AMA+< yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes yes.
245AMA+< fwy drud .
  fwymore.ADJ.COMP+SM drudexpensive.ADJ .
  more expensive.
246AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
247LIAa dim pawb sy â pres i [//] xxx i wneud ehCS [?] .
  aand.CONJ dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG pawbeveryone.PRON sybe.V.3S.PRES.REL âwith.PREP presmoney.N.M.SG ito.PREP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM eheh.IM .
  and not everybody has money to [...] do it, eh.
248AMA+< wel na .
  welwell.IM nano.ADV .
  well, no.
249LIAxxx gwario [?] erbyn y diwrnod (hyn)ny [?] .
  gwariospend.V.INFIN erbynby.PREP ythe.DET.DEF diwrnodday.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  [...] spending before that day. [?]
250LIAdim pawb sy â (y)r pres .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG pawbeveryone.PRON sybe.V.3S.PRES.REL âwith.PREP yrthe.DET.DEF presmoney.N.M.SG .
  not everybody has the money.
251AMA+< ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
252AMA[- spa] +< no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no no.
253AMAran fwya o fechgyn sy (y)n gweithio ar y ffarm .
  ranpart.N.F.SG+SM fwyabiggest.ADJ.SUP+SM oof.PREP fechgynboys.N.M.PL+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gweithiowork.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  most of the boys who work on the farm.
254LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
255LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
256AMAac <yn y> [//] (.) rai yn y dre (he)fyd .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF raisome.PRON+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF dretown.N.F.SG+SM hefydalso.ADV .
  and in the... some in the town too.
257LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
258AMAond does dim pres yn sbâr .
  ondbut.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV presmoney.N.M.SG ynPRT sbârspare.ADJ .
  but there isn't any spare cash.
259LIAnac oes .
  nacPRT.NEG oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  no.
260AMAdim arian (y)n sbâr byth .
  dimnot.ADV arianmoney.N.M.SG ynPRT sbârspare.ADJ bythnever.ADV .
  never any money spare.
261LIA+< &w &=grunt does neb [//] yn sbâr efo neb .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG nebanyone.PRON ynPRT sbârspare.ADJ efowith.PREP nebanyone.PRON .
  er, nobody has any spare.
262AMAna .
  nano.ADV .
  no.
263LIAdim_ond efo rai fel ddeudais i gynna .
  dim_ondonly.ADV efowith.PREP raisome.PRON+SM fellike.CONJ ddeudaissay.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S gynnawith_her.PREP+PRON.F.3S .
  only with some like I said earlier.
264AMA+< dw i (y)n credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I think.
265AMAia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes.
266AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
267LIApobl sy (y)n agos i (y)r llywodraeth .
  poblpeople.N.F.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT agosnear.ADJ ito.PREP yrthe.DET.DEF llywodraethgovernment.N.F.SG .
  people close to the government.
268LIAmaen nhw +//.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  they...
269AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
270LIAmae gyda nhw ddigon o bres .
  maebe.V.3S.PRES gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ddigonenough.QUAN+SM oof.PREP bresmoney.N.M.SG+SM .
  they have enough money.
271AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
272AMAmm &a .
  mmmm.IM .
  mm.
273LIAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
274AMAgobeithio uh popeth yn iawn .
  gobeithiohope.V.INFIN uher.IM popetheverything.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  I hope, er, everything's ok.
275LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
276LIAwel o(eddw)n i mynd i ddeud rywbeth ond wyddost ti ti nawr mae o wedi mynd <efo fi> [?] .
  welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM ondbut.CONJ wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S tiyou.PRON.2S nawrnow.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  well, I was going to say something but, you know, it's gone.
277AMAmae o wedi mynd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  it's gone.
278AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
279AMAa mae o wedi mynd dim_ond achos bod (.) yr &e peiriant bach (y)ma o (ei)n blaen ni .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN dim_ondonly.ADV achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG niwe.PRON.1P .
  and it's only gone because this little machine is in front of us.
280LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
281LIA(dy)na pam .
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV .
  that's why.
282AMA&=laugh .
  .
  
283LIA+< &=laugh .
  .
  
284LIAie (dy)na fo rai +//.
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S raisome.PRON+SM .
  yes, that's it, some.
285LIAdim wedi arfer dan ni .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP arferuse.V.INFIN danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P .
  we aren't used.
286AMAdan ni (ddi)m wedi arfer fath beth .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP arferuse.V.INFIN fathtype.N.F.SG+SM beththing.N.M.SG+SM .
  we aren't used to such a thing.
287LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
288LIA+< dan ni (we)di arfer siarad .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP arferuse.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN .
  we're used to talking.
289LIAsiarad a siarad .
  siaradtalk.V.2S.IMPER aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN .
  talking and talking.
290AMA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
291AMA+< siarad a siarad .
  siaradtalk.V.2S.IMPER aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN .
  talking and talking.
292AMAheb i neb roi &s (.) sylw i ni .
  hebwithout.PREP ito.PREP nebanyone.PRON roigive.V.INFIN+SM sylwcomment.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P .
  without anybody paying attention to us.
293LIA+< xxx +/.
  .
  
294AMAa gwrando arnon ni .
  aand.CONJ gwrandolisten.V.INFIN arnonon_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P .
  and listening to us.
295LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
296LIA+< a neb i &gw +//.
  aand.CONJ nebanyone.PRON ito.PREP .
  and nobody to...
297LIAneb i wrando arnon ni wedyn .
  nebanyone.PRON ito.PREP wrandolisten.V.INFIN+SM arnonon_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P wedynafterwards.ADV .
  nobody to listen to us then.
298AMA+< neb i wrando arnon ni .
  nebanyone.PRON ito.PREP wrandolisten.V.INFIN+SM arnonon_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P .
  nobody to listen to us.
299AMAdan ni (ddi)m yn gwybo(d) pwy xxx +/.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON .
  we don't know who...
300LIA+< mae raid cael caniatâd i &ri &=laugh +...
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM caelget.V.INFIN caniatâdpermission.N.M.SG ito.PREP .
  they have to get permission to...
301AMA+< <wel oes> [=! laughs] .
  welwell.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  well, yes.
302LIA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
303LIAbobl TrevelinCS dan ni ynde .
  boblpeople.N.F.SG+SM Trevelinname danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  we're Trevelin people, aren't we.
304AMApobl TrevelinCS .
  poblpeople.N.F.SG Trevelinname .
  Trevelin people.
305LIAArianninCS <o (y)r Treve(lin)CS> [//] o TrevelinCS .
  Arianninname oof.PREP yrthe.DET.DEF Trevelinname oof.PREP Trevelinname .
  Argentina from Trevelin.
306LIAo ChubutCS .
  ofrom.PREP Chubutname .
  from Chubut.
307AMA+< mm ia .
  mmmm.IM iayes.ADV .
  mm, yes.
308LIAa hwnna (y)dy (ei)n iaith ni .
  aand.CONJ hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES einour.ADJ.POSS.1P iaithlanguage.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  and that's our language.
309AMAia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes.
310LIAy <iaith gynta> [/] iaith gynta (.) ti ?
  ythe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM iaithlanguage.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM tiyou.PRON.2S ?
  your first language?
311AMA+< <yr (..)> [//] yr iaith gynta ?
  yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM ?
  the first language?
312AMACymraeg .
  CymraegWelsh.N.F.SG .
  Welsh.
313LIAa o(eddw)n i (he)fyd .
  aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV .
  and me too.
314AMAo(eddw)n i (y)n <gallu (.)> [//] gallu darllen cyn mynd i (y)r ysgol yn Gymraeg .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  I was able to read Welsh before going to school.
315AMAddim yn y Sbaeneg .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  not in Spanish.
316LIA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
317LIAna .
  nano.ADV .
  no.
318LIAo(eddw)n i na .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S nano.ADV .
  not me.
319AMAna ?
  nano.ADV ?
  no?
320LIAna .
  nano.ADV .
  no.
321AMAo(eddw)n i (y)n darllen storis i dad [?] .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT darllenread.V.INFIN storisstory.N.F.PL ito.PREP dadfather.N.M.SG+SM .
  I read stories to dad.
322LIA+< o(eddw)n i (y)n gallu +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  I was able to...
323LIAo(eddw)n i (y)n siarad (.) Cymraeg efo taid a nain efo mam a dada .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG efowith.PREP mammother.N.F.SG aand.CONJ dadaDaddy.N.M.SG .
  I spoke Welsh with granddad and grandma and with mum and dad.
324AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
325LIAond oedd dada (y)n gwerthu llaeth yn y dre .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ynPRT gwerthusell.V.INFIN llaethmilk.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF dretown.N.F.SG+SM .
  but dad sold milk in the town.
326AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
327LIAa wedyn o(eddw)n i (y)n clywed &s &e &ʃ uh Sbanish .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT clywedhear.V.INFIN uher.IM SbanishSpanish.N.F.SG .
  and then I heard, er, Spanish.
328LIAa wedyn o(eddw)n i (y)n gallu Sbanish .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN SbanishSpanish.N.F.SG .
  and then I could speak Spanish.
329AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
330AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
331LIAynde ?
  yndeisn't_it.IM ?
  yes?
332AMAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
333AMAna o(eddw)n i (ddi)m yn &s y Sbaeneg tan [/] tan oedden ni (y)n dechrau (y)r ysgol .
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG tanuntil.PREP tanuntil.PREP oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dechraubegin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  no I didn't... Spanish until we started school.
334LIA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
335LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
336LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
337LIAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
338LIAoedd (y)na lot o blant fel hyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  there were many children like that.
339AMA+< oedd &ə .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
340LIAoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
341AMAoedd o braidd yn ormod noS oedd ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S braiddrather.ADV ynPRT ormodtoo_much.QUANT+SM nonot.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ?
  it was a bit too much, wasn't it?
342LIA+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
343LIA+< siŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
344AMAbraidd yn ormod .
  braiddrather.ADV ynPRT ormodtoo_much.QUANT+SM .
  a bit too much.
345LIA+< siŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
346AMAond wnaethon ni ddysgu mewn ryw wythnos .
  ondbut.CONJ wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P ddysguteach.V.INFIN+SM mewnin.PREP rywsome.PREQ+SM wythnosweek.N.F.SG .
  but we learnt within about a week.
347LIA+< yn syth .
  ynPRT sythstraight.ADJ .
  straight away.
348AMAoedden ni (y)n gallu gymaint â (y)r lleill .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT gallucapability.N.M.SG gymaintso much.ADJ+SM âwith.PREP yrthe.DET.DEF lleillothers.PRON .
  we could speak as much as the others.
349LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
350AMAac yn (..) dysgu darllen a bopeth yn iawn .
  acand.CONJ ynPRT dysguteach.V.INFIN darllenread.V.INFIN aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  and learning to read and everything fine.
351LIA+< (dy)na ti rhyfedd ynde .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S rhyfeddstrange.ADJ yndeisn't_it.IM .
  strange, isn't it?
352AMAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
353AMAneis noS ?
  neisnice.ADJ nonot.ADV ?
  nice, eh?
354LIA+< xxx +/.
  .
  
355LIAneis a +/.
  neisnice.ADJ aand.CONJ .
  nice and...
356AMA+< oe(dd) o (y)n neis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  it was nice.
357AMAachos &ne +/.
  achosbecause.CONJ .
  because...
358LIA+< ond ehCS dw i (y)n deud tad a mam ynde na um +...
  ondbut.CONJ eheh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN tadfather.N.M.SG aand.CONJ mammother.N.F.SG yndeisn't_it.IM nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG umum.IM .
  but I say to dad and mum that um...
359LIAdal uh ymlaen at y Cymraeg .
  dalcontinue.V.2S.IMPER uher.IM ymlaenforward.ADV atto.PREP ythe.DET.DEF CymraegWelsh.N.F.SG .
  maintain Welsh.
360AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
361LIAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
362AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
363AMAachos fydd yn hogan i +//.
  achosbecause.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ynPRT hogangirl.N.F.SG ito.PREP .
  because my girl...
364LIA+< xxx +/.
  .
  
365AMAoeddwn ni (y)n siarad (.) Cymraeg efo hi tan oedd hi (y)n dair oed .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S tanuntil.PREP oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dairthree.NUM.F+SM oedage.N.M.SG .
  I spoke Welsh with her until she was three years old.
366LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
367AMAa dw i (e)rioed wedi siarad fawr o Sbaeneg efo yn plant .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S erioednever.ADV wediafter.PREP siaradtalk.V.INFIN fawrbig.ADJ+SM oof.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG efowith.PREP ynPRT plantchild.N.M.PL .
  and I've never spoken much Spanish with my children.
368AMAa fyn ŵr (.) yn deall popeth yn iawn .
  aand.CONJ fyninsist.V.3S.PRES+SM ŵrman.N.M.SG+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN popetheverything.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and my husband understands everything fine.
369LIA+< &=sigh .
  .
  
370LIA+< wel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
371AMA+< a maen nhw (y)n gallu cael sgwrs xxx (.) efo rywun [?] .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG efowith.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  and they can have a chat [...] with anyone.
372LIA+< wel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
373AMAond dim_ond acho(s) bod nhw wedi gwrando a ddim acho(s) bod nhw wedi ymarfer welaist ti ?
  ondbut.CONJ dim_ondonly.ADV achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP gwrandolisten.V.INFIN aand.CONJ ddimnot.ADV+SM achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP ymarferpractise.V.INFIN welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  but only because they'd listened and not because they'd practised, you see?
374LIA+< ond mae [/] mae +/.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES .
  but...
375LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
376LIA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
377LIAmae MarcoCS (y)n gallu fwy o Gymraeg na(c) mae o (y)n feddwl .
  maebe.V.3S.PRES Marconame ynPRT gallube_able.V.INFIN fwymore.ADJ.COMP+SM oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM nacPRT.NEG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT feddwlthink.V.INFIN+SM .
  Marco can speak more Welsh than he thinks.
378AMA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
379AMAmeddwl di .
  meddwlthink.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM .
  you just think.
380LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
381LIAachos pan fydd o isio &r deud rywbeth i [/] (.) i mi deall fan hyn mae o (y)n deud o Sbaeneg +//.
  achosbecause.CONJ panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP ito.PREP miPRT.AFF deallunderstand.V.3S.PRES.[or].understand.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN ohe.PRON.M.3S SbaenegSpanish.N.F.SG .
  because when he wants to say something for me to understand here he says it in Spanish.
382AMA+< <dim yn secret> [?] .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ynPRT secretsecret.N.M.SG .
  no secret
383LIAyn Gymraeg .
  ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  in Welsh.
384AMAwyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
385AMAxxx .
  .
  
386LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
387LIAa mae o ddim wedi clywed (.) gymaint o Gymraeg â (hyn)ny ar_ôl (.) dod o lle taid .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP clywedhear.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM âwith.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP ar_ôlafter.PREP dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S llewhere.INT taidgrandfather.N.M.SG .
  and so he hasn't heard as much Welsh as that after coming from grandad's place.
388AMAwel na .
  welwell.IM nano.ADV .
  well, no.
389AMAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
390AMAna mae o (y)n um (.) peth mae rywun yn gael yn fabi .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT umum.IM peththing.N.M.SG maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gaelget.V.INFIN+SM ynPRT fabibaby.N.MF.SG+SM .
  no, it's um... something a person acquires as a baby.
391LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
392AMAyn blant bach .
  ynPRT blantchild.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ .
  as young children.
393LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
394AMAmae hwnna (y)n sefyll am byth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT sefyllstand.V.INFIN amfor.PREP bythnever.ADV .
  and it stays forever.
395LIA+< yn sefyll .
  ynPRT sefyllstand.V.INFIN .
  stays.
396LIAmaen nhw (y)n deud yndy .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  they say, don't they.
397AMA+< ynde .
  yndeisn't_it.IM .
  yes.
398AMA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
399LIAmae (y)n wir hynna .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT wirtrue.ADJ+SM hynnathat.PRON.DEM.SP .
  that's true.
400AMA+< xxx .
  .
  
401LIAmae o (y)n wir hynna .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wirtrue.ADJ+SM hynnathat.PRON.DEM.SP .
  that's true, that is.
402AMAa wyt ti (we)di cael y fraint o fynd i Gymru ?
  aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF fraintprivilege.N.MF.SG+SM oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ?
  and have you had the honour of going to Wales?
403LIAdo mi fues i mil naw naw_deg chwech .
  doyes.ADV.PAST miPRT.AFF fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S milthousand.N.F.SG nawnine.NUM naw_degninety.NUM chwechsix.NUM .
  yes, I went in 1996 .
404AMAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
405LIAa (.) diolch i Côr_SeionCS .
  aand.CONJ diolchthank.V.INFIN ito.PREP Côr_Seionname .
  and... thanks to Seion Choir.
406AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
407LIAam fentro mynd yn y flwyddyn hynny .
  amfor.PREP fentroventure.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF flwyddynyear.N.F.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  for attempting to go that year.
408AMAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
409LIAa mi gaeson ni hwyl iawn ehCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P hwylfun.N.F.SG iawnOK.ADV eheh.IM .
  and we had a lot of fun, eh.
410AMAohCS do &s siŵr .
  ohoh.IM doyes.ADV.PAST siŵrsure.ADJ .
  oh sure.
411LIA+< mi wnaeson ni ganu (.) trwy Gymru i_gyd am ryw ugain diwrnod .
  miPRT.AFF wnaesondo.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P ganusing.V.INFIN+SM trwythrough.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM i_gydall.ADJ amfor.PREP rywsome.PREQ+SM ugaintwenty.NUM diwrnodday.N.M.SG .
  we sang throughout Wales for about twenty days.
412AMAgymaint â hynny ?
  gymaintso much.ADJ+SM âwith.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP ?
  that much?
413LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
414LIAa wedyn (.) ar_ôl gorffen (.) oedd pob un yn wneud uh beth oedd o (y)n dewis .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV ar_ôlafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF pobeach.PREQ unone.NUM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM uher.IM bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT dewischoose.V.INFIN .
  and then after finishing, everybody did what they wanted to.
415AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
416LIAoedd (y)na rai yn mynd i ItalyE a [/] a rai eraill yn mynd i Sbaen a rai +//.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV raisome.PRON+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Italyname aand.CONJ aand.CONJ raisome.PRON+SM eraillothers.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Sbaenname aand.CONJ raisome.PRON+SM .
  some went to Italy and others went to Spain and some...
417AMA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
418LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
419AMAahCS mae iawn .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES iawnOK.ADV .
  ah, it's ok.
420LIAa wedyn oedd yn (.) dod (y)n_ôl jyst i_gyd efo (ei)n gilydd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV jystjust.ADV i_gydall.ADJ efowith.PREP einour.ADJ.POSS.1P gilyddother.N.M.SG+SM .
  and then everybody came back together.
421AMA+< a dod (y)n_ôl wedyn i Gymru eto ?
  aand.CONJ dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV wedynafterwards.ADV ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM etoagain.ADV ?
  and back to Wales again?
422AMAfyddech chi (y)n mynd (y)n_ôl i Gymru ?
  fyddechbe.V.2P.COND+SM chiyou.PRON.2P ynPRT myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ?
  will you go back to Wales again?
423LIAuh na na .
  uher.IM nano.ADV nano.ADV .
  er, no no.
424AMA+< o Sbaen .
  ofrom.PREP Sbaenname .
  from Spain.
425LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
426LIAoedden ni (y)n cymeryd y [/] yr (.) y plên yn uh LondresS .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT cymerydtake.V.INFIN ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF plênaeroplane.N.M.SG ynPRT uher.IM Londresname .
  we took the plane in, er, London.
427AMA+< ohCS na ?
  ohoh.IM nano.ADV ?
  oh, no?
428AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
429LIAa o fan (hyn)ny +/.
  aand.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  from there...
430AMA+< Llundain .
  LlundainLondon.N.F.SG.PLACE .
  London.
431LIAia &y Llundain .
  iayes.ADV LlundainLondon.N.F.SG.PLACE .
  yes, London.
432AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
433LIAa o fan (hyn)ny i BarcelonaCS .
  aand.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP ito.PREP Barcelonaname .
  and from there to Barcelona.
434AMAajá .
  ajáunk .
  aha.
435LIAa o BarcelonaCS i MadridCS oedden ni (y)n mynd mewn bws .
  aand.CONJ ofrom.PREP Barcelonaname ito.PREP Madridname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN mewnin.PREP bwsbus.N.M.SG .
  and from Barcelona to Madrid, we went in a bus.
436AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
437LIA+< mewn ia .
  mewnin.PREP iayes.ADV .
  in... yes.
438AMAac yn nabod (.) lot o <dre hefyd> [?] wrth basio xxx .
  acand.CONJ ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP dretown.N.F.SG+SM hefydalso.ADV wrthby.PREP basiopass.V.INFIN+SM .
  and recognized a lot of towns as well passing by [...].
439LIA+< ohCS neis .
  ohoh.IM neisnice.ADJ .
  oh nice.
440AMAllefydd mor fendigedig sydd yn EspañaS ynde .
  llefyddplaces.N.M.PL morso.ADV fendigedigwonderful.ADJ+SM syddbe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP Españaname yndeisn't_it.IM .
  there are such wonderful places in Spain.
441LIA+< neis neis (.) ia .
  neisnice.ADJ neisnice.ADJ iayes.ADV .
  nice, yes.
442LIA[- spa] muy [/] muy linda .
  muyvery.ADV muyvery.ADV lindabeautiful.ADJ.F.SG .
  very sweet.
443AMA+< hyfryd .
  hyfryddelightful.ADJ .
  lovely.
444LIAhyfryd .
  hyfryddelightful.ADJ .
  lovely.
445AMA+< hyfryd .
  hyfryddelightful.ADJ .
  lovely.
446AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
447AMAwel na dw i ddim wedi cael y fraint o fynd i Gymru eto .
  welwell.IM nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF fraintprivilege.N.MF.SG+SM oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM etoagain.ADV .
  well no I haven't had the honour of going to Wales yet.
448LIA+< &=noise .
  .
  
449LIAwel na <paid di â> [/] paid di â colli (y)r uh +...
  welwell.IM nano.ADV paidstop.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM âwith.PREP paidstop.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM âwith.PREP collilose.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM .
  well no don't lose, er...
450AMA+< ond uh +//.
  ondbut.CONJ uher.IM .
  but, er...
451AMA<y gobaith te> [//] y gobaith a (y)r awydd mynd .
  ythe.DET.DEF gobaithhope.N.M.SG tetea.N.M.SG ythe.DET.DEF gobaithhope.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  the hope and desire to go.
452LIA+< yr awydd mynd .
  yrthe.DET.DEF awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  the desire to go.
453LIAia y gobaith ia .
  iayes.ADV ythe.DET.DEF gobaithhope.N.M.SG iayes.ADV .
  yes, the hope, yes.
454AMAond uh fyswn i (y)n (.) licio cael mynd cyn mynd rhy hen (.) welaist ti ?
  ondbut.CONJ uher.IM fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN caelget.V.INFIN myndgo.V.INFIN cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN rhytoo.ADJ henold.ADJ welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  but, er, I'd like to have the chance to go before getting too old you see?
455LIA+< ac +//.
  acand.CONJ .
  and...
456LIA+< (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
457LIA(dy)na be dw i (y)n deud bob amser .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG .
  that's what I say all the time.
458AMA+< ond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
459AMA+< mi [/] mi dalia i (y)mlaen i (.) drio hel (y)chydig bach o arian .
  miPRT.AFF miPRT.AFF daliacontinue.V.1S.PRES iI.PRON.1S ymlaenforward.ADV ito.PREP driotry.V.INFIN+SM helcollect.V.INFIN ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ oof.PREP arianmoney.N.M.SG .
  I'll carry on trying to save a bit of money.
460LIA+< o(eddw)n i +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  I was...
461LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
462LIA+< +, o(eddw)n i meddwl (ba)swn i erioed yn mynd i Gymru .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S erioednever.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  I thought I'd never go to Wales.
463AMAna .
  nano.ADV .
  no.
464LIAachos o(eddw)n i (we)di deud +"/.
  achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN .
  because I'd said:
465LIA+" mynd yn hunan ?
  myndgo.V.INFIN ynin.PREP hunanself.PRON.SG ?
  go on my own?
466LIA+" na .
  nano.ADV .
  no.
467AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
468AMAna .
  nano.ADV .
  no.
469LIAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
470LIAtrwy (y)r côr (.) ges [?] i fynd .
  trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S fyndgo.V.INFIN+SM .
  through the choir I was able to go.
471LIAond <dw i> [//] oedd o rywbeth o(eddw)n i ddim meddwl (ba)swn i erioed yn mynd .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S rywbethsomething.N.M.SG+SM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM meddwlthink.V.INFIN baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S erioednever.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN .
  but it was something... I didn't think I would ever go.
472LIAa dw i mor hapus .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S morso.ADV hapushappy.ADJ .
  and I'm so happy.
473AMAna na siŵr .
  nano.ADV nano.ADV siŵrsure.ADJ .
  no, sure.
474LIA+< a mi wnes i enjoio gymaint .
  aand.CONJ miPRT.AFF wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S enjoioenjoy.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM .
  and I enjoyed it so much.
475AMAdw i (y)n siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm sure.
476AMAdw i (y)n siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm sure.
477LIAa o(eddw)n i yn Gymru o(eddw)n i (y)n meddwl uh ohCS +//.
  aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN uher.IM ohoh.IM .
  and [when] I was in Wales, I was thinking, er, oh...
478LIAo(eddw)n i (y)n teimlo un arall .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN unone.NUM arallother.ADJ .
  I felt another one.
479LIAa ti gwybo(d) be ?
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT ?
  and you know what?
480LIApam es +//.
  pamwhy?.ADV esgo.V.1S.PAST .
  when I went...
481LIA+, oedden ni (y)n dod allan o Gymru .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV ofrom.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  we were coming out of Wales.
482AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
483LIAdw i (ddi)m wedi deud hynna wrth llawer .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP deudsay.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP wrthby.PREP llawermany.QUAN .
  I haven't said that to many.
484AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
485LIAoedden ni (y)n dod mewn um (..) uh bws .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN mewnin.PREP umum.IM uher.IM bwsbus.N.M.SG .
  we were coming in a, um, bus.
486AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
487LIAa pan o(eddw)n i (y)n edrych oedden ni (y)n dod o Gymru i Llundain .
  aand.CONJ panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT edrychlook.V.INFIN oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN ofrom.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ito.PREP LlundainLondon.N.F.SG.PLACE .
  and when I looked, we were going from Wales to London.
488AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
489LIAa pan o(eddw)n i (y)n edrych (y)n_ôl (.) ti (y)n gwybod y hiraeth ges i ?
  aand.CONJ panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT edrychlook.V.INFIN yn_ôlback.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ythe.DET.DEF hiraethlonging.N.M.SG gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ?
  and when I was looking back, do you know how much I longing I felt?
490AMAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
491LIAoedd neb yn gwybo(d) &b o(eddw)n i (y)n crio +...
  oeddbe.V.3S.IMPERF nebanyone.PRON ynPRT gwybodknow.V.INFIN oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT criocry.V.INFIN .
  nobody knew I was crying...
492AMAar i_fewn .
  aron.PREP i_fewnin.PREP .
  inside.
493LIA+< +, tu_fewn .
  tu_fewninside.ADV .
  inside.
494AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
495LIAlle bod neb yn gweld fi .
  llewhere.INT bodbe.V.INFIN nebanyone.PRON ynPRT gweldsee.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM .
  in case somebody saw me.
496AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
497LIAond wir .
  ondbut.CONJ wirtrue.ADJ+SM .
  but really.
498LIAy hiraeth ges i .
  ythe.DET.DEF hiraethlonging.N.M.SG gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S .
  the longing I felt.
499LIAoedd rywun yn teimlo mor (.) cartrefol .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN morso.ADV cartrefolhomely.ADJ .
  you felt so homely.
500LIAfel (ba)sai fo <(we)di (e)rioe(d)> [//] wedi bod (yn)a [?] bob amser .
  fellike.CONJ basaibe.V.3S.PLUPERF fohe.PRON.M.3S wediafter.PREP erioednever.ADV wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynathere.ADV bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG .
  as though you'd always... been there the whole time.
501AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
502AMApaid â deud (.) hynny .
  paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP deudsay.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP .
  don't say that.
503LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
504LIAwnes i ddim teimlo yn [/] um (.) yn ddiarth .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM teimlofeel.V.INFIN ynPRT umum.IM ynPRT ddiarthstrange.ADJ+SM .
  I didn't feel, um, like a stranger.
505AMA+< yn ddiarth ?
  ynPRT ddiarthstrange.ADJ+SM ?
  like a stranger?
506LIAyn ddim un man .
  ynPRT ddimnot.ADV+SM unone.NUM manplace.N.MF.SG .
  nowhere.
507AMAwyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
508LIAna .
  nano.ADV .
  no.
509AMAna dw i (y)n gwybo(d) bod y Cymry (y)n groesawus sobr .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL ynPRT groesawuswelcoming.ADJ+SM sobrextremely.ADV .
  no, I know that the Welsh are very welcoming.
510LIA+< yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes.
511AMA+< efo (y)r bobl o fan hyn .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  with people from here.
512LIAa mi aeson i Port_TalbotCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF aesongo.V.1P.PAST ito.PREP Port_Talbotname .
  and we went to Port Talbot.
513LIAa mae Port_TalbotCS dim wedi uh +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Port_Talbotname dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP uher.IM .
  and Port Talbot hasn't, er...
514LIAamser hynny ta beth .
  amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP tabe.IM bethwhat.INT .
  at that time anyway.
515LIAdim +//.
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG .
  not...
516LIAoedd y &g côr ddim mynd i Port_TalbotCS (.) llawer .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG ddimnot.ADV+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP Port_Talbotname llawermany.QUAN .
  the choir didn't go to Port Talbot often.
517AMA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
518LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
519LIAoedd VeronicaCS a TomasCS (.) wedi wneud .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Veronicaname aand.CONJ Tomasname wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  Veronica and Tomas had done it.
520AMA+< ahCS gaesoch chi ganu yn Port_TalbotCS ?
  ahah.IM gaesochget.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P ganusing.V.INFIN+SM ynin.PREP Port_Talbotname ?
  ah, you got to sing in Port Talbot?
521LIAdo !
  doyes.ADV.PAST !
  yes!
522AMA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
523LIAmi wnaethon ni ganu yn Port_TalbotCS .
  miPRT.AFF wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P ganusing.V.INFIN+SM ynin.PREP Port_Talbotname .
  we sang in Port Talbot.
524AMA+< wyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
525AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
526LIAmi wnaethon ni enjoio <(y)n (.)> [//] yn Port_TalbotCS .
  miPRT.AFF wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P enjoioenjoy.V.INFIN ynPRT ynin.PREP Port_Talbotname .
  we enjoyed ourselves in Port Talbot.
527AMA+< do siŵr .
  doyes.ADV.PAST siŵrsure.ADJ .
  yes, sure.
528AMAsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
529AMAmae (y)n le (y)n hyfryd yndy ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM ynPRT hyfryddelightful.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  it's a lovely place, isn't it?
530LIA+< wnaethon ni +/.
  wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P .
  we...
531LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
532LIAa mi aeson ni aros efo (.) uh JaneCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF aesongo.V.1P.PAST niwe.PRON.1P aroswait.V.INFIN efowith.PREP uher.IM Janename .
  and we stayed with, er, Jane.
533LIA&oi oedd y (.) JaneCS oedd yr enw (y)r ddynes .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF Janename oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF enwname.N.M.SG yrthe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM .
  Jane was the lady's name.
534AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
535LIA+< mae gen i (y)r adrès ar ei lle (y)na .
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF adrèsaddress.N.M.SG aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S llewhere.INT ynathere.ADV .
  I have the address of her place there.
536AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
537LIAond (dy)na fo (dy)na hwyl gaeson ni .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV hwylfun.N.F.SG gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P .
  but there we go, we had such fun.
538AMA+< wyt ti (y)n sgwennu iddi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT sgwennuwrite.V.INFIN iddito_her.PREP+PRON.F.3S ?
  do you write to her?
539AMAweithiau [?] ?
  weithiautimes.N.F.PL+SM ?
  sometimes?
540LIA+< do do .
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST .
  yes yes.
541LIA&a [//] ar Nadolig .
  aron.PREP NadoligChristmas.N.M.SG .
  at Christmas.
542AMA+< ahCS xxx .
  ahah.IM .
  ah [...]
543LIAar Nadolig .
  aron.PREP NadoligChristmas.N.M.SG .
  at Christmas.
544AMA+< &ad Nadolig .
  NadoligChristmas.N.M.SG .
  Christmas.
545AMAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
546LIAa wedyn (.) oedden nhw &i &=clears_throat wneud fel hyn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  and then they did like this.
547LIA+" wel heno &n lle dan ni (y)n <mynd i cael> [//] (.) wel mynd i cael swper ?
  welwell.IM henotonight.ADV llewhere.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN welwell.IM myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN swpersupper.N.MF.SG ?
  well, where are we going to have dinner tonight?
548LIAi_gyd i lle (.) ffrind JaneCS ynde .
  i_gydall.ADJ ito.PREP lleplace.N.M.SG ffrindfriend.N.M.SG Janename yndeisn't_it.IM .
  everybody to Jane's friend's place.
549AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
550AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
551LIAa o fan (hyn)ny nos wedyn uh (.) tŷ un arall .
  aand.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP nosnight.N.F.SG wedynafterwards.ADV uher.IM house.N.M.SG unone.NUM arallother.ADJ .
  and from there the next night, er, another person's house.
552AMA(dy)na ti hyfryd .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S hyfryddelightful.ADJ .
  that's lovely.
553LIA+< wel o(edde)n ni (y)n cael hwyl ehCS .
  welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG eheh.IM .
  well, we had fun.
554AMAwel dw i (y)n siŵr .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ .
  well, I'm sure.
555AMAa mynd yn griw fel (y)na mae o (y)n hyfryd .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ynPRT griwcrew.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  and going in a group like that, it's lovely.
556LIA+< a mynd yn criw mae (y)n neis .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ynPRT criwcrew.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ynPRT neisnice.ADJ .
  and going in a group, it's lovely.
557LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
558AMA+< yndyn [?] .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes.
559AMAym mreuddwyd i (y)dy cael (.) bod mewn cymanfa ganu yn Gymru .
  ymin.PREP mreuddwyddream.N.MF.SG+NM ito.PREP ydybe.V.3S.PRES caelget.V.INFIN bodbe.V.INFIN mewnin.PREP cymanfaassembly.N.F.SG ganusing.V.INFIN+SM ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  my dream is to get to be in a singing assembly in Wales.
560LIA+< a beth +//.
  aand.CONJ bethwhat.INT .
  and what...
561LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
562LIAa peth arall (y)dy mae +//.
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ ydybe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES .
  and another thing is that...
563AMA+< xxx .
  .
  
564LIAos (y)dy rywun yn gwybod ychydig am y Gymraeg +...
  osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ychydiga_little.QUAN amfor.PREP ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  if a person knows something about Welsh...
565AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
566LIAond os na(g) wyt ti (y)n gwybod dim o Gymraeg .
  ondbut.CONJ osif.CONJ nagthan.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN dimnothing.N.M.SG oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  but unless you don't know any Welsh.
567AMAna os nac wyt ti (y)n deallt o .
  nano.ADV osif.CONJ nacPRT.NEG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dealltunderstand.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  no, if you don't understand it.
568LIA+< dim deall Cymraeg .
  dimnot.ADV deallunderstand.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  don't understand Welsh.
569AMA+< xxx (.) ie .
  ieyes.ADV .
  [...] yes.
570AMAmaen nhw yn syffro o hynny .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT syffrosuffer.V.INFIN ohe.PRON.M.3S hynnythat.PRON.DEM.SP .
  they suffer from that.
571LIA+< &e (.) mae o ddim (y)r un fath .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM .
  it's not the same.
572LIA+< achos oedd LaraCS (.) oedd hi (y)n wneud ymdrech i [/] i ddeall .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Laraname oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ymdrecheffort.N.MF.SG ito.PREP ito.PREP ddeallunderstand.V.INFIN+SM .
  because Lara, she was making an effort to understand.
573LIAond (.) oedd y sgwrs yn (.) stopio yn y fan .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF sgwrschat.N.F.SG ynPRT stopiostop.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF fanplace.N.MF.SG+SM .
  but the conversation would stop at that point.
574AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
575AMA+< yn torri .
  ynPRT torribreak.V.INFIN .
  break.
576AMAia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
577LIAmae o dim (y)r un fath .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S dimnot.ADV yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM .
  it's not the same.
578AMA+< na .
  nano.ADV .
  no.
579AMAmaen nhw (y)n iawn .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV .
  they're ok.
580LIAa wedyn oedd raid cyfieithu iddi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM cyfieithutranslate.V.INFIN iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  and then we had to translate for her.
581LIAa weithiau (dy)na fo mae o (y)n &h anodd cyfieithu a dal ymlaen ar +//.
  aand.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT anodddifficult.ADJ cyfieithutranslate.V.INFIN aand.CONJ dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV aron.PREP .
  and sometimes, there we go, it's difficult to translate and continue with...
582AMA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
583AMA+< trafod .
  trafodtransaction.N.M.SG.[or].discuss.V.INFIN .
  discuss.
584AMAti wrthi (y)n gwrando .
  tiyou.PRON.2S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT gwrandolisten.V.INFIN .
  you're listening.
585LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
586AMAar gyngerdd (e)fallai de .
  aron.PREP gyngerddconcert.N.MF.SG+SM efallaiperhaps.CONJ debe.IM+SM .
  to a concert maybe.
587LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
588AMAond um +...
  ondbut.CONJ umum.IM .
  but, um...
589AMAo(eddw)n i (y)n meddwl bod o (y)n beth mor +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT bethwhat.INT morso.ADV .
  I was thinking that it was such a...
590LIA+< ond <mi gaeson ni hwyl> [/] mi gaeson ni hwyl (y)r un fath .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P hwylfun.N.F.SG miPRT.AFF gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P hwylfun.N.F.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM .
  but we had fun all the same.
591AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
592AMAdw i (y)n meddwl bod o mor bwysig be dan ni (we)di cael pan oedden ni (y)n fach .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S morso.ADV bwysigimportant.ADJ+SM bewhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  I think it's so important, what we've had when we were young.
593LIA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
594AMAcael dysgu Cymraeg .
  caelget.V.INFIN dysguteach.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  having the chance to learn Welsh.
595LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
596LIAyndy dw i (he)fyd .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S hefydalso.ADV .
  yes, I do too.
597LIA(dy)dy o (ddi)m (.) yn diolch [?] .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT diolchthank.V.INFIN .
  it isn't... thanks [?] .
598AMA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
599LIAa wedyn i taid a nain .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV ito.PREP taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG .
  and then to granddad and grandma.
600AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
601AMAie wir .
  ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes.
602LIAo(eddw)n i (y)n byw efo [/] efo nhw .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT bywlive.V.INFIN efowith.PREP efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  I lived with them.
603AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
604LIAa fan (y)na (.) fagais i yn [//] yn [/] yn hogyn henaf i .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV fagaisrear.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynPRT ynPRT ynPRT hogynlad.N.M.SG henafold.ADJ.SUP ito.PREP .
  and that's where I raised my eldest son.
605AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
606LIA+< a dw i (y)n ddiolchgar am hynny .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM amfor.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP .
  and I'm grateful for that.
607AMAwel siŵr o fod .
  welwell.IM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  well, surely.
608LIA+< yndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes I am.
609AMAsiŵr o fod .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  surely.
610LIAdw i (y)n ddiolchgar am hynny ynde .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM amfor.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP yndeisn't_it.IM .
  I'm grateful for that, yes.
611LIAachos WilCS mrawd &h ieuengaf i (.) wnaeth o ddim aros gymaint efo taid na nain .
  achosbecause.CONJ Wilname mrawdbrother.N.M.SG+NM ieuengafyoungest.ADJ ito.PREP wnaethdo.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM aroswait.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM efowith.PREP taidgrandfather.N.M.SG na(n)or.CONJ naingrandmother.N.F.SG .
  because Wil, my youngest brother, he didn't stay that much with granddad and grandma.
612LIAyr un sy (y)n gallu llai o Gymraeg (y)dy o .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gallube_able.V.INFIN llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  he's the one that knows less Welsh.
613AMA+< na .
  nano.ADV .
  no.
614AMA+< ie siŵr .
  ieyes.ADV siŵrsure.ADJ .
  yes, sure.
615LIA+< mae o (y)n deall ond mae dim (.) ia .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT deallunderstand.V.INFIN ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES dimnot.ADV iayes.ADV .
  he understands but he doesn't... yes.
616AMA+< <mae DafyddCS yn> [/] mae DafyddCS yn licio siarad Cymraeg ydy ?
  maebe.V.3S.PRES Dafyddname ynPRT maebe.V.3S.PRES Dafyddname ynPRT liciolike.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ydybe.V.3S.PRES ?
  Dafydd likes to speak Welsh, doesn't he?
617LIA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
618LIA+< mae DafyddCS +//.
  maebe.V.3S.PRES Dafyddname .
  Dafydd...
619LIA(dy)na fo ynde .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  that's it, yes.
620AMA+< xxx .
  .
  
621LIAtaid a nain .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG .
  grandad and grandma.
622AMA+< mae o (we)di bod lot efo &t +//.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN lotlot.QUAN efowith.PREP .
  he's been with [...] a lot.
623LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
624AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
625AMAdyna pam .
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV .
  that's why.
626LIAie (dy)na pam .
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV .
  yes, that's why.
627AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
628LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
629LIAmae (y)na lot (.) o (.) gymdeitha(s) +//.
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP gymdeithassociety.N.F.SG+SM .
  there's a lot of community.
630LIAuh na .
  uher.IM nano.ADV .
  er, no.
631LIAcymdeithas ?
  cymdeithassociety.N.F.SG ?
  community?
632LIAna .
  nano.ADV .
  no.
633LIAplant i Gymru a plant +//.
  plantchild.N.M.PL ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM aand.CONJ plantchild.N.M.PL .
  children for Wales and children...
634LIAond mae dim yn gallu Cymraeg .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES dimnot.ADV ynPRT gallube_able.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  but he can't speak Welsh.
635LIAynde .
  yndeisn't_it.IM .
  yes.
636AMAoes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  he has.
637LIAbiti .
  bitipity.N.M.SG+SM .
  pity.
638AMAbiti ond maen nhw (y)n gweld ei werth o rŵan .
  bitipity.N.M.SG+SM ondbut.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweldsee.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S werthvalue.N.M.SG+SM ohe.PRON.M.3S rŵannow.ADV .
  pity but they see its value now.
639LIAyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes, they do.
640LIApan ddoth y criw diwetha o (.) plant ifanc +...
  panwhen.CONJ ddothcome.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG diwethalast.ADJ oof.PREP plantchild.N.M.PL ifancyoung.ADJ .
  when the last group of young people came...
641AMA+< xxx .
  .
  
642AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
643AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
644LIA+, o (y)r &h Urdd .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF UrddUrdd.N.F.SG .
  from the Urdd.
645LIAa wedyn fan hyn oedden nhw (y)n aros .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN .
  and they stayed here.
646AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
647LIAyn Casa_VerdeCS .
  ynin.PREP Casa_Verdename .
  in Casa Verde.
648AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
649LIAuh (.) <mi o(edde)n nhw> [//] mi wnaethon nhw chwarae pêl .
  uher.IM miPRT.AFF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P miPRT.AFF wnaethondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P chwaraeplay.V.INFIN pêlball.N.F.SG .
  er, they played ball.
650AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
651LIA+< pêl_droed .
  pêl_droedfootball.N.F.SG .
  football.
652LIAyn y polideportivoS .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF polideportivosports_centre.N.M.SG .
  in the sports_centre@s:spa .
653AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
654LIAa oedd y merched o TrevelinCS y [/] yr merched bach ifanc o TrevelinCS yn deud (wr)tha fi +"/.
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF merchedgirl.N.F.PL ofrom.PREP Trevelinname ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF merchedgirl.N.F.PL bachsmall.ADJ ifancyoung.ADJ ofrom.PREP Trevelinname ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM .
  and the young girls from Trevelin were saying to me:
655AMA+" &=gasp (ba)swn i licio gallu siarad Cymraeg nawr !
  baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S liciolike.V.INFIN gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG nawrnow.ADV !
  oh I'd like to be able to speak Welsh now!
656AMAohCS ia (dy)na fo .
  ohoh.IM iayes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh yes that's it.
657LIA[- spa] +< ah mira vos .
  ahah.IM miralook.V.2S.IMPER vosyou.PRON.SUB.2S .
  ah you see .
658LIAefo plant ifanc .
  efowith.PREP plantchild.N.M.PL ifancyoung.ADJ .
  with young people.
659AMA+< achos +//.
  achosbecause.CONJ .
  because...
660LIAbechgyn a merched ifanc .
  bechgynboys.N.M.PL aand.CONJ merchedgirl.N.F.PL ifancyoung.ADJ .
  young boys and girls.
661AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
662AMA+< yn gallu siarad ia .
  ynPRT gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN iayes.ADV .
  able to speak, yes.
663LIA+< +" ayS [?] (ba)swn i (y)n licio siarad Cymraeg .
  ayoh.IM baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  ooh, I'd like to speak Welsh.
664LIAond (.) bob amser mae hynna (y)n digwydd .
  ondbut.CONJ bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG maebe.V.3S.PRES hynnathat.PRON.DEM.SP ynPRT digwyddhappen.V.INFIN .
  but every time that happens.
665AMA+< xxx .
  .
  
666AMAyndy de [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH debe.IM+SM .
  yes it does.
667LIAond (dy)na fo mae (y)n (.) mynd a wedyn +...
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  but there we go, it goes and then...
668AMA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
669AMA<mae (y)n um (.)> [//] mae o (y)n uh &h anodd eiste(dd) yn ochr rywun sy ddim yn gallu .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT umum.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT uher.IM anodddifficult.ADJ eisteddsit.V.INFIN ynPRT ochrside.N.F.SG rywunsomeone.N.M.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  it, um, it's, er, difficult to sit next to somebody who doesn't understand.
670LIAyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes yes.
671AMA+< mewn uh &g noson lawen neu rywbeth fel (yn)a .
  mewnin.PREP uher.IM nosonnight.N.F.SG lawenmerry.ADJ+SM neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  in a, er, show or something like that.
672LIA+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
673AMAmaen nhw isio gwybod pam dan ni (y)n chwerthin .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P isiowant.N.M.SG gwybodknow.V.INFIN pamwhy?.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT chwerthinlaugh.V.INFIN .
  they want to know why we're laughing.
674AMAond oes dim amser i ddeud bopeth .
  ondbut.CONJ oesbe.V.3S.PRES.INDEF dimnot.ADV amsertime.N.M.SG ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM bopetheverything.N.M.SG+SM .
  but there's not enough time to say everything.
675LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
676LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
677AMAa erbyn hynny wyt ti (we)di colli hanner y drama neu (.) ryw beth .
  aand.CONJ erbynby.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP collilose.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG ythe.DET.DEF dramadrama.N.F.SG neuor.CONJ rywsome.PREQ+SM beththing.N.M.SG+SM .
  and by then you've missed half the drama, or some thing.
678LIA+< oes &=laugh ia .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF iayes.ADV .
  yes.
679LIA+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
680LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
681AMAbeth wyt ti wrthi (y)n gwrando noS .
  bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT gwrandolisten.V.INFIN nonot.ADV .
  what you're listening to.
682AMAna fuodd um (.) &m &e &m fisit ?
  nawho_not.PRON.REL.NEG fuoddbe.V.3S.PAST+SM umum.IM fisitmiss.V.2S.IMPERF+SM ?
  no wasn't, um... visit..?
683LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
684AMAfisit y plant (y)ma rŵan yn hyfryd yn do ?
  fisitmiss.V.2S.IMPERF+SM ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ymahere.ADV rŵannow.ADV ynPRT hyfryddelightful.ADJ ynPRT doyes.ADV.PAST ?
  the children's visit lovely now wasn't it?
685LIAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
686AMA+< welaist di mor neis oedd y consert bach ?
  welaistsee.V.2S.PAST+SM diyou.PRON.2S+SM morso.ADV neisnice.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF consertconcert.N.M.SG bachsmall.ADJ ?
  did you see how nice the little concert was?
687LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
688LIA+< ges i ddi(m) (.) &ne .
  gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  I didn't get...
689AMA+< ahCS est ti ddim .
  ahah.IM estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM .
  ah, you didn't go.
690LIAnaddo [?] achos o(eddw)n i ddim yn gwybod am y consert (y)ma .
  naddono.ADV.PAST achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF consertconcert.N.M.SG ymahere.ADV .
  no, because I didn't know about this concert.
691AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
692AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
693LIA+< a pan fe ges i wybod oedd hi rhy hwyr .
  aand.CONJ panwhen.CONJ fePRT.AFF gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wybodknow.V.INFIN+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ hwyrlate.ADJ .
  and when I found out it was too late.
694AMArhy hwyr .
  rhytoo.ADJ hwyrlate.ADJ .
  too late.
695AMAoedd o (y)n neis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  it was nice.
696LIA+< ond (.) &pɒn mi es i weld nhw <(y)n &s> [//] yn chwarae (.) pêl_droed .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S weldsee.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT ynPRT chwaraeplay.V.INFIN pêl_droedfootball.N.F.SG .
  but I went to watch them play football.
697AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
698AMAna mi um wnaeth (y)na hogan fach adrodd um (.) Sgerbwd_y_MilwrCS .
  nano.ADV miPRT.AFF umum.IM wnaethdo.V.3S.PAST+SM ynathere.ADV hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM adroddrecite.V.INFIN umum.IM Sgerbwd_y_Milwrname .
  no, um, a little girl recited Sgerbwd y Milwr (Soldier's Skeleton).
699LIAahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes.
700AMAac <oedd &e> [//] oedd hi +//.
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  and she was...
701AMAo lle o(eddw)n i (y)n eistedd oedd o ddim i_w wrando (y)n iawn .
  oof.PREP llewhere.INT oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT eisteddsit.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP wrandolisten.V.INFIN+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  from where I was sitting, it wasn't possible to hear properly.
702LIA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
703AMAond o(eddw)n i (y)n gwybod bod hi (y)n adroddiad bendigedig .
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT adroddiadreport.N.M.SG bendigedigwonderful.ADJ .
  but I knew it was a good recitation.
704LIA+< siŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
705LIAyn y steddfod nawr ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG nawrnow.ADV ?
  in the Eisteddfod now?
706AMAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
707AMAym xxx .
  ymin.PREP .
  in [...]
708LIA+< ahCS yn fan hyn .
  ahah.IM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  ah, here.
709AMAyn y cyngerdd bach wnaeson nhw .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF cyngerddconcert.N.MF.SG bachsmall.ADJ wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P .
  in the little concert they did.
710LIA+< yn fan hyn .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here.
711LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
712AMAy criw plant .
  ythe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG plantchild.N.M.PL .
  the group of children.
713AMAo lle oedden nhw ?
  oof.PREP llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  where were they from?
714LIA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
715AMAo lle oedden nhw ?
  oof.PREP llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  where were they from?
716AMAo (y)r north ynde ?
  oof.PREP yrthe.DET.DEF northnorth.N.M.SG yndeisn't_it.IM ?
  from the north yes?
717LIAuh ia dw i (y)n credu .
  uher.IM iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  er, yes, I think.
718AMA+< o (y)r north oedden nhw .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF northnorth.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  they were from the north.
719AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
720LIAdw i (y)n credu taw (y)r north ie .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN tawthat.CONJ yrthe.DET.DEF northnorth.N.M.SG ieyes.ADV .
  I think the north, yes.
721AMAynde .
  yndeisn't_it.IM .
  yes.
722AMA(doe)s gen i (ddi)m gès o pwy dre oedden nhw .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG oof.PREP pwywho.PRON dretown.N.F.SG+SM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  I've no idea which town they were from.
723LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
724LIAfi chwaith .
  fiI.PRON.1S+SM chwaithneither.ADV .
  me neither.
725AMA+< dw i (y)n credu bod nhw (we)di hel [?] at ei_gilydd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP .
  I think they gathered together.
726LIA+< mi anghofiais i gofyn .
  miPRT.AFF anghofiaisforget.V.1S.PAST iI.PRON.1S gofynask.V.INFIN .
  I forgot to ask.
727LIAachos mi (.) fues i (y)n siarad efo un ond mi anghofiais i ofyn amdan .
  achosbecause.CONJ miPRT.AFF fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP unone.NUM ondbut.CONJ miPRT.AFF anghofiaisforget.V.1S.PAST iI.PRON.1S ofynask.V.INFIN+SM amdanfor_them.PREP+PRON.3P .
  because I was talking to one but I forgot to ask about it.
728AMA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
729AMA+< ie &r .
  ieyes.ADV .
  yes.
730LIAmaen nhw (y)n criw go_lew .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT criwcrew.N.M.SG go_lewrather.ADV .
  they're a good group.
731AMAmaen nhw (y)n griw +//.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT griwcrew.N.M.SG+SM .
  they're a [...] group...
732AMAdau_ddeg pedwar .
  dau_ddegtwenty.NUM pedwarfour.NUM.M .
  twenty four.
733LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
734LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
735AMAmwy neu lai .
  mwymore.ADJ.COMP neuor.CONJ laismaller.ADJ.COMP+SM .
  more or less.
736LIA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
737LIA<o(edde)n nhw> [/] o(edde)n nhw (y)n hapus braf yn Casa_VerdeCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT hapushappy.ADJ braffine.ADJ ynin.PREP Casa_Verdename .
  they were happy in Casa Verde.
738AMA+< siŵr o fod .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  I'm sure.
739LIA+< a mi gaeson nhw glaw hefyd .
  aand.CONJ miPRT.AFF gaesonget.V.1P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P glawrain.N.M.SG hefydalso.ADV .
  and they had rain too.
740AMAdo ?
  doyes.ADV.PAST ?
  yes?
741LIAond oedden nhw (y)n deud +"/.
  ondbut.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  but they were saying:
742LIA+" dan ni (we)di arfer .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP arferuse.V.INFIN .
  we're used to it.
743LIAa wedyn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then.
744AMA+< na .
  nano.ADV .
  no.
745AMAwyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
746LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
747AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
748LIAoedd (y)na fer(ch) [/] uh ferch <yn siara(d)> [//] yn chwarae (.) pêl_droed yn iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ferchgirl.N.F.SG+SM uher.IM ferchgirl.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT chwaraeplay.V.INFIN pêl_droedfootball.N.F.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  there was a girl playing football well.
749LIAa oedd (y)na un yn chwarae (.) rygbi .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV unone.NUM ynPRT chwaraeplay.V.INFIN rygbirugby.N.M.SG .
  and there was one playing rugby.
750AMA+< oedd ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ?
  yes?
751AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
752LIAmerched &=mumble .
  merchedgirl.N.F.PL .
  girls.
753AMA+< wyli di merched yn chwarae rygbi .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM merchedgirl.N.F.PL ynPRT chwaraeplay.V.INFIN rygbirugby.N.M.SG .
  well well, girls playing rugby.
754LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
755AMAmor beryg noS ?
  morso.ADV berygdanger.N.M.SG+SM nonot.ADV ?
  so dangerous, isn't it?
756LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
757AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
758LIAond oedd (y)na un (y)n chwarae rygbi hefyd .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV unone.NUM ynPRT chwaraeplay.V.INFIN rygbirugby.N.M.SG hefydalso.ADV .
  but there was one playing rugby too.
759LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
760LIAuh mi es i â (y)r criw (.) <y bobl> [//] dim y bobl ifanc .
  uher.IM miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S âwith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ .
  er, I took the group... the people... not the young people.
761LIAbobl mawr uh hynna .
  boblpeople.N.F.SG+SM mawrbig.ADJ uher.IM hynnathat.PRON.DEM.SP .
  big people, er... those.
762AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
763LIAmi es i nhw [//] â nhw i (y)r capel .
  miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S nhwthey.PRON.3P âwith.PREP nhwthey.PRON.3P ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG .
  I took them to the chapel.
764LIAa o(edde)n nhw (y)n griw (.) iawn .
  aand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT griwcrew.N.M.SG+SM iawnOK.ADV .
  and they were an alright group.
765AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
766LIAcael sgwrs efo nhw .
  caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  had a chat with them.
767AMA+< uh criw pwy oedd o ?
  uher.IM criwcrew.N.M.SG pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  er, whose group was it?
768AMAcriw &w um Hefin_FrancisCS ?
  criwcrew.N.M.SG umum.IM Hefin_Francisname ?
  Hefin Francis' group.
769LIAuh criw Hefin_FrancisCS .
  uher.IM criwcrew.N.M.SG Hefin_Francisname .
  er, Hefin Francis' group.
770AMA+< ohCS yli di .
  ohoh.IM yliyou_know.IM diyou.PRON.2S+SM .
  oh, right.
771LIAa (dy)na fo .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and there we go.
772LIAes i ddim i (y)r swper achos o(eddw)n i (we)di cael annwyd .
  esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF swpersupper.N.MF.SG achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN annwydcold.N.M.SG .
  I didn't go to the dinner because I'd caught a cold.
773AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
774LIAond oedden nhw griw hapus iawn oedden nhw .
  ondbut.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P griwcrew.N.M.SG+SM hapushappy.ADJ iawnvery.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  but they were a happy group, they were.
775AMA+< siŵr o fod .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  I'm sure.
776LIAcriw hapus iawn .
  criwcrew.N.M.SG hapushappy.ADJ iawnvery.ADV .
  very happy group.
777AMA+< <o (y)r> [?] golwg +//.
  oof.PREP yrthe.DET.DEF golwgview.N.F.SG .
  seemed so...
778AMAgolwg jôcs arnyn nhw .
  golwgview.N.F.SG jôcsjoke.N.F.PL arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  looked jokey.
779LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
780AMAia licio wneud jôcs efo (e)i_gilydd .
  iayes.ADV liciolike.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM jôcsjoke.N.F.PL efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP .
  yes, like to play jokes on each other.
781LIA+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
782LIA+< o(edde)n nhw (y)n wneud jôcs efo (e)i_gilydd .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM jôcsjoke.N.F.PL efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP .
  they were playing jokes on each other.
783AMAefo (e)i_gilydd ia .
  efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP iayes.ADV .
  on each other, yes.
784LIA+< oedden (.) oedden .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  they were.
785AMAmaen nhw (y)n beryg .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM .
  they're dangerous.
786LIA&=laugh yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes.
787AMA&=laugh .
  .
  
788LIAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
789LIAbobl +//.
  boblpeople.N.F.SG+SM .
  people...
790LIAo(eddw)n i (y)n golwg (.) bobl o ffermydd (he)fyd ynde .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT golwgview.N.F.SG boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP ffermyddfarms.N.F.PL hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  they looked like people from farms as well.
791AMA+< ahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  ah, yes?
792LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
793AMAdigon xxx .
  digonenough.QUAN .
  [...] enough...
794LIA+< golwg ffermydd .
  golwgview.N.F.SG ffermyddfarms.N.F.PL .
  looked like farmers.
795AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
796AMAuh (.) dw i (y)n uh <gweld &b uh> [//] gweld program <yn um (.)> [//] <mewn (.)> [//] yn y (.) teledu .
  uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT uher.IM gweldsee.V.INFIN uher.IM gweldsee.V.INFIN programprogramme.N.M.SG ynPRT umum.IM mewnin.PREP ynPRT ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG .
  er, I, er, watch a programme on TV.
797LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
798AMAa maen nhw (we)di dangos aml i le o Gymru .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dangosshow.V.INFIN amlfrequent.ADJ ito.PREP leplace.N.M.SG+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  and they've shown a lot of places in Wales.
799LIAahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes.
800AMAwel mae [/] mae o +//.
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  well, it's...
801AMA+, mae o werth ei weld .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S werthvalue.N.M.SG+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S weldsee.V.INFIN+SM .
  it's worth watching.
802AMAy llefydd mor dlws .
  ythe.DET.DEF llefyddplaces.N.M.PL morso.ADV dlwspretty.ADJ+SM .
  such beautiful places.
803LIA[- spa] ahCS bueno [?] .
  ahah.IM buenowell.E .
  [...] ah, good.
804AMA+< ohCS un fi eto ?
  ohoh.IM unone.NUM fiI.PRON.1S+SM etoagain.ADV ?
  oh, mine again?
805LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
806AMA+< wel +...
  welwell.IM .
  well...
807AMAwel mae (y)r teliffons (y)ma .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF teliffonstelephone.N.M.SG ymahere.ADV .
  well, these telephones...
808LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
809LIAxxx uh dod ati .
  uher.IM dodcome.V.INFIN atito_her.PREP+PRON.F.3S .
  [...] er, get to it.
810AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
811AMA[- spa] hola ?
  holahi.E ?
  hello?
812AMA&=clears_throat .
  .
  
813AMA[- spa] qué tal ?
  quéhow.ADV talsuch.ADJ.MF.SG ?
  how are you?
814AMA[- spa] cómo andás ?
  cómohow.INT andáswalk.V.2S.PRES ?
  how are you?
815AMA[- spa] bien .
  bienwell.ADV .
  good.
816AMA[- spa] estoy mejor ahora .
  estoybe.V.1S.PRES mejorgood.ADJ.M.SG ahoranow.ADV .
  I'm better now.
817AMA[- spa] sí sí sabés .
  yes.ADV yes.ADV sabésknow.V.2S.PRES .
  yes, yes, you know.
818AMA[- spa] bueno muchas gracias .
  buenowell.ADJ.M.SG.[or].well.E muchasmuch.ADJ.F.PL.[or].many.PRON.F.PL graciasthanks.E .
  good, thanks a lot.
819AMA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
820AMA[- spa] sí te iba a llamar esta noche porque hoy he tenido dos entrevistas con los galeses viste ?
  yes.ADV teyou.PRON.OBL.MF.2S ibago.V.13S.IMPERF ato.PREP llamarcall.V.INFIN estathis.ADJ.DEM.F.SG nochenight.N.F.SG porquebecause.CONJ hoytoday.ADV hehey.IM.[or].have.V.1S.PRES tenidohave.V.PASTPART dostwo.NUM entrevistasinterview.N.F.PL.[or].interview.V.2S.PRES.[or].glimpse.V.F.PL.PASTPART conwith.PREP losthe.DET.DEF.M.PL galesesWelsh.N.M.PL vistesee.V.2S.PAST ?
  yes, I was going to phone you this evening because today I had two interviews with the Welsh people you see?
821AMA[- spa] nos [//] nos están grabando ahora .
  nosus.PRON.OBL.MF.1P nosus.PRON.OBL.MF.1P estánbe.V.3P.PRES grabandorecord.V.PRESPART ahoranow.ADV .
  we're recording now.
822AMA[- spa] también en este momento .
  tambiéntoo.ADV enin.PREP esteEast.N.M.SG momentomomentum.N.M.SG .
  right now.
823AMA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
824AMA&=laugh .
  .
  
825AMA[- spa] un ratito después yo te llamo en la noche querés ?
  unone.DET.INDEF.M.SG ratitowhile.N.M.SG.DIM despuésafterwards.ADV yoI.PRON.SUB.MF.1S teyou.PRON.OBL.MF.2S llamocall.V.1S.PRES enin.PREP lathe.DET.DEF.F.SG nochenight.N.F.SG queréswant.V.2S.PRES ?
  in a bit, later I'll call you in the evening ok?
826AMA[- spa] chao chao .
  chaogoodbye.E chaogoodbye.E .
  bye.
827AMA[- spa] chao .
  chaogoodbye.E .
  bye.
828AMA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
829LIAlle fuest ti bore (y)ma ?
  llewhere.INT fuestbe.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S boremorning.N.M.SG ymahere.ADV ?
  where were you this morning?
830AMAbore (y)ma ?
  boremorning.N.M.SG ymahere.ADV ?
  this morning?
831LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
832AMAfues i (y)n lle (y)n &m cartre GruffuddCS .
  fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynin.PREP llewhere.INT ynPRT cartrehome.N.M.SG Gruffuddname .
  I was at Gruffudd's house.
833LIA+< yn lle GruffuddCS ?
  ynin.PREP llewhere.INT Gruffuddname ?
  at Gruffudd's place?
834LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
835AMA+< Gruffudd_TomosCS .
  Gruffudd_Tomosname .
  Gruffudd Tomos.
836LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
837AMAyn wneud yr un waith ag ydw i (y)n wneud rŵan .
  ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM waithtime.N.F.SG+SM agwith.PREP ydwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM rŵannow.ADV .
  doing the same work as I'm doing now.
838LIA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
839AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
840LIA+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
841AMAfelly +...
  fellyso.ADV .
  so...
842LIAwel (dy)na fo mae GruffuddCS +/.
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES Gruffuddname .
  well, Gruffudd...
843AMA+< mae o (we)di dysgu rywbeth heddiw .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM heddiwtoday.ADV .
  he's learnt something today.
844LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
845LIArywbeth newydd <i &n> [//] i ni .
  rywbethsomething.N.M.SG+SM newyddnew.ADJ ito.PREP ito.PREP niwe.PRON.1P .
  something new for us.
846AMA+< rywbeth newydd i ni .
  rywbethsomething.N.M.SG+SM newyddnew.ADJ ito.PREP niwe.PRON.1P .
  something new for us.
847AMAi ni mae o (y)n newydd .
  ito.PREP niwe.PRON.1P maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT newyddnew.ADJ .
  it's new for us.
848LIAmae o (y)n newydd yndy .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT newyddnew.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it's new isn't it.
849AMA+< o(eddw)n i erioed wedi wneud hyn .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S erioednever.ADV wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hynthis.PRON.DEM.SP .
  I'd never done this.
850LIAna o(eddw)n i erioed wedi wneud o chwaith .
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S erioednever.ADV wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S chwaithneither.ADV .
  no I'd never done it either.
851AMAna ?
  nano.ADV ?
  no?
852LIAna .
  nano.ADV .
  no.
853AMAahCS peth rhyfedd .
  ahah.IM peththing.N.M.SG rhyfeddstrange.ADJ .
  ah, strange thing.
854LIA(dy)na pam dan ni +/.
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P .
  that's why we...
855AMA+< achos wyt ti (we)di dod allan yn y teledu a popeth .
  achosbecause.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV ynPRT ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG aand.CONJ popetheverything.N.M.SG .
  because you've been on TV and everything.
856LIAehCS ?
  eheh.IM ?
  what?
857AMAwyt ti wedi dod allan yn y teledu a bopeth .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV ynPRT ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM .
  you've been on TV and everything.
858LIA+< yndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes.
859LIA+< yndw ond uh dim &n +/.
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH ondbut.CONJ uher.IM dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG .
  yes but, er, not...
860AMA+< paratoi te [?] .
  paratoiprepare.V.INFIN tebe.IM .
  preparing tea.
861LIAuh (.) efo SaliCS ?
  uher.IM efowith.PREP Saliname ?
  er... with Sali?
862AMAna .
  nano.ADV .
  no.
863LIAefo pwy ?
  efowith.PREP pwywho.PRON ?
  who with?
864AMA+< uh ryw le o_dan ryw goeden fach .
  uher.IM rywsome.PREQ+SM leplace.N.M.SG+SM o_danunder.PREP rywsome.PREQ+SM goedentree.N.F.SG+SM fachsmall.ADJ+SM .
  er, some place under a little tree.
865AMAoeddet ti wrthi (y)n xxx dw i ddim yn gwybod lle oeddet ti .
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN llewhere.INT oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S .
  you were [...] I don't know where you were.
866LIA+< ahCS !
  ahah.IM !
  ah!
867LIA+< ia <o program> [/] o program y teledu ar &x uh o Buenos_AiresCS .
  iayes.ADV oof.PREP programprogramme.N.M.SG oof.PREP programprogramme.N.M.SG ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG aron.PREP uher.IM ofrom.PREP Buenos_Airesname .
  yes, the TV programme from Buenos Aires.
868AMAia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
869AMAa diwrnod digon gwyntog .
  aand.CONJ diwrnodday.N.M.SG digonenough.QUAN gwyntogwindy.ADJ .
  and quite a windy day.
870LIAgwyntog .
  gwyntogwindy.ADJ .
  windy.
871LIAa oedd hi (y)n jyst â bwrw eira .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT jystjust.ADV âwith.PREP bwrwstrike.V.INFIN eirasnow.N.M.SG .
  and it was about to snow.
872AMA+< xxx .
  .
  
873AMA+< jyst â bwrw .
  jystjust.ADV âwith.PREP bwrwstrike.V.INFIN .
  about to snow.
874AMAohCS oedd hi (y)n oer .
  ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oercold.ADJ .
  oh it was cold.
875LIAyn oer oer oer .
  ynPRT oercold.ADJ oercold.ADJ oercold.ADJ .
  cold cold cold.
876AMA+< yn oer ofnadwy ac oedd y llian bwrdd yn hedfan i bob man <efo ti> [?] .
  ynPRT oercold.ADJ ofnadwyterrible.ADJ acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF lliancloth.N.M.SG bwrddtable.N.M.SG ynPRT hedfanfly.V.INFIN ito.PREP bobeach.PREQ+SM manplace.N.MF.SG efowith.PREP tiyou.PRON.2S .
  terribly cold, and the table cloth was flying all over the place.
877LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
878AMAohCS druan ohonoch chi (y)n wneud hi (y)n fan (y)na .
  ohoh.IM druanpoor_thing.N.M.SG+SM ohonochfrom_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  oh you poor things doing it there.
879LIA+< &=groan .
  .
  
880LIA+< <oedd o (y)n> [//] oedd o ddim yn &ha uh hawdd ei wneud e .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT uher.IM hawddeasy.ADJ eihis.ADJ.POSS.M.3S wneudmake.V.INFIN+SM ehe.PRON.M.3S .
  it wasn't easy to do.
881AMA+< &=gasp nag oedd .
  nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  oh, no.
882LIAoedd o ddim yn hawdd i wneud .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT hawddeasy.ADJ ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  it wasn't easy to do.
883AMA+< dw i (y)n siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm sure.
884AMA+< o(eddw)n i biti drostoch chi .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S bitipity.N.M.SG+SM drostochover_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P .
  I felt sorry for you.
885LIAa peth arall oedden nhw (y)n torri .
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT torribreak.V.INFIN .
  and another thing is that they were cutting.
886LIAa wedyn oedd raid disgwyl .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM disgwylexpect.V.INFIN .
  and then we had to wait.
887AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
888LIAwedyn dechrau o (y)r newydd .
  wedynafterwards.ADV dechraubegin.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF newyddnew.ADJ .
  and then start over.
889LIAtorri eto a disgwyl .
  torribreak.V.INFIN etoagain.ADV aand.CONJ disgwylexpect.V.INFIN .
  cut again and wait.
890AMA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
891LIA+< na fuodd +//.
  nawho_not.PRON.REL.NEG fuoddbe.V.3S.PAST+SM .
  no...
892LIA+< ond wnaeth i (ddi)m licio llawer o (y)r peth .
  ondbut.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S ddimnot.ADV+SM liciolike.V.INFIN llawermany.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG .
  but I didn't like much of it.
893AMA+< naddo siŵr .
  naddono.ADV.PAST siŵrsure.ADJ .
  no, of course.
894LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
895AMAna o(eddw)n i (y)n deud na fewn dylsech chi fod .
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG fewnin.PREP+SM dylsechought_to.V.2P.PLUPERF chiyou.PRON.2P fodbe.V.INFIN+SM .
  no I was saying you should've been inside.
896LIAfewn .
  fewnin.PREP+SM .
  inside.
897LIAa oedd (y)na le i fod fewn .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV leplace.N.M.SG+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM fewnin.PREP+SM .
  and there was room to be inside.
898AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
899AMAoedd (y)na le i fod ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV leplace.N.M.SG+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM ?
  there was supposed to be room?
900LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
901LIAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
902AMA+< yn lle oedd o ?
  ynin.PREP llewhere.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  where was it?
903LIA+< o(eddw)n i isio ond +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG ondbut.CONJ .
  I wanted to but...
904LIAyn uh +/.
  ynPRT uher.IM .
  in, er...
905AMA+< <yn lle> [?] TecwynCS ?
  ynin.PREP llewhere.INT Tecwynname ?
  at Tecwyn's place?
906LIA&=clears_throat ehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
907AMAo_gwmpas lle TecwynCS ?
  o_gwmpasaround.ADV lleplace.N.M.SG Tecwynname ?
  around Tecwyn's place?
908LIA+< naci .
  nacino.ADV .
  no.
909LIAfyny uh yr ochr draw i (y)r afon (.) uh xxx .
  fynyup.ADV uher.IM yrthe.DET.DEF ochrside.N.F.SG drawyonder.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG uher.IM .
  up the other side of the river, er [...]
910AMA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
911AMAahCS ffordd (y)na .
  ahah.IM fforddway.N.F.SG ynathere.ADV .
  ah over there.
912LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
913AMAwyli di .
  wyliweep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM .
  right.
914LIAlle oedd (.) O_FarellCS ers_talwm .
  llewhere.INT oeddbe.V.3S.IMPERF O_Farellname ers_talwmfor_some_time.ADV .
  where O'Farell used to be.
915AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
916LIAfan (y)na .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  there.
917LIAna mae o (y)n neis .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  no, it's nice.
918AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
919LIAond um oedd (y)na ddigon o le i wneud o fewn .
  ondbut.CONJ umum.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddigonenough.QUAN+SM oof.PREP leplace.N.M.SG+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S fewnin.PREP+SM .
  but, um, there was enough time indoors to do it.
920AMA+< lle neis .
  lleplace.N.M.SG neisnice.ADJ .
  a nice place.
921AMA+< wel siŵr o fod .
  welwell.IM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  well, of course.
922LIA+< na ond dw i (we)di dod allan mewn teledu a <mae o (we)di> [//] maen nhw (we)di gweld fi yn Gymru hefyd .
  nano.ADV ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV mewnin.PREP teledutelevision.N.M.SG aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM hefydalso.ADV .
  no but I've been on TV and they've seen me in Wales too.
923LIAyn paratoi teisennod efo SaliCS .
  ynPRT paratoiprepare.V.INFIN teisennodcake.N.F.PL efowith.PREP Saliname .
  preparing cakes with Sali.
924AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
925AMApaid â deud .
  paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP deudsay.V.INFIN .
  you don't say.
926LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
927AMAiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
928AMAiawn iawn .
  iawnOK.ADV iawnOK.ADV .
  ok, ok.
929LIAheb siarad oedd hynny .
  hebwithout.PREP siaradtalk.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF hynnythat.PRON.DEM.SP .
  that was without speaking.
930AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
931LIAcnocio wyau uh +/.
  cnocioknock.V.INFIN wyaueggs.N.M.PL uher.IM .
  cracking eggs, er...
932AMA+< ahCS paratoi .
  ahah.IM paratoiprepare.V.INFIN .
  ah, preparing.
933LIA+< ie paratoi .
  ieyes.ADV paratoiprepare.V.INFIN .
  yes, preparing.
934AMA+< ahCS cwcio nhw a (.) popeth fel (yn)a .
  ahah.IM cwciocook.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aand.CONJ popetheverything.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV .
  ah, cooking them and everything like that.
935LIA+< ia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes... yes.
936AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
937LIA&no (dy)na be oedd y [/] y gwaith hynny .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  that's what that work was.
938AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
939AMAwyt ti (y)n licio wneud deisen ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT liciolike.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM deisencake.N.F.SG+SM ?
  do you like making cakes?
940LIAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
941AMAwyt ti (y)n licio wneud teisen ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT liciolike.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM teisencake.N.F.SG ?
  do you like making cakes?
942LIA+< yndw dw i (y)n licio .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN .
  yes, I like.
943AMA+< wyt ti (y)n hoffi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN ?
  do you like it?
944LIAyndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes.
945LIA<dw i (y)n> [/] dw i (y)n hoffi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  I like it.
946AMA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
947AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
948AMAdw i (he)fyd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S hefydalso.ADV .
  me too.
949LIA+< dw i (y)n dod [/] dod allan i nain fan (y)na dw i (y)n credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN dodcome.V.INFIN allanout.ADV ito.PREP naingrandmother.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I think I take after [?] grandma there.
950AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
951AMAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
952LIA+< &=cough .
  .
  
953AMAoedd dy nain yn cwcio (y)n hyfryd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF dyyour.ADJ.POSS.2S naingrandmother.N.F.SG ynPRT cwciocook.V.INFIN ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  your grandma's cooking was lovely.
954LIA+< &=clears_throat .
  .
  
955LIA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
956AMAoedd hi (y)n wneud sŵp cennin neis iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM sŵpsoup.N.M.SG cenninleeks.N.F.PL.[or].leeks.N.F.PL neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  she made a very nice leek soup.
957LIAoedd dw i (y)n cofio .
  oeddbe.V.3S.IMPERF dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  yes I remember.
958AMAo(eddw)n i wrth (f)y modd efo (y)r sŵp cennin oedd hi (y)n wneud .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthby.PREP fymy.ADJ.POSS.1S moddmeans.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF sŵpsoup.N.M.SG cenninleeks.N.F.PL.[or].leeks.N.F.PL oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM .
  I really loved the leek soup she made.
959LIA+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
960LIA+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
961AMAhyfryd .
  hyfryddelightful.ADJ .
  lovely.
962LIAoedd hi (y)n licio wneud um (.) teisennod plât .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM umum.IM teisennodcake.N.F.PL plâtplate.N.M.SG .
  she liked to make plate cakes.
963LIA&t &tm &t .
  .
  
964AMA+< ohCS teisennod plât .
  ohoh.IM teisennodcake.N.F.PL plâtplate.N.M.SG .
  oh, plate cakes.
965AMA+< oedden nhw (y)n fendigedig .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT fendigedigwonderful.ADJ+SM .
  they were wonderful.
966LIA+< &=gasp !
  !
  
967AMAbendigedig .
  bendigedigwonderful.ADJ .
  wonderful.
968LIAia oedd oedd .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes, they were.
969AMAa (y)r uh be arall oedd hi (y)n wneud ?
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM bewhat.INT arallother.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  and the, er, what else did she make ?
970AMAreis .
  reisrice.N.M.SG .
  rice.
971LIAia pwdin &r +/.
  iayes.ADV pwdinpudding.N.M.SG .
  yes, pudding.
972AMA+< oedd hi (y)n wneud reis ac oedd hi (y)n roid rywbeth sbesial yn y reis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM reisrice.N.M.SG acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM sbesialspecial.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF reisrice.N.M.SG .
  she'd make rice and she'd put something special in the rice.
973LIAoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
974LIAwneud o (y)n slo bach (.) yn y ffwrn .
  wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT sloslow.ADJ bachsmall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG .
  doing it slowly in the oven.
975AMA+< ti (y)n cofio be oedd o ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  do you remember what it was?
976AMAyn y ffwrn oedd o .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  it was in the oven.
977LIA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
978AMA+< &=gasp .
  .
  
979LIA+< yn y ffwrn .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG .
  in the oven.
980LIAa wedyn oedd y [/] y llaeth yn mynd uh +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF llaethmilk.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN uher.IM .
  and then the milk would go...
981AMA+< hyfryd .
  hyfryddelightful.ADJ .
  lovely.
982AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
983LIAyn dewach bwyta fo wedyn .
  ynPRT dewachfat.ADJ.COMP+SM bwytaeat.V.INFIN fohe.PRON.M.3S wedynafterwards.ADV .
  thicker, eating it afterwards.
984AMA+< yn dewach .
  ynPRT dewachfat.ADJ.COMP+SM .
  thicker.
985LIAfel [/] fel hufen jyst .
  fellike.CONJ fellike.CONJ hufencream.N.M.SG jystjust.ADV .
  just like cream.
986AMA+< xxx .
  .
  
987LIAjyst fel hufen .
  jystjust.ADV fellike.CONJ hufencream.N.M.SG .
  just like cream.
988AMA+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
989AMA+< ohCS (dy)na ti hyfryd .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S hyfryddelightful.ADJ .
  oh, how lovely.
990AMAmm mae o (y)n codi awydd bwyta arna i .
  mmmm.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT codilift.V.INFIN awydddesire.N.M.SG bwytaeat.V.INFIN arnaon_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S .
  mm, it's making me hungry.
991LIAa wedyn oedd hi (y)n <codi &e> [///] cymeryd amser i wneud .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT codilift.V.INFIN cymerydtake.V.INFIN amsertime.N.M.SG ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  and she took her time to make it.
992LIAoedd hi (y)n dechrau cinio am ddeg ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dechraubegin.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG amfor.PREP ddegten.NUM+SM yndeisn't_it.IM .
  she started lunch at 10 .
993AMAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
994LIAwneud o <(y)n (.)> [//] yn slo ond heb &v frysio .
  wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT sloslow.ADJ ondbut.CONJ hebwithout.PREP frysiohurry.V.INFIN+SM .
  doing it slowly but without hurrying.
995AMA+< yn &s +/.
  ynPRT .
  [...]
996AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
997LIAa wedyn oedd popeth yn barod erbyn (..) hanner awr wedi deuddeg neu chwarter wedi deuddeg .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF popetheverything.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM erbynby.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP deuddegtwelve.NUM neuor.CONJ chwarterquarter.N.M.SG wediafter.PREP deuddegtwelve.NUM .
  and everything was ready by half twelve or quarter past twelve.
998AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
999AMAa pawb i (y)r tŷ amser hynny .
  aand.CONJ pawbeveryone.PRON ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  and everybody into the house at that time.
1000LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1001AMAna &n .
  nano.ADV .
  no.
1002LIAmi ges i amser (..) iawn a hapus yn lle nain (.) a taid .
  miPRT.AFF gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S amsertime.N.M.SG iawnOK.ADV aand.CONJ hapushappy.ADJ ynin.PREP llewhere.INT naingrandmother.N.F.SG aand.CONJ taidgrandfather.N.M.SG .
  i had a fine and happy time at grandma and granddad's place.
1003AMA+< do .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
1004LIAlot .
  lotlot.QUAN .
  a lot.
1005AMAwrth lwc .
  wrthby.PREP lwcluck.N.F.SG .
  luckily.
1006LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1007AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1008AMAa digon i ddarllen .
  aand.CONJ digonenough.QUAN ito.PREP ddarllenread.V.INFIN+SM .
  and enough to read.
1009LIA&=gasp !
  !
  
1010LIAoedd taid yn darllen .
  oeddbe.V.3S.IMPERF taidgrandfather.N.M.SG ynPRT darllenread.V.INFIN .
  granddad used to read.
1011LIAoedd nain yn darllen .
  oeddbe.V.3S.IMPERF naingrandmother.N.F.SG ynPRT darllenread.V.INFIN .
  grandma used to read.
1012LIAo(eddw)n i yn darllen a MarcoCS yn darllen .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT darllenread.V.INFIN aand.CONJ Marconame ynPRT darllenread.V.INFIN .
  I used to read, and Marco too.
1013AMAohCS MarcoCS yn darllen hefyd .
  ohoh.IM Marconame ynPRT darllenread.V.INFIN hefydalso.ADV .
  oh, Marco read as well.
1014LIAoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
1015AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
1016LIAna dw i (y)n credu taw o fan (y)na mae o mor lectorS (.) heddiw .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN tawthat.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S morso.ADV lectorreader.N.M.SG heddiwtoday.ADV .
  no I think that's why he's such a reader today.
1017AMAie digon hawdd digon hawdd .
  ieyes.ADV digonenough.QUAN hawddeasy.ADJ digonenough.QUAN hawddeasy.ADJ .
  yes, easy enough.
1018LIA+< mae o (y)n licio +//.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT liciolike.V.INFIN .
  he likes...
1019LIA+< dal i ddarllen .
  dalcontinue.V.2S.IMPER ito.PREP ddarllenread.V.INFIN+SM .
  still reads.
1020AMAo(eddw)n i (y)n darllen lot (y)na (he)fyd .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT darllenread.V.INFIN lotlot.QUAN ynathere.ADV hefydalso.ADV .
  I used to read a lot there as well.
1021LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1022LIAoedd pleser darllen .
  oeddbe.V.3S.IMPERF pleserpleasure.N.M.SG darllenread.V.INFIN .
  it was a pleasure to read.
1023AMA+< xxx .
  .
  
1024LIArywun yn cael digon o rhyddid a [/] a tawelwch a [/] a &b +//.
  rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT caelget.V.INFIN digonenough.QUAN oof.PREP rhyddidfreedom.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ tawelwchquiet.N.M.SG.[or].silence.V.2P.IMPER.[or].silence.V.2P.PRES aand.CONJ aand.CONJ .
  having enough freedom and silence and...
1025AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1026LIAwel (dy)na fo oedd dim teledu amser hynny .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV teledutelevise.V.INFIN amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  well, there we go, there wasn't television back then.
1027AMA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
1028AMAnac oedd .
  nacPRT.NEG oeddbe.V.3S.IMPERF .
  no.
1029LIA+< oedd o (y)n wahanol iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  it was very different.
1030AMAa oedd hynny (y)n wahanol iawn .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hynnythat.PRON.DEM.SP ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  it was very different.
1031LIAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1032LIAmae teledu (we)di newid lot o bethau .
  maebe.V.3S.PRES teledutelevise.V.INFIN wediafter.PREP newidchange.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM .
  TV has changed a lot of things.
1033AMA+< mae plant rŵan yn eiste(dd) i edrych ar y teledu drwy (y)r pnawn .
  maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL rŵannow.ADV ynPRT eisteddsit.V.INFIN ito.PREP edrychlook.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG drwythrough.PREP+SM yrthe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG .
  children sit and watch TV all afternoon now.
1034LIA+< ia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
1035AMA(dy)dyn nhw ddim yn meddwl am afael mewn llyfr welaist ti ?
  dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT meddwlthink.V.INFIN amfor.PREP afaelgrasp.V.INFIN+SM mewnin.PREP llyfrbook.N.M.SG welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  they don't think about picking up a book, you see?
1036LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
1037LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
1038LIAa peth arall (y)dy gweld teledu a darllen rywbeth trwy deledu .
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ ydybe.V.3S.PRES gweldsee.V.INFIN teledutelevise.V.INFIN aand.CONJ darllenread.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM trwythrough.PREP deledutelevise.V.INFIN+SM .
  and another thing is watching TV and reading something on TV.
1039LIAa peth arall (y)dy darllen &ul +//.
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ ydybe.V.3S.PRES darllenread.V.INFIN .
  and reading [...] is another thing...
1040LIAti gallu mynd (y)n_ôl i ddarllen o a (e)i ddeall o (y)n well ynde .
  tiyou.PRON.2S gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP ddarllenread.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S ddeallunderstand.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM yndeisn't_it.IM .
  you can go back to reading and understand it better.
1041AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1042AMA<ia w(ir)> [/] ia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed.
1043LIAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1044AMAie .
  ieyes.ADV .
  yes?
1045AMAmae hynny wir .
  maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP wirtrue.ADJ+SM .
  that's true.
1046LIAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you go.
1047LIAbe <wnewch chi> [?] ?
  bewhat.INT wnewchdo.V.2P.PRES+SM chiyou.PRON.2P ?
  what do you do?
1048LIAfel (yn)a mae (y)r pethau mynd ymlaen .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF pethauthings.N.M.PL myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV .
  that's how things are going.
1049AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1050AMAa be wyt ti feddwl fydden nhw (y)n meddwl ohonyn ni (ei)n dwy yn siarad Cymraeg rŵan ?
  aand.CONJ bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S feddwlthink.V.INFIN+SM fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT meddwlthink.V.INFIN ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P niwe.PRON.1P einour.ADJ.POSS.1P dwytwo.NUM.F ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG rŵannow.ADV ?
  and what do you thing they'll think of us two speaking Welsh now?
1051LIAia xxx .
  iayes.ADV .
  yes [...]
1052AMA+< be fydd pobl (.) yr uh universityE +...
  bewhat.INT fyddbe.V.3S.FUT+SM poblpeople.N.F.SG yrthe.DET.DEF uher.IM universityuniversity.N.SG .
  what will the people in the, er, university...
1053LIA+< (dy)na be <dw i &r> [//] dw i meddwl (he)fyd .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN hefydalso.ADV .
  that's what I'm thinking as well.
1054AMA+, yn meddwl ?
  ynPRT meddwlthink.V.INFIN ?
  thinking?
1055LIA+< ia dw i &me +//.
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  yes, I...
1056LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1057AMAgobeithio +/.
  gobeithiohope.V.INFIN .
  I hope...
1058LIA+< pwy ydy (y)r ddwy ddynes yma ?
  pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM ddyneswoman.N.F.SG+SM ymahere.ADV ?
  who are these two ladies?
1059AMAwel ia ond gobeithio fydd o (y)n iawn .
  welwell.IM iayes.ADV ondbut.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  well yes but hopefully it'll be ok.
1060LIAwel ia .
  welwell.IM iayes.ADV .
  well, yes.
1061AMA+< gobeithio fyddan nhw (y)n uh (.) enjoio .
  gobeithiohope.V.INFIN fyddanbe.V.3P.FUT+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM enjoioenjoy.V.INFIN .
  I hope they'll enjoy it.
1062LIA+< dw i (y)n gobeithio (.) fydd o (y)n iawn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  I hope it'll be ok.
1063AMAenjoio (y)r sgwrs dan ni (y)n drafod .
  enjoioenjoy.V.INFIN yrthe.DET.DEF sgwrschat.N.F.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT drafoddiscuss.V.INFIN+SM .
  enjoy the chat we're having.
1064LIA+< dw i ddim isio wneud dim_byd uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV uher.IM .
  I don't want to do anything, er...
1065AMA++ allan o le .
  allanout.ADV oof.PREP leplace.N.M.SG+SM .
  out of place.
1066LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1067AMA[- spa] no .
  nonot.ADV .
  [...] no.
1068LIAbosib .
  bosibpossible.ADJ+SM .
  maybe.
1069AMA+< noS &h um +...
  nonot.ADV umum.IM .
  no, um...
1070AMAdw i (y)n gweld o (y)n [/] um (.) yn waith delicet .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT umum.IM ynPRT waithwork.N.M.SG+SM delicetdelicate.ADJ .
  I see it as delicate work.
1071LIA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is.
1072LIAa nhwythau (we)di dod mor bell (.) i wneud gwaith fel hyn .
  aand.CONJ nhwythauthey.PRON.EMPH.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN morso.ADV bellfar.ADJ+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM gwaithwork.N.M.SG fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  and them having comed so far to do work like this.
1073AMA+< yndy [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1074AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1075AMA+< o mor bell i ddod i wneud o .
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S morso.ADV bellfar.ADJ+SM ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  from so far away to come and do it.
1076AMAia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes.
1077LIAmaen nhw (y)n haeddu cael rywbeth taclus ta beth .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT haeddudeserve.V.INFIN caelget.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM taclustidy.ADJ tabe.IM bethwhat.INT .
  they deserve tohave something tidy anyway.
1078AMA+< wel (yn)dyn yndyn .
  welwell.IM yndynbe.V.3P.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  well yes they do.
1079AMAdim bod ni (y)n mynd dros ben llestri na (dd)im_byd felly .
  dimnot.ADV bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM llestrivessel.N.M.PL nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG ddim_bydnothing.ADV+SM fellyso.ADV .
  not that we're going over the top or anything like that.
1080LIAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
1081AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1082LIAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
1083AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1084LIA&=noise .
  .
  
1085AMAwel dweud y gwir does gen i ddim (.) fawr o ddim_byd arall i ddeud .
  welwell.IM dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnothing.N.M.SG+SM fawrbig.ADJ+SM oof.PREP ddim_bydnothing.ADV+SM arallother.ADJ ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM .
  well, to tell the truth, I don't have much else to say.
1086LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1087AMAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1088LIAfi chwaith .
  fiI.PRON.1S+SM chwaithneither.ADV .
  me neither.
1089AMAna dw i (y)n credu bod ni wedi pasio (.) ryw hanner awr do ?
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN rywsome.PREQ+SM hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG doyes.ADV.PAST ?
  no, I think we've done about half on hour, haven't we?
1090LIAddechreuon i am (.) (y)chydig &w ar_ôl chwech .
  ddechreuonbeginnings.N.M.PL+SM.[or].begin.V.1P.PAST+SM.[or].begin.V.3P.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S amfor.PREP ychydiga_little.QUAN ar_ôlafter.PREP chwechsix.NUM .
  we started shortly after six.
1091AMAia (dy)na fo .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, that's it.
1092LIAa (.) mae o (y)n hen [?] +...
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT henold.ADJ .
  and it's long since...
1093AMA+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  ok.
1094AMAreit .
  reitquite.ADV .
  right.
1095AMAna oes dim_byd i wneud efo (y)chydig o +//.
  nano.ADV oesbe.V.3S.PRES.INDEF dim_bydnothing.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP ychydiga_little.QUAN oof.PREP .
  no, there's nothing to do with little...
1096AMAa mae o (y)n (..) cadw y ddynes yn [?] fynd trwy (y)r bore .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT cadwkeep.V.INFIN ythe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM ynPRT fyndgo.V.INFIN+SM trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  and it's keeping the lady going all morning.
1097AMAond ie (.) xxx .
  ondbut.CONJ ieyes.ADV .
  but yes [...]
1098LIAuh ti am gwpaniad o de arall ?
  uher.IM tiyou.PRON.2S amfor.PREP gwpaniadcupful.N.M.SG+SM oof.PREP desouth.N.M.SG.[or].right.N.M.SG.[or].tea.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  er, would you like another cup of tea.
1099AMAdim diolch yn fawr .
  dimnot.ADV diolchthanks.N.M.SG ynPRT fawrbig.ADJ+SM .
  no thank you.
1100LIA+< na ?
  nano.ADV ?
  no?
1101AMA[- spa] no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  [...] no no.
1102AMAoedd o (y)n hyfryd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT hyfryddelightful.ADJ .
  it was lovely.
1103AMAa wyt ti <(we)di mm (..)> [//] wedi clywed am yr [/] um (...) y bobl yn siarad am y tywydd pnawn (y)ma am saith o (y)r gloch ?
  aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP mmmm.IM wediafter.PREP clywedhear.V.INFIN amfor.PREP yrthe.DET.DEF umum.IM ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG pnawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV amfor.PREP saithseven.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ?
  and have you, mm, heard about the, um, the people talking about the weather this afternoon at seven o'clock?
1104LIAna o(eddw)n i (ddi)m yn gwybod amdan .
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanfor_them.PREP+PRON.3P .
  no, I didn't know about it.
1105AMA+< xxx ?
  ?
  
1106LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1107AMA+< na maen nhw wedi deud ers dyddiau yn y radio .
  nano.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP deudsay.V.INFIN erssince.PREP dyddiauday.N.M.PL ynin.PREP ythe.DET.DEF radioradio.N.M.SG .
  no, they've been saying for days on the radio.
1108LIA+< ohCS ie ?
  ohoh.IM ieyes.ADV ?
  oh, yes?
1109AMAie mae (y)na ddyn o CordobaCS (y)n dod i sôn am y newid sy yn y tywydd efo (y)r +...
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ddynman.N.M.SG+SM ofrom.PREP Cordobaname ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP sônmention.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF newidchange.V.INFIN sybe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP ythe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF .
  yes, there's a man from Cordoba coming to talk about the change in the weather with the...
1110LIA+< &i ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1111AMAa <maen nhw> [//] mae e (y)n siŵr bod (y)na rywbeth yn digwydd welaist ti ?
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM ynPRT digwyddhappen.V.INFIN welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  and he's sure that something is happening, you see?
1112AMArywbeth wahanol .
  rywbethsomething.N.M.SG+SM wahanoldifferent.ADJ+SM .
  something different.
1113AMAxxx .
  .
  
1114LIA[- spa] &ekɒlɒx [//] ecología &e no ehCS .
  ecologíaecology.N.F.SG nonot.ADV eheh.IM .
  ecology.
1115AMA+< (dy)dy pethau ddim (y)r un fath â ers_talwm .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG pethauthings.N.M.PL ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ ers_talwmfor_some_time.ADV .
  things aren't the same as they used to be.
1116AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1117AMA(dy)dy pethau ddim (y)r un fath â ers_talwm .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG pethauthings.N.M.PL ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ ers_talwmfor_some_time.ADV .
  things aren't the same as they used to be.
1118LIA+< ia ond (dy)na fo dw i (y)n deud .
  iayes.ADV ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  yes but, there we go, I say.
1119LIAond um (.) y dyn sy (y)n wneud lot .
  ondbut.CONJ umum.IM ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN .
  but man is doing a lot of it.
1120AMA+< ie dyn .
  ieyes.ADV dynman.N.M.SG .
  yes, humans.
1121LIA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
1122AMAy drygioni .
  ythe.DET.DEF drygioniwrongdoing.N.M.SG .
  the mischief.
1123LIA&di ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1124AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1125LIAmaen nhw (.) (we)di torri gymaint o mm (.) bosquesS cómoS eraS ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP torribreak.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S mmmm.IM bosqueswood.N.M.PL cómohow.INT erabe.V.13S.IMPERF ?
  they've cut so many forests, how was it?
1126AMA+< ++ o goed .
  oof.PREP goedtrees.N.F.PL+SM .
  trees.
1127LIAgoed (.) yn y north .
  goedtrees.N.F.PL+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF northnorth.N.M.SG .
  ...trees, in the north.
1128AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
1129AMAyndy yndy (.) yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes yes.
1130LIAnes maen nhw (y)n wedi sychu (y)r tir i_gyd .
  nesnearer.ADJ.COMP maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wediafter.PREP sychudry.V.INFIN yrthe.DET.DEF tirland.N.M.SG i_gydall.ADJ .
  until they've dried out all the land.
1131AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1132AMAyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes yes.
1133LIAa wedyn mae hynna (y)n troi (y)n [//] yn llwch a [/] a um (.) a sand .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hynnathat.PRON.DEM.SP ynPRT troiturn.V.INFIN ynPRT ynPRT llwchdust.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ umum.IM aand.CONJ sandsand.N.M.SG .
  and then it turns into dust and sand.
1134AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1135AMAohCS xxx .
  ohoh.IM .
  oh, [...].
1136LIA+< mae (y)na rywbeth .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  there's something.
1137LIAachos nawr mae (we)di glawio gymaint yma .
  achosbecause.CONJ nawrnow.ADV maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP glawiorain.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM ymahere.ADV .
  because now it's rained so much here.
1138AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1139LIAa mae (y)r porfa ddim yn tyfu .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF porfapasture.N.F.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT tyfugrow.V.INFIN .
  and the pasture isn't growing.
1140AMAachos bod hi rhy oer .
  achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ oercold.ADJ .
  because it's too cold.
1141LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1142AMA(dy)dy (y)r blodau ddim yn tyfu chwaith .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF blodauflowers.N.M.PL ddimnot.ADV+SM ynPRT tyfugrow.V.INFIN chwaithneither.ADV .
  the flowers don't grow either.
1143LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
1144AMAna xxx .
  nano.ADV .
  no [...]
1145LIAam bod hi rhy oer .
  amfor.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ oercold.ADJ .
  because it's too cold.
1146AMAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
1147AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1148LIAahCS (dy)na &n ti intrest &a &e +//.
  ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S intrestinterest.N.M.SG .
  oh that's interesting...
1149AMAie rŵan am saith o (y)r gloch .
  ieyes.ADV rŵannow.ADV amfor.PREP saithseven.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  yes at seven o'clock.
1150LIA+< xxx .
  .
  
1151LIAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
1152AMAxxx mae llai (.) am sbel dydy ?
  maebe.V.3S.PRES llaismaller.ADJ.COMP amfor.PREP sbelspell.N.F.SG dydybe.V.3S.PRES.NEG ?
  [...] less, for a while, isn't it?
1153LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1154LIAna o(eddw)n i (ddi)m wedi +/.
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP .
  no, I hadn't...
1155AMA+< xxx fi [?] awydd fynd adre rŵan i wneud tân a hel coed a bopeth fel (yn)a (.) yn barod erbyn nos .
  fiI.PRON.1S+SM awydddesire.N.M.SG fyndgo.V.INFIN+SM adrehome.ADV rŵannow.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM tânfire.N.M.SG aand.CONJ helcollect.V.INFIN coedtrees.N.F.PL aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ynPRT barodready.ADJ+SM erbynby.PREP nosnight.N.F.SG .
  [...] I'm keen to to go home now to make the fire and collect wood and everything like that, ready for the night.
1156LIA+< ia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes... yes.
1157LIAoe(dde)t ti ddim wedi wneud hynna cyn dod ?
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hynnathat.PRON.DEM.SP cynbefore.PREP dodcome.V.INFIN ?
  you hadn't done that before coming?
1158AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
1159AMAna o(eddw)n i ddim wedi gwneud o [?] .
  nano.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gwneudmake.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  no, I hadn't done it.
1160AMAces i (ddi)m amser bore (y)ma .
  cesget.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM amsertime.N.M.SG boremorning.N.M.SG ymahere.ADV .
  I had no time this morning.
1161LIAie .
  ieyes.ADV .
  yes.
1162AMAna .
  nano.ADV .
  no.
1163LIAsut ddost ti ?
  suthow.INT ddostcome.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  how did you come?
1164LIAenS taxiCS ?
  enin.PREP taxitaxi.N.M.SG ?
  by taxi?
1165AMAenS taxiCS .
  enin.PREP taxitaxi.N.M.SG .
  by taxi.
1166LIA&=grunt .
  .
  
1167AMA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
1168LIAmaen nhw (we)di wneud y gwaith (y)ma yn llawer o lefydd ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT llawermany.QUAN oof.PREP lefyddplaces.N.M.PL+SM ?
  have they done this work in a lot of places?
1169AMAhwn ?
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  this?
1170LIAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1171AMA+< yn Buenos_AiresCS ta beth .
  ynin.PREP Buenos_Airesname tabe.IM bethwhat.INT .
  in Buenos Aires anyway.
1172LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1173AMABuenos_AiresCS ac yn [/] yn y Dyffryn siŵr .
  Buenos_Airesname acand.CONJ ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF Dyffrynname siŵrsure.ADJ .
  Buenos Aires and in the valley surely.
1174LIA+< yn y Dyffryn .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF Dyffrynname .
  in the valley.
1175AMA+< yn bob man .
  ynin.PREP bobeach.PREQ+SM manplace.N.MF.SG .
  everywhere.
1176AMAmaen nhw (we)di cael (..) lot o bobl i siarad <yn (.) Gymru> [/] yn uh GaimanCS a TrelewCS .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ito.PREP siaradtalk.V.INFIN ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ynPRT uher.IM Gaimanname aand.CONJ Trelewname .
  they've had a lot of people to talk in Wales... er, in Gaiman and Trelew.
1177LIA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm...
1178LIA+< ohCS siŵr .
  ohoh.IM siŵrsure.ADJ .
  oh, sure.
1179LIA+< <yn &tre> [//] yn GaimanCS .
  ynPRT ynin.PREP Gaimanname .
  in Gaiman.
1180AMAmae (y)na (.) lot fawr o Gymry yna eto .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN fawrbig.ADJ+SM oof.PREP GymryWelsh_people.N.M.PL+SM ynathere.ADV etoagain.ADV .
  there are still a lot of Welsh people there.
1181LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1182LIA+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes, there are.
1183AMA(y)chydig sydd fan hyn ynde ?
  ychydiga_little.QUAN syddbe.V.3S.PRES.REL fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP yndeisn't_it.IM ?
  there are very few here, eh?
1184LIAia (dy)na be dw i (y)n deud .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  yes, that's what I say.
1185AMA+< (y)chydig o Gymry sydd yma .
  ychydiga_little.QUAN oof.PREP GymryWelsh_people.N.M.PL+SM syddbe.V.3S.PRES.REL ymahere.ADV .
  very few Welsh people are here.
1186LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1187LIAwel dw i (ddi)m yn gwybo(d) sut ychydig (.) ond (y)chydig sy (y)n siarad Cymraeg .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN suthow.INT ychydiga_little.QUAN ondbut.CONJ ychydiga_little.QUAN sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  well, I don't know how few, but only a few who speak Welsh.
1188AMA+< a be wyt ti +//.
  aand.CONJ bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S .
  and what do you...
1189AMA+< (y)chydig sy (y)n siarad Cymraeg .
  ychydiga_little.QUAN sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  few speak Welsh.
1190AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1191LIA&sa &w at ei_gilydd dan ni yn amryw [?] xxx .
  atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynin.PREP amrywseveral.PREQ .
  all together we're numerous [...].
1192AMA+< a +...
  aand.CONJ .
  and...
1193LIAond uh (.) yn siarad Cymraeg +...
  ondbut.CONJ uher.IM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  but, er, speaking Welsh...
1194AMA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
1195AMAond dw i (we)di bod yn cyfri nhw welaist ti ?
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT cyfricover.V.2S.PRES nhwthey.PRON.3P welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  but I've been counting them, you see?
1196LIAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1197LIAahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  ah, yes?
1198AMA+< dw i (we)di bod yn cyfri nhw a &m [/] a dw i ddim gweld nhw +/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT cyfricover.V.2S.PRES nhwthey.PRON.3P aand.CONJ aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  I've been counting them, and I don't see them...
1199LIA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
1200LIA+< na .
  nano.ADV .
  no.
1201LIAdim (y)r un fath â GaimanCS .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ Gaimanname .
  not the same as Gaiman.
1202AMA+< ohCS !
  ohoh.IM !
  oh!
1203LIAachos gallet ti gael GaimanCS .
  achosbecause.CONJ galletbe_able.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S gaelget.V.INFIN+SM Gaimanname .
  because you can have Gaiman.
1204LIA<mae (y)na> [//] maen nhw (y)n siŵr wedi cael (.) lot o rai i siarad Cymraeg .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siŵrsure.ADJ wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP raisome.PRON+SM ito.PREP siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  there are... they must have got a lot to speak Welsh.
1205AMA+< yndy yndyn [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they have.
1206AMAa fwy rŵan yr [/] y bobl ifanc yn dod yn siarad Cymraeg wedyn yn yr ysgol .
  aand.CONJ fwymore.ADJ.COMP+SM rŵannow.ADV yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ ynPRT dodcome.V.INFIN ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  and more no, the young people coming to speak Welsh in the schools.
1207LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1208LIA+< wel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
1209LIA+< ond <mae (y)r> [//] mae +//.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES .
  but the...
1210LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1211LIAond mae (y)r ysgol yn fan hyn (he)fyd (.) ynde ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM ?
  but there's a school here too, isn't there?
1212AMA+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
1213AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1214LIAond um (.) dw i ddim gwybod .
  ondbut.CONJ umum.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN .
  but, um, I don't know.
1215LIAond yn [/] <yn &tre> [//] yn GaimanCS mae (y)na lot mwy o intrest dw i (y)n credu .
  ondbut.CONJ ynPRT ynPRT ynin.PREP Gaimanname maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP intrestinterest.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  but in Gaiman there's a lot more interest I think.
1216AMA(e)fallai .
  efallaiperhaps.CONJ .
  maybe.
1217LIAdw i (y)n credu ta intrest ia .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN tabe.IM intrestinterest.N.M.SG iayes.ADV .
  I believe it's interest, yes.
1218AMA+< efallai wir .
  efallaiperhaps.CONJ wirtrue.ADJ+SM .
  quite possibly.
1219AMAia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
1220LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1221AMAmae (y)na lot o bobl ifanc wedi stopio mynd yma dw i (y)n credu .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ wediafter.PREP stopiostop.V.INFIN myndgo.V.INFIN ymahere.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  a lot of young people have stopped going here I think.
1222LIAoes lot .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF lotlot.QUAN .
  yes, a lot.
1223AMAfelly glywais i .
  fellyso.ADV glywaishear.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S .
  so I heard.
1224LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1225AMA+< mae (y)na lot o rai wedi .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP raisome.PRON+SM wediafter.PREP .
  a lot of them have.
1226LIAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1227AMAond mae (y)na griw o blant bach yn dod .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV griwcrew.N.M.SG+SM oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ ynPRT dodcome.V.INFIN .
  but there are a group of little children coming.
1228LIAoes mae (y)na blant bach yn mynd .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV blantchild.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ ynPRT myndgo.V.INFIN .
  but there are young children who go.
1229AMA+< yn lot fawr o intrest .
  ynPRT lotlot.QUAN fawrbig.ADJ+SM oof.PREP intrestinterest.N.M.SG .
  a lot of interest.
1230LIAplant bach yn mynd o (y)r uh ysgol y llywodraeth .
  plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ynPRT myndgo.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ysgolschool.N.F.SG ythe.DET.DEF llywodraethgovernment.N.F.SG .
  young children going from, er, the state school.
1231LIAxxx (.) na ?
  nano.ADV ?
  [...] no?
1232AMA+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
1233LIA[- spa] nacional .
  nacionalnational.ADJ.M.SG .
  national [...]
1234AMAcant chwe_deg chwech .
  canthundred.N.M.SG chwe_degsixty.NUM chwechsix.NUM .
  166 .
1235LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1236AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1237LIA<maen nhw (y)n mynd (.)> [//] o fan (y)na maen nhw (y)n mynd .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ohe.PRON.M.3S fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN .
  they go from there.
1238AMA+< <mae (y)na athrawes> [/] mae (y)na athrawes yn dod i fan (y)na .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV athrawesteacher.N.F.SG maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV athrawesteacher.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  there's a teacher coming there.
1239LIAoes ia .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF iayes.ADV .
  there is, yes.
1240AMA+< a dysgu nhw <(y)n y> [?] clàs yn fan (y)na .
  aand.CONJ dysguteach.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynin.PREP ythe.DET.DEF clàsclass.N.M.SG ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  and teaching them in the class there.
1241LIA+< (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.
1242AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1243AMAxxx <mae (y)na> [/] mae (y)na xxx um um xxx .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV umum.IM umum.IM .
  [...] there's [...] um [...]
1244LIA+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
1245LIA+< ond dw i (y)n gweld y gwahaniaeth &e mewn uh eisteddfod yn TrevelinCS .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF gwahaniaethdifference.N.M.SG mewnin.PREP uher.IM eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trevelinname .
  but I see the difference in an Eisteddfod in Trevelin.
1246AMAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
1247LIA+< lot o blant <yn uh> [//] yn wneud [/] wneud efo (y)r xxx canu (y)n Gymraeg .
  lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM ynPRT uher.IM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF canusing.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  a lot of children doing [...] singing in Welsh.
1248AMA+< lot fawr xxx .
  lotlot.QUAN fawrbig.ADJ+SM .
  a lot [...]
1249LIAneu adrodd yn Gymraeg .
  neuor.CONJ adroddrecite.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  or reciting in Welsh.
1250AMA+< <mae o> [//] a mae o (y)n werth ei gwrando arnyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT werthvalue.N.M.SG+SM eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES gwrandolisten.V.INFIN arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  and it's worth listening to them.
1251LIA+< yndyn yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes yes.
1252AMAmae o (y)n werth gwrando .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT werthvalue.N.M.SG+SM gwrandolisten.V.INFIN .
  it's worth listening.
1253LIA+< mae (y)na &w wahaniaeth fan (y)na .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV wahaniaethdifference.N.M.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  there's a difference there.
1254AMAmae (y)na rywun yn gweithio lot efo nhw .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gweithiowork.V.INFIN lotlot.QUAN efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  somebody works hard with them.
1255LIA+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
1256LIA<mae &n> [//] mae (y)na wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  there's a difference.
1257AMAoes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
1258LIA+< achos ryw flynyddoedd yn_ôl pan oedd dim ysgol Gymraeg (..) oedd jyst neb .
  achosbecause.CONJ rywsome.PREQ+SM flynyddoeddyears.N.F.PL+SM yn_ôlback.ADV panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV ysgolschool.N.F.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF jystjust.ADV nebanyone.PRON .
  because some years ago when there wasn't a Welsh school... there was just nobody.
1259AMA+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
1260AMAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
1261LIAjyst neb .
  jystjust.ADV nebanyone.PRON .
  just nobody.
1262AMAac oedd hi (y)n drist (.) gwrando ar y plant bach yn trio deud rywbeth yn Gymraeg .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dristsad.ADJ+SM gwrandolisten.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ynPRT triotry.V.INFIN deudsay.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  and it was sad listening to the little children trying to say something in Welsh.
1263LIA+< ia ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
1264AMAachos oedden nhw ddim yn deall be oedden nhw (y)n deud .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN bewhat.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  because they didn't understand what they were saying.
1265LIA+< na na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no no.
1266LIA<maen nhw (y)n> [//] mae o (y)n wahanol .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  they're... it's different.
1267AMA+< erbyn hyn <maen nhw (y)n (.)> [/] maen nhw (y)n deall .
  erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deallunderstand.V.INFIN .
  by now they understand.
1268LIA+< maen nhw wahanol nawr .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wahanoldifferent.ADJ+SM nawrnow.ADV .
  they're different now.
1269AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1270AMAyndy yndy [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1271LIA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1272AMA&=clears_throat .
  .
  
1273LIAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go.
1274LIAmae (y)r athrawon yn (.) dal i ddod .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF athrawonteachers.N.M.PL ynPRT dalstill.ADV ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM .
  the teachers still come.
1275LIA<mae (y)na> [//] mae EmilyCS yma .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES Emilyname ymahere.ADV .
  Emily is here.
1276AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1277LIAa <mae (.)> [/] mae hogan arall +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES hogangirl.N.F.SG arallother.ADJ .
  and another girl...
1278LIAdw i (ddi)m yn cofio ei hen(w) +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S henwname.N.M.SG+H .
  I don't remember her name...
1279AMA+< hogan yn EsquelCS .
  hogangirl.N.F.SG ynin.PREP Esquelname .
  a girl in Esquel.
1280AMAia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
1281LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1282LIAyn EsquelCS .
  ynin.PREP Esquelname .
  in Esquel.
1283AMAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
1284AMAahCS rŵan mae (y)na griw yn hel at ei_gilydd <yn um (..)> [//] mewn tŷ yn TrevelinCS .
  ahah.IM rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV griwcrew.N.M.SG+SM ynPRT helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ynPRT umum.IM mewnin.PREP house.N.M.SG ynin.PREP Trevelinname .
  ah, now there's a group getting together in a house in Trevelin.
1285LIAahCS .
  ahah.IM .
  ah.
1286AMAi siarad Cymraeg a gwrando ar miwsig (.) a gweu neu gwnïo neu crosio .
  ito.PREP siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG aand.CONJ gwrandolisten.V.INFIN aron.PREP miwsigmusic.N.M.SG aand.CONJ gweuknit.V.INFIN neuor.CONJ gwnïosew.V.INFIN neuor.CONJ crosiocrochet.V.INFIN .
  to speak Welsh and listen to music, and knit or sew or crochet.
1287LIA+< ahCS ie ?
  ahah.IM ieyes.ADV ?
  ah, really?
1288LIAo(eddw)n i (ddi)m yn gwybod .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I didn't know.
1289AMAie dw i (we)di cael gwahoddiad .
  ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN gwahoddiadinvitation.N.M.SG .
  yes, I've had an invite.
1290LIA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
1291LIAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
1292AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1293AMAfy(dd) hynny (y)n neis .
  fyddbe.V.3S.FUT+SM hynnythat.PRON.DEM.SP ynPRT neisnice.ADJ .
  that'll be nice.
1294AMAachos maen nhw (y)n ymarfer rywle sti .
  achosbecause.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ymarferpractise.V.INFIN rywlesomewhere.N.M.SG+SM stiyou_know.IM .
  becuase they practise somewhere, don't they.
1295LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1296LIA+< yn le ?
  ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM ?
  where?
1297LIAyn le ?
  ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM ?
  where?
1298AMAdw i ddim yn gwybod faint ohonyn [?] sy (y)n mynd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN .
  I don't know how many of them go.
1299LIA+< ahCS xxx ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah [...], yes.
1300LIAahCS (dy)na fo o(eddw)n i &ə +//.
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  ah, there we go, I...
1301AMA+< ond ges i wahoddiad xxx ar dydd Mawrth tan bump o (y)r gloch .
  ondbut.CONJ gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wahoddiadinvitation.N.M.SG+SM aron.PREP dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG tanuntil.PREP bumpfive.NUM+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  but I got an invitation [...] on Tuesday until five o'clock.
1302LIAajáS o(eddw)n i (ddi)m yn gwybod .
  ajáaha.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  aha, I didn't know.
1303AMAbydd o (y)n neis .
  byddbe.V.3S.FUT ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  it'll be nice.
1304LIAbydd ia .
  byddbe.V.3S.FUT iayes.ADV .
  it will be, yes.
1305AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1306LIAmae DeinaCS <yn cael hwyl> [//] wedi cael hwyl ar y (.) Gymraeg ?
  maebe.V.3S.PRES Deinaname ynPRT caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG wediafter.PREP caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG aron.PREP ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM ?
  is Deina getting along well with the Welsh?
1307AMADeinaCS ?
  Deinaname ?
  Deina?
1308LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1309LIAfe fuodd hi (y)n mynd .
  fePRT.AFF fuoddbe.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  she was going.
1310LIAdw i (ddi)m yn gwybod os ydy +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES .
  I don't know if...
1311AMA+< fuodd hi (y)n mynd ond (dy)dy hi (ddi)m yn mynd rhagor .
  fuoddbe.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN rhagormore.QUAN .
  she was going but she doesn't go any more.
1312LIA+< na ia .
  nano.ADV iayes.ADV .
  no, yes.
1313LIAahCS !
  ahah.IM !
  ah!
1314AMAna .
  nano.ADV .
  no.
1315LIAdw i (y)n credu bod na ddim rai mawr yn mynd nawr llawer .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN na(n)or.CONJ ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM raisome.PRON+SM mawrbig.ADJ ynPRT myndgo.V.INFIN nawrnow.ADV llawermany.QUAN .
  I don't think any older ones go now any more.
1316AMAna .
  nano.ADV .
  no.
1317LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1318AMA+< dyna be o(eddw)n i (y)n deud .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  that's what I was saying.
1319AMAmeddwl &s bod (y)na (.) rai mawr a rai (.) canol oed (.) ddim yn mynd .
  meddwlthink.V.2S.IMPER bodbe.V.INFIN ynathere.ADV raisome.PRON+SM mawrbig.ADJ aand.CONJ raisome.PREQ+SM canolmiddle.N.M.SG oedage.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  thinking that there are older ones and middle aged ones that don't go.
1320LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1321LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1322LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1323AMAond uh dw i (y)n credu yr uh (.) criw (y)ma sy (y)n hel at ei_gilydd i sgwrsio (.) bod (y)na rai pob oed fan (y)na .
  ondbut.CONJ uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM criwcrew.N.M.SG ymahere.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP sgwrsiochat.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV raisome.PRON+SM pobeach.PREQ oedage.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  but, er, I think this group that gets together to chat, that there are people of all ages there.
1324LIAwell .
  wellbetter.ADJ.COMP+SM .
  better.
1325AMAdw i (y)n meddwl .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  I think.
1326AMAfelly dydd Mawrth nesa dw i (y)n meddwl bod fi mynd i ddod .
  fellyso.ADV dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM .
  so next Tuesday I think I'm going to go.
1327LIAdyna fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go.
1328AMA+< ddim (.) fory .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM forytomorrow.ADV .
  not tomorrow.
1329LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1330AMAy [?] dydd Mawrth wedyn .
  ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG wedynafterwards.ADV .
  the Tuesday after.
1331LIAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1332AMAdw i mynd i ddod weld .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM weldsee.V.INFIN+SM .
  I'm going to go and see.
1333LIAond dw i (y)n siŵr bydd bobl o FangorCS (.) yn dechrau gwrando <(y)n hwn> [?] maen nhw (y)n siŵr o gael hwyl .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ byddbe.V.3S.FUT boblpeople.N.F.SG+SM ofrom.PREP Fangorname ynPRT dechraubegin.V.INFIN gwrandolisten.V.INFIN ynPRT hwnthis.PRON.DEM.M.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siŵrsure.ADJ oof.PREP gaelget.V.INFIN+SM hwylfun.N.F.SG .
  but I'm sure people from Bangor starting to listen to this, they're sure to have fun.
1334AMAsiŵr [=! laughs] .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
1335LIA+< &=laugh .
  .
  
1336AMAmi wrandan nhw aml i air nad ydyn ni ddim i fod i iwsio .
  miPRT.AFF wrandanlisten.V.3P.FUT+SM nhwthey.PRON.3P amlfrequent.ADJ ito.PREP airword.N.M.SG+SM nadwho_not.PRON.REL.NEG ydynbe.V.3P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP iwsiouse.V.INFIN .
  they'll hear the several words that we're not supposed to use.
1337LIAuh ie .
  uher.IM ieyes.ADV .
  er, yes.
1338AMAsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure.
1339AMAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you go.
1340AMAbe wnewn ni ?
  bewhat.INT wnewndo.V.1S.PRES+SM niwe.PRON.1P ?
  what do we do?
1341AMAdan ni (y)n wneud ein gorau .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM einour.ADJ.POSS.1P goraubest.ADJ.SUP .
  we're doing our best.
1342LIA+< (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.
1343LIAyn wneud [?] y gorau ia .
  ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP iayes.ADV .
  doing our best, yes.
1344AMAdan ni (y)n wneud y gorau o bopeth .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP oof.PREP bopetheverything.N.M.SG+SM .
  we're making the best of everything.
1345LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1346LIAohCS (e)fallai bod ni (y)n siarad yn well pan mae (y)na dim rywbeth yn gwrando arnon ni &=laugh .
  ohoh.IM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV dimnot.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM ynPRT gwrandolisten.V.INFIN arnonon_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P .
  oh, maybe we speak better when there's nothing listening to us.
1347AMA+< ohCS digon hawdd .
  ohoh.IM digonenough.QUAN hawddeasy.ADJ .
  oh, sure enough.
1348AMAmae hynny (y)n siŵr .
  maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP ynPRT siŵrsure.ADJ .
  that's certain.
1349AMAond mae (y)n gywilydd i ni ferched mawr fod ofn ryw (.) beth bach fel hyn .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gywilyddshame.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P ferchedgirl.N.F.PL+SM mawrbig.ADJ fodbe.V.INFIN+SM ofnfear.N.M.SG rywsome.PREQ+SM beththing.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  but it's shameful for us girls to be afraid of a little thing like this.
1350LIA+< wel ia .
  welwell.IM iayes.ADV .
  well, yes.
1351AMAehCS ti ddim yn meddwl ?
  eheh.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT meddwlthink.V.INFIN ?
  eh, don't you think?
1352LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1353LIAwir .
  wirtrue.ADJ+SM .
  true.
1354LIAwel &aɾə dim arferiad &es .
  welwell.IM dimnot.ADV arferiadcustom.N.MF.SG .
  well, not used to...
1355AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1356LIAdim arferiad .
  dimnot.ADV arferiadcustom.N.MF.SG .
  not used to it.
1357AMAia ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes.
1358LIAachos dw i weithiau isio mynd <i (y)r> [/] i (y)r radio fan hyn .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S weithiautimes.N.F.PL+SM isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF radioradio.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  because I sometimes want to go to the radio here.
1359AMAmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1360LIAi ddeud rywbeth .
  ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  to say something.
1361LIAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go.
1362LIAdw i (y)n gallu siarad o .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  I can speak it.
1363LIAond pan maen nhw roid (.) ymlaen i +...
  ondbut.CONJ panwhen.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P roidgive.V.INFIN+SM ymlaenforward.ADV ito.PREP .
  but when they put... in front of me.
1364AMA+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
1365LIAa wedyn (.) well gen i beidio mynd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wellbetter.ADJ.COMP+SM genwith.PREP iI.PRON.1S beidiostop.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN .
  and so I prefer not to go.
1366AMAia .
  iayes.ADV .
  yes.
1367AMAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
1368AMApam (y)dy o ?
  pamwhy?.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ?
  why is that?
1369LIApam (y)dy o ?
  pamwhy?.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ?
  why is that?
1370AMA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
1371LIA(ba)sai rywun wedi arfer (.) (e)fallai [?] pan oedd yn [?] ifanc (e)fallai +...
  basaibe.V.3S.PLUPERF rywunsomeone.N.M.SG+SM wediafter.PREP arferuse.V.INFIN efallaiperhaps.CONJ panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ifancyoung.ADJ efallaiperhaps.CONJ .
  if someone got used to it, maybe when they were younger, maybe...
1372AMAdigon hawdd .
  digonenough.QUAN hawddeasy.ADJ .
  easy enough.
1373AMA(ba)sen ni wedi cael mynd i (.) fwy o bethau fel (yn)a +...
  basenbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP fwymore.ADJ.COMP+SM oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  if we'd been able to go to more things like that...
1374LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1375LIA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1376LIAoedd (y)na dim bethau fel (yn)a i gael (.) amser hynny .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV dimnot.ADV bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  things like that weren't available back then.
1377AMA+< na dim i gael .
  nano.ADV dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM .
  no, not available.
1378LIAxxx cwrdd bobl ifanc a hwn a llall .
  cwrddmeeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ aand.CONJ hwnthis.PRON.DEM.M.SG aand.CONJ llallother.PRON .
  [...] meeting young people, and this and that.
1379AMA+< na .
  nano.ADV .
  no.
1380LIAoedd (y)na ddim_byd fel (yn)a .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddim_bydnothing.ADV+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  there wasn't anything like that.
1381AMA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
1382LIAdim_ond mynd a canu .
  dim_ondonly.ADV myndgo.V.INFIN aand.CONJ canusing.V.INFIN .
  only going to sing.
1383AMA+< ie ie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes.
1384AMAond oedd (y)na ddim_byd yn neisiach .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddim_bydnothing.ADV+SM ynPRT neisiachnice.ADJ.COMP .
  but there was nothing nicer.
1385LIAna .
  nano.ADV .
  no.
1386LIAoedden ni (y)n mynd i +//.
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP .
  we would go to...
1387AMA+< oedd o (y)n hyfryd mynd <i canu> [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT hyfryddelightful.ADJ myndgo.V.INFIN ito.PREP canusing.V.INFIN .
  it was lovely going singing.
1388LIA+< ar ddydd Sadwrn (.) oedden ni (y)n mynd a cael canu .
  aron.PREP ddyddday.N.M.SG+SM SadwrnSaturday.N.M.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ caelget.V.INFIN canusing.V.INFIN .
  on a Saturday we went and were allowed to sing.
1389LIAcwrdd bobl ifanc .
  cwrddmeeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ .
  meet young people.
1390AMA+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
1391LIAa o fan (hyn)ny yn y nos oedden ni (y)n mynd i ddawnsio .
  aand.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddawnsiodance.V.INFIN+SM .
  from there we went dancing in the evening.
1392AMAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha.
1393LIAa wedyn oedd y [/] dydd Sadwrn wedi xxx .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG wediafter.PREP .
  and then the Saturday was [...].

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia39: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.