PATAGONIA - Patagonia19: Glossed version

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1EDUagor hwn yn fan (a)cw .
  agoropen.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  open this there
2EDUtyrd yma MarielaCS .
  tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV Marielaname .
  come here Mariela
3EDUti (y)n gallu dod yma i siarad ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN ymahere.ADV ito.PREP siaradtalk.V.INFIN ?
  can you come here to talk?
4MLAo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
5EDUo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
6EDUsiarad .
  siaradtalk.V.2S.IMPER .
  talk
7EDUam be dan ni (y)n mynd i siarad ?
  amfor.PREP bewhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP siaradtalk.V.INFIN ?
  what are we going to talk about?
8EDUmm ?
  mmmm.IM ?
  
9EDUam be dan ni (y)n mynd i siarad ?
  amfor.PREP bewhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP siaradtalk.V.INFIN ?
  what are we going to talk about?
10MLA<am TrelewCS> [=! whisper] .
  amfor.PREP Trelewname .
  about Trelew
11EDUam be ?
  amfor.PREP bewhat.INT ?
  about what?
12EDUTrelewCS .
  Trelewname .
  
13EDUo_kCS TrelewCS .
  o_kOK.ADV Trelewname .
  
14EDUiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok
15EDUble est ti neithiwr ?
  blewhere.INT estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S neithiwrlast_night.ADV ?
  where did you go last night?
16EDUble est ti ?
  blewhere.INT estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S ?
  where did you go?
17MLAxxx .
  .
  
18EDUsiaradwch <yn iawn> [//] yn uchel cariad .
  siaradwchtalk.V.2P.IMPER ynPRT iawnOK.ADV ynPRT uchelhigh.ADJ cariadlove.N.MF.SG .
  speak up, love
19EDUble est ti neithiwr ?
  blewhere.INT estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S neithiwrlast_night.ADV ?
  where did you go last night?
20EDU&=clears_throat .
  .
  
21MLAi (y)r tŷ .
  ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  to the house
22MLAcefnder [=! whisper] .
  cefndercousin.N.M.SG .
  cousin
23MLAxxx cyfnither .
  cyfnithercousin.N.F.SG .
  [...] female cousin
24EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
25MLAcyfnither .
  cyfnithercousin.N.F.SG .
  female cousin
26EDUi tŷ cyfnither i wneud beth ?
  ito.PREP house.N.M.SG cyfnithercousin.N.F.SG ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT ?
  to your female cousin's house to do what?
27MLAi gysgu .
  ito.PREP gysgusleep.V.INFIN+SM .
  to sleep
28EDUpam est ti i gysgu ?
  pamwhy?.ADV estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S ito.PREP gysgusleep.V.INFIN+SM ?
  why did you go to sleep?
29MLAachos (.) oedd y penblwydd (..) fy cyfnither .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG fymy.ADJ.POSS.1S cyfnithercousin.N.F.SG .
  because it was my female cousin's birthday
30EDUie faint oedd hi (y)n cael ?
  ieyes.ADV faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  yeah, what age was she turning?
31MLAsaith .
  saithseven.NUM .
  seven
32EDUsaith ?
  saithseven.NUM ?
  seven?
33EDUbe (y)dy enw hi ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ?
  what's her name?
34MLAMaximaCS .
  Maximaname .
  
35EDUMaximaCS .
  Maximaname .
  
36EDUa pwy arall oedd yna (.) i mi gael gwybod ?
  aand.CONJ pwywho.PRON arallother.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ito.PREP miI.PRON.1S gaelget.V.INFIN+SM gwybodknow.V.INFIN ?
  and who else was there, if I may know?
37MLA+< GuadalupeCS .
  Guadalupename .
  
38MLAchwaer .
  chwaersister.N.F.SG .
  sister
39EDUie ?
  ieyes.ADV ?
  
40MLAEvaCS .
  Evaname .
  
41MLAun o (y)r ysgol .
  unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  one from the school
42MLAIsabelCS (.) yn yr ysgol .
  Isabelname ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  Isabel from school
43MLAa LilenCS .
  aand.CONJ Lilenname .
  and Lilen
44MLA&e &e cyfnither arall .
  cyfnithercousin.N.F.SG arallother.ADJ .
  another cousin
45EDUcyfnither arall .
  cyfnithercousin.N.F.SG arallother.ADJ .
  another cousin
46EDUbe wnaethoch chi yn y partyCS yna ?
  bewhat.INT wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P ynin.PREP ythe.DET.DEF partyparty.N.M.SG ynathere.ADV ?
  what did you do in this party?
47MLAdawnsio .
  dawnsiodance.V.INFIN .
  we danced
48EDUo(edde)t ti (y)n dawnsio ?
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT dawnsiodance.V.INFIN ?
  were you dancing?
49MLAna .
  nano.ADV .
  no
50EDUohCS .
  ohoh.IM .
  
51EDUpwy oedd yn dawnsio ?
  pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT dawnsiodance.V.INFIN ?
  who was dancing?
52MLAGuadalupeCS .
  Guadalupename .
  
53MLAEvaCS .
  Evaname .
  
54MLAIsabelCS .
  Isabelname .
  
55MLASofiaCS .
  Sofianame .
  
56MLALilenCS .
  Lilenname .
  
57EDUpa [/] pa &k dawns o(edde)ch chi (y)n dawnsio ?
  pawhich.ADJ pawhich.ADJ dawnsdance.N.F.SG oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT dawnsiodance.V.INFIN ?
  what dance were you dancing?
58EDUpa cerddoriaeth oeddech chi (y)n (.) gwneud ?
  pawhich.ADJ cerddoriaethmusic.N.F.SG oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT gwneudmake.V.INFIN ?
  what music were you doing?
59MLAo (y)r teledu .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG .
  from the television
60EDUo (y)r teledu ?
  oof.PREP yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG ?
  from the television?
61MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
62EDUia ti (y)n gwybod amdanyn nhw ?
  iayes.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanynfor_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  yes, do you know them?
63MLAehCS ?
  eheh.IM ?
  
64EDUo(edde)t ti (y)n gwybod amdanyn nhw ?
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanynfor_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  did you recognize them?
65MLAna .
  nano.ADV .
  no
66EDUJinci_JanciCS hwnnw ?
  Jinci_Janciname hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ?
  Jinci Janci, that one?
67MLAna ?
  nano.ADV ?
  no?
68EDUpa un ?
  pawhich.ADJ unone.NUM ?
  which one?
69MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  don't know
70EDUti (ddi)m yn gwybo(d) .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don't know
71EDUwyt ti (y)n gwybod .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you do know
72MLAmm mm +...
  mmmm.IM mmmm.IM .
  
73EDUo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
74EDUa be arall wnaethoch chi ?
  aand.CONJ bewhat.INT arallother.ADJ wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P ?
  and what else did you do?
75EDUcysgu gyda (ei)ch gilydd ?
  cysgusleep.V.INFIN gydawith.PREP eichyour.ADJ.POSS.2P gilyddother.N.M.SG+SM ?
  sleep together?
76MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
77EDUmm mae mam yn dod ac yn torri ar +/.
  mmmm.IM maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN acand.CONJ ynPRT torribreak.V.INFIN aron.PREP .
  mm, mum is coming and interrupting...
78MLAmae o ddim yn &ʃ Sinci_SiancinCS .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynin.PREP Sinci_Siancinname .
  it isn't Sinci Siancin
79MLAdadi SiancinCS .
  dadidaddy.N.M.SG Siancinname .
  
80EDUwel beth_bynnag ydy o .
  welwell.IM beth_bynnaganyway.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  well whatever it is
81EDUdadi SiancinCS .
  dadidaddy.N.M.SG Siancinname .
  daddy Siancin
82MLA&=laugh .
  .
  
83EDUuh +...
  uher.IM .
  
84EDUuh +...
  uher.IM .
  
85EDUcómoS podríanS xxx ?
  cómohow.INT podríanbe_able.V.3P.COND ?
  
86OSEwww .
  .
  
87OSEwww .
  .
  
88OSExxx .
  .
  
89EDUuh MaleiraCS stop gyda (y)r fwyd achos mae hwn [//] peiriant yma (y)n recordio ti (y)n deall ?
  uher.IM Maleiraname stopstop.N.M.SG gydawith.PREP yrthe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG peiriantmachine.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT recordiorecord.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT deallunderstand.V.INFIN ?
  er, Maleira, stop with the food because this machine is recording, understand?
90EDUa os wyt ti yn bwyta (..) (dy)dyn nhw ddim yn (..) clywed y peth yn iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and if you eat, they can't hear it properly
91EDUwnawn ni xxx +/.
  wnawndo.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P .
  we'll...
92MLAo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
93EDUwnawn ni ddechrau eto ?
  wnawndo.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P ddechraubegin.V.INFIN+SM etoagain.ADV ?
  will we start again?
94MLAna .
  nano.ADV .
  no
95MLAo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
96EDUo_k neithiwr .
  o_kOK.ADV neithiwrlast_night.ADV .
  ok, last night
97EDUbe wnest ti neithiwr ?
  bewhat.INT wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S neithiwrlast_night.ADV ?
  what did you do last night?
98MLAmynd i (y)r tŷ fy cyfnither .
  myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG fymy.ADJ.POSS.1S cyfnithercousin.N.F.SG .
  I went to my cousin's house
99EDUie .
  ieyes.ADV .
  
100EDUi wneud beth cariad ?
  ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT cariadlove.N.MF.SG ?
  to do what, love?
101MLAi gysgu .
  ito.PREP gysgusleep.V.INFIN+SM .
  to sleep
102EDUgysgu .
  gysgusleep.V.INFIN+SM .
  sleep
103EDUpam wnest ti gysgu ?
  pamwhy?.ADV wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S gysgusleep.V.INFIN+SM ?
  why did you sleep?
104EDUachos oedd yna be yna ?
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV bewhat.INT ynathere.ADV ?
  because of what?
105MLAoedd yna piyamaCS partyCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV piyamapyjamas.N.F.SG partyparty.N.M.SG .
  there was a pyjama party
106EDUpiyamaCS partyCS <o [/] o> [//] pam ?
  piyamapyjamas.N.F.SG partyparty.N.M.SG oof.PREP ohe.PRON.M.3S pamwhy?.ADV ?
  why a pyjama party?
107MLApa(m) be ?
  pamwhy?.ADV bewhat.INT ?
  
108EDUpam oedd [/] oedd (y)na piyamaCS partyCS ?
  pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV piyamapyjamas.N.F.SG partyparty.N.M.SG ?
  why was there a pyjama party?
109MLAachos oedd e penblwydd cyfnither fi .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S penblwyddbirthday.N.M.SG cyfnithercousin.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM .
  because it was my cousin's birthday
110EDUia [/] ia da iawn .
  iayes.ADV iayes.ADV dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, yes very good
111EDUfaint oedd hi (y)n cael ?
  faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  what age was she turning?
112MLAsaith (.) oed .
  saithseven.NUM oedage.N.M.SG .
  seven
113EDU+< saith ?
  saithseven.NUM ?
  seven?
114EDUsaith neu wyth ?
  saithseven.NUM neuor.CONJ wytheight.NUM ?
  seven or eight?
115MLAsaith .
  saithseven.NUM .
  seven
116EDUsaith ?
  saithseven.NUM ?
  seven?
117EDUahCS .
  ahah.IM .
  
118EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
119EDUpwy oedd yna ?
  pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ?
  who was there
120MLASofiaCS .
  Sofianame .
  
121MLAGuadalupeCS .
  Guadalupename .
  
122MLAIsabelCS .
  Isabelname .
  
123MLAEvaCS .
  Evaname .
  
124MLAa LilenCS .
  aand.CONJ Lilenname .
  and Lilen
125MLASilviaCS .
  Silvianame .
  
126EDUSilviaCS (.) ia .
  Silvianame iayes.ADV .
  Silvia, yes
127EDUSilviaCS ydy dy hoff cyfnither di ynde ?
  Silvianame ydybe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S hofffavourite.ADJ cyfnithercousin.N.F.SG diyou.PRON.2S+SM yndeisn't_it.IM ?
  Silvia is your favourite female cousin isn't she?
128MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
129EDUneu [/] neu [/] neu pwy ?
  neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ pwywho.PRON ?
  or who?
130MLASilviaCS .
  Silvianame .
  
131EDUSilviaCS .
  Silvianame .
  
132EDUpam mai [/] <mai hi> [/] mai hi [/] hi ydy (y)r gorau ?
  pamwhy?.ADV maithat_it_is.CONJ.FOCUS maithat_it_is.CONJ.FOCUS hishe.PRON.F.3S maithat_it_is.CONJ.FOCUS hishe.PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP ?
  why is she the best?
133EDUpam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why?
134MLAxxx achos dan ni (y)n wneud macanasS .
  achosbecause.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM macanasnuisance.N.F.PL .
  because we create mischief
135EDUchi (y)n wneud pethau drwg .
  chiyou.PRON.2P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM pethauthings.N.M.PL drwgbad.ADJ .
  you do bad things
136EDUpa pethau drwg chi (y)n wneud ?
  pawhich.ADJ pethauthings.N.M.PL drwgbad.ADJ chiyou.PRON.2P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  what bad things do you do?
137MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
138EDUdim bethau ry drwg gobeithio .
  dimnot.ADV bethauthings.N.M.PL+SM rytoo.ADJ+SM drwgbad.ADJ gobeithiohope.V.INFIN .
  not things that are too bad I hope
139MLAna .
  nano.ADV .
  no
140EDUond fel beth ?
  ondbut.CONJ fellike.CONJ bethwhat.INT ?
  but like what?
141EDUbethau fel beth ?
  bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ bethwhat.INT ?
  what kind of things
142MLAchwarae triciau .
  chwaraeplay.V.2S.IMPER triciautrick.N.M.PL .
  playing tricks
143EDUchwarae triciau ?
  chwaraeplay.V.2S.IMPER triciautrick.N.M.PL ?
  playing tricks?
144EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...
145MLA+< &=laugh .
  .
  
146EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
147EDUgwranda (.) sut oedd y parti neithiwr ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER suthow.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF partiparty.N.M.SG neithiwrlast_night.ADV ?
  listen, how was the party last night?
148EDUbeth arall wnaethoch chi ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P ?
  what else did you do?
149MLAdawnsio .
  dawnsiodance.V.INFIN .
  dancing
150MLAbwyta .
  bwytaeat.V.INFIN .
  eating
151EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
152MLA[- spa] +< salchichas .
  salchichassausage.N.F.PL .
  sausages.
153EDU[- spa] salchichas ?
  salchichassausage.N.F.PL ?
  sausages.
154EDUbeth arall oedd ar gael ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF aron.PREP gaelget.V.INFIN+SM ?
  what else was available?
155MLAChizitosCS a PalitosCS .
  Chizitosname aand.CONJ Palitosname .
  Chizitos [corn puffs] and Palitos [corn sticks]
156EDU+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
157EDUChizitosCS a PalitosCS .
  Chizitosname aand.CONJ Palitosname .
  Chizitos and Palitos
158MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
159MLAjiw .
  jiwheavens.E .
  gosh
160EDUo(edde)ch chi gyd yn hoffi nhw ?
  oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  did you all like them?
161MLAydw .
  ydwbe.V.1S.PRES .
  yes.
162MLAy ChizitosCS na .
  ythe.DET.DEF Chizitosname nano.ADV .
  not the Chizitos
163EDUna ?
  nano.ADV ?
  no?
164MLAna .
  nano.ADV .
  no
165EDUpam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why?
166MLAddim yn hoffi .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  I didn't like them
167MLAmm +...
  mmmm.IM .
  
168EDUpam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why?
169EDUpam wyt ti (ddi)m yn hoffi nhw ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  why don't you like them?
170MLAachos does dim blas gyda nhw .
  achosbecause.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV blastaste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  because they have no taste
171EDUahCS does dim blas gyda nhw .
  ahah.IM doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV blastaste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  ah, because they have no taste
172MLAdw i yn hoffi ChizitosCS ehCS caws .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN Chizitosname eheh.IM cawscheese.N.M.SG .
  I like cheese Chizitos
173EDUahCS rhei (y)na caws .
  ahah.IM rheisome.PRON ynathere.ADV cawscheese.N.M.SG .
  ah, the cheese ones
174EDUie .
  ieyes.ADV .
  
175EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
176MLAbore [?] fi (y)n mynd i (y)r penblwydd (.) cyfnither .
  boremorning.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG cyfnithercousin.N.F.SG .
  I'm going to my cousin's birthday
177MLApenblwydd .
  penblwyddbirthday.N.M.SG .
  birthday
178EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
179EDUxxx <dw i (ddi)m yn deall yr> [//] dydw i (ddi)m yn deall y system .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN yrthat.PRON.REL dydwbe.V.1S.PRES.NEG iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN ythe.DET.DEF systemsystem.N.F.SG .
  [...] I don't understand the system
180EDUpam aethoch chi neithiwr ?
  pamwhy?.ADV aethochgo.V.2P.PAST chiyou.PRON.2P neithiwrlast_night.ADV ?
  why did you go last night?
181EDU<oedd yna &ð> [///] dim neithiwr oedd y dathliad ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG neithiwrlast_night.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF dathliadcelebration.N.M.SG ?
  wasn't the party last night?
182EDUpam dach chi (y)n mynd eto fory ?
  pamwhy?.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT myndgo.V.INFIN etoagain.ADV forytomorrow.ADV ?
  why are you going again tomorrow?
183MLAachos (d)doe oedd hi (y)n wneud piyamaCS partyCS .
  achosbecause.CONJ ddoeyesterday.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM piyamapyjamas.N.F.SG partyparty.N.M.SG .
  because yesterday she was doing a pyjama party
184EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
185EDUjyst i +//.
  jystjust.ADV ito.PREP .
  just to...
186EDUi be ?
  ito.PREP bewhat.INT ?
  to what?
187EDUi aros yn y nos .
  ito.PREP aroswait.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  to stay the night
188MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
189EDU<a (.) fory> [/] a fory ?
  aand.CONJ forytomorrow.ADV aand.CONJ forytomorrow.ADV ?
  and tomorrow?
190MLA+< a wedyn +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then...
191EDUfory ydy (y)r penblwydd go iawn ?
  forytomorrow.ADV ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG gorather.ADV iawnOK.ADV ?
  tomorrow is the actual birthday?
192MLAia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
193EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
194EDUa am faint o (y)r gloch mae hwnnw (y)n dechrau ?
  aand.CONJ amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM maebe.V.3S.PRES hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ynPRT dechraubegin.V.INFIN ?
  and at what time does that begin?
195MLAam bedwar .
  amfor.PREP bedwarfour.NUM.M+SM .
  at four
196MLAa mae o (y)n gorffen am wyth .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gorffencomplete.V.INFIN amfor.PREP wytheight.NUM .
  and it finishes at eight
197EDUjiw .
  jiwheavens.E .
  Lord
198EDUti (we)di prynu xxx anrheg yn barod ?
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN anrhegpresent.N.F.SG ynPRT barodready.ADJ+SM ?
  have you already bought [...] a gift
199MLAna fi (we)di rhoid yr anrheg yn y piyamaCS partyCS .
  nano.ADV fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP rhoidgive.V.INFIN yrthe.DET.DEF anrhegpresent.N.F.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF piyamapyjamas.N.F.SG partyparty.N.M.SG .
  no, I've already given the gift at the pyjama party
200MLAneu [?] mae o mynd i roid yn y penblwydd .
  neuor.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG .
  or he's going to give at the birthday
201EDUmm be brynaist ti iddi hi ?
  mmmm.IM bewhat.INT brynaistbuy.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S ?
  mm, what did you buy her?
202MLAun +...
  unone.NUM .
  one
203EDUun beth oedd o ?
  unone.NUM bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  one what?
204MLAxxx fi ddim yn cofio .
  fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  [...] I don't remember
205EDUdoli ?
  dolibe_thrifty.V.2S.PRES+SM ?
  a doll?
206MLAna .
  nano.ADV .
  no
207EDUbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
208EDUgêm ?
  gêmgame.N.F.SG ?
  a game?
209MLAna fi (dd)im yn cofio .
  nano.ADV fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  no, I don't remember
210EDUdim gêm oedd o ?
  dimnot.ADV gêmgame.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  wasn't it a game?
211MLAna .
  nano.ADV .
  no
212EDUohCS .
  ohoh.IM .
  
213EDUdillad ?
  dilladclothes.N.M.PL ?
  clothing?
214MLAna .
  nano.ADV .
  no
215EDUna ?
  nano.ADV ?
  no?
216EDUo_kCS wyt ti (ddi)m yn cofio felly ?
  o_kOK.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN fellyso.ADV ?
  ok, you don't remember then?
217MLAna .
  nano.ADV .
  no
218EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
219EDUbe sy (y)n bod ar dy fraich yn fan hyn ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN aron.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S fraicharm.N.F.SG+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ?
  what's wrong with your arm here?
220MLA<mae gen> [/] mae gynna fi tatŵ .
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP maebe.V.3S.PRES gynnawith_her.PREP+PRON.F.3S fiI.PRON.1S+SM tatŵtattoo.N.M.SG .
  I've got a tatoo
221EDUpam oedd gen ti datŵ yn fan (y)na ?
  pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF genwith.PREP tiyou.PRON.2S datŵtattoo.N.M.SG+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  why did you have a tattoo there
222EDUpwy sy (we)di rhoi nhw ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP rhoigive.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  who put that there?
223MLAfi .
  fiI.PRON.1S+SM .
  me
224EDUo [/] o ble daethon nhw ?
  oof.PREP ohe.PRON.M.3S blewhere.INT daethoncome.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P ?
  where did they come from?
225MLAo chiclesS .
  oof.PREP chicles.N.M.PL .
  from chewing gum
226EDUxxx chiclesS ych_a_fi na .
  chicles.N.M.PL ych_a_fiyuck.E nano.ADV .
  [...] chewing gums yuk no!
227MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
228EDUpam oedd mam yn deud bod [/] bod dy sbectol ti (we)di torri ?
  pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN bodbe.V.INFIN dyyour.ADJ.POSS.2S sbectolglasses.N.F.PL tiyou.PRON.2S wediafter.PREP torribreak.V.INFIN ?
  why did your mum say that your glasses had broken?
229MLAachos o(eddw)n i (we)di torri nhw .
  achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP torribreak.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  because I had broken them
230EDUa maen nhw well nawr ?
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wellbetter.ADJ.COMP+SM nawrnow.ADV ?
  and they're better now
231MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
232EDUxxx wyt ti (y)n gallu dangos hwn i fi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dangosshow.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ?
  [...] can you show this to me?
233EDUohCS dw i (ddi)m isio torri nhw .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG torribreak.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  oh I don't want to break them
234EDU<ti (y)n hoffi rhei (y)na xxx> [//] wyt ti yn hoffi rhei (y)na ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN rheisome.PRON ynathere.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN rheisome.PRON ynathere.ADV ?
  do you like those ones?
235MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
236EDUmaen nhw (y)n neis .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT neisnice.ADJ .
  they're nice
237EDUyn ble o(edde)n nhw wedi torri ?
  ynPRT blewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP torribreak.V.INFIN ?
  where were they broken?
238MLAuh man (h)yn .
  uher.IM manplace.N.MF.SG hynthis.ADJ.DEM.SP .
  er, here
239MLAachos oedd [//] &don oedd +//.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  because it was...
240MLA<sut dw i (y)n deud xxx> [=! whisper] ?
  suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  how do I say [...] ?
241EDUia dw i (ddi)m yn gwybod .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  yeah, I don't know
242EDUtornillitoS deud .
  tornillitoscrew.N.M.SG.DIM deudsay.V.INFIN .
  little screw say.
243MLAxxx a mae o (we)di dod i ffwrdd a <mae hwn> [//] oedd hwn (we)di agor a mae hwn wedi dod allan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ito.PREP ffwrddway.N.M.SG aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hwnthis.PRON.DEM.M.SG wediafter.PREP agoropen.V.INFIN aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  [...] and it's come off, and this had opened, and this came out
244EDUahCS .
  ahah.IM .
  
245MLAa wedyn maen nhw (we)di roi hwn a maen nhw (we)di wneud fel (y)na .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP roigive.V.INFIN+SM hwnthis.PRON.DEM.M.SG aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  and then they've put this and they've done like this
246EDUahCS .
  ahah.IM .
  
247EDUa mae (y)n iawn rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV rŵannow.ADV .
  and it's okay now
248MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
249EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
250EDUo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
251EDUbe [/] be uh o(edde)t ti (y)n sôn wrtha i heddiw fod ti (y)n mynd i fynd i rywle &ke &=stammer yn ystod y gwyliau .
  bewhat.INT bewhat.INT uher.IM oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT sônmention.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S heddiwtoday.ADV fodbe.V.INFIN+SM tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM ynin.PREP ystodrange.N.F.SG ythe.DET.DEF gwyliauholidays.N.F.PL .
  what, er, were you telling about today, that you're going to go somewhere over the holidays.
252EDUi ble ti (y)n mynd i fynd ?
  ito.PREP blewhere.INT tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ?
  where are you going to go?
253MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
254EDUwyt ti (ddi)m yn gwybod ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  you don't know?
255MLAna .
  nano.ADV .
  no
256EDUos wyt ti ddim yn gwybod pwy sy (y)n gwybod ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  if you don't know, who does know?
257MLA<ddim yn gwybod pwy sy (y)n gwybod> [=! laugh] .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know who knows!
258EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
259EDUia (.) <lle ti ble [/] ble [/] ble mae hi i &p i &p i> [///] gyda pwy oeddet ti wedi bod yn siarad am y peth ?
  iayes.ADV llewhere.INT tiyou.PRON.2S blewhere.INT blewhere.INT blewhere.INT maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ito.PREP ito.PREP ito.PREP gydawith.PREP pwywho.PRON oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ?
  yes [...] who have you been talking to about this thing?
260MLAmae GuadalupeCS wedi ddweud i fi .
  maebe.V.3S.PRES Guadalupename wediafter.PREP ddweudsay.V.INFIN+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  Guadalupe told me
261EDUa wedi wahodd ti i fynd i rywle ?
  aand.CONJ wediafter.PREP wahoddinvite.V.INFIN+SM tiyou.PRON.2S ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM ?
  and she invited you to go somewhere?
262MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
263EDUi ble ?
  ito.PREP blewhere.INT ?
  where?
264MLAdw i ddim yn gofio .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gofioremember.V.INFIN+SM .
  I don't remember
265EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
266EDUa be oeddet ti wedi dweud wrthi hi ?
  aand.CONJ bewhat.INT oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dweudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S ?
  and what did you tell her?
267MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
268EDUwyt ti (we)di dweud bod ti mynd i fynd gyda nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dweudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  have you said that you're going with them?
269MLAia ac oeddwn i ddim wedi gofyn i ti .
  iayes.ADV acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gofynask.V.INFIN ito.PREP tiyou.PRON.2S .
  yes, and I hadn't asked you
270EDU&n i fi nac i mam .
  ito.PREP fiI.PRON.1S+SM nac(n)or.CONJ ito.PREP mammother.N.F.SG .
  not to me or your mother!
271MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
272EDUbe mae mam yn &d mynd i ddeud ?
  bewhat.INT maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM ?
  what is your mother going to say?
273MLAdw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
274EDU<ydy (y)n> [?] mynd i gadael ti fynd gyda nhw ?
  ydybe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gadaelleave.V.INFIN tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  is she going to let you go with them?
275EDU<dw i ddim yn credu> [/] (.) dw i ddim yn credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I don't think so
276EDUachos <mae mam> [/] (.) mae mam isio ti aros gyda hi (.) a gyda dad .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG isiowant.N.M.SG tiyou.PRON.2S aroswait.V.INFIN gydawith.PREP hishe.PRON.F.3S aand.CONJ gydawith.PREP dadfather.N.M.SG+SM .
  because mum wants you to stay here with her and dad
277EDUynde (.) MarielaCS fach ?
  yndeisn't_it.IM Marielaname fachsmall.ADJ+SM ?
  isn't it (.) little Mariela?
278MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
279EDUos wyt [//] os (ba)sen nhw (y)n wahodd ti fynd ar lan y môr (ba)set ti (y)n mynd ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES osif.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wahoddinvite.V.INFIN+SM tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP lanshore.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ?
  if they were to invite you to the beach, would you go?
280MLAydw .
  ydwbe.V.1S.PRES .
  I would
281EDUohCS (ba)set ti (y)n licio (y)r [//] y môr .
  ohoh.IM basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT liciolike.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG .
  oh, you'd like the sea
282MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
283EDUtyrd yma i siarad .
  tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV ito.PREP siaradtalk.V.INFIN .
  come here to talk
284EDUpaid mynd yn bell .
  paidstop.V.2S.IMPER myndgo.V.INFIN ynPRT bellfar.ADJ+SM .
  don't go far
285MLAo_kCS .
  o_kOK.ADV .
  
286MLAedrych .
  edrychlook.V.2S.IMPER .
  look
287EDUbe (y)dy rhain ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES rhainthese.PRON ?
  what are these?
288MLAhynna ydy <mateS mate@s:spa> [/] mateS a empanadaS .
  hynnathat.PRON.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES mateherbal_tea.N.M.SG matedull.ADJ.SG matedull.ADJ.SG.[or].herbal_tea.N.M.SG.[or].kill.V.13S.SUBJ.PRES aand.CONJ empanadaturnover.N.F.SG .
  that one is mate, mate, mate and pie.
289EDUwnaethoch chi hwnna yn yr ysgol ?
  wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  did you do that at school?
290EDUyn yr ysgol feithrin .
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM .
  at the nursery school
291EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
292MLAond [?] (.) CatrinCS biau hwn .
  ondbut.CONJ Catrinname biauown.V.INFIN+SM hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  but Catrin owns this
293MLAAledCS biau hwn .
  Aledname biauown.V.INFIN+SM hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  Aled owns this
294MLAa fi biau hwn .
  awho.PRON.REL fiI.PRON.1S+SM biauown.V.INFIN+SM hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  and I own this
295MLAond mae un AledCS wedi anghofio rain .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES unone.NUM Aledname wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN rainthese.PRON+SM .
  but Aled's one has forgotten these
296EDUahCS .
  ahah.IM .
  
297MLAa (.) mae mam o (y)n Gymru nawr .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG ohe.PRON.M.3S ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM nawrnow.ADV .
  and his mum is in Wales now
298EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
299EDU<sut maen nhw> [//] sut dach chi (we)di wneud (.) reina ?
  suthow.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P suthow.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM reinathose.PRON+SM ?
  how did you make those?
300MLA<dan ni> [//] yn gyntaf dan ni (we)di torri (.) y papur tŷ bach .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gyntaffirst.ORD+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP torribreak.V.INFIN ythe.DET.DEF papurpaper.N.M.SG house.N.M.SG bachsmall.ADJ .
  first we cut the toilet paper
301EDUie ?
  ieyes.ADV ?
  
302MLAwedyn dan ni (we)di wneud clai .
  wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM claiclay.N.M.SG .
  then we make the clay
303EDUie ?
  ieyes.ADV ?
  
304MLAdan ni wedi roi (.) &d +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP roigive.V.INFIN+SM .
  we put the...
305EDU++ dŵr ?
  dŵrwater.N.M.SG ?
  water
306MLA[- spa] aceite .
  aceiteoil.N.M.SG .
  oil
307EDUoilE .
  oiloil.N.SG .
  
308MLAia oilE .
  iayes.ADV oiloil.N.SG .
  yes, oil
309MLAum +...
  umum.IM .
  
310MLAdipyn bach o dŵr .
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ oof.PREP dŵrwater.N.M.SG.[or].tower.N.M.SG+SM .
  a little bit of water
311EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
312MLAa +...
  aand.CONJ .
  and
313MLAddim yn cofio .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  don't remember
314EDUchi (we)di cymysgu fo ?
  chiyou.PRON.2P wediafter.PREP cymysgumix.V.INFIN fohe.PRON.M.3S ?
  you mixed it?
315MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
316EDUhalen ?
  halensalt.N.M.SG ?
  salt
317EDUwnaethoch chi roi halen yn(dd)o fo ?
  wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P roigive.V.INFIN+SM halensalt.N.M.SG ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ?
  did you put salt in it?
318MLAna .
  nano.ADV .
  no
319EDUhym !
  hymhmm.IM !
  hmm!
320EDUa wnaethoch chi gymysgu fo .
  aand.CONJ wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P gymysgumix.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S .
  and you mixed it
321MLA+< a wedyn +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then...
322MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
323MLAa wedyn wneud fel (y)na .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wneudmake.V.INFIN+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  and then do like that
324MLAa <fan yma> [?] .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV .
  and here
325MLAy clai wedi wneud .
  ythe.DET.DEF claiclay.N.M.SG wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  the clay is made
326MLAdan ni wedi wneud .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  we have made
327EDUdach chi (we)di dorri yn darnau fach gynta ia ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP dorribreak.V.INFIN+SM ynPRT darnaufragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL fachsmall.ADJ+SM gyntafirst.ORD+SM iayes.ADV ?
  you cut it into small pieces first yes?
328MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
329MLAa wedyn dan ni wedi wneud rain .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM rainthese.PRON+SM .
  and then we've made these
330EDU<dach chi (we)di wneud> [?] oeddech chi (we)di wneud cwpan cynta(f) ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM cwpancup.N.MF.SG cyntaffirst.ORD ?
  did you make the cup first?
331MLA+< a wedyn +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then...
332MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
333MLAa wedyn +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  and then
334EDU<a we(dyn)> [/] a wedyn bombillaS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV bombillabulb.N.F.SG .
  and then the mate straw?
335MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
336EDUi wneud y mateS .
  ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF mateherbal_tea.N.M.SG .
  to make the mate
337MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
338MLAa wedyn (.) empanadaS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV empanadaturnover.N.F.SG .
  and then the pastry
339EDU[- spa] empanada .
  empanadaturnover.N.F.SG .
  pastry
340EDUduw (y)r annwyl .
  duwgod.N.M.SG yrthe.DET.DEF annwyldear.ADJ .
  dear Lord
341EDUmae [/] mae hwnna (y)n edrych yn iawn .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT edrychlook.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  that looks good
342EDUa beth am y lliwiau ?
  aand.CONJ bethwhat.INT amfor.PREP ythe.DET.DEF lliwiaucolours.N.M.PL ?
  and what about the colours?
343EDUpwy sy (we)di wneud y lliwiau ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF lliwiaucolours.N.M.PL ?
  who made the colours?
344EDUyn frown <ac yn &g> [//] ac yn goch ac yn melyn a +...
  ynPRT frownbrown.ADJ+SM acand.CONJ ynPRT acand.CONJ ynPRT gochred.ADJ+SM acand.CONJ ynPRT melynyellow.ADJ aand.CONJ .
  brown and red and yellow and...
345MLAdan ni (we)di .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP .
  we did
346EDUsut ?
  suthow.INT ?
  how
347MLAuh na dan ni gyda +//.
  uher.IM naPRT.NEG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P gydawith.PREP .
  er, no, we had...
348MLAo(edde)n nhw wedi prynu +...
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN .
  they had bought...
349EDU++ paent .
  paentpaint.N.M.SG .
  paint
350MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
351EDUuh pwy ?
  uher.IM pwywho.PRON ?
  er, who?
352EDUyn yr ysgol ?
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  in the school?
353MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
354EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
355MLAoedd (y)na paent yn yr ysgol .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV paentpaint.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  were was paint at the school
356EDUoedd (y)na paent yn barod .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV paentpaint.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM .
  there was paint already
357EDUahCS .
  ahah.IM .
  
358EDUdw i (y)n deall nawr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deallunderstand.V.INFIN nawrnow.ADV .
  I understand now
359EDUa wnaethoch chi paentio fo fel yna ia ?
  aand.CONJ wnaethochdo.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P paentiopaint.V.INFIN fohe.PRON.M.3S fellike.CONJ ynathere.ADV iayes.ADV ?
  and you painted it like that?
360MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
361EDUa sut mae o (y)n [//] wedi &a aros fel (y)na ?
  aand.CONJ suthow.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wediafter.PREP aroswait.V.INFIN fellike.CONJ ynathere.ADV ?
  and how has stayed like that?
362EDUyn [/] yn solet ac yn galed ?
  ynPRT ynPRT soletsolid.ADJ acand.CONJ ynPRT galedhard.ADJ+SM ?
  solid and hard?
363EDUsut ?
  suthow.INT ?
  how
364MLAachos dan ni (we)di gadael o i &x sychu .
  achosbecause.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP gadaelleave.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ito.PREP sychudry.V.INFIN .
  because we've let it dry
365EDUahCS .
  ahah.IM .
  
366EDUdw i (y)n gweld nawr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN nawrnow.ADV .
  I see now
367EDUa dach chi (y)n gorfod dangos hwnna (y)n_ôl yn yr ysgol ?
  aand.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN dangosshow.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG yn_ôlback.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  and you have to show that back in the school?
368EDUneu be ?
  neuor.CONJ bewhat.INT ?
  or what?
369MLAna cadw nhw .
  nano.ADV cadwkeep.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  no, keep them
370EDU&kad jyst cadw nhw .
  jystjust.ADV cadwkeep.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  just keep them
371MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
372EDUmm diddorol .
  mmmm.IM diddorolinteresting.ADJ .
  mm, interesting
373EDUheCS gwranda pam wyt ti (y)n mynd i yr ysgol feithrin erbyn hyn ?
  hehey.IM.[or].have.V.1S.PRES gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ?
  hey listen, why are you going to the nursery school nowadays?
374EDUwyt ti ddim i fod i fynd .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  you're not supposed to go
375EDUwyt ti (y)n (h)ogan wyth oed .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hogangirl.N.F.SG wytheight.NUM oedage.N.M.SG .
  you're an eight year old
376MLAachos dw i (y)n mynd i helpu mam (..) MarianaCS .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP helpuhelp.V.INFIN mammother.N.F.SG Mariananame .
  because I'm going to help mum and Mariana@s:cy&es
377EDU+< ti (y)n helpu mam ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mammother.N.F.SG ?
  are you helping mum?
378EDUa be oes angen helpu nhw ?
  aand.CONJ bewhat.INT oesbe.V.3S.PRES.INDEF angenneed.N.M.SG helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  and what do they need help with?
379MLAna .
  nano.ADV .
  no
380MLAond mae +/.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES .
  but [...] ...
381EDUdoes dim isio (.) help arnyn nhw .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV isiowant.N.M.SG helphelp.N.SG arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  they don't need help
382MLAweithiau ia .
  weithiautimes.N.F.PL+SM iayes.ADV .
  sometimes they do
383EDUpam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why
384EDUpa weithiau ?
  pawhich.ADJ weithiautimes.N.F.PL+SM ?
  when?
385MLAxxx .
  .
  
386MLAedrych [=! whisper] .
  edrychlook.V.2S.IMPER .
  look!
387EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
388EDUpaid ti a wneud hynna [?] .
  paidstop.V.2S.IMPER tiyou.PRON.2S aand.CONJ wneudmake.V.INFIN+SM hynnathat.PRON.DEM.SP .
  don't you do that
389MLA+< xxx .
  .
  
390EDUpaid dorri fo .
  paidstop.V.2S.IMPER dorribreak.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S .
  don't break that
391EDUpaid torri fo .
  paidstop.V.2S.IMPER torribreak.V.INFIN fohe.PRON.M.3S .
  don't break that
392EDUgwranda pam oedd isio help arnyn nhw ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF isiowant.N.M.SG helphelp.N.SG arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  listen, why did they need help?
393MLAachos weithiau maen nhw (y)n gorfod +...
  achosbecause.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN .
  because sometimes they have to...
394MLAsut dw i (y)n uh [/] <sut dw i (y)n deud tynnu [?] fotocopia@s:spa> [=! whisper] .
  suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT uher.IM suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN tynnudraw.V.INFIN fotocopiaphotocopy.N.F.SG .
  how do I er, how do I say take a photocopy?
395EDUfotocopiasS ["] (y)dyn nhw .
  fotocopiasphotocopy.N.F.PL.[or].photocopy.V.2S.PRES ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  they're photocopies
396MLAdw i (y)n mynd i dynnu fotocopiasS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP dynnudraw.V.INFIN+SM fotocopiasphotocopy.N.F.PL .
  I'm going to take photocopies
397EDUahCS ti (y)n croesi (y)r ffordd ac yn tynnu fotocopiasS iddyn nhw .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ynPRT croesicross.V.INFIN yrthe.DET.DEF fforddway.N.F.SG acand.CONJ ynPRT tynnudraw.V.INFIN fotocopiasphotocopy.N.F.PL iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  ah, you cross the road and take photocopies for them
398MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
399EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
400EDUa [/] a (dy)na i_gyd ?
  aand.CONJ aand.CONJ dynathat_is.ADV i_gydall.ADJ ?
  and, and that's all?
401EDU(dy)na (y)r unig help wyt ti (y)n roid iddyn nhw ?
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ helphelp.N.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  that's the only help that you give them?
402MLAna .
  nano.ADV .
  no
403MLAhelpu nhw gyda (y)r plant .
  helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P gydawith.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL .
  helping them with the children
404EDUi wneud beth ?
  ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT ?
  to do what?
405MLAi <wneud i nhw> [?] (e)iste(dd) .
  ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P eisteddsit.V.INFIN .
  to make them sit
406EDUiddyn nhw (e)iste(dd) .
  iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P eisteddsit.V.INFIN .
  to make them sit
407EDU<wyt ti> [/] wyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  do you shout at them?
408MLAbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
409EDUwyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  are you going to shout at them?
410MLAna .
  nano.ADV .
  no
411EDUahCS be wyt ti (y)n wneud gyda nhw ?
  ahah.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  ah, what do you do with them?
412MLAfi (y)n dweud +...
  fiI.PRON.1S+SM ynPRT dweudsay.V.INFIN .
  I say...
413EDUyn araf .
  ynPRT arafslow.ADJ .
  slowly
414MLAìa .
  ìaname .
  yes
415EDU+" plant bach (.) dewch yma i eistedd .
  plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ dewchcome.V.2P.IMPER ymahere.ADV ito.PREP eisteddsit.V.INFIN .
  little children, come and sit here
416EDUfel yna ?
  fellike.CONJ ynathere.ADV ?
  like that?
417MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
418EDUohCS .
  ohoh.IM .
  
419EDUydyn nhw (y)n wirion ?
  ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM ?
  are they silly?
420MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
421EDUpwy sy (y)n wirion ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM ?
  who is silly?
422MLAReyesCS (..) a OdalisCS .
  Reyesname aand.CONJ Odalisname .
  Reyes and Odalis
423EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...
424EDUbe maen nhw (y)n wneud ?
  bewhat.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  what do they do?
425MLAmaen nhw (y)n ffraeo .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ffraeoquarrel.V.INFIN .
  they argue
426EDUmaen nhw yn ffrae(o) +//.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ffraeoquarrel.V.INFIN .
  they argue...
427EDUo_gwmpas y lle ?
  o_gwmpasaround.ADV.[or].around.PREP ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ?
  around the place?
428MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
429EDUneu gyda pwy ?
  neuor.CONJ gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  or with who?
430MLAmaen nhw (y)n (.) pelearS ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT pelearfight.V.INFIN.[or].fight.V.INFIN ?
  they fight
431EDUgyda pwy ?
  gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  with who?
432MLAmaen nhw (y)n ffraeo .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ffraeoquarrel.V.INFIN .
  they argue
433EDUffraeo gyda pwy ?
  ffraeoquarrel.V.INFIN gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  argue with who?
434MLAgyda pawb .
  gydawith.PREP pawbeveryone.PRON .
  with everyone
435EDUgyda pawb ?
  gydawith.PREP pawbeveryone.PRON ?
  with everyone?
436MLAia a <mae (y)n> [//] mae JesusaCS yn eistedd nhw +...
  iayes.ADV aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES Jesusaname ynPRT eisteddsit.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  yes and Jesusa sits them...
437MLAachos maen nhw gyda (.) gadair ehCS gwyn .
  achosbecause.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P gydawith.PREP gadairchair.N.F.SG+SM eheh.IM gwynwhite.ADJ.M .
  because they have, eh, a white chair
438MLA<a a mae> [///] a pam maen nhw (y)n gadael i nhw (y)n penitenciaS <maen nhw> [/] maen nhw yn eistedd (.) iddyn nhw yn fan (y)na (.) yn y cadair .
  aand.CONJ aand.CONJ maebe.V.3S.PRES aand.CONJ pamwhy?.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gadaelleave.V.INFIN ito.PREP nhwthey.PRON.3P ynPRT penitenciapenance.N.F.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT eisteddsit.V.INFIN iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF cadairchair.N.F.SG .
  and when they leave them in the penitentiary they sit them there, in the chair
439EDU+< hym +...
  hymhmm.IM .
  
440EDUohCS .
  ohoh.IM .
  
441EDUmae (y)na gadair gwyn ?
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV gadairchair.N.F.SG+SM gwynwhite.ADJ.M ?
  there's a white chair?
442MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
443EDUa mae pawb yn ei gweld nhw yndy ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  and everybody sees them do they?
444MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
445EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
446EDUxxx .
  .
  
447EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
448EDUti gadael hwnna fan (a)cw .
  tiyou.PRON.2S gadaelleave.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  leave that there
449EDUtyrd yma .
  tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV .
  come here
450EDUpam wyt ti (y)n bwyta cymaint ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN cymaintso much.ADJ ?
  why do you eat so much?
451EDUoes angen fwyd arnot ti ?
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF angenneed.N.M.SG fwydfood.N.M.SG+SM arnoton_you.PREP+PRON.1S tiyou.PRON.2S ?
  are you hungry?
452EDUbe chest ti ddim cinio ?
  bewhat.INT chestget.V.2S.PAST+AM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ciniodinner.N.M.SG ?
  what, did you not have lunch?
453MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  I did
454EDUbe gest ti i ginio ?
  bewhat.INT gestget.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ito.PREP giniodinner.N.M.SG+SM ?
  what did you have for lunch
455MLAum (.) raviolesS .
  umum.IM raviolesravioli.N.M.PL .
  um, ravioli.
456EDUahCS pastaCS .
  ahah.IM pastapasta.N.F.SG .
  ah pasta.
457MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
458EDUti hoffi ?
  tiyou.PRON.2S hoffilike.V.INFIN ?
  do you like?
459EDUbe (y)dy dy hoff fwyd ti ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S hofffavourite.ADJ fwydfood.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ?
  what's your favourite drink?
460MLAum (.) puréS .
  umum.IM purépurée.N.M.SG .
  erm, mashed potatoes.
461EDUohCS puréS .
  ohoh.IM purépurée.N.M.SG .
  erm, mashed potatoes.
462EDUtatws .
  tatwspotatoes.N.F.PL .
  potatoes
463MLAia tatws a [/] a wy .
  iayes.ADV tatwspotatoes.N.F.PL aand.CONJ aand.CONJ wyegg.N.M.SG .
  yes, potatoes and egg
464EDUa tatws wedi stwnsio .
  aand.CONJ tatwspotatoes.N.F.PL wediafter.PREP stwnsiohash.V.INFIN.[or].mash.V.INFIN .
  and mashed potatoes
465MLAia a wy wedi ffrio .
  iayes.ADV aand.CONJ wyegg.N.M.SG wediafter.PREP ffriofry.V.INFIN .
  yes and a fried egg
466EDU+< xxx .
  .
  
467EDUwy [/] wy wedi ffrio .
  wyegg.N.M.SG wyegg.N.M.SG wediafter.PREP ffriofry.V.INFIN .
  a fried egg
468EDUahCS .
  ahah.IM .
  
469EDUpam wyt ti yn hoffi wy wedi ffrio ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN wyegg.N.M.SG wediafter.PREP ffriofry.V.INFIN ?
  why do you like fried eggs?
470EDUti (ddi)m yn hoffi cig fel pob Archentwr ag Archentwraig ?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG fellike.CONJ pobeach.PREQ Archentwrname agwith.PREP Archentwraigname ?
  don't you like meat, like every Argentinian man and woman?
471MLAna .
  nano.ADV .
  no
472EDUpam ti (ddi)m hoffi cig ?
  pamwhy?.ADV tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG ?
  why don't you like meat?
473MLAachos dw i ddim yn hoffi .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  because I don't like it
474EDUwel (.) mae pawb yn hoffi cig (.) yn ein gwlad ni .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG ynPRT einour.ADJ.POSS.1P gwladcountry.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  well, everyone likes meat in our country
475MLAond fi ddim yn hoffi .
  ondbut.CONJ fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  but I don't like it
476EDUjiw (.) wyt ti yn dod o ryw planetaS (.) rhyfedd yn y byd yma .
  jiwheavens.E wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S rywsome.PREQ+SM planetaplanet.N.M.SG rhyfeddstrange.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV .
  Lord, you come from some strange planet in this world
477EDUti (y)n clywed ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT clywedhear.V.INFIN ?
  do you hear?
478EDUa beth ydy dy hoff (.) diod ti ?
  aand.CONJ bethwhat.INT ydybe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S hofffavourite.ADJ dioddrink.N.F.SG tiyou.PRON.2S ?
  and what's your favourite drink?
479MLAum (..) diod o <deS satsumaCS> [?] .
  umum.IM dioddrink.N.F.SG ohe.PRON.M.3S deof.PREP satsumasatsuma.N.F.SG .
  um, a drink of, of satsumas
480EDUhym ?
  hymhmm.IM ?
  
481EDUna diod .
  nano.ADV dioddrink.N.F.SG .
  no, drink
482MLAahCS .
  ahah.IM .
  
483MLAhwn ?
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  this?
484MLAum sudd oren .
  umum.IM suddjuice.N.M.SG orenorange.N.MF.SG .
  um, orange juice
485EDUsudd oren ?
  suddjuice.N.M.SG orenorange.N.MF.SG ?
  orange juice?
486MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
487EDUhwnna yw dy hoff diod ?
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ywbe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S hofffavourite.ADJ dioddrink.N.F.SG ?
  that's your favourite drink?
488MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
489EDUdim [/] dim Coca_ColaCS na xxx SpriteCS .
  dimnot.ADV dimnot.ADV Coca_Colaname na(n)or.CONJ Spritename .
  not Coca Cola or [...] Sprite
490EDUnage rhei (y)na ?
  nageno.ADV rheisome.PRON ynathere.ADV ?
  not those?
491EDUPepsi ?
  Pepsiname ?
  
492MLAahCS ia ehCS Coca_ColaCS .
  ahah.IM iayes.ADV eheh.IM Coca_Colaname .
  ah, yes, eh, Coca Cola
493EDUwell gen ti Coca_ColaCS na oren [//] sudd oren (y)na ?
  wellbetter.ADJ.COMP+SM genwith.PREP tiyou.PRON.2S Coca_Colaname na(n)or.CONJ orenorange.N.MF.SG suddjuice.N.M.SG orenorange.N.MF.SG ynathere.ADV ?
  you prefer Coca Cola to that orange juice?
494MLAna sudd oren .
  nano.ADV suddjuice.N.M.SG orenorange.N.MF.SG .
  no, orange juice
495EDUahCS felly dy hoff diod ydy sudd oren ?
  ahah.IM fellyso.ADV dyyour.ADJ.POSS.2S hofffavourite.ADJ dioddrink.N.F.SG ydybe.V.3S.PRES suddjuice.N.M.SG orenorange.N.MF.SG ?
  ah, so your favourite drink is orange juice?
496MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
497EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
498MLAond fi (y)n hoffi Coca_ColaCS (.) hefyd .
  ondbut.CONJ fiI.PRON.1S+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN Coca_Colaname hefydalso.ADV .
  but I like Coca Cola too
499EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
500EDUpaid twtsiad peiriant yna .
  paidstop.V.2S.IMPER twtsiadtouch.V.INFIN peiriantmachine.N.M.SG ynathere.ADV .
  don't touch that machine
501EDUti am peidiad ?
  tiyou.PRON.2S amfor.PREP peidiadstop.V.INFIN ?
  are you going to stop?
502EDUmae fel beth ?
  maebe.V.3S.PRES fellike.CONJ bethwhat.INT ?
  what kind of thing is it?
503EDUmae fel radio bach yndy ?
  maebe.V.3S.PRES fellike.CONJ radioradio.N.M.SG bachsmall.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  it's like a little radio isn't it?
504MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
505EDUbe wyt ti (.) yr hen radio bach ?
  bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF henold.ADJ radioradio.N.M.SG bachsmall.ADJ ?
  what are you, you little old radio?
506EDUwyt ti (y)n hoffi dweud pob peth wrth pawb .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN dweudsay.V.INFIN pobeach.PREQ peththing.N.M.SG wrthby.PREP pawbeveryone.PRON .
  you like telling everything to everyone
507MLA&=laugh .
  .
  
508EDUti (y)n clywed ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT clywedhear.V.INFIN ?
  do you hear?
509MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
510EDUwyt ti (y)n gallu dweud wrthyn nhw fan (a)cw (.) pwy sy (y)n ysgrifennu atat ti o Cymru ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ysgrifennuwrite.V.INFIN atatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE ?
  can you tell them over there who is writing to you from Wales?
511EDUmae gen ti hen ffrind (.) yng (G)ymru .
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP tiyou.PRON.2S henold.ADJ ffrindfriend.N.M.SG yngmy.ADJ.POSS.1S.[or].in.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  you have an old friend in Wales
512MLAConorCS .
  Conorname .
  
513EDUConor_WilliamsCS Caerdydd .
  Conor_Williamsname CaerdyddCardiff.NAME.PLACE .
  Conor_Williams from Cardiff
514MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
515EDU<a mae> [//] be mae o (y)n wneud gyda ti ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM gydawith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  and what does he do with you?
516EDUmae o (y)n anfon beth ?
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT anfonsend.V.INFIN bethwhat.INT ?
  what does he send?
517MLAllyfr .
  llyfrbook.N.M.SG .
  a book
518EDUllyfr .
  llyfrbook.N.M.SG .
  a book
519EDUohCS mae (we)di anfon mwy nag un llyfr .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP anfonsend.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ unone.NUM llyfrbook.N.M.SG .
  oh, he's sent more than one book
520EDUllyfrau erbyn hyn .
  llyfraubooks.N.M.PL erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  books, by now
521MLAcant [=! laugh] .
  canthundred.N.M.SG .
  a hundred!
522EDUllawer ohonyn nhw .
  llawermany.QUAN ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  many of them
523MLAfel cant .
  fellike.CONJ canthundred.N.M.SG .
  like a hundred
524EDUcant ?
  canthundred.N.M.SG ?
  a hundred?
525MLAia [?] .
  iayes.ADV .
  yes
526EDUcant ohonyn nhw ?
  canthundred.N.M.SG ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  a hundred of them?
527MLAia edrych .
  iayes.ADV edrychlook.V.INFIN .
  yes, look
528EDUohCS <paid mynd> [/] paid mynd .
  ohoh.IM paidstop.V.2S.IMPER myndgo.V.INFIN paidstop.V.2S.IMPER myndgo.V.INFIN .
  oh, don't look
529EDUxxx ia llawer ohonyn nhw .
  iayes.ADV llawermany.QUAN ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  [...] yes, many of them
530MLAmmhm maen nhw (y)n <fel (y)na> [?] .
  mmhmmmhm.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT fellike.CONJ ynathere.ADV .
  mm, they're like that
531EDUie .
  ieyes.ADV .
  
532EDUa beth arall (.) gallwn ni deud ?
  aand.CONJ beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P deudsay.V.INFIN ?
  and what else could we say?
533EDUhym ?
  hymhmm.IM ?
  
534EDU<pwy sy> [/] pwy sy (y)n mynd gyda ti yn yr ysgol ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN gydawith.PREP tiyou.PRON.2S ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  who goes with you to school?
535EDUac am faint o (y)r cloch wyt ti (y)n dechrau yn y bore (.) i fynd ?
  acand.CONJ amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF clochbell.N.F.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dechraubegin.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ?
  and at what time do you start in the morning to go ?
536MLAyn y +/.
  ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  in the ...
537MLAxxx yn [/] yn deffro am &s chwech .
  ynPRT ynPRT deffrowaken.V.INFIN amfor.PREP chwechsix.NUM .
  [...] waking at six
538EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
539EDUam chwech ?
  amfor.PREP chwechsix.NUM ?
  at six?
540EDUia wel (.) tipyn bach yn hwyrach faswn i (y)n deud .
  iayes.ADV welwell.IM tipynlittle_bit.N.M.SG bachsmall.ADJ ynPRT hwyrachlate.ADJ.COMP.[or].perhaps.ADV faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  yes, well, a lit bit later I would say
541MLA+< ia .
  iayes.ADV .
  
542EDUhanner awr wedi chwech ia ?
  hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP chwechsix.NUM iayes.ADV ?
  half past six yes?
543MLAia .
  iayes.ADV .
  
544EDUyn gynnar .
  ynPRT gynnarearly.ADJ+SM .
  early
545EDUgynnar iawn .
  gynnarearly.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  very early
546MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
547EDUia (.) a wedyn +/.
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV .
  yes, and then...
548MLAa am saith (.) mae bws yn dod i nôl fi .
  aand.CONJ amfor.PREP saithseven.NUM maebe.V.3S.PRES bwsbus.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP nôlfetch.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM .
  and at seven the bus comes to get me
549EDUie .
  ieyes.ADV .
  
550MLAa dw i (y)n cyrraedd i (y)r ysgol am wyth .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG amfor.PREP wytheight.NUM .
  and I arrive at the school at eight
551EDUie .
  ieyes.ADV .
  yes
552MLAa dw i (y)n gorffen (.) am tri .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorffencomplete.V.INFIN amfor.PREP trithree.NUM.M .
  and I finish at three
553EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
554EDUdach chi (y)n cael frecwast yn yr ysgol ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  do you have breakfast at the school?
555MLAmmhm a bwyd .
  mmhmmmhm.IM aand.CONJ bwydfood.N.M.SG .
  mhm, and food
556EDUa cinio .
  aand.CONJ ciniodinner.N.M.SG .
  and food
557MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
558EDUbe chi (y)n cael i frecwast ?
  bewhat.INT chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN ito.PREP frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM ?
  what do you have for breakfast?
559MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
560MLA[- spa] mate cocido .
  matedull.ADJ.SG.[or].herbal_tea.N.M.SG.[or].kill.V.13S.SUBJ.PRES cocidobake.V.PASTPART .
  cooked mate,
561MLA[- spa] café .
  cafécoffee.N.M.SG .
  coffee
562EDUcoffi .
  cofficoffee.N.M.SG .
  coffee
563MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
564EDUcoffi â llaeth neu coffi hufen ?
  cofficoffee.N.M.SG âwith.PREP llaethmilk.N.M.SG neuor.CONJ cofficoffee.N.M.SG hufencream.N.M.SG ?
  coffee with milk or coffee with cream?
565MLAcoffi â llaeth .
  cofficoffee.N.M.SG âwith.PREP llaethmilk.N.M.SG .
  coffee with milk
566EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
567MLAa (.) um +...
  aand.CONJ umum.IM .
  and, um...
568EDUa rywbeth bach i fwyta ?
  aand.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ ito.PREP fwytaeat.V.INFIN+SM ?
  and a little something to eat?
569MLA[- spa] xxx con leche .
  conwith.PREP lechemilk.N.F.SG .
  [...] with milk .
570MLAia weithiau facturasS .
  iayes.ADV weithiautimes.N.F.PL+SM facturasinvoice.N.F.PL.[or].invoice.V.2S.PRES .
  yes, sometimes croissants.
571EDUneu weithiau be arall ?
  neuor.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM bewhat.INT arallother.ADJ ?
  or sometimes what else?
572MLAehCS +...
  eheh.IM .
  
573EDUxxx .
  .
  
574MLAna um <beth yw xxx> [=! whisper] ?
  nano.ADV umum.IM bethwhat.INT ywbe.V.3S.PRES ?
  no, um, what is [...]
575EDUteisen .
  teisencake.N.F.SG .
  cake
576MLA<bara xxx> [=! whisper] .
  barabread.N.M.SG .
  bread [...]
577EDUbara menyn .
  barabread.N.M.SG menynbutter.N.M.SG .
  bread and butter
578MLAia bara menyn neu bara gyda (.) jam llaeth .
  iayes.ADV barabread.N.M.SG menynbutter.N.M.SG neuor.CONJ barabread.N.M.SG gydawith.PREP jamjam.N.M.SG llaethmilk.N.M.SG .
  yes, bread and butter or bread with jam, milk
579EDUahCS .
  ahah.IM .
  
580MLAneu bara gyda [/] (..) gyda jam .
  neuor.CONJ barabread.N.M.SG gydawith.PREP gydawith.PREP jamjam.N.M.SG .
  or bread with jam
581EDUgyda jam ?
  gydawith.PREP jamjam.N.M.SG ?
  with jam?
582EDUunrhyw jam ?
  unrhywany.ADJ jamjam.N.M.SG ?
  any jam?
583MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
584EDUmm <a ti (y)n cael> [//] a chi (y)n cael frecwast cyn dechrau &s stydio .
  mmmm.IM aand.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN aand.CONJ chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN frecwastbreakfast.N.MF.SG+SM cynbefore.PREP dechraubegin.V.INFIN stydiostudy.V.INFIN .
  mm, and you have breakfast before studying
585EDU<cyn dechrau> [//] cyn +/.
  cynbefore.PREP dechraubegin.V.INFIN cynbefore.PREP .
  before...
586MLAna (.) dan ni (y)n +/.
  nano.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT .
  no, we...
587EDUdach chi (y)n mynd syth gyda (y)r athrawes a wedyn dach chi (y)n cael brecwast .
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT myndgo.V.INFIN sythstraight.ADJ gydawith.PREP yrthe.DET.DEF athrawesteacher.N.F.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG .
  you're going straight with the teacher and then you're having breakfast
588MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
589EDUam faint o (y)r gloch chi (y)n cael brecwast ?
  amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  at what time do you have breakfast?
590MLAxxx .
  .
  
591EDUam naw ?
  amfor.PREP nawnine.NUM ?
  at nine?
592MLAna .
  nano.ADV .
  no
593EDUam wyth ?
  amfor.PREP wytheight.NUM ?
  at eight?
594EDUhanner awr wedi wyth ?
  hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP wytheight.NUM ?
  half past eight?
595EDUam ddeg ?
  amfor.PREP ddegten.NUM+SM ?
  at ten?
596MLAia am ddeg .
  iayes.ADV amfor.PREP ddegten.NUM+SM .
  yes at ten
597EDUam ddeg ?
  amfor.PREP ddegten.NUM+SM ?
  at ten?
598MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
599EDUa wedyn (.) dach chi (y)n cael amser rhydd i gael y brecwast ynde ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG rhyddfree.ADJ.[or].give.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S gaelget.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF brecwastbreakfast.N.MF.SG yndeisn't_it.IM ?
  and then you have free time to have breakfast don't you?
600MLAna .
  nano.ADV .
  no
601EDU+< chi (y)n cael recreoS hefyd i: gael brecwast ?
  chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN recreore-create.V.1S.PRES hefydalso.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  you have break too, to have breakfast?
602MLAna am naw dan ni (y)n cael brecwast .
  nano.ADV amfor.PREP nawnine.NUM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG .
  no, we have breakfast at nine
603EDUahCS (.) reit .
  ahah.IM reitquite.ADV .
  ah right
604MLA+< naw .
  nawnine.NUM .
  nine
605EDUa wedyn (.) chi (y)n_ôl yn y gwaith tan canol dydd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV chiyou.PRON.2P yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tanuntil.PREP canolmiddle.N.M.SG dyddday.N.M.SG .
  and then you're back at work until mid day
606MLAia a wedyn <ar_ôl ehCS (.) dan ni &a> [//] ar_ôl dan ni yn cael cinio dan ni gyda +...
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV ar_ôlafter.PREP eheh.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ar_ôlafter.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P gydawith.PREP .
  yes, and then after we have lunch we have...
607MLA<sut dw i (y)n deud recreo@s:spa> [=! whisper] ?
  suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN recreore-create.V.1S.PRES ?
  how do I say recreo [break] ?
608EDUia amser rhydd .
  iayes.ADV amsertime.N.M.SG rhyddfree.ADJ .
  yes, free time
609MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
610EDUamser sbâr .
  amsertime.N.M.SG sbârspare.ADJ .
  spare time
611MLAa wedyn (.) uh dau amser +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM dautwo.NUM.M amsertime.N.M.SG .
  and then two [...] periods...
612EDU++ sbâr ?
  sbârspare.ADJ ?
  spare?
613MLAia a wedyn mae (y)na unS quiosquitoS .
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.DET.INDEF.M.SG quiosquitokiosk.N.M.SG.DIM .
  yes and there's a little shop.
614EDUlle dach chi (y)n gallu prynu pethau ?
  llewhere.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT gallube_able.V.INFIN prynubuy.V.INFIN pethauthings.N.M.PL ?
  where you can buy things?
615MLA+< mae +/.
  maebe.V.3S.PRES .
  [...] is...
616EDUfel beth ?
  fellike.CONJ bethwhat.INT ?
  like what?
617MLAum (.) hufen iâ bach (.) fel (y)na .
  umum.IM hufencream.N.M.SG ice.N.M.SG bachsmall.ADJ fellike.CONJ ynathere.ADV .
  a little ice cream like that
618EDUie .
  ieyes.ADV .
  yes
619MLAum siocled .
  umum.IM siocledchocolate.N.M.SG .
  um, chocolate
620EDUlosin .
  losinsweets.N.F.PL .
  sweets
621MLAia a (.) lolipop [=! whisper] [/] lolipop .
  iayes.ADV aand.CONJ lolipoplollipop.N.M.SG lolipoplollipop.N.M.SG .
  yes and a lollipop
622EDU+< ie .
  ieyes.ADV .
  
623MLAa (.) weithiau teisen neu tortaS fritasS .
  aand.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM teisencake.N.F.SG neuor.CONJ tortacake.N.F.SG fritaschips.N.F.PL .
  and sometimes a cake or fried cakes.
624EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
625MLAa +/.
  aand.CONJ .
  and...
626EDUond (.) dach chi (y)n bwyta rheina ar pen y ginio ?
  ondbut.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN rheinathose.PRON aron.PREP penhead.N.M.SG ythe.DET.DEF giniodinner.N.M.SG+SM ?
  but you're eating those on top of your lunch?
627EDUgobeithio bod yna &ð <dach chi ddim> [//] dach chi (y)n bwyta y [/] y fwyd yna cyn cael cinio neu cyn cael brecwast ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG neuor.CONJ cynbefore.PREP caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  I hope that you eat that food before having lunch or before having breakfast?
628MLAna uh dw i (we)di deud bod ar_ôl cinio mae (y)na ddau amser rydd .
  nano.ADV uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ciniodinner.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ddautwo.NUM.M+SM amsertime.N.M.SG ryddfree.ADJ+SM .
  no, er, I've said that that after lunch there are two free periods
629MLAa wedyn dan ni (y)n cael hwnna y ciosg .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ythe.DET.DEF ciosgkiosk.N.M.SG .
  and then we get that, the shop
630EDU+< ahCS .
  ahah.IM .
  
631EDU+< ahCS a wedyn maen nhw (y)n agor y ciosg .
  ahah.IM aand.CONJ wedynafterwards.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT agoropen.V.INFIN ythe.DET.DEF ciosgkiosk.N.M.SG .
  ah, and then they open the kiosk
632EDUahCS dw i (y)n deall nawr .
  ahah.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deallunderstand.V.INFIN nawrnow.ADV .
  ah, I understand now
633EDUa pwy sy (y)n tendio (y)r ciosg ?
  aand.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT tendiotend.V.INFIN yrthe.DET.DEF ciosgkiosk.N.M.SG ?
  and who tends the shop?
634EDUpobl yr ysgol ?
  poblpeople.N.F.SG yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  the school staff?
635MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
636EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
637MLAathrawon [/] (.) athrawon .
  athrawonteachers.N.M.PL athrawonteachers.N.M.PL .
  teachers
638EDU+< athrawon .
  athrawonteachers.N.M.PL .
  teachers
639EDUa ble mae (y)r arian yn [//] yna (y)n mynd ?
  aand.CONJ blewhere.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF arianmoney.N.M.SG ynPRT ynathere.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN ?
  and where does the money go?
640MLAi cooperadoraS .
  ito.PREP cooperadoracooperative.N.F.SG .
  to the co-operative
641EDUahCS i cadw yr ysgol yn iawn .
  ahah.IM ito.PREP cadwkeep.V.INFIN yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  ah, to keep the school
642MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
643EDUahCS .
  ahah.IM .
  
644EDUa ti (y)n prynu fan (y)na yn y ciosg ?
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT prynubuy.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF ciosgkiosk.N.M.SG ?
  and you buy there at the shop?
645MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
646EDU+< lot o bethau ?
  lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM ?
  a lot of things?
647EDUac o le ti (y)n cael yr arian ?
  acand.CONJ oof.PREP leplace.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN yrthe.DET.DEF arianmoney.N.M.SG ?
  and from where do you get the money?
648MLAdw i (y)n gofyn i ti .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gofynask.V.INFIN ito.PREP tiyou.PRON.2S .
  I ask you
649EDUxxx gofyn i dad ?
  gofynask.V.2S.IMPER ito.PREP dadfather.N.M.SG+SM ?
  [...] ask dad?
650MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
651EDUti (ddi)m yn gofyn i fi bob tro .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  you don't ask me every time
652MLAna weithiau i mam .
  nano.ADV weithiautimes.N.F.PL+SM ito.PREP mammother.N.F.SG .
  no, sometimes mum
653EDUa gweithiau i mam .
  aand.CONJ gweithiautimes.N.F.PL ito.PREP mammother.N.F.SG .
  and sometimes mum
654EDUa weithiau i dad .
  aand.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM ito.PREP dadfather.N.M.SG+SM .
  and sometimes dad
655MLAa +...
  aand.CONJ .
  and...
656MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
657EDUa (.) faint o arian wyt ti (y)n gwario bob dydd ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP arianmoney.N.M.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwariospend.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG ?
  and how much money do you spend each day?
658MLAum (.) weithiau dau pesoCS .
  umum.IM weithiautimes.N.F.PL+SM dautwo.NUM.M pesoweight.N.M.SG.[or].weigh.V.1S.PRES .
  um, sometimes two pesos
659EDUa weithiau mwy ?
  aand.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM mwymore.ADJ.COMP ?
  and sometimes more?
660MLAna .
  nano.ADV .
  no
661EDUdweud y gwir xxx .
  dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  tell the truth [...]
662MLAna .
  nano.ADV .
  no
663EDUti (y)n siŵr ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT siŵrsure.ADJ ?
  are you sure?
664MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
665EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
666MLA+< &=exhale .
  .
  
667EDUjiw (y)r annwyl .
  jiwheavens.E yrthe.DET.DEF annwyldear.ADJ .
  dear Lord
668EDUa beth arall ?
  aand.CONJ beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  and what else?
669MLAum +...
  umum.IM .
  
670EDUa wedyn wyt ti (y)n dod yn_ôl i (y)r tŷ (.) ar y bws .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG .
  and then you come back to the house on the bus
671MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
672EDUa wedyn beth arall wyt ti (y)n wneud ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  and then what else do you do?
673MLAum wedyn (..) dw i (y)n mynd i (y)r ysgol (.) feithrin .
  umum.IM wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM .
  um, and then I go to the nursery school
674EDU+< pa ysgol ?
  pawhich.ADJ ysgolschool.N.F.SG ?
  what school?
675MLAa wedyn yr ysgol feithrin weithiau dw i (y)n mynd i darlunio .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM weithiautimes.N.F.PL+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP darlunioillustrate.V.INFIN .
  and then at the nursery school sometimes I go drawing
676EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
677MLAneu weithiau dw i (y)n mynd i (y)r ysgol gerdd .
  neuor.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG gerddmusic.N.F.SG+SM .
  or sometimes I go to the music school
678EDUbeth wyt ti (y)n wneud yn yr ysgol cerdd ?
  bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG cerddmusic.N.F.SG ?
  what do you do at the music school?
679EDU&=sniff .
  .
  
680MLAehCS (.) dw i (y)n mynd i canu .
  eheh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP canusing.V.INFIN .
  eh, I go singing
681MLAdw i (y)n mynd i chwarae pianoCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP chwaraeplay.V.INFIN pianopiano.N.M.SG .
  I go to play piano
682MLAa dw i mynd i +//.
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP .
  and I go to...
683MLA<sut dw i (y)n dweud taller@s:spa> [=! whisper] ?
  suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dweudsay.V.INFIN tallerworkshop.N.M.SG ?
  how do I say workshop ?
684EDUie .
  ieyes.ADV .
  
685EDUtallerS beth ?
  tallerworkshop.N.M.SG bethwhat.INT ?
  what kind of workshop?
686MLAum i [//] dw i (y)n mynd i tallerS i gallu darllen ehCS +//.
  umum.IM ito.PREP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP tallerworkshop.N.M.SG ito.PREP gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN eheh.IM .
  um, I go to a workshop so I can read, er...
687MLA<sut dw i (y)n ddweud xxx> [=! whispers] ?
  suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT ddweudsay.V.INFIN+SM ?
  how do I say [...]
688EDUdarllen cerddoriaeth .
  darllenread.V.INFIN cerddoriaethmusic.N.F.SG .
  reading music
689MLAia cerddoriaeth (.) a +/.
  iayes.ADV cerddoriaethmusic.N.F.SG aand.CONJ .
  yes, music and...
690EDUahCS ti (y)n mynd i gwers darllen cerddoriaeth .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwerslesson.N.F.SG darllenread.V.INFIN cerddoriaethmusic.N.F.SG .
  ah, you go to a music reading lesson
691MLA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
692MLAachos wedyn dw i y(n) gorfod mynd i pianoCS a dw i gorfod darllen cerddoriaeth .
  achosbecause.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP pianopiano.N.M.SG aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S gorfodhave_to.V.INFIN darllenread.V.INFIN cerddoriaethmusic.N.F.SG .
  because then I have to go to piano, and I have to read music
693EDU+< ahCS .
  ahah.IM .
  
694EDUie dw i (y)n +/.
  ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT .
  yes, I...
695MLAdw i (y)n gorfod chwarae .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN chwaraeplay.V.INFIN .
  I have to play
696EDUia ahCS dw i (y)n gweld .
  iayes.ADV ahah.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN .
  yes, ah, I see
697EDUfelly wyt ti (y)n mynd i gwers cerddoriaeth gynta a wedyn wyt ti mynd i wers pianoCS (.) i darllen beth wyt ti (we)di dysgu yn fan (a)cw ?
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwerslesson.N.F.SG cerddoriaethmusic.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP werslesson.N.F.SG+SM pianopiano.N.M.SG ito.PREP darllenread.V.INFIN bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ?
  so you have to go to music lessons first and then [...] in the piano lesson to read what you've learnt there?
698MLA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
699EDUahCS .
  ahah.IM .
  
700MLAa wedyn <a ar_ôl na> [//] ehCS [/] ehCS dydd Llun dw i mynd i [/] i [/] i darllen ehCS [/] ehCS +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV aand.CONJ ar_ôlafter.PREP nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG eheh.IM eheh.IM dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP darllenread.V.INFIN eheh.IM eheh.IM .
  and then eh, Monday I go to read, er...
701EDU++ y gwers darllen .
  ythe.DET.DEF gwerslesson.N.F.SG darllenread.V.INFIN .
  the reading lesson
702MLAy gwers darllen .
  ythe.DET.DEF gwerslesson.N.F.SG darllenread.V.INFIN .
  the reading lesson
703MLAy dydd +//.
  ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG .
  the day...
704MLAxxx [=! whisper] .
  .
  
705MLA+, dydd Mercher (.) dw i (y)n mynd i darlunio .
  dyddday.N.M.SG MercherWednesday.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP darlunioillustrate.V.INFIN .
  Wednesday, I go to art lessons
706EDUie .
  ieyes.ADV .
  yes
707EDUa dydd Gwener ?
  aand.CONJ dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG ?
  and Friday?
708MLAdydd (.) Iau dw i (y)n mynd i pianoCS .
  dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP pianopiano.N.M.SG .
  I go to piano lessons on Thursday
709EDUdydd Iau ?
  dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG ?
  
710EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
711MLAa wedyn o [?] pianoCS dw i (y)n mynd i dawnsio werin .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oof.PREP pianopiano.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP dawnsiodance.V.INFIN werinfolk.N.F.SG+SM .
  and then from piano lessons I go to folk dancing
712EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
713MLAa wedyn dw i (y)n mynd i (y)r tŷ .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  and then I go to the house
714MLAa wedyn um (..) Gwener [//] dydd Gwener dw i (y)n mynd i canu .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV umum.IM GwenerFriday.N.F.SG.[or].Venus.N.F.SG dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP canusing.V.INFIN .
  and then, um, on Friday I go singing
715EDUcanu beth ?
  canusing.V.INFIN bethwhat.INT ?
  singing what?
716MLAuh gyda DilysCS (.) côr [//] <yn y côr> [?] .
  uher.IM gydawith.PREP Dilysname côrchoir.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  er, in the choir with Dilys
717EDU+< yn y côr .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  in the choir
718EDUa be dach chi (we)di canu ?
  aand.CONJ bewhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP canusing.V.INFIN ?
  and what have you sung?
719EDUa be dach chi (y)n ganu ?
  aand.CONJ bewhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT ganusing.V.INFIN+SM ?
  and what are you singing?
720MLAcaneuon .
  caneuonsongs.N.F.PL .
  songs
721EDUcaneuon dw i (y)n gwybod .
  caneuonsongs.N.F.PL dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  songs, I know
722EDUpa caneuon i mi cael gwybod .
  pawhich.ADJ caneuonsongs.N.F.PL ito.PREP miI.PRON.1S caelget.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN .
  what songs, if I may know?
723MLAddim yn cofio .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  I don't remember
724EDUahCS ti (ddi)m isio deud .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN .
  ah, you don't want to say
725EDUdyna be sy (y)n bod .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN .
  that's what is wrong
726EDUond caneuon plant bach ia ?
  ondbut.CONJ caneuonsongs.N.F.PL plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ iayes.ADV ?
  but they're little children's songs yes?
727MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
728EDUyn Gymraeg neu yn Sbaeneg dach chi (y)n ganu ?
  ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM neuor.CONJ ynin.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT ganusing.V.INFIN+SM ?
  do you sing in Welsh or Spanish?
729MLAyn Cymraeg ac yn Sbaeneg .
  ynin.PREP CymraegWelsh.N.F.SG acand.CONJ ynin.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG .
  in Welsh and Spanish
730EDUpwy sy (y)n canu efo ti ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT canusing.V.INFIN efowith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  who sings with you?
731EDUdy ffrindiau ti ?
  dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindiaufriends.N.M.PL tiyou.PRON.2S ?
  your friends?
732MLAna (.) bobl .
  nano.ADV boblpeople.N.F.SG+SM .
  no, people
733EDU+< pwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
734EDUpwy pobl ?
  pwywho.PRON poblpeople.N.F.SG ?
  which people?
735EDUpwy (y)dyn nhw ta ?
  pwywho.PRON ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P tabe.IM ?
  who are they then?
736MLAum (.) llawer .
  umum.IM llawermany.QUAN .
  um, a lot
737EDUllawer fel pwy ?
  llawermany.QUAN fellike.CONJ pwywho.PRON ?
  a lot like who?
738MLAGuadalupeCS .
  Guadalupename .
  
739MLAMaximaCS .
  Maximaname .
  
740MLAehCS JosephCS .
  eheh.IM Josephname .
  
741MLALlionCS .
  Llionname .
  
742EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
743MLACruzCS .
  Cruzname .
  
744EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
745MLAa pobl .
  aand.CONJ poblpeople.N.F.SG .
  and people
746MLAxxx CandeCS .
  Candename .
  
747EDUmm +...
  mmmm.IM .
  
748MLAum (..) MargaretCS .
  umum.IM Margaretname .
  
749MLAGiselaCS .
  Giselaname .
  
750EDUDuwCS !
  Duwname !
  God!
751MLAa +/.
  aand.CONJ .
  and...
752EDUcriw neis .
  criwcrew.N.M.SG neisnice.ADJ .
  a nice group
753MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
754MLAa mae (y)na (.) mwy .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV mwymore.ADJ.COMP .
  and there are more
755EDUmae (y)na mwy o plant .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV mwymore.ADJ.COMP oof.PREP plantchild.N.M.PL .
  there are more children
756MLAHerminiaCS HortensiaCS .
  Herminianame Hortensianame .
  
757EDUHortensiaCS hefyd ?
  Hortensianame hefydalso.ADV ?
  Hortensia too?
758MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
759EDUmae HortensiaCS yn fach i ganu gyda chi .
  maebe.V.3S.PRES Hortensianame ynPRT fachsmall.ADJ+SM ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM gydawith.PREP chiyou.PRON.2P .
  she's young to be singing with you
760MLAia ond mae HortensiaCS yr un oed (.) ApolinarCS .
  iayes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Hortensianame yrthe.DET.DEF unone.NUM oedage.N.M.SG Apolinarname .
  yes but Hortensia is the same age as Apolinar
761EDUohCS .
  ohoh.IM .
  oh
762MLAyr un oedran .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM oedranage.N.M.SG .
  the same age
763EDU++ â ApolinarCS ?
  âwith.PREP Apolinarname ?
  as Apolinar
764MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
765EDUohCS .
  ohoh.IM .
  oh
766EDUohCS .
  ohoh.IM .
  oh
767EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
768EDUfelly wyt ti yn llawn gwaith (.) trwy (y)r dydd a trwy (y)r nos .
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT llawnfull.ADJ gwaithwork.N.M.SG trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF dyddday.N.M.SG aand.CONJ trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  so you're full of work all day and all night
769MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
770EDUpryd wyt ti (y)n mynd i gael amser (.) rhydd i ymlacio a gwneud dim ?
  prydwhen.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM amsertime.N.M.SG rhyddfree.ADJ.[or].give.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S ymlaciorelax.V.INFIN aand.CONJ gwneudmake.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ?
  when are you going to have free time to relax and do nothing?
771MLAum +...
  umum.IM .
  um...
772MLAahCS na ar dydd Mawrth (.) dw i (y)n mynd i [/] (.) i Gymraeg .
  ahah.IM nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG aron.PREP dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ito.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  ah, no I go to Welsh on Tuesday
773EDUi [/] i (y)r ddosbarth Gymraeg ?
  ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF ddosbarthclass.N.M.SG+SM GymraegWelsh.N.F.SG+SM ?
  to, to the Welsh class?
774MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
775EDUgyda pwy ?
  gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  with who?
776MLAgyda GwlithCS (.) a AntonioCS .
  gydawith.PREP Gwlithname aand.CONJ Antonioname .
  with Gwlith and Antonio
777EDUahCS .
  ahah.IM .
  ah
778EDUa pwy (y)dy (y)r gorau yn y ddosbarth ?
  aand.CONJ pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP ynin.PREP ythe.DET.DEF ddosbarthclass.N.M.SG+SM ?
  who's the best in the class?
779MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
780EDU+< ahCS ti (ddi)m isio deud .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN .
  ah, you don't want to say
781MLAfi ddim yn gwybod .
  fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
782EDUa pwy sy (y)n mynd xxx dosbarth Cymraeg ?
  aand.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN dosbarthclass.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG ?
  and who goes [...] Welsh class?
783MLAehCS MartinCS .
  eheh.IM Martinname .
  
784EDUpwy sy (y)n ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ?
  who does?
785MLABertaCS .
  Bertaname .
  
786MLAfi .
  fiI.PRON.1S+SM .
  me
787MLALlionCS a JosephCS .
  Llionname aand.CONJ Josephname .
  Llion and Joseph
788EDUpedwar ?
  pedwarfour.NUM.M ?
  four?
789MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
790EDUJosephCS .
  Josephname .
  
791EDUBertaCS .
  Bertaname .
  
792MLA+< BertaCS .
  Bertaname .
  
793MLAfi .
  fiI.PRON.1S+SM .
  me
794EDUti .
  tiyou.PRON.2S .
  you
795MLAa LlionCS .
  aand.CONJ Llionname .
  and Llion
796EDUa LlionCS .
  aand.CONJ Llionname .
  and Llion
797EDUpedwar ohonych chi .
  pedwarfour.NUM.M ohonychfrom_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P .
  four of you
798MLAmm +...
  mmmm.IM .
  
799EDUa (.) chi gyd yn siarad Gymraeg gyda (y)r athrawes ?
  aand.CONJ chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN GymraegWelsh.N.F.SG+SM gydawith.PREP yrthe.DET.DEF athrawesteacher.N.F.SG ?
  and you all speak Welsh with the teacher?
800MLAahCS na .
  ahah.IM nano.ADV .
  ah, no
801MLAa TomosCS .
  aand.CONJ Tomosname .
  and Tomos
802MLAa TomosCS .
  aand.CONJ Tomosname .
  and Tomos
803EDUpump ohonych chi ?
  pumpfive.NUM ohonychfrom_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P ?
  five of you?
804MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
805EDUa (..) wel gwranda (.) uh dach chi gyd yn siarad Gymraeg (.) achos dach chi gyd yn dod o teuluoedd Cymraeg ia ?
  aand.CONJ welwell.IM gwrandalisten.V.2S.IMPER uher.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN GymraegWelsh.N.F.SG+SM achosbecause.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S teuluoeddfamilies.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG iayes.ADV ?
  and, well, listen, er, you all speak Welsh because you all come from Welsh families don't you?
806MLA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
807MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
808EDUmae [/] mae plant mae rhieni nhw yn siarad Cymraeg gyda nhw hefyd ?
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL maebe.V.3S.PRES rhieniparents.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV ?
  there are children whose parents speak Welsh with them too?
809MLA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
810MLAia <a &da> [//] a dan ni yn wneud y waith cartref a wedyn dan ni yn gallu chwarae tipyn bach .
  iayes.ADV aand.CONJ aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF waithwork.N.M.SG+SM cartrefhome.N.M.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gallube_able.V.INFIN chwaraeplay.V.INFIN tipynlittle_bit.N.M.SG bachsmall.ADJ .
  yes, and we do the home work and then we can play a little
811EDUahCS .
  ahah.IM .
  ah.
812MLAa dan ni (y)n siarad yn y Sbaeneg .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  we speak Spanish
813EDUa chi (y)n siarad yn y Sbaeneg .
  aand.CONJ chiyou.PRON.2P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  and you speak Spanish!
814EDUy plant wirion .
  ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL wirionsilly.ADJ+SM .
  silly children!
815MLA&=laugh .
  .
  
816EDUyn lle siarad yn Gymraeg .
  ynin.PREP llewhere.INT siaradtalk.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  instead of speaking Welsh
817EDUachos (ba)sech chi (y)n gallu Gymraeg .
  achosbecause.CONJ basechbe.V.2P.PLUPERF chiyou.PRON.2P ynPRT gallube_able.V.INFIN GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  because you could speak Welsh
818MLAmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
819EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
820EDUa be mae (y)r athrawes yn dweud wrthych chi ?
  aand.CONJ bewhat.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF athrawesteacher.N.F.SG ynPRT dweudsay.V.INFIN wrthychto_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P ?
  and what does the teacher tell you?
821MLAdim_byd !
  dim_bydnothing.ADV !
  nothing!
822EDU<mae (y)n> [/] mae (y)n dweud y trefn wrthych chi ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF trefnorder.N.F.SG wrthychto_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P ?
  she tells you off?
823MLAweithiau .
  weithiautimes.N.F.PL+SM .
  sometimes.
824EDU&=gasp !
  !
  
825EDUgweithiau mae (y)n dweud y trefn ?
  gweithiautimes.N.F.PL maebe.V.3S.PRES ynPRT dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF trefnorder.N.F.SG ?
  sometimes she tells you off?
826MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
827EDUyr athrawes o Gymru ?
  yrthe.DET.DEF athrawesteacher.N.F.SG oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ?
  the teacher from Wales?
828MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
829EDUbe mae (h)i (y)n dweud wrthych chi ?
  bewhat.INT maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dweudsay.V.INFIN wrthychto_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P ?
  what does she tell you?
830MLAum +...
  umum.IM .
  um...
831MLAna <mae hi (y)n dweud> [//] mae hi (y)n +/.
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dweudsay.V.INFIN maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT .
  no, she...
832EDU+" blant (.) dewch yma .
  blantchild.N.M.PL+SM dewchcome.V.2P.IMPER ymahere.ADV .
  children, come here!
833MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
834EDUfel yna ?
  fellike.CONJ ynathere.ADV ?
  like that?
835MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
836EDUa beth arall ?
  aand.CONJ beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  and what else?
837MLAum dan ni (y)n mynd +/.
  umum.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN .
  um, we're going...
838EDU+" eisteddwch i_lawr .
  eisteddwchsit.V.2P.IMPER i_lawrdown.ADV .
  sit down!
839EDU+" peidiwch wneud sŵn .
  peidiwchstop.V.2P.IMPER wneudmake.V.INFIN+SM sŵnnoise.N.M.SG .
  don't make any noise!
840MLAna .
  nano.ADV .
  no
841EDUna ?
  nano.ADV ?
  no?
842MLAna .
  nano.ADV .
  no
843EDUbe mae (y)n ddeud ?
  bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM ?
  what does she say?
844MLA+" plant dewch yma .
  plantchild.N.M.PL dewchcome.V.2P.IMPER ymahere.ADV .
  children, come here
845MLAa dyna fo .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and that's it
846EDUohCS .
  ohoh.IM .
  
847MLAachos dan ni (y)n chwarae gyda (y)r cwshin .
  achosbecause.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT chwaraeplay.V.INFIN gydawith.PREP yrthe.DET.DEF cwshincushion.N.M.SG .
  because we play with the cushion
848EDUa dach chi ddim yn taflu cwshin (.) <yn eich> [//] (.) yn erbyn eich_gilydd (.) gobeithio ?
  aand.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM ynPRT tafluthrow.V.INFIN cwshincushion.N.M.SG ynPRT eichyour.ADJ.POSS.2P ynPRT erbynby.PREP eich_gilyddeach_other.PRON.2P gobeithiohope.V.INFIN ?
  and I hope you don't throw the cushion at each other?
849MLAweithiau .
  weithiautimes.N.F.PL+SM .
  sometimes
850EDU&=gasp gweithiau dach chi (y)n taflu (y)r cwshin .
  gweithiautimes.N.F.PL dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT tafluthrow.V.INFIN yrthe.DET.DEF cwshincushion.N.M.SG .
  sometimes you throw the cushion!
851EDUbe ar i pennau chi ?
  bewhat.INT aron.PREP ito.PREP pennauheads.N.M.PL chiyou.PRON.2P ?
  what, at each other's heads?
852MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
853EDUwel (dy)na be (y)dy wirion .
  welwell.IM dynathat_is.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM .
  well isn't that silly
854MLA+< a weithiau dan ni (y)n mynd o_dan y cwshin .
  aand.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN o_danunder.PREP ythe.DET.DEF cwshincushion.N.M.SG .
  and sometimes we go under the cushion
855EDU&=grunt .
  .
  
856MLAa dan ni (y)n cuddio [=! laugh] .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT cuddiohide.V.INFIN .
  and we hide!
857EDUwel dach chi (y)n wirion .
  welwell.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM .
  well, you're silly
858EDUgobeithio na dach chi (y)n torri pethau (.) yn ysgol .
  gobeithiohope.V.INFIN naPRT.NEG dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT torribreak.V.INFIN pethauthings.N.M.PL ynPRT ysgolschool.N.F.SG .
  I hope that you don't break things at school
859MLAna .
  nano.ADV .
  no
860MLAna .
  nano.ADV .
  no
861EDUna ?
  nano.ADV ?
  no?
862MLAna .
  nano.ADV .
  no
863EDUjiw pwy sy (we)di wneud rheina i ti ?
  jiwheavens.E pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM rheinathose.PRON ito.PREP tiyou.PRON.2S ?
  Lord, who made those for you?
864MLAhwn dw i (we)di ffindio .
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP ffindiofind.V.INFIN .
  I found this
865MLAa hwn yn un penblwydd .
  aand.CONJ hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT unone.NUM penblwyddbirthday.N.M.SG .
  this is a birthday one
866MLAhwn (.) xxx dw i (we)di ffeindio yn elS cajónS xxx .
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN ynin.PREP elthe.DET.DEF.M.SG cajóndrawer.N.M.SG .
  this [...] I've found in the box [...]
867EDUmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
868MLAa hwn xxx .
  aand.CONJ hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  and this [...]
869EDUahCS .
  ahah.IM .
  
870MLAda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  
871EDUti isio mwy o xxx ?
  tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG mwymore.ADJ.COMP ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S ?
  would you like more [...] ?
872EDUxxx ti (ddi)m isio mwy ?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG mwymore.ADJ.COMP ?
  [...] you don't want more?
873MLA+< xxx .
  .
  
874MLAmae (y)na un ar_ôl .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM ar_ôlafter.PREP .
  there's one left
875EDUmae (y)na un ar_ôl ?
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM ar_ôlafter.PREP ?
  there's one left?
876MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
877EDUDuw (y)r annwyl .
  Duwname yrthe.DET.DEF annwyldear.ADJ .
  dear Lord
878EDUbeth arall gallwn ni dweud (.) am ein bywyd ni ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P dweudsay.V.INFIN amfor.PREP einour.ADJ.POSS.1P bywydlife.N.M.SG niwe.PRON.1P ?
  what else can we say about our life?
879EDUmm ?
  mmmm.IM ?
  mm?
880EDUmae [/] mae (y)na plant o Cymru (we)di bod yn diweddar yma .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV plantchild.N.M.PL oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT diweddarrecent.ADJ ymahere.ADV .
  some children from Wales have been here recently
881MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
882EDUdy ffrindiau ti .
  dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindiaufriends.N.M.PL tiyou.PRON.2S .
  your friends
883MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
884EDU+< pwy (y)dyn nhw ta ?
  pwywho.PRON ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P tabe.IM ?
  who are they then?
885MLACatrinCS ac AledCS .
  Catrinname acand.CONJ Aledname .
  Catrin and Aled
886EDUCatrinCS ac AledCS .
  Catrinname acand.CONJ Aledname .
  Catrin and Aled
887EDUo ble maen nhw (y)n dod ?
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S blewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN ?
  where are they from?
888MLAo Gymru .
  oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  from Wales
889EDUo Cymru .
  oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  from Wales
890EDUmaen nhw (y)n dod pob blwyddyn yndyn ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN pobeach.PREQ blwyddynyear.N.F.SG yndynbe.V.3P.PRES.EMPH ?
  they come every year don't they?
891MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
892EDUa maen nhw (y)n aros gyda pwy ?
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  and who are they staying with?
893MLAgyda JulieCS .
  gydawith.PREP Juliename .
  with Julie
894EDUgyda Julie (.) sef ei (.) modryb nhw ynde .
  gydawith.PREP Juliename sefnamely.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S modrybaunt.N.F.SG nhwthey.PRON.3P yndeisn't_it.IM .
  with Julie, who is their aunt
895MLA&n nain .
  naingrandmother.N.F.SG .
  grandmother
896EDUeu [/] eu nain modryb .
  eutheir.ADJ.POSS.3P eutheir.ADJ.POSS.3P naingrandmother.N.F.SG modrybaunt.N.F.SG .
  their great aunt
897MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
898EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
899EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
900EDUa mae (y)na [//] JulieCS yn byw drws nesa i ni .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV Juliename ynPRT bywlive.V.INFIN drwsdoor.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP ito.PREP niwe.PRON.1P .
  and... Julie lives next door to us
901EDUdyna sut (.) dan ni (y)n nabod nhw .
  dynathat_is.ADV suthow.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  that's how we know them
902MLA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
903EDUia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
904MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
905EDUa (.) mae [/] (.) mae eu taid nhw (.) yn byw yng Nghymru (.) ia ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES eutheir.ADJ.POSS.3P taidgrandfather.N.M.SG nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM iayes.ADV ?
  and their grandfather lives in Wales right?
906MLAia byw gyda xxx (.) eu taid (.) nhw .
  iayes.ADV bywlive.V.INFIN gydawith.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P taidgrandfather.N.M.SG nhwthey.PRON.3P .
  yes they live with [...] their grandfather
907EDUia be (y)dy enw fo ?
  iayes.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG fohe.PRON.M.3S ?
  yes, what's his name?
908MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
909MLAaros .
  aroswait.V.INFIN .
  wait...
910EDUGwernCS .
  Gwernname .
  
911MLAahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes
912EDUGwern_StephensCS .
  Gwern_Stephensname .
  
913EDUMarielaCS !
  Marielaname !
  
914MLAbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
915EDUtyrd yma .
  tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV .
  come here
916EDUia dw i (y)n gwybod am y llyfr .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG .
  yes, I know about the book
917EDUdw i (y)n gwybod amdano fo .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  I know about it
918EDUdw i wrthi (y)n darllen o .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT darllenread.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  I'm reading it now
919MLA<ond ble wyt ti mynd> [?] ?
  ondbut.CONJ blewhere.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ?
  but where are you going?
920EDU+< edrych hwn [?] .
  edrychlook.V.2S.IMPER hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  look at this
921EDUmae o (y)n drwchus .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT drwchusthick.ADJ+SM .
  it's very thick
922EDU<yn fan (y)na dw i (y)n> [//] dw i (we)di cyrraedd hyd i fan (y)na .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN hydlength.N.M.SG ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  I've reached this part
923EDUa [?] mae (y)n clamp o llyfr .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT clamppile.N.M.SG oof.PREP llyfrbook.N.M.SG .
  it's a great big book
924EDUa mae (y)n mynd i gymeryd amser i mi darllen o i_gyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gymerydtake.V.INFIN+SM amsertime.N.M.SG ito.PREP miI.PRON.1S darllenread.V.INFIN ohe.PRON.M.3S i_gydall.ADJ .
  and it's going to take time for me to read it all
925MLAmwy na un blwyddyn ?
  mwymore.ADJ.COMP nathan.CONJ unone.NUM blwyddynyear.N.F.SG ?
  more than a year?
926EDUna fydd o (y)n cymryd ehCS ryw mis (e)fallai (.) i wneud o .
  nano.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT cymrydtake.V.INFIN eheh.IM rywsome.PREQ+SM mismonth.N.M.SG efallaiperhaps.CONJ ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  no, it'll take, eh, maybe about a month to do it
927MLAxxx +/.
  .
  
928EDUa mae (y)na lluniau o (y)r GaimanCS yn fan (y)na ynddo fo .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lluniaupictures.N.M.PL oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  and there are pictures of the Gaiman in it there
929MLAxxx fan (y)na mae señoraS MereridCS .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES señoralady.N.F.SG Mereridname .
  there's miss Mererid
930EDUMereridCS a +/.
  Mereridname aand.CONJ .
  
931MLAxxx [=! whisper] .
  .
  
932EDUia a xxx yn y tref .
  iayes.ADV aand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF treftown.N.F.SG .
  yes, and [...] in the town
933EDUyn y GaimanCS .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  in the Gaiman
934EDUuh fan (y)na mae (y)r cof golofn .
  uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cofmemory.N.M.SG golofncolumn.N.F.SG+SM .
  er, there's the memorial column
935MLAie .
  ieyes.ADV .
  yes
936EDUyn y parc yn y plazaS .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF parcpark.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF plazasquare.N.F.SG .
  in the park in the square.
937EDUa (.) mae mam yn fan (y)na yn (c)nocio ar y drws .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynPRT cnocioknock.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG .
  and, mum is there knocking at the door
938EDUa (.) wyt ti (y)n gwybod be ?
  aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT ?
  and, do you know what?
939MLAbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
940EDUyn fan (y)na mae (y)na llun xxx (y)na rywle .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV llunpicture.N.M.SG ynathere.ADV rywlesomewhere.N.M.SG+SM .
  there's a picture of a [...] there somewhere
941MLA+< yn ble ?
  ynPRT blewhere.INT ?
  where?
942EDUwyt ti (y)n gallu (.) gadael i mi ddangos i ti ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN gadaelleave.V.INFIN ito.PREP miI.PRON.1S ddangosshow.V.INFIN+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S ?
  can you let me show you?
943EDUac mae o (y)n llun pan mae o (y)n fach .
  acand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT llunpicture.N.M.SG panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  and it's a picture from when he was young
944EDUedrych pwy sy (y)na .
  edrychlook.V.2S.IMPER pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV .
  look who's there
945EDU<fan (y)no> [?] .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV .
  there
946EDUefo ni mae (y)na lluniau dy ffrindiau (.) sef (.) AledCS ac Catrin_MaiCS .
  efowith.PREP niwe.PRON.1P maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lluniaupictures.N.M.PL dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindiaufriends.N.M.PL sefnamely.CONJ Aledname acand.CONJ Catrin_Mainame .
  we have pictures of your friends, Aled and Catrin Mai
947MLA+< AledCS xxx .
  Aledname .
  
948MLA+< CatrinCS .
  Catrinname .
  
949EDU&=sniff a hon ydy (y)r mam ia ?
  aand.CONJ honthis.PRON.DEM.F.SG ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mammother.N.F.SG iayes.ADV ?
  and this is the mother isn't it?
950MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
951EDUbe (y)dy enw hi ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ?
  what's her name?
952MLAum ddim yn gwybod .
  umum.IM ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  um, I don't know
953EDUCarysCS .
  Carysname .
  
954EDUsef merch (.) uh (.) GwernCS .
  sefnamely.CONJ merchgirl.N.F.SG uher.IM Gwernname .
  Gwern's daughter
955EDUa DafyddCS ei gŵr hi .
  aand.CONJ Dafyddname eiher.ADJ.POSS.F.3S gŵrman.N.M.SG hishe.PRON.F.3S .
  and Dafydd her husband
956EDUac yn y llun yma mae (.) mab arall GwernCS sef HywelCS .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF llunpicture.N.M.SG ymahere.ADV maebe.V.3S.PRES mabson.N.M.SG arallother.ADJ Gwernname sefnamely.CONJ Hywelname .
  and in this picture is Gwern's other son, Hywel
957EDUa (e)u teulu .
  aand.CONJ eutheir.ADJ.POSS.3P teulufamily.N.M.SG .
  and their family
958EDUyr hogan fach .
  yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM .
  the little girl
959EDUa (e)i gwraig .
  aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S gwraigwife.N.F.SG .
  and the wife
960EDU<maen nhw> [/] maen nhw (y)n dlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dlwspretty.ADJ+SM .
  they're pretty
961EDUmaen nhw (y)n lluniau tlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT lluniaupictures.N.M.PL tlwspretty.ADJ .
  they're pretty pictures
962EDUa fan (y)na &=sniff mae frawd arall CarysCS sef (..) DeiniolCS (.) a ei teulu .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES frawdbrother.N.M.SG+SM arallother.ADJ Carysname sefnamely.CONJ Deiniolname aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S teulufamily.N.M.SG .
  and there's Carys' other brother Deiniol, and his family
963EDUa fan (y)na (.) mae GwernCS gyda ei gwraig SylviaCS .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES Gwernname gydawith.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S gwraigwife.N.F.SG Sylvianame .
  and there's Gwern and his wife Sylvia
964EDUac yn y lluniau yma (.) maen nhw (y)n ddangos y teithiau maen nhw (y)n wneud yn ArgentinaS (..) gyda (y)r criw .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL ymahere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF teithiaujourneys.N.F.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP Argentinaname gydawith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  and in these pictures, they show their travels in Argentina with the crew
965EDUa maen nhw (y)n mynd i +/.
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP .
  and they're going to...
966MLA+< xxx .
  .
  
967EDUna mae hwnna (y)n IguazúCS yn [/] yn rhaeadrau IguazúCS yn Gogledd y gwlad .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynin.PREP Iguazúname ynPRT ynPRT rhaeadrauwaterfall.N.F.SG Iguazúname ynPRT GogleddNorth.N.M.SG ythe.DET.DEF gwladcountry.N.F.SG .
  no, that's Iguazu, at the Iguazu waterfalls in the North of the country
968MLAyn ble mae AntonioCS ?
  ynPRT blewhere.INT maebe.V.3S.PRES Antonioname ?
  and where is Antonio?
969EDUohCS mae (y)na llun neis xxx AntonioCS xxx yn fach .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV llunpicture.N.M.SG neisnice.ADJ Antonioname ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  oh, there's a nice picture [...] of Antonio [...] little
970MLAahCS fi (y)n xxx .
  ahah.IM fiI.PRON.1S+SM ynPRT .
  ah, I [...]
971EDUti (y)n nabod (.) ambell un ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN ambelloccasional.PREQ unone.NUM ?
  you know some of them?
972MLAyn fan hyn mae AntonioCS .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES Antonioname .
  here's Antonio
973EDUie .
  ieyes.ADV .
  yes
974EDUpwy arall sy (y)n fan (y)na ti (y)n nabod .
  pwywho.PRON arallother.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN .
  who else there do you know?
975MLAedrych mae CatrinCS yn fan (y)na mae OwainCS yn fan (y)na .
  edrychlook.V.2S.IMPER maebe.V.3S.PRES Catrinname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES Owainname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  look Catrin is there, Owain is there
976EDUie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
977MLA+< anti ElinCS .
  antiaunt.N.F.SG Elinname .
  auntie Elin
978EDUanti ElinCS .
  antiaunt.N.F.SG Elinname .
  auntie Elin
979EDUwyt ti (y)n cofio hi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ?
  do you remember her?
980MLAum JulieCS .
  umum.IM Juliename .
  um, Julie
981MLAehCS um +...
  eheh.IM umum.IM .
  er, um...
982MLA<sut wyt ti> [//] <sut dw i (y)n deud hijaS [?] xxx> [=! whisper] ?
  suthow.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S suthow.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN hijadaughter.N.F.SG ?
  how do I say daughter?
983EDUmerch .
  merchgirl.N.F.SG .
  daughter
984MLAuh merch anti ElinCS .
  uher.IM merchgirl.N.F.SG antiaunt.N.F.SG Elinname .
  er, auntie Elin's daughter
985EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
986MLAJulieCS .
  Juliename .
  
987EDUJulieCS [?] .
  Juliename .
  
988EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
989EDUedrych pwy sy (y)na .
  edrychlook.V.2S.IMPER pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV .
  look who's there
990MLAyn ble ?
  ynPRT blewhere.INT ?
  where?
991EDU&=laugh <fan (y)na> [=! laugh] .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  there
992EDUti (y)n nabod rywun yn fan (y)na ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  do you recognize anyone there?
993MLA<ia ydw> [?] .
  iayes.ADV ydwbe.V.1S.PRES .
  yes I do
994EDU&=laugh pwy dyn ydy AntonioCS ?
  pwywho.PRON dynman.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES Antonioname ?
  which man is Antonio?
995MLAhwn .
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG .
  this
996EDU+< &=laugh .
  .
  
997EDUedrych ar ei wyneb o .
  edrychlook.V.2S.IMPER aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S wynebface.N.M.SG.[or].face.N.M.SG+SM ohe.PRON.M.3S .
  look at his face
998MLAna pwy (y)dy hwn ?
  nano.ADV pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  no, who is this?
999EDUuh [/] uh CarysCS ?
  uher.IM uher.IM Carysname ?
  
1000EDUmam mam Catrin_MaiCS .
  mammother.N.F.SG mammother.N.F.SG Catrin_Mainame .
  Catrin's mother's mother
1001MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1002EDUa ei frawd (.) DeiniolCS .
  aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S frawdbrother.N.M.SG+SM Deiniolname .
  and her brother Deiniol
1003EDUo(edde)n nhw (y)n fach yn fan (y)na .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT fachsmall.ADJ+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  they were young there
1004MLAyn fan (y)na mae [//] anti ElinCS ydy hi .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES antiaunt.N.F.SG Elinname ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  there, she's auntie Elin
1005EDU&an ia anti ElinCS a ei gŵr .
  iayes.ADV antiaunt.N.F.SG Elinname aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S gŵrman.N.M.SG .
  yes, auntie Elin and her husband
1006MLAa pwy ydy hwnna ?
  aand.CONJ pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ?
  and who is that?
1007MLACatrinCS ?
  Catrinname ?
  
1008EDUna .
  nano.ADV .
  no
1009EDUhonna (y)dy mam hi .
  honnaclaim.V.2S.IMPER ydybe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG hishe.PRON.F.3S .
  that's her mother
1010MLAahCS ia <mae mam CarysCS> [?] .
  ahah.IM iayes.ADV maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG Carysname .
  ah yes, [...] is...
1011EDU++ CarysCS .
  Carysname .
  
1012EDUxxx mae (y)n debyg i [/] i [/] i [/] i CatrinCS yndy ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT debygsimilar.ADJ+SM ito.PREP ito.PREP ito.PREP ito.PREP Catrinname yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  [...] is similar to Catrin isn't [...]?
1013MLA+< ++ i CatrinCS .
  ito.PREP Catrinname .
  to Catrin
1014EDUhi (y)n fach .
  hishe.PRON.F.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  her young
1015MLA+< CatrinCS .
  Catrinname .
  
1016MLAehCS (.) chwaer .
  eheh.IM chwaersister.N.F.SG .
  eh, sister
1017EDU+< DeiniolCS .
  Deiniolname .
  
1018EDUDeiniolCS .
  Deiniolname .
  
1019MLAa +/.
  aand.CONJ .
  and...
1020EDU++ HywelCS .
  Hywelname .
  
1021EDUmae o (y)n llyfr neis .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT llyfrbook.N.M.SG neisnice.ADJ .
  it's a nice book
1022EDUond mae (y)n mynd i gymeryd amser i mi darllen o .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gymerydtake.V.INFIN+SM amsertime.N.M.SG ito.PREP miI.PRON.1S darllenread.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  but it's going to take some time for me to read it
1023EDUachos mae o (y)n drwchus .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT drwchusthick.ADJ+SM .
  because it's thick
1024EDUmae (y)n mynd i gymeryd lot o amser i mi ddarllen .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gymerydtake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG ito.PREP miI.PRON.1S ddarllenread.V.INFIN+SM .
  it's going to take a lot of time for me to read
1025EDUond mae (y)n ddiddorol achos mae (y)n dweud (.) ei hanes o (.) yn [/] yn mynd +/.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT ddiddorolinteresting.ADJ+SM achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT dweudsay.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hanesstory.N.M.SG ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT myndgo.V.INFIN .
  but it's interesting because it tells his story of going...
1026MLA+< be (y)dy (y)r <llyfr yma> [?] ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ymahere.ADV ?
  what is this book?
1027MLAmae capel +...
  maebe.V.3S.PRES capelchapel.N.M.SG .
  the chapel...
1028EDUhwnna (y)dy capel ia ?
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES capelchapel.N.M.SG iayes.ADV ?
  that's the chapel, yes?
1029EDUhonna xxx yr hen capel .
  honnaclaim.V.2S.IMPER yrthe.DET.DEF henold.ADJ capelchapel.N.M.SG .
  that [...] the old chapel
1030MLA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1031MLA+< capel .
  capelchapel.N.M.SG .
  chapel
1032EDUa capel [?] +/.
  aand.CONJ capelchapel.N.M.SG .
  and chapel
1033MLABethelCS .
  Bethelname .
  
1034EDUie (.) a honno .
  ieyes.ADV aand.CONJ honnothat.PRON.DEM.F.SG .
  yes, and that one
1035MLAhwn (.) BethelCS .
  hwnthis.PRON.DEM.M.SG Bethelname .
  this, Bethel
1036EDUmae hwn yn y stryd (.) Philip_Jones (.) nawr .
  maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF strydstreet.N.F.SG Philip_Jonesname nawrnow.ADV .
  this is on Philip Jones's street now
1037EDUac yn yr un llun (.) blynyddoedd maith yn_ôl (.) yn yr un stryd .
  acand.CONJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM llunpicture.N.M.SG blynyddoeddyears.N.F.PL maithextensive.ADJ yn_ôlback.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM strydstreet.N.F.SG .
  and in the same picture, many years ago on the same street
1038EDUedrych .
  edrychlook.V.2S.IMPER .
  look
1039EDUti (y)n gweld y wahaniaeth ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF wahaniaethdifference.N.M.SG+SM ?
  do you see the difference?
1040MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
1041EDUond yn yr un lle maen nhw .
  ondbut.CONJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM llewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  but they're in the same place
1042EDUedrych ar hen gar fan (a)cw .
  edrychlook.V.2S.IMPER aron.PREP henold.ADJ garcar.N.M.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  look at that old car there
1043MLAhwnna (y)dy JulieCS ?
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES Juliename ?
  is that Julie?
1044EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
1045MLAa hwn ydy +...
  aand.CONJ hwnthis.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES .
  and this is...
1046EDU++ GwernCS .
  Gwernname .
  
1047EDUac yn fan (y)na (.) hefyd .
  acand.CONJ ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV hefydalso.ADV .
  and there too
1048EDUti (y)n gweld nhw ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  do you see them?
1049MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mhm
1050EDU<mae (y)n> [/] <mae (y)n> [/] mae (y)n llyfr diddorol iawn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT llyfrbook.N.M.SG diddorolinteresting.ADJ iawnvery.ADV .
  it's a very interesting book
1051EDUond (.) wff gwaith i mi ddarllen .
  ondbut.CONJ wffoof.E gwaithwork.N.M.SG ito.PREP miI.PRON.1S ddarllenread.V.INFIN+SM .
  but, oof, it's hard work for me to read
1052EDUa ges i un (.) yn (.) anrheg achos wnaeth dy dad (.) adrodd (.) yn yr eisteddfod .
  aand.CONJ gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S unone.NUM ynPRT anrhegpresent.N.F.SG achosbecause.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM dyyour.ADJ.POSS.2S dadfather.N.M.SG+SM adroddrecite.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  and I got one as gift because your father did a recital at the Eisteddfod
1053EDUac y wobr oedd y llyfr yma .
  acand.CONJ ythe.DET.DEF wobrprize.N.MF.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ymahere.ADV .
  and the prize was this book
1054MLAgwobr .
  gwobrprize.N.MF.SG .
  prize
1055MLA&go .
  .
  
1056EDUwobr .
  wobrprize.N.MF.SG+SM .
  prize
1057MLA&w wobr .
  wobrprize.N.MF.SG+SM .
  prize
1058EDUarbennig .
  arbennigspecial.ADJ .
  special
1059MLA&gro .
  .
  
1060EDU&gor .
  .
  
1061MLA+" gorsedd (.) i &lwa &lw wladfa (.) PatagoniaCS .
  gorseddGorsedd.N.F.SG ito.PREP wladfacolony.N.F.SG+SM Patagonianame .
  chair of the Patagonia settlement
1062MLAxxx .
  .
  
1063EDU++ brif .
  brifprincipal.PREQ+SM .
  best
1064MLA+" brif (.) adroddwr (..) Cymraeg (..) eisteddfod i wladfa dau fil a naw .
  brifprincipal.PREQ+SM adroddwrnarrator.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ito.PREP wladfacolony.N.F.SG+SM dautwo.NUM.M filthousand.N.F.SG+SM aand.CONJ nawnine.NUM .
  best Welsh reciter of the Eisteddfod of the settlement, two thousand and nine
1065EDUdwy fil a naw .
  dwytwo.NUM.F filthousand.N.F.SG+SM aand.CONJ nawnine.NUM .
  two thousand and nine
1066MLAdwy fil a naw .
  dwytwo.NUM.F filthousand.N.F.SG+SM aand.CONJ nawnine.NUM .
  two thousand and nine
1067EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
1068EDUti (y)n gallu darllen (.) yn go_lew .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN ynPRT go_lewrather.ADV .
  you can read pretty well
1069EDU<a uh be> [///] wyt ti (y)n gwybod pwy oedd y beirniaid .
  aand.CONJ uher.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF beirniaidadjudicators.N.M.PL .
  and do you know who the judge was?
1070MLApwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
1071EDUy dyn sy (y)n aros amdanon ni .
  ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT aroswait.V.INFIN amdanonfor_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P .
  the man who is waiting for us
1072EDUPereridCS .
  Pereridname .
  
1073EDUfo oedd y beirniad .
  fohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF beirniadadjudicator.N.M.SG .
  he was the judge
1074EDUy dyn yma .
  ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG ymahere.ADV .
  this man
1075MLA+< xxx .
  .
  
1076EDUy dyn sy (y)n (.) perchen ar y peiriant bach yma .
  ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT perchenowner.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV .
  the man who is the owner of this little machine
1077EDUti (y)n gwybod ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  do you know?
1078EDUbeirniad .
  beirniadadjudicator.N.M.SG .
  judge
1079EDU[- spa] jurado .
  juradojury.N.M.SG.[or].vow.V.PASTPART .
  judge
1080EDUfo oedd yn ddweud +"/.
  fohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ddweudsay.V.INFIN+SM .
  he was the one who said:
1081EDU+" hwnna hwnna .
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG hwnnathat.PRON.DEM.M.SG .
  that one, that one
1082EDUa pwy oedd yn wneud yn dda pwy ddim .
  aand.CONJ pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM pwywho.PRON ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  and who was doing well, and who was not
1083EDUa pam .
  aand.CONJ pamwhy?.ADV .
  and why
1084EDUa pob peth .
  aand.CONJ pobeach.PREQ peththing.N.M.SG .
  and everything
1085EDUia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
1086MLAxxx .
  .
  
1087EDUna nhw sy (y)n wneud y gwaith recordio .
  nano.ADV nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG recordiorecord.V.INFIN .
  no, they're the ones doing the recording work
1088EDUpobl yn siarad .
  poblpeople.N.F.SG ynPRT siaradtalk.V.INFIN .
  people talking
1089EDUpobl yn siarad .
  poblpeople.N.F.SG ynPRT siaradtalk.V.INFIN .
  people talking
1090EDUa ti (ddi)m yn siarad nawr .
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN nawrnow.ADV .
  and you're not talking now
1091EDUti (y)n sbïo ar y llyfr .
  tiyou.PRON.2S ynPRT sbïolook.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG .
  you're looking at the book
1092MLA&=laugh .
  .
  
1093MLAmae o (y)n neis .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  it's nice
1094EDUyndy mae o (y)n neis .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  yes, it is nice
1095EDUond +...
  ondbut.CONJ .
  but...
1096MLAxxx ti (y)n mynd ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ?
  [...] you're going?
1097EDUmae (y)n drwchus .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT drwchusthick.ADJ+SM .
  it's thick
1098EDUmae o (y)n glamp o llyfr .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT glamppile.N.M.SG+SM oof.PREP llyfrbook.N.M.SG .
  it's a thick book
1099MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1100EDUbeth arall gallwn ni ddweud ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddweudsay.V.INFIN+SM ?
  what else can we say?
1101EDUdweud stori wrtha i rŵan .
  dweudsay.V.INFIN storistory.N.F.SG wrthato_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S rŵannow.ADV .
  tell me a story now
1102MLAna .
  nano.ADV .
  no
1103EDUxxx .
  .
  
1104EDUdweud [/] dweud yr adrodd .
  dweudsay.V.INFIN dweudsay.V.INFIN yrthe.DET.DEF adroddrecite.V.INFIN .
  say, say the recital
1105MLApa adrodd ?
  pawhich.ADJ adroddrecite.V.INFIN ?
  what recital?
1106EDUyr un wyt ti (y)n gwybod .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  the one you know
1107MLApa un ?
  pawhich.ADJ unone.NUM ?
  which one?
1108EDUwyt ti (y)n gwybod xxx .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you know [...]
1109EDUwyt ti (we)di adrodd ambell un .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP adroddrecite.V.INFIN ambelloccasional.PREQ unone.NUM .
  you've recited a few
1110MLA+" dw i (y)n hoffi +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  I like...
1111EDUdeud .
  deudsay.V.INFIN .
  say it
1112MLA+" dw i (y)n hoffi Sali_MaliCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN Sali_Maliname .
  I like Sali Mali
1113MLA+" dw i (y)n hoffi SmotCS y ci .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN Smotname ythe.DET.DEF cidog.N.M.SG .
  I like Smot the dog
1114MLA+" ond Jac_y_JwcCS a JiniCS ydy (y)r gorau xxx gen i .
  ondbut.CONJ Jac_y_Jwcname aand.CONJ Jininame ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP genwith.PREP iI.PRON.1S .
  but Jac y Jwc and Jini are my favourites
1115EDU+" ydy (y)r gorau yn gen i .
  ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP ynPRT genwith.PREP iI.PRON.1S .
  are my favourites
1116MLA&=laugh .
  .
  
1117EDUdweud o (y)n iawn .
  dweudsay.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  say it properly
1118MLA+" ydy (y)r gorau gen i .
  ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP genwith.PREP iI.PRON.1S .
  are my favourites
1119EDUa beth arall ?
  aand.CONJ beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  and what else?
1120EDUtwyt ti (ddi)m yn gwybod dim un arall ?
  twytunk tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dimnot.ADV unone.NUM arallother.ADJ ?
  don't you know any other ones?
1121EDUmae hwnna (y)n hen .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT henold.ADJ .
  that one is old
1122MLA+" Morus (.) a +/.
  Morusname aand.CONJ .
  
1123EDU+" MorusCS y +//.
  Morusname ythe.DET.DEF .
  Morus the...
1124EDUia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
1125MLA+" MorusCS y (.) gwynt ac IfanCS y glaw .
  Morusname ythe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG acand.CONJ Ifanname ythe.DET.DEF glawrain.N.M.SG .
  Morus the wind and Ifan the rain
1126MLA&w +...
  .
  
1127MLAahCS fi ddim yn cofio .
  ahah.IM fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  ah, I don't remember
1128EDUwyt ti ddim yn &k +..?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT ?
  you don't
1129EDU(doe)s dim siâp arnat ti .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV siâpshape.N.M.SG arnaton_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S .
  you're out of shape
1130MLA&=laugh .
  .
  
1131EDU(doe)s dim siâp arnat ti (.) yn cofio yr adrodd yna .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV siâpshape.N.M.SG arnaton_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN yrthe.DET.DEF adroddrecite.V.INFIN ynathere.ADV .
  you're terrible at remembering this recital
1132MLA&=laugh .
  .
  
1133EDUa mae o mor syml .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S morso.ADV symlsimple.ADJ .
  and it's so simple
1134EDUohCS !
  ohoh.IM !
  aw!
1135EDUbeth arall ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  what else?
1136MLAaros .
  aroswait.V.INFIN .
  wait
1137MLAcau y llygaid .
  cauclose.V.INFIN ythe.DET.DEF llygaideyes.N.M.PL .
  close your eyes
1138EDUo_kCS ti isio mi wneud .
  o_kOK.ADV tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG miPRT.AFF wneudmake.V.INFIN+SM .
  ok, you want me to
1139MLAmae gen ti un [=! whisper] +...
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP tiyou.PRON.2S unone.NUM .
  you've got one
1140EDUbe sy (y)na ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV ?
  what's there
1141MLAxxx [=! whisper] .
  .
  
1142EDUbe sy (y)na ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV ?
  what's there?
1143EDUbe sy (y)na ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV ?
  what's there?
1144EDUbe sy (y)na ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV ?
  what's there?
1145MLAun (.) peth xxx .
  unone.NUM peththing.N.M.SG .
  one thing [...]
1146EDUahCS mae (h)i (we)di aros i_mewn .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP aroswait.V.INFIN i_mewnin.ADV .
  ah, she's stayed in
1147EDUohCS paid gadael o fel (y)na .
  ohoh.IM paidstop.V.2S.IMPER gadaelleave.V.INFIN ohe.PRON.M.3S fellike.CONJ ynathere.ADV .
  oh, don't leave it like that
1148MLA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
1149EDUmae (we)di dod i_ffwrdd ?
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dodcome.V.INFIN i_ffwrddout.ADV ?
  it's come off?
1150MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes it has
1151EDUpwy sy (we)di wneud hwnna ar dy talcen di ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hwnnathat.PRON.DEM.M.SG aron.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S talcenforehead.N.M.SG diyou.PRON.2S+SM ?
  who did that to your forehead?
1152EDUpwy sy (we)di brifo ti fan (y)na ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP brifohurt.V.INFIN tiyou.PRON.2S fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  who hurt you there?
1153MLAMaximaCS .
  Maximaname .
  
1154EDUsut ?
  suthow.INT ?
  how?
1155MLAmae wedi roid yr +...
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP roidgive.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF .
  she put the...
1156EDU++ ewin .
  ewinfingernail.N.M.SG .
  fingernail
1157MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1158EDU<mae (we)di> [/] mae (we)di troi yr ewin yn fan (a)cw .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP troiturn.V.INFIN yrthe.DET.DEF ewinfingernail.N.M.SG ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  she's turned the fingernail here
1159MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
1160EDUbe oedd yr ewin yn hir ?
  bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ewinfingernail.N.M.SG ynPRT hirlong.ADJ ?
  what, was the fingernail long?
1161MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
1162MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1163EDU+< xxx .
  .
  
1164EDUwel &d gwarthus .
  welwell.IM gwarthusdisgraceful.ADJ .
  well, outrageous
1165EDUi mi gael ddeud .
  ito.PREP miI.PRON.1S gaelget.V.INFIN+SM ddeudsay.V.INFIN+SM .
  if I may say so
1166EDUwarthus !
  warthusdisgraceful.ADJ+SM !
  outrageous!
1167EDUgwranda (.) tyrd yma i dweud wrth y peiriant bach yma (.) faint o plant sy (y)n siarad Cymraeg yn [/] yn yr ysgol ti ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV ito.PREP dweudsay.V.INFIN wrthby.PREP ythe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP plantchild.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG tiyou.PRON.2S ?
  listen, come here and tell this little machine how many children speak Welsh at your school?
1168MLApa ysgol ?
  pawhich.ADJ ysgolschool.N.F.SG ?
  what school?
1169EDUyn lle ?
  ynin.PREP llewhere.INT ?
  where?
1170EDUyr ysgol lle (y)r wyt ti yn mynd .
  yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG llewhere.INT yrthat.PRON.REL wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  the school that you go to
1171MLAxxx ?
  ?
  
1172EDUie .
  ieyes.ADV .
  yes
1173EDUoes (y)na lot o blant yn siarad Cymraeg ?
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ?
  are there a lot of children who speak Welsh?
1174MLAna .
  nano.ADV .
  no
1175MLAdim un .
  dimnot.ADV unone.NUM .
  not one
1176EDUdim un ?
  dimnot.ADV unone.NUM ?
  not one?
1177MLA+< &=laugh .
  .
  
1178MLAna .
  nano.ADV .
  no
1179EDUbe digwyddodd un adeg ?
  bewhat.INT digwyddoddhappen.V.3S.PAST unone.NUM adegtime.N.F.SG ?
  what happened to Priscila?
1180EDUmi oedd (y)na ddwy hogan fach o Gymru (we)di dod (.) i aros (.) uh (.) yn y GaimanCS .
  miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddwytwo.NUM.F+SM hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ito.PREP aroswait.V.INFIN uher.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  there were two little girls from Wales who had come to stay, er, in the Gaiman
1181EDUac o(edde)n nhw yn mynd i ysgol xxx .
  acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ysgolschool.N.F.SG .
  and they were going to
1182EDUwyt ti (y)n cofio eu enwau nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P enwaunames.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ?
  do you remember their names?
1183MLA+< ahCS ia HeleddCS a AmyCS .
  ahah.IM iayes.ADV Heleddname aand.CONJ Amyname .
  ah, yes, Heledd and Amy
1184EDUia wyt ti (y)n cofio nhw .
  iayes.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  yes, you remember them
1185EDUsut daethon nhw yma ?
  suthow.INT daethoncome.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P ymahere.ADV ?
  how did they come here?
1186EDUoedd ei mam nhw yn athrawes Cymraeg ia ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG nhwthey.PRON.3P ynPRT athrawesteacher.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG iayes.ADV ?
  there mother was a Welsh teacher yes?
1187MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1188EDUa gorfod nhw [//] iddyn nhw fynd i ysgol xxx .
  aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN nhwthey.PRON.3P iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP ysgolschool.N.F.SG .
  and they had to go to [...] school
1189EDUa (.) beth oedd y profiad ?
  aand.CONJ bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF profiadexperience.N.M.SG ?
  and what was their experience?
1190EDUo(edde)n nhw ddim yn gallu dweud gair yn y Sbaeneg .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN gairword.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  they couldn't speak a word of English
1191MLAehCS na achos weithiau ehCS oedd nhw yn ddim yn deall HeleddCS a oedd yr athrawon yn dod i gofyn i fi (.) be oedd hi (y)n dweud .
  eheh.IM na(n)or.CONJ achosbecause.CONJ weithiautimes.N.F.PL+SM eheh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN Heleddname aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF athrawonteachers.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dweudsay.V.INFIN .
  eh, no, because sometimes, eh, they didn't understand Heledd, and the teachers would come and ask me what she was saying
1192EDU+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
1193EDU+< ond +/.
  ondbut.CONJ .
  but...
1194EDUie o(edde)n nhw +//.
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  yes, they would ...
1195EDUbe [?] ?
  bewhat.INT ?
  what?
1196EDUia o(edde)n nhw (y)n dod atat ti <i &k> [//] i [/] i holi +"/.
  iayes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN atatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S ito.PREP ito.PREP ito.PREP holiask.V.INFIN .
  yes, they would come to you to ask
1197MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1198EDU+" beth mae (y)r hogan fach (y)ma (y)n ddeud +".
  bethwhat.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM ymahere.ADV ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM .
  what is this little girl saying?
1199EDUia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
1200MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1201EDUa ti gorfod mynd <i clywed> [//] i gwrando ar y hogan ?
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP clywedhear.V.INFIN ito.PREP gwrandolisten.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG ?
  and you had to go and listen to the girl?
1202MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1203EDUa be oedd hi (y)n deud ?
  aand.CONJ bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  and what would she say?
1204MLAfi (ddi)m yn cofio xxx .
  fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  I don't remember [...]
1205EDUti (ddi)m yn cofio .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  you don't remember
1206EDUna .
  nano.ADV .
  no
1207EDUpryd oedd hynny ?
  prydwhen.INT oeddbe.V.3S.IMPERF hynnythat.PRON.DEM.SP ?
  when was that?
1208EDUdwy flynedd yn_ôl ia ?
  dwytwo.NUM.F flyneddyears.N.F.PL+SM yn_ôlback.ADV iayes.ADV ?
  two years ago yes?
1209MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1210EDUwel +...
  welwell.IM .
  well...
1211EDUac yn y diwedd be digwyddodd ?
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF diweddend.N.M.SG bewhat.INT digwyddoddhappen.V.3S.PAST ?
  and what happened in the end?
1212EDUwnaeth [/] wnaeth y [/] y ddwy hogan dysgu Sbaeneg yn_do ?
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM wnaethdo.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM hogangirl.N.F.SG dysguteach.V.INFIN SbaenegSpanish.N.F.SG yn_dowasn't_it.IM ?
  the two girls learned Spanish didn't they?
1213MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
1214EDUa siarad yn iawn ynde ?
  aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV yndeisn't_it.IM ?
  and they speak properly do they?
1215MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
1216EDUneu o(edde)n nhw ddim yn siarad yn iawn ?
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  or did they not speak properly?
1217MLAia maen nhw (y)n siarad yn iawn .
  iayes.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  yes, they do speak properly
1218EDUmaen nhw (y)n siarad yn iawn wrth_gwrs .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV wrth_gwrsof_course.ADV .
  of course they speak properly
1219EDUond mi gymerodd amser i nhw siarad .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF gymeroddtake.V.3S.PAST+SM amsertime.N.M.SG ito.PREP nhwthey.PRON.3P siaradtalk.V.INFIN .
  but it took them a while to learn
1220MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1221EDUar dechrau o(edde)n nhw (y)n gallu deud dim .
  aron.PREP dechraubegin.V.INFIN oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN deudsay.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG .
  at the beginning they couldn't say anything
1222EDUia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
1223EDUyn y Sbaeneg .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  in Spanish
1224MLAxxx .
  .
  
1225EDUa (.) gyda pwy arall wyt ti (y)n siarad Cymraeg o gwmpas y lle ?
  aand.CONJ gydawith.PREP pwywho.PRON arallother.ADJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG oof.PREP gwmpasround.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ?
  and who else do speak Welsh with around here?
1226MLAweithiau gyda JulieCS .
  weithiautimes.N.F.PL+SM gydawith.PREP Juliename .
  sometimes with Julie
1227EDUweithiau gyda JulieCS .
  weithiautimes.N.F.PL+SM gydawith.PREP Juliename .
  sometimes with Julie
1228EDUmae Julie yn siarad Cymraeg â ti .
  maebe.V.3S.PRES Juliename ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG âwith.PREP tiyou.PRON.2S .
  Julie speaks Welsh with you
1229EDUpwy arall ?
  pwywho.PRON arallother.ADJ ?
  who else
1230MLAuh mam .
  uher.IM mammother.N.F.SG .
  er, mum
1231EDUmam .
  mammother.N.F.SG .
  mum
1232MLAti .
  tiyou.PRON.2S .
  you
1233EDUfi .
  fiI.PRON.1S+SM .
  me
1234MLAum +...
  umum.IM .
  
1235EDUpwy arall ?
  pwywho.PRON arallother.ADJ ?
  who else?
1236EDUxxx MereridCS yn siarad Cymraeg gyda ti ?
  Mereridname ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG gydawith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  [...] Mererid speaks Welsh with you?
1237MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1238EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
1239EDUpwy arall ?
  pwywho.PRON arallother.ADJ ?
  who else?
1240EDUDilysCS yn siarad Cymraeg gyda ti ?
  Dilysname ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG gydawith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  does Dilys speak Welsh with you?
1241EDUneu Sbaeneg mae hi (y)n siarad â ti ?
  neuor.CONJ SbaenegSpanish.N.F.SG maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT siaradtalk.V.INFIN âwith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  or does she speak to you in Spanish?
1242MLAna (.) Sbaeneg .
  nano.ADV SbaenegSpanish.N.F.SG .
  no, Spanish
1243EDURogerCS .
  Rogername .
  
1244MLAia RogerCS (y)n dweud (.) helo ["] weithiau .
  iayes.ADV Rogername ynPRT dweudsay.V.INFIN helohunt.V.3S.SUBJ weithiautimes.N.F.PL+SM .
  yes, Rodger says hello sometimes
1245EDUhelo .
  helohunt.V.3S.SUBJ .
  hello
1246EDUjest helo ?
  jestjust.ADV helohunt.V.3S.SUBJ ?
  just hello?
1247MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1248EDU<dim &ne> [//] dim_byd arall ?
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG dim_bydnothing.ADV arallother.ADJ ?
  nothing else?
1249MLAia mae o (y)n gwybod dweud pethau yn Gymraeg .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gwybodknow.V.INFIN dweudsay.V.INFIN pethauthings.N.M.PL ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  yes, he knows how to say things in Welsh
1250EDUa mae o (y)n siarad (.) gyda ti ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT siaradtalk.V.INFIN gydawith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  and he speaks to you?
1251MLAna .
  nano.ADV .
  no
1252EDUohCS .
  ohoh.IM .
  oh
1253EDUia .
  iayes.ADV .
  yes
1254EDUbeth arall ?
  beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  what else?
1255EDUpwy arall ?
  pwywho.PRON arallother.ADJ ?
  who else?
1256MLAahCS fi ddim yn cofio .
  ahah.IM fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  ah, I don't remember
1257EDUwyt ti (ddi)m yn cofio .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  you don't remember
1258MLAna .
  nano.ADV .
  no
1259EDUa wedyn (.) y pobl sy (y)n dod o Cymru .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV ythe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ofrom.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  and then, people who come from Wales
1260EDUydy &n nain a taid GwendaCS yn siarad Cymraeg â ti ?
  ydybe.V.3S.PRES naingrandmother.N.F.SG aand.CONJ taidgrandfather.N.M.SG Gwendaname ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG âwith.PREP tiyou.PRON.2S ?
  do Gwenda's grandmother and grandfather speak Welsh with you?
1261MLAna .
  nano.ADV .
  no
1262EDUna ?
  nano.ADV ?
  no?
1263MLAneu nain BertaCS ?
  neuor.CONJ naingrandmother.N.F.SG Bertaname ?
  or Berta's grandmother?
1264EDUnain BertaCS yn siarad Cymraeg efo ti ia ?
  naingrandmother.N.F.SG Bertaname ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP tiyou.PRON.2S iayes.ADV ?
  Berta's grandmother speaks Welsh to you yes?
1265MLAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1266EDUahCS o(eddw)n i (y)n meddwl .
  ahah.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  ah, I thought so
1267MLApwy ydy hi ?
  pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ?
  who is she?
1268MLACarysCS ?
  Carysname ?
  
1269EDU<na dw i (ddi)m yn> [/] dw i (ddi)m yn adnabod rhein .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT adnabodrecognise_(identify).V.INFIN rheinthese.PRON .
  I don't recognize these
1270EDUia beth arall ?
  iayes.ADV beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ?
  yes, what else?
1271MLAddim yn gwybod .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
1272EDU+< ti (ddi)m yn gwybod .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don't know
1273MLAna .
  nano.ADV .
  no
1274EDUpryd wyt ti (y)n mynd i gael gwybod ?
  prydwhen.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gwybodknow.V.INFIN ?
  when are you going to find out?
1275MLAfory .
  forytomorrow.ADV .
  tomorrow
1276EDUfory .
  forytomorrow.ADV .
  tomorrow
1277EDU<mae (y)r pobl> [/] mae (y)r pobl yma (.) isio o_leiaf hanner awr (.) o siarad .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ymahere.ADV isiowant.N.M.SG o_leiafat_least.ADV hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG ohe.PRON.M.3S siaradtalk.V.INFIN .
  these people want at least a half an hour of conversation
1278MLAa be dan ni +//.
  aand.CONJ bewhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P .
  and what we...
1279EDUa dan ni (we)di wneud +/.
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  and we have...
1280MLAna na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no, no
1281EDUa dan ni (we)di wneud hanner awr ia ?
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG iayes.ADV ?
  and we've done half an hour yes?
1282MLAna na xxx .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no [...]
1283EDUdw i (y)n credu bod ni (we)di wneud mwy .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM mwymore.ADJ.COMP .
  I think we've done more
1284EDUond dyna fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you go
1285MLAbe ydy xxx ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES ?
  what is [...]
1286EDUbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
1287MLAbe ydy xxx ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES ?
  what is [...]
1288EDUbe (y)dy enw pwy ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG pwywho.PRON ?
  what is whose name?
1289MLAna xxx .
  nano.ADV .
  no, [...]
1290MLAbe ydy xxx ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES ?
  what is [...]
1291MLAwyt ti ddweud mae mwy o xxx mynd i fod xxx .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddweudsay.V.INFIN+SM maebe.V.3S.PRES mwymore.ADJ.COMP ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  you said that more of [...] was going to be [...]
1292EDUxxx i wedi dweud mwy .
  ito.PREP wediafter.PREP dweudsay.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP .
  [...] I've said more
1293EDUachos oeddwn i fod i siarad hanner awr .
  achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP siaradtalk.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG .
  because we were supposed to talk
1294EDU+" a dan ni (we)di wneud mwy .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM mwymore.ADJ.COMP .
  and we've done more
1295EDUdw i (y)n deud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  is what I said
1296EDUdan ni (we)di wneud mwy .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM mwymore.ADJ.COMP .
  we've done more
1297EDUdan ni (we)di wneud ryw +//.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM .
  we've done a about...
1298EDUfaint ?
  faintsize.N.M.SG+SM ?
  how much?
1299MLAna achos yn gyntaf <dan ni (we)di> [/] dan ni (we)di equivocarS .
  nano.ADV achosbecause.CONJ ynPRT gyntaffirst.ORD+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP equivocarbe_wrong.V.INFIN .
  no, because we made a mistake at the beginning
1300MLAsut ti xxx deud ?
  suthow.INT tiyou.PRON.2S deudsay.V.INFIN ?
  how do you say?
1301EDUia dan ni (we)di wneud camgymeriad .
  iayes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM camgymeriadmistake.N.M.SG .
  yes, we made a mistake
1302MLAia .
  iayes.ADV .
  yes
1303EDUachos oedd mam yn dod i_fewn ac oedd ti ddim isio siarad .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN i_fewnin.PREP acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG siaradtalk.V.INFIN .
  because mum came in, and you didn't want to talk
1304EDUac [//] a beth arall ddigwyddodd ?
  acand.CONJ aand.CONJ beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ ddigwyddoddhappen.V.3S.PAST+SM ?
  and what else happened?
1305EDUac oedd y ffôn yn canu .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG ynPRT canusing.V.INFIN .
  and the phone was ringing
1306EDUa wedyn wnaethon ni siarad lot (.) do ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P siaradtalk.V.INFIN lotlot.QUAN doyes.ADV.PAST ?
  and then we spoke a lot didn't we?
1307MLAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes, we did

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.