PATAGONIA - Patagonia12: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1MANohCS beth mae wedi digwydd ?
  ohoh.IM bethwhat.INT maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP digwyddhappen.V.INFIN ?
  oh, what's happened?
2MANdw i wedi clywed rywbeth ond +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP clywedhear.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ondbut.CONJ .
  I've heard something, but...
3PENie [?] oedden nhw (y)n deud bod y presiónS wedi mynd lawr (.) yn ofnadwy oherwydd [?] bod y lle mor boeth iawn .
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF presiónpressure.N.F.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oherwyddbecause.CONJ bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG morso.ADV boethhot.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  yes, they said that the pressure had gone down terribly because the place was so very hot.
4PEN&=cough .
  .
  
5MAN[- spa] se desmayó ?
  seself.PRON.REFL.MF.3SP desmayófaint.V.3S.PAST ?
  he/she fainted.
6PEN[- spa] sí [=! whispers] .
  yes.ADV .
  yes.
7MANmm +...
  mmmm.IM .
  
8PEN[- spa] hablamos castellano .
  hablamostalk.V.1P.PAST.[or].talk.V.1P.PRES castellanoSpanish.N.M.SG .
  shall we speak Spanish.
9MAN[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
10PEN&=laugh xxx !
  !
  
11MAN+< &=laugh .
  .
  
12MAN+< um +...
  umum.IM .
  
13PEN[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  well.
14MANa pam wnest ti (ddi)m yn mynd i (y)r cymanfa ?
  aand.CONJ pamwhy?.ADV wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF cymanfaassembly.N.F.SG ?
  and why didn't you go to the Cymanfa [singing festival]?
15MANoedda chdi wedi blino ?
  oeddabe.V.2S.IMPERF chdiyou.PRON.2S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN ?
  were you tired?
16PEN+< <oeddwn i (we)di> [/] oeddwn i (we)di blino lot .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN lotlot.QUAN .
  I was very tired
17PENa wedyn wnes (..) sefyll achos (.) oeddwn i ddim yn teimlo rhy [?] dda iawn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnesdo.V.1S.PAST+SM sefyllstand.V.INFIN achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN rhytoo.ADJ ddagood.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  and then I stood because I wasn't feeling too good.
18PENa wedyn cael mynd i (y)r asadoS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV caelget.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG .
  and then going to the barbecue.
19MANohCS andros o neis [=! laughs] !
  ohoh.IM androsexceptionally.ADV oof.PREP neisnice.ADJ !
  oh, extremely nice!
20PEN+< &=laugh .
  .
  
21PENa aethon ni i (y)r asadoS .
  aand.CONJ aethongo.V.3P.PAST niwe.PRON.1P ito.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG .
  and we went to the barbecue.
22PENgaethon ni hwyl iawn yn yr asadoS .
  gaethonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P hwylfun.N.F.SG iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG .
  we had good fun at the barbecue
23MANia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
24PEN+< oedd o neis iawn y bwyd welaist ti .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S neisnice.ADJ iawnvery.ADV ythe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S .
  it was very good, the food, you see
25PENmor dda oedd bopeth yna .
  morso.ADV ddagood.ADJ+SM oeddbe.V.3S.IMPERF bopetheverything.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  everything there was so good
26MANia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
27PENia a wedyn <pawb (.) dawns(io)> [//] pawb yn dawnsio gwerin .
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV pawbeveryone.PRON dawnsiodance.V.INFIN pawbeveryone.PRON ynPRT dawnsiodance.V.INFIN gwerinfolk.N.F.SG .
  yes, and then everyone did folk dancing
28MAN+< a wedyn dawnsio gwerin ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dawnsiodance.V.INFIN gwerinfolk.N.F.SG ?
  and then folk dancing
29PENohCS oedd o neis iawn .
  ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  oh it was very nice
30MANwnest ti mwynhau ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S mwynhauenjoy.V.INFIN ?
  did you enjoy it?
31PEN+< mm wnes i mwynhau yn ofnadwy (.) do .
  mmmm.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S mwynhauenjoy.V.INFIN ynPRT ofnadwyterrible.ADJ doyes.ADV.PAST .
  I really enjoyed it, yes
32PENa doson ni (y)n_ôl adre (y)n hwyr iawn .
  aand.CONJ dosoncome.V.1P.PAST niwe.PRON.1P yn_ôlback.ADV adrehome.ADV ynPRT hwyrlate.ADJ iawnvery.ADV .
  and we came home very late
33PENoedd hi (y)n bump o (y)r gloch y prynhawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bumpfive.NUM+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF prynhawnafternoon.N.M.SG .
  it was 5 in the afternoon
34MAN+< ie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
35MAN&=laugh .
  .
  
36PEN+< &=laugh a wedyn (.) (dy)na fo .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and then, there you are
37MANlot o parti !
  lotlot.QUAN oof.PREP partiparty.N.M.SG !
  lots of party!
38PENlot o parti .
  lotlot.QUAN oof.PREP partiparty.N.M.SG .
  lots of party
39MANia .
  iayes.ADV .
  yes
40PENie .
  ieyes.ADV .
  yes.
41MANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
42PENwel ond <ddaru ni> [?] pasio amser neis .
  welwell.IM ondbut.CONJ ddarudo.V.123SP.PAST niwe.PRON.1P pasiopass.V.INFIN amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ .
  well, but we had a nice time
43PENwyt ti (we)di cael dyddiau neis yn y GaimanCS ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP caelget.V.INFIN dyddiauday.N.M.PL neisnice.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname ?
  have you had nice days in Gaiman?
44MANyn arbennig ia .
  ynPRT arbennigspecial.ADJ iayes.ADV .
  super, yes.
45MANpiti bod wnes i ddim yn aros am mwy o amser .
  pitipity.N.M.SG bodbe.V.INFIN wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT aroswait.V.INFIN amfor.PREP mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  a shame that I didn't staying for more time
46PENia .
  iayes.ADV .
  yes
47MAN+< wythnos mwy (y)ma .
  wythnosweek.N.F.SG mwymore.ADJ.COMP ymahere.ADV .
  another week here
48MANmae (y)r amser wedi hedfan a +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG wediafter.PREP hedfanfly.V.INFIN aand.CONJ .
  time has flown by, and...
49PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
50PENond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you are.
51PENmewn mis eto fyddech [//] (.) fyddet ti (y)n_ôl yn y GaimanCS .
  mewnin.PREP mismonth.N.M.SG etoagain.ADV fyddechbe.V.2P.COND+SM fyddetbe.V.2S.COND+SM tiyou.PRON.2S yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  in another month you'll be back in Gaiman
52MANia mae mynd i basio (y)n sydyn mis .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP basiopass.V.INFIN+SM ynPRT sydynsudden.ADJ mismonth.N.M.SG .
  yes, it will go quickliy, a month
53PENbydd (.) mae (y)n pasio sydyn .
  byddbe.V.3S.FUT maebe.V.3S.PRES ynPRT pasiopass.V.INFIN sydynsudden.ADJ .
  yes, it passes quickly
54MAN+< ia wel gobeithio .
  iayes.ADV welwell.IM gobeithiohope.V.INFIN .
  yes, well hopefully
55PENia ynde !
  iayes.ADV yndeisn't_it.IM !
  yes!
56MANia .
  iayes.ADV .
  yes
57MANwyt ti (ddi)m yn mynd i fynd i gweld fi i CórdobaCS ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP gweldsee.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ito.PREP Córdobaname ?
  you're not going to go to see me [in] Cordoba?
58PEN+< xxx .
  .
  
59MANna .
  nano.ADV .
  no
60PENmae o ry bell i fi !
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S rytoo.ADJ+SM bellfar.ADJ+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM !
  it's too far for me!
61PENdw i wedi mynd ry hen rŵan i fynd mor bell [=! laughs] yn y bws .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN rytoo.ADJ+SM henold.ADJ rŵannow.ADV ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM morso.ADV bellfar.ADJ+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG .
  I've gotten too old now to go so far on the bus
62MANia .
  iayes.ADV .
  yes
63PEN+< mae o (y)n lot (.) yndy ?
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  it's a lot, isn't it
64MANmm +...
  mmmm.IM .
  
65PENraid ti ddeud wrth dy fam fynd .
  raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ddeudsay.V.INFIN+SM wrthby.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM fyndgo.V.INFIN+SM .
  you'll have to tell your mother to go.
66MANie (.) i wneud cwmni wir .
  ieyes.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM cwmnicompany.N.M.SG wirtrue.ADJ+SM .
  yes, to make company, sure.
67PEN+< +, mwy aml .
  mwymore.ADJ.COMP amlfrequent.ADJ .
  more often.
68PENi wneud cwmni .
  ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM cwmnicompany.N.M.SG .
  to make company.
69PENyndy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  yes?
70MAN+< xxx .
  .
  
71PENohCS mae efo ti lot o ffrindiau yn CórdobaCS a wyt ti (y)n pasio amser neis .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES efowith.PREP tiyou.PRON.2S lotlot.QUAN oof.PREP ffrindiaufriends.N.M.PL ynin.PREP Córdobaname aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT pasiopass.V.INFIN amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ .
  oh, you have a lot of friends in Cordoba and you have a nice time.
72MANia ond mae (y)n gwahanol efo (y)r teulu .
  iayes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gwahanoldifferent.ADJ efowith.PREP yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG .
  yes, but it's different with family
73PENahCS yndy mae (y)n wahanol .
  ahah.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  yes, it is different
74PENond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you are
75PENti wedi dewis mynd i stydio draw .
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dewischoose.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP stydiostudy.V.INFIN drawyonder.ADV .
  you've chosen to go away to study
76PENmae raid i ti fod &=laugh +...
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S fodbe.V.INFIN+SM .
  you have to be...
77MAN+< &=laugh .
  .
  
78PENoeddet ti wedi meddwl cyn mynd siŵr .
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN siŵrsure.ADJ .
  you had thought before going of course
79MANwel ie ond +...
  welwell.IM ieyes.ADV ondbut.CONJ .
  well yes, but...
80MANmae (y)na &=laugh +...
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV .
  there's...
81PEN(dy)na fo ia .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S iayes.ADV .
  that's it, yes
82PENwel (.) (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well that's it
83PENfel (y)na mae .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is
84PEN&=cough .
  .
  
85MANa wnest ti cael amser neis ddoe ?
  aand.CONJ wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ ddoeyesterday.ADV ?
  and did you have a nice time yesterday?
86PENdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
87MANyr +//.
  yrthe.DET.DEF .
  the...
88PENpryd [?] +/.
  prydwhen.INT .
  when...
89MAN+, bedyddio [?] (dy)dy ?
  bedyddiobaptise.V.INFIN dydybe.V.3S.PRES.NEG ?
  baptism, wasn't it?
90PENyn y +//.
  ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  in the...
91PENoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
92PENneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice
93PENond mi ddos i (y)n_ôl o (y)r capel xxx (.) efo CatarinaCS achos uh (.) (we)di [?] disgwyl tan munud diwetha welaist ti ?
  ondbut.CONJ miPRT.AFF ddosdose.N.F.SG+SM ito.PREP yn_ôlback.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG efowith.PREP Catarinaname achosbecause.CONJ uher.IM wediafter.PREP disgwylexpect.V.INFIN tanuntil.PREP munudminute.N.M.SG diwethalast.ADJ welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  but I came back from the chapel [...] with Catarina, because [they] had waited until the last minute, you see?
94MANia .
  iayes.ADV .
  yes
95PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
96PENwel o(eddw)n i (y)n gweld bod hi (y)n mynd yn hwyr .
  welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT hwyrlate.ADJ .
  well, I saw that it was getting late
97PENac o(eddw)n i wed(i) [//] braidd wedi blino .
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP braiddrather.ADV wediafter.PREP blinotire.V.INFIN .
  and I was rather tired
98MANhym +...
  hymhmm.IM .
  
99PEN+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
100PENdipyn .
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM .
  a bit
101MANwnest ti cael dy [?] fedyddio NainCS (.) hefyd ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S caelget.V.INFIN dyyour.ADJ.POSS.2S fedyddiobaptise.V.INFIN+SM Nainname hefydalso.ADV ?
  did you get baptised, Gran, as well?
102PENoes [?] o(eddw)n i (y)n bach iawn .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT bachsmall.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, I was very little
103MANia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
104PEN&=laugh ie .
  ieyes.ADV .
  yes
105MANyn le ?
  ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM ?
  where?
106PENyn [/] (.) yn TreorciCS .
  ynPRT ynin.PREP Treorciname .
  in Treorchy
107MANyn TreorciCS ?
  ynin.PREP Treorciname ?
  in Treorchy?
108PENia .
  iayes.ADV .
  yes
109PENyn TreorciCS oedden ni (y)n byw xxx +/.
  ynin.PREP Treorciname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT bywlive.V.INFIN .
  we were living in Treorchy [...]
110MANyn y ffarm ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG ?
  on the farm?
111PEN+< ar [//] yn y ffarm .
  aron.PREP ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  on the farm
112PENa <wel fan (hyn)ny> [?] dw i (we)di cael ym magu (.) nes bod fi wedi priodi .
  aand.CONJ welwell.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN ymin.PREP magurear.V.INFIN nesnearer.ADJ.COMP bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP priodimarry.V.INFIN .
  and I was brought up there, until I was married.
113MAN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
114PENwnes i briodi yn un_deg naw oed .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S briodimarry.V.INFIN+SM ynPRT un_degten.NUM nawnine.NUM oedage.N.M.SG .
  I was married aged 19
115PENxxx o (y)r amser hynny dw i (y)n byw yn y GaimanCS .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  [...] since that time I've lived in Gaiman
116PENmeddylia chdi faint o flynyddoedd ManuelaCS (.) ie [?] ?
  meddyliathink.V.2S.IMPER chdiyou.PRON.2S faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM Manuelaname ieyes.ADV ?
  think how many years, Manuela, eh?
117MANsaith +//.
  saithseven.NUM .
  seven...
118MANna .
  nano.ADV .
  no
119MANllai [?] .
  llaismaller.ADJ.COMP .
  less.
120MANchwe_deg (.) blynedd yn_ôl .
  chwe_degsixty.NUM blyneddyears.N.F.PL yn_ôlback.ADV .
  60 years ago
121MANia chwe_deg ?
  iayes.ADV chwe_degsixty.NUM ?
  really, 60?
122PEN+< ia ia chwe_deg .
  iayes.ADV iayes.ADV chwe_degsixty.NUM .
  yes, 60
123MANia .
  iayes.ADV .
  yes
124PENchwe_deg o blynyddoedd yn_ôl .
  chwe_degsixty.NUM oof.PREP blynyddoeddyears.N.F.PL yn_ôlback.ADV .
  60 years ago
125MANia .
  iayes.ADV .
  yes
126PENia .
  iayes.ADV .
  yes
127PENoedd neis byw yn y ffarm &=laugh .
  oeddbe.V.3S.IMPERF neisnice.ADJ bywlive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  it was nice living on the farm
128MAN+< pam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why?
129PENo(eddw)n i (y)n pasio amser neis yn y ffarm amser +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT pasiopass.V.INFIN amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG amsertime.N.M.SG .
  I had a nice time on the farm at...
130PENoedden ni gyd +//.
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P gydjoint.ADJ+SM .
  we were all...
131PENoedden ni lot o frodyr a chwiorydd yn chwarae i_gyd efo (ei)n gilydd .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P lotlot.QUAN oof.PREP frodyrbrothers.N.M.PL+SM aand.CONJ chwioryddsisters.N.F.PL ynPRT chwaraegame.N.M.SG i_gydall.ADJ efowith.PREP einour.ADJ.POSS.1P gilyddother.N.M.SG+SM .
  we were lots of brother and sisters all playing together
132PENjyst [?] teulu mawr .
  jystjust.ADV teulufamily.N.M.SG mawrbig.ADJ .
  just a large family
133PENyn andros o neis .
  ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP neisnice.ADJ .
  extremely nice
134MANfaint oeddech chi ?
  faintsize.N.M.SG+SM oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ?
  how many were you?
135PENoedden ni (y)n ddeg .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT ddegten.NUM+SM .
  there were 10 of us
136MANdeg ?
  degten.NUM ?
  10?
137PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
138PENsaith o ferched (.) a tri bachgen .
  saithseven.NUM oof.PREP ferchedgirl.N.F.PL+SM aand.CONJ trithree.NUM.M bachgenboy.N.M.SG .
  7 girls and 3 boys
139MANie .
  ieyes.ADV .
  yes
140PENa (dy)na fo .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and there you go
141PENmaen nhw wedi mynd i_gyd jyst rŵan .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN i_gydall.ADJ jystjust.ADV rŵannow.ADV .
  they've all gone now just about.
142PENgan gadael yn hunan .
  ganwith.PREP gadaelleave.V.INFIN ynin.PREP hunanself.PRON.SG .
  leaving me alone
143MANna mae gyna chdi yr teulu rŵan .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES gynawith_you.PREP+PRON.2S chdiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG rŵannow.ADV .
  no, you have the family now
144PEN[- spa] bueno xxx .
  buenowell.E .
  yes [...].
145MAN+< MamCS a DadCS a fi .
  Mamname aand.CONJ Dadname aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM .
  Mum and Dad and me.
146PEN+< ohCS oes .
  ohoh.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  oh, yes
147PENond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you are
148MAN+< NataliaCS ElwynCS a (y)r plant a +...
  Natalianame Elwynname aand.CONJ yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL aand.CONJ .
  Natalia, Elwyn and the children and...
149PEN+< <fel (y)na mae> [?] &m +/.
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is, [...].
150PENia fel (y)na mae pethau .
  iayes.ADV fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL .
  yes, that's the way things are
151MAN+< fel (y)na mae .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is
152PENpethau (y)n digwydd (.) yndy ?
  pethauthings.N.M.PL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  things happen, right?
153PENna wnes [//] amser roedden ni (y)n [/] (.) yn byw yn y ffarm oedd hi (y)n neis iawn .
  nawho_not.PRON.REL.NEG wnesdo.V.1S.PAST+SM amsertime.N.M.SG roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  no, when I was living on the farm it was very nice
154PENwahanol ofnadwy .
  wahanoldifferent.ADJ+SM ofnadwyterrible.ADJ .
  very different
155PENxxx [//] (.) pan [?] wyt ti (y)n teulu mawr mae o wahanol hefyd .
  panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT teulufamily.N.M.SG mawrbig.ADJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wahanoldifferent.ADJ+SM hefydalso.ADV .
  [...] when you're a large family it's different too
156MANpam ?
  pamwhy?.ADV ?
  why?
157PENwel (.) lot o frodyr a pethau fel (yn)a .
  welwell.IM lotlot.QUAN oof.PREP frodyrbrothers.N.M.PL+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV .
  well, lots of brothers and things like that
158MANia .
  iayes.ADV .
  yes
159PEN+< &=grunt .
  .
  
160MANoeddech chi (y)n cael hwyl (.) <xxx gilydd> [?] .
  oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG gilyddother.N.M.SG+SM .
  you used to have fun [...] together
161PEN+< cael hwyl +/.
  caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG .
  ...have fun
162PEN&=laugh ia oedden ni (y)n cael hwyl efo (ei)n gilydd yn +...
  iayes.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG efowith.PREP einour.ADJ.POSS.1P gilyddother.N.M.SG+SM ynPRT .
  yes we used to have fun together
163PENia amser [?] neis iawn .
  iayes.ADV amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, a very nice time.
164PENgorod gweithio lot yn galed (he)fyd .
  gorodhave_to.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN lotlot.QUAN ynPRT galedhard.ADJ+SM hefydalso.ADV .
  had to work hard a lot as well
165MANie beth oeddech chi wneud ?
  ieyes.ADV bethwhat.INT oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P wneudmake.V.INFIN+SM ?
  yes, what did you do?
166PEN+< xxx [=! laughs] +/.
  .
  
167PENxxx +/.
  .
  
168MAN+< beth oedd yn gorod wneud ?
  bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gorodhave_to.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM ?
  what had to be done?
169PENbopeth .
  bopetheverything.N.M.SG+SM .
  everything
170MANbopeth ?
  bopetheverything.N.M.SG+SM ?
  everything?
171PENbopeth .
  bopetheverything.N.M.SG+SM .
  everything
172PENgodro gwartheg a +...
  godromilk.V.INFIN gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ .
  milk the cows and...
173MAN&=laugh .
  .
  
174PEN+< &=laugh .
  .
  
175PENa hau yn y ffarm a (..) hel ffrwythau .
  aand.CONJ hausow.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG aand.CONJ helcollect.V.INFIN ffrwythaufruits.N.M.PL .
  and sow seed on the farm and... harvest fruit
176PENwneud bopeth .
  wneudmake.V.INFIN+SM bopetheverything.N.M.SG+SM .
  doing everything
177PENond oedd o (y)n amser neis .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ .
  but it was a nice time
178PENrŵan mae bobl ifainc ŵan ddim yn wneud uh be oedden ni (y)n wneud .
  rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES boblpeople.N.F.SG+SM ifaincyoung.ADJ ŵannow.ADV ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM uher.IM bewhat.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM .
  now, young people now don't do what we used to do
179MAN+< &=laugh !
  !
  
180PENydy ?
  ydybe.V.3S.PRES ?
  yes?
181MANdan ni (dd)im yn wneud dim_byd !
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV !
  we don't do anything!
182PENna [=! laughs] (.) wel maen nhw [//] pawb rŵan yn stydio wahanol +/.
  nano.ADV welwell.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P pawbeveryone.PRON rŵannow.ADV ynPRT stydiostudy.V.INFIN wahanoldifferent.ADJ+SM .
  no, well, they... everyone now studies different...
183MAN+< mae (y)n gwahanol iawn rŵan .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT gwahanoldifferent.ADJ iawnvery.ADV rŵannow.ADV .
  it's very different now
184PENmae wedi &al newid yn ofnadwy yn_dydy ?
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP newidchange.V.INFIN ynPRT ofnadwyterrible.ADJ yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  it's changed awfully hasn't it?
185MAN+< mynd i astudio a +...
  myndgo.V.INFIN ito.PREP astudiostudy.V.INFIN aand.CONJ .
  go to study and...
186PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
187PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
188MANŵan [?] .
  ŵannow.ADV .
  now
189MANia mae (y)n wahanol iawn .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  yes, it's very different
190PENmae wahanol yn_dydy ?
  maebe.V.3S.PRES wahanoldifferent.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  it's different, isn't it?
191MAN+< y bywyd yn y ddinas .
  ythe.DET.DEF bywydlife.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF ddinascity.N.F.SG+SM .
  life in the city
192PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
193PENwahanol .
  wahanoldifferent.ADJ+SM .
  different
194PENoedden ni ddim cael cymaint o +...
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM caelget.V.INFIN cymaintso much.ADJ oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  we didn't get so much...
195PENoedd (y)na ddim cymaint o bethau fel sydd rŵan (.) yndy ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddimnothing.N.M.SG+SM cymaintso much.ADJ oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ syddbe.V.3S.PRES.REL rŵannow.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  there weren't as many things like there are now, right?
196PENroedd [?] yn byw yn y ffarm yn anodd i [?] +/.
  roeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG ynPRT anodddifficult.ADJ ito.PREP .
  living on the farm was hard to...
197MAN+< pa pethau ?
  pawhich.ADJ pethauthings.N.M.PL ?
  which things?
198PENwel um (.) y car i gael symud .
  welwell.IM umum.IM ythe.DET.DEF carcar.N.M.SG ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM symudmove.V.INFIN .
  well, um... the car to be able to move
199PENachos oedd bobl ifainc ddim cael dreifio &mi yn y car <ar ben eu> [?] hunain ar hyd lle a pethau fel (y)na .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF boblpeople.N.F.SG+SM ifaincyoung.ADJ ddimnot.ADV+SM caelget.V.INFIN dreifiodrive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF carcar.N.M.SG aron.PREP benhead.N.M.SG+SM eutheir.ADJ.POSS.3P hunainself.PRON.PL aron.PREP hydlength.N.M.SG llewhere.INT aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV .
  because young people couldn't drive a car on their own all over the place and things like that.
200PENoedd raid disgwyl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM disgwylexpect.V.INFIN .
  you had to wait.
201MAN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
202PENna <oedd yn anodd> [?] .
  nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT anodddifficult.ADJ .
  no, it was difficult.
203PENdipyn mwy anodd na rŵan .
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM mwymore.ADJ.COMP anodddifficult.ADJ nathan.CONJ rŵannow.ADV .
  a bit more difficult than now
204PENrŵan mae [/] (.) mae (y)r uh pobl ifainc uh maen nhw gyd yn dreifio car .
  rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM poblpeople.N.F.SG ifaincyoung.ADJ uher.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P gydjoint.ADJ+SM ynPRT dreifiodrive.V.INFIN carcar.N.M.SG .
  now the young people all drive cars
205PENa maen nhw mynd ble maen nhw (y)n dewis a dod pan maen nhw (y)n dewis .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN blewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dewischoose.V.INFIN aand.CONJ dodcome.V.INFIN panwhen.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dewischoose.V.INFIN .
  and they go where they choose and come when they choose
206PENroedden ni ddim cael wneud hynny .
  roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM caelget.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM hynnythat.PRON.DEM.SP .
  we couldn't do that
207MANia .
  iayes.ADV .
  yes
208PENmae popeth wedi newid yn ofnadwy .
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG wediafter.PREP newidchange.V.INFIN ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  everything has changed terribly
209MANmae wedi altro llawer .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP altroalter.V.INFIN llawermany.QUAN .
  it's changed a lot
210PEN+< yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes
211PENwedi altro lot .
  wediafter.PREP altroalter.V.INFIN lotlot.QUAN .
  changed a lot
212MANa wedyn wnest ti briodi <efo Ta(id)CS> [/] efo TaidCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S briodimarry.V.INFIN+SM efowith.PREP Taidname efowith.PREP Taidname .
  and then you married Grandpa
213MANa wnest ti dod i fyw i GaimanCS .
  aand.CONJ wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S dodcome.V.INFIN ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM ito.PREP Gaimanname .
  and you came to live in Gaiman
214PENyn byw i GaimanCS .
  ynPRT bywlive.V.INFIN ito.PREP Gaimanname .
  to live in Gaiman
215PENa wedyn oedd yna becws hefo ni yn y GaimanCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV becwsbakehouse.N.M.SG hefowith.PREP+H niwe.PRON.1P ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  and then we had a bakery in Gaiman
216MAN+< ohCS dechrau (y)r becws .
  ohoh.IM dechraubegin.V.INFIN yrthe.DET.DEF becwsbakehouse.N.M.SG .
  oh, starting the bakery
217PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
218MANia .
  iayes.ADV .
  yes
219PENa gweithio (y)n galed yn y becws xxx .
  aand.CONJ gweithiowork.V.INFIN ynPRT galedhard.ADJ+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF becwsbakehouse.N.M.SG .
  and working hard in the bakery
220PENa (dy)na fo .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and there you are
221PENhelpu dy daid i wneud bopeth .
  helpuhelp.V.INFIN dyyour.ADJ.POSS.2S daidgrandfather.N.M.SG+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bopetheverything.N.M.SG+SM .
  helping your grandfather to do everything
222PENfinnau [?] (.) gwerthu bara xxx +...
  finnauI.PRON.EMPH.1S+SM gwerthusell.V.INFIN barabread.N.M.SG .
  me selling bread [...]...
223MANia .
  iayes.ADV .
  yes
224PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
225MANoedda chdi (y)n helpu fo ?
  oeddabe.V.2S.IMPERF chdiyou.PRON.2S ynPRT helpuhelp.V.INFIN fohe.PRON.M.3S ?
  did you used to help him?
226PENmm (.) oeddwn .
  mmmm.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF .
  mm, I did
227MAN+, efo (y)r gwaith .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG .
  with the work
228PENgorod [?] [/] (.) gorod helpu (.) yn y gwaith .
  gorodhave_to.V.INFIN gorodhave_to.V.INFIN helpuhelp.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG .
  had to help with the work
229PENddim mor hawdd .
  ddimnot.ADV+SM morso.ADV hawddeasy.ADJ .
  not so easy
230PENdan ni (y)n gwybod be (y)dy +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES .
  we know what it is to...
231MAN++ gweithio (y)n galed .
  gweithiowork.V.INFIN ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  ...to work hard
232PEN+, +< weithio [/] gweithio (y)n galed .
  weithiowork.V.INFIN+SM gweithiowork.V.INFIN ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  ...to work hard
233PENyn [?] gwybod be oedd gweithio (y)n galed .
  ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF gweithiowork.V.INFIN ynPRT galedhard.ADJ+SM .
  know what it was to work hard
234MANia .
  iayes.ADV .
  yes
235PENia .
  iayes.ADV .
  yes
236MANmae gynno fi tipyn mwy o amser yn y prifysgol ar_ôl .
  maebe.V.3S.PRES gynnowith_him.PREP+PRON.M.3S fiI.PRON.1S+SM tipynlittle_bit.N.M.SG mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG ar_ôlafter.PREP .
  I have a little more time in the university now
237MANa wedyn dw i (y)n gorod <dechrau gweithio> [=! laughs] !
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorodhave_to.V.INFIN dechraubegin.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN !
  and then I have to start work!
238PENahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes
239MAN&=noise .
  .
  
240PENia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes
241PENbydd [?] raid ti ddechrau gweithio (he)fyd !
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ddechraubegin.V.INFIN+SM gweithiowork.V.INFIN hefydalso.ADV !
  you'll have to start working too!
242PEN&pue (.) ydy [?] +..?
  ydybe.V.3S.PRES ?
  is..?
243PENohCS (dy)na fo !
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  oh, there you are!
244MANwel wnes i cael profiad gwaith yn barod [?] .
  welwell.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S caelget.V.INFIN profiadexperience.N.M.SG gwaithwork.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM .
  well I had work experience already
245PEN+< xxx .
  .
  
246PENdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
247MANond um +...
  ondbut.CONJ umum.IM .
  but, er...
248PENgest ti yn_do ?
  gestget.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S yn_dowasn't_it.IM ?
  you did, did you?
249MAN+< ond mae (y)n anodd iawn (.) astudio a gweithio .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT anodddifficult.ADJ iawnvery.ADV astudiostudy.V.INFIN aand.CONJ gweithiowork.V.INFIN .
  but it's very hard studying and working
250PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
251MANisio darfod cynta (..) yr prifysgol a wedyn dechrau gweithio (.) yn iawn .
  isiowant.N.M.SG darfodexpire.V.INFIN cyntafirst.ORD yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV dechraubegin.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  need to finish university first and then start working properly
252PENie hynny ynde ?
  ieyes.ADV hynnythat.PRON.DEM.SP yndeisn't_it.IM ?
  yes, that's it right?
253MANna mae (y)n anodd iawn .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT anodddifficult.ADJ iawnvery.ADV .
  no, it's very hard
254MANachos dw i (y)n byw hunan .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT bywlive.V.INFIN hunanself.PRON.SG .
  because I live alone
255PEN+< uh beth gor(au) [?] +/.
  uher.IM bethwhat.INT goraubest.ADJ.SUP .
  er, best thing...
256MANdw i (y)n gorod (.) gwneud popeth ar ben y(n) hun a +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorodhave_to.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN popetheverything.N.M.SG aron.PREP benhead.N.M.SG+SM ynin.PREP hunself.PRON.SG aand.CONJ .
  I have to do everything on my own and...
257PENti (y)n gorod wneud bopeth xxx +/.
  tiyou.PRON.2S ynPRT gorodhave_to.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM bopetheverything.N.M.SG+SM .
  you have to do everything [...]...
258MANia mynd i (y)r prifysgol a wedyn gweithio hefyd .
  iayes.ADV myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG aand.CONJ wedynafterwards.ADV gweithiowork.V.INFIN hefydalso.ADV .
  yes, go to university and then work as well
259MANoedd o (y)n cymeryd lot o amser i fi a dw +//.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT cymerydtake.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES .
  it took up a lot of time for me and I...
260MANoedda fi ddim yn cael amser i stydio .
  oeddabe.V.2S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG ito.PREP stydiostudy.V.INFIN .
  I didn't get time to study
261MANoedda fi wedi blino gormod .
  oeddabe.V.2S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP blinotire.V.INFIN gormodtoo_much.QUANT .
  I was too tired
262PEN+< yr oeddet ti (we)di blino .
  yrthat.PRON.REL oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN .
  you were tired
263MANmm +...
  mmmm.IM .
  
264PENsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure
265PENoedd [?] golwg wedi blino arnat ti xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF golwgview.N.F.SG wediafter.PREP blinotire.V.INFIN arnaton_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S .
  you looked tired [...] .
266MAN&=laugh !
  !
  
267PEN+< <ti (we)di newid> [//] wyt ti (we)di newid &xni (y)chydig dy wyneb rŵan !
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP newidchange.V.INFIN wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP newidchange.V.INFIN ychydiga_little.QUAN dyyour.ADJ.POSS.2S wynebface.N.M.SG.[or].face.N.M.SG+SM rŵannow.ADV !
  you've changed your face a little now!
268PEN<edrych dipyn bach gwell> [=! laughs] !
  edrychlook.V.2S.IMPER dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ gwellbetter.ADJ.COMP !
  look a little better!
269MAN+< pam +!?
  pamwhy?.ADV !?
  why!?
270PEN&=laugh ti (y)n edrych yn well nac oeddet ti xxx .
  tiyou.PRON.2S ynPRT edrychlook.V.INFIN ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM nacPRT.NEG oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S .
  you look better than you did [...]
271PENoedd golwg wedi blino ofnadwy arnat ti .
  oeddbe.V.3S.IMPERF golwgview.N.F.SG wediafter.PREP blinotire.V.INFIN ofnadwyterrible.ADJ arnaton_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S .
  you looked dreadfully tired
272MAN&=laugh .
  .
  
273PEN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
274MANwel dw i (y)n gorfod +//.
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN .
  well, I have to...
275PEN+< a (dy)na fo .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and that's it
276MANdw i wedi cael hel nerfs [?] (.) uh i [/] (.) i mynd yn_ôl rŵan i (.) stydio .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN helcollect.V.INFIN nerfsnerve.N.F.PL uher.IM ito.PREP ito.PREP myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV rŵannow.ADV ito.PREP stydiostudy.V.INFIN .
  I've been able to gather my nerves for going back now to study.
277PENmm (..) mm +...
  mmmm.IM mmmm.IM .
  
278MANwneud arholiadau fawr .
  wneudmake.V.INFIN+SM arholiadauexaminations.N.M.PL fawrbig.ADJ+SM .
  do the big exams
279PENrŵan wyt ti mynd prynhawn (y)ma (.) xxx +/?
  rŵannow.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN prynhawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV ?
  now you're going this afternoon [...] ...?
280MAN+< ie am (.) saith o (y)r gloch (.) dw i (y)n mynd .
  ieyes.ADV amfor.PREP saithseven.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  yes, at 7 o clock I'm going
281PENamser [/] ams(er) +/.
  amsertime.N.M.SG amsertime.N.M.SG .
  time...
282MAN+< ar y awyren .
  aron.PREP ythe.DET.DEF awyrenaeroplane.N.F.SG .
  on the airplane.
283MANia .
  iayes.ADV .
  yes
284PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
285MANa dw i (we)di trefnu popeth .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP trefnuarrange.V.INFIN popetheverything.N.M.SG .
  and I've arranged everything
286MANdw i (y)n cyrraedd heno (y)ma am naw o (y)r gloch (..) i Buenos_AiresCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN henotonight.ADV ymahere.ADV amfor.PREP nawnine.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ito.PREP Buenos_Airesname .
  I arrive tonight at 9 o clock in Buenos Aires.
287PEN+< mm .
  mmmm.IM .
  
288PENneis .
  neisnice.ADJ .
  nice
289MANdw i (y)n aros efo Beryl_PhillipsCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT aroswait.V.INFIN efowith.PREP Beryl_Phillipsname .
  I'm staying with Beryl Phillips
290PENahCS ia !
  ahah.IM iayes.ADV !
  ah yes!
291MANa dan ni mynd allan i [/] i dathlu am yr eisteddfod (..) yn Buenos_AiresCS .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P myndgo.V.INFIN allanout.ADV ito.PREP ito.PREP dathlucelebrate.V.INFIN amfor.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Buenos_Airesname .
  and we're going out to celebrate about the Eisteddfod in Buenos Aires
292MANa hwyrach dw i (y)n gweld RodrigoCS (.) GutiérrezCS .
  aand.CONJ hwyrachperhaps.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN Rodrigoname Gutiérrezname .
  and perhaps I'll see Rodrigo Guttierrez
293PENahCS ie .
  ahah.IM ieyes.ADV .
  ah yes
294MANa um (.) bore fory <dw i (y)n> [/] dw i (y)n dechrau i CórdobaCS ar yr awyren .
  aand.CONJ umum.IM boremorning.N.M.SG forytomorrow.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dechraubegin.V.INFIN ito.PREP Córdobaname aron.PREP yrthe.DET.DEF awyrenaeroplane.N.F.SG .
  and tomorrow morning I'm setting off for Cordoba by plane
295PENahCS yn y bore wyt ti mynd ?
  ahah.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ?
  ah, you're going in the morning?
296MANwel na hanner dydd go_lew .
  welwell.IM nano.ADV hannerhalf.N.M.SG dyddday.N.M.SG go_lewrather.ADV .
  well, midday really
297MANachos wedyn (.) dw i (y)n cyrraedd tua un o (y)r gloch neu dau o (y)r gloch i CórdobaCS .
  achosbecause.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN tuatowards.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM neuor.CONJ dautwo.NUM.M oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ito.PREP Córdobaname .
  because then I arrive around 1 o clock or 2 o clock in Cordoba
298PENi CórdobaCS .
  ito.PREP Córdobaname .
  to Cordoba
299MANachos dw i (y)n gorfod bod tua pump o (y)r gloch yn yr prifysgol .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN bodbe.V.INFIN tuatowards.PREP pumpfive.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG .
  because I have to be at the university around 5 o clock
300PENahCS .
  ahah.IM .
  
301MANmm +...
  mmmm.IM .
  
302PENfory ?
  forytomorrow.ADV ?
  tomorrow?
303MANfory .
  forytomorrow.ADV .
  tomorrow
304PENohCS <(a)mynedd ti (ddi)m> [?] +/.
  ohoh.IM amyneddpatience.N.M.SG tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  oh, grief, you're not...
305MANfelly dw i (y)n aros am noson dim mwy yn Buenos_AiresCS .
  fellyso.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT aroswait.V.INFIN amfor.PREP nosonnight.N.F.SG dimnot.ADV mwymore.ADJ.COMP ynin.PREP Buenos_Airesname .
  so I'm staying for a night and no more in Buenos Aires
306PEN+< am noson yn [/] yn Buenos_AiresCS .
  amfor.PREP nosonnight.N.F.SG ynPRT ynin.PREP Buenos_Airesname .
  for a night in Buenos Aires
307MANoedda fi (y)n bwriadu cael mwy o amser fan (y)na .
  oeddabe.V.2S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM ynPRT bwriaduintend.V.INFIN caelget.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  I was planning on having more time there
308MANond (.) dw i (y)n gorfod mynd i (y)r prifysgol dydd Iau fory .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG forytomorrow.ADV .
  but I have to go to the university Thursday tomorrow
309MANa wedyn dydd Gwener mae gynna fi parti .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG maebe.V.3S.PRES gynnawith_her.PREP+PRON.F.3S fiI.PRON.1S+SM partiparty.N.M.SG .
  and then on Friday I have a party
310MANuh [?] ffrind fi .
  uher.IM ffrindfriend.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM .
  er, a friend of mine
311MANmae (y)n darfod yr prifysgol .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT darfodexpire.V.INFIN yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG .
  she's finishing university
312PENia [?] .
  iayes.ADV .
  yes.
313MANa dw i (y)n gorfod mynd .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN .
  and I have to go
314PENahCS !
  ahah.IM !
  
315MANdw i wedi trefnu popeth .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP trefnuarrange.V.INFIN popetheverything.N.M.SG .
  I've arranged everything
316PENti (we)di trefnu popeth ?
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP trefnuarrange.V.INFIN popetheverything.N.M.SG ?
  you've arranged everything?
317MANdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
318MANia dw i (y)n mynd i dathlu hanner nos xxx .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP dathlucelebrate.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  yes, I'm going to celebrate at midnight [...]
319PENpwy ddiwrnod oeddet ti (y)n deud ?
  pwywho.PRON ddiwrnodday.N.M.SG+SM oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  which day were you saying?
320MANdydd Gwener .
  dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  Friday
321PENahCS dydd Gwener .
  ahah.IM dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  ah, Friday
322PENahCS lwcus .
  ahah.IM lwcuslucky.ADJ .
  ah, lucky
323MAN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
324PENi weld uh &s +...
  ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM uher.IM .
  to see, er...
325MANia .
  iayes.ADV .
  yes
326PENia .
  iayes.ADV .
  yes
327MANbrysur ofnadwy !
  brysurbusy.ADJ+SM ofnadwyterrible.ADJ !
  awfully busy!
328PEN&=laugh ia !
  iayes.ADV !
  yes!
329PENond siŵr fory fyddet ti (we)di cyrraedd byddet ti (dd)im awydd mynd (.) i (y)r prifysgol .
  ondbut.CONJ siŵrsure.ADJ forytomorrow.ADV fyddetbe.V.2S.COND+SM tiyou.PRON.2S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN byddetbe.V.2S.COND tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG .
  but I'm sure tomorrow you'll have arrived and you won't want to go to the university
330MANwel ond dw i (y)n gorod mynd (y)r un fath &=laugh !
  welwell.IM ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM !
  well, but I have to go anyway!
331PEN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
332PENmeddwl am stydio meddwl am orffen rŵan yndy ?
  meddwlthink.V.2S.IMPER amfor.PREP stydiostudy.V.INFIN meddwlthink.V.INFIN amfor.PREP orffencomplete.V.INFIN+SM rŵannow.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  thinking of studying and thinking of finishing now, isn't it?
333MANia .
  iayes.ADV .
  yes
334PENia .
  iayes.ADV .
  yes
335MANia .
  iayes.ADV .
  yes
336PENa wedyn byddet ti cael mwy o amser .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV byddetbe.V.2S.COND tiyou.PRON.2S caelget.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  and then you'll have more time
337MANwyt ti meddwl ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S meddwlthink.V.INFIN ?
  do you think?
338PEN+< xxx .
  .
  
339MANdw i (ddi)m yn credu bod (.) fi mynd i cael mwy o amser .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  I don't think that I am going to have more time
340PENi weithio .
  ito.PREP weithiowork.V.INFIN+SM .
  to work
341MANwel i gweithio ie ond uh +...
  welwell.IM ito.PREP gweithiowork.V.INFIN ieyes.ADV ondbut.CONJ uher.IM .
  well, to work, yes, but...
342PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
343PENia .
  iayes.ADV .
  yes
344MANdw i (y)n credu bod [//] mae bywyd yn gwahanol iawn ar_ôl i fi ddechrau [//] (.) darfod yr prifysgol a dechrau gweithio .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN maebe.V.3S.PRES bywydlife.N.M.SG ynPRT gwahanoldifferent.ADJ iawnvery.ADV ar_ôlafter.PREP ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ddechraubegin.V.INFIN+SM darfodexpire.V.INFIN yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG aand.CONJ dechraubegin.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN .
  I think... life is very different after I start... finish university and start work
345PENsiŵr o bod .
  siŵrsure.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S bodbe.V.INFIN .
  sure to be
346PEN(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
347PENti (we)di cael ychydig o ddyddie neis .
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP caelget.V.INFIN ychydiga_little.QUAN oof.PREP ddyddieday.N.M.PL+SM neisnice.ADJ .
  you've had a few nice days
348PENwedi pasio amser dda rŵan .
  wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN amsertime.N.M.SG ddagood.ADJ+SM rŵannow.ADV .
  spent some good time now
349PENa mynd (y)n_ôl mwy hapus .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV mwymore.ADJ.COMP hapushappy.ADJ .
  and go back happier
350MANie ond mynd i colli (y)r teulu hefyd .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP collilose.V.INFIN yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG hefydalso.ADV .
  yes, but going to miss the family too
351PENwel (.) am ychydig o amser .
  welwell.IM amfor.PREP ychydiga_little.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  well, for a little while
352PENac uh ti (y)n gallu dod (y)n_ôl (..) te ?
  acand.CONJ uher.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV tebe.IM ?
  and you can come back, eh?
353MANie ond mae gynnaf fi dim llawer o awydd mynd yn_ôl .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES gynnaflight.V.1S.PRES+SM fiI.PRON.1S+SM dimnot.ADV llawermany.QUAN oof.PREP awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  yes, but I don't much want to go back
354PENwyt ti ddim llawer aw(ydd) +..?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN awydddesire.N.M.SG ?
  you don't much want to...?
355MAN+< na tro (y)ma na .
  nano.ADV troturn.N.M.SG ymahere.ADV nano.ADV .
  no, this time, no
356PENahCS .
  ahah.IM .
  
357MANtro (y)ma na .
  troturn.V.2S.IMPER ymahere.ADV nano.ADV .
  this time, no
358PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
359MAN&=grunt dw i wedi cael amser ofnadwy o neis .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG ofnadwyterrible.ADJ oof.PREP neisnice.ADJ .
  I've had an extremely nice time
360PENie neis iawn .
  ieyes.ADV neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, very nice
361MANweld llawer o bobl a +...
  weldsee.V.INFIN+SM llawermany.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM aand.CONJ .
  seen lots of people and...
362PEN(dy)na ti neis ie .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ ieyes.ADV .
  there you are, nice, yes
363MAN+< dan ni wedi cael parti bach neithiwr (.) efo llawer o pobl yr eisteddfod a pobl o Cymru a +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN partiparty.N.M.SG bachsmall.ADJ neithiwrlast_night.ADV efowith.PREP llawermany.QUAN oof.PREP poblpeople.N.F.SG yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG aand.CONJ poblpeople.N.F.SG oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE aand.CONJ .
  we had a little party last night with lots of Eisteddfod people, and people from Wales and...
364PEN+< xxx .
  .
  
365PEN+< gaethoch +/?
  gaethochget.V.3P.PAST+SM ?
  did you have...?
366PENa gaethoch chi hwyl ?
  aand.CONJ gaethochget.V.3P.PAST+SM chiyou.PRON.2P hwylfun.N.F.SG ?
  and did you have fun?
367MANia dan ni wedi bod yn [/] (..) yn canu (.) yn Cymraeg .
  iayes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT ynPRT canusing.V.INFIN ynin.PREP CymraegWelsh.N.F.SG .
  yes, we were singing in Welsh
368MANoedd MamCS yn canu yn y Sbaeneg ac efo (.) pobl eraill .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Mamname ynPRT canusing.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG acand.CONJ efowith.PREP poblpeople.N.F.SG eraillothers.PRON .
  Mum was singing in Spanish and with other people
369PEN+< xxx .
  .
  
370PENia .
  iayes.ADV .
  yes
371MANa dawnsio hefyd .
  aand.CONJ dawnsiodance.V.INFIN hefydalso.ADV .
  and dancing too
372PENw !
  wooh.IM !
  
373MANdawnsio (.) folcloreS o (y)r Ariannin .
  dawnsiodance.V.INFIN folclorefolklore.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF ArianninArgentina.N.F.SG.PLACE .
  Argentinian folk dancing
374PENie ?
  ieyes.ADV ?
  really?
375MANia .
  iayes.ADV .
  yes
376PENohCS neis !
  ohoh.IM neisnice.ADJ !
  oh, nice
377MAN+< <a fi> [?] wedi cael amser neis .
  aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG neisnice.ADJ .
  and I've had a nice time
378PENie wnaeth hynna +//.
  ieyes.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM hynnathat.PRON.DEM.SP .
  yes, that did...
379MAN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
380PENahCS yndy ?
  ahah.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  ah, yes?
381MANia .
  iayes.ADV .
  yes
382PENia neis iawn .
  iayes.ADV neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, very nice
383MANachos mi es i bedyddio neithiwr .
  achosbecause.CONJ miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S bedyddiobaptise.V.INFIN neithiwrlast_night.ADV .
  because I went to the baptism last night
384MANa (.) wedyn ar_ôl dan ni wedi wneud parti bach (.) yn y tŷ .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV ar_ôlafter.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM partiparty.N.M.SG bachsmall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  and then after, we had a little party in the house
385PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
386PENneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice
387MANia .
  iayes.ADV .
  yes
388PENa beth am y plant ?
  aand.CONJ bethwhat.INT amfor.PREP ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ?
  and what about the children?
389PENSamuelCS a SteffanCS .
  Samuelname aand.CONJ Steffanname .
  Samuel and Steffan
390MANohCS maen nhw (y)n iawn .
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV .
  oh, they're ok
391MANmae [/] mae [/] mae SamuelCS rŵan <yn bod> [?] <yn yr> [/] yn yr tŷ .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES Samuelname rŵannow.ADV ynPRT bodbe.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  Samuel is in the house now
392PENia .
  iayes.ADV .
  yes
393MANoedd o (y)n mynd i cael bwyd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG .
  he was going to have food
394PENoedd o mynd i (y)r ysgol heddiw ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG heddiwtoday.ADV ?
  was he going to school today?
395MANie ond mae (y)n gorod mynd i (y)r ysgol &in am un o (y)r gloch .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gorodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG amfor.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  yes, but he has to go to school at 1 o clock
396PENam un o (y)r gloch .
  amfor.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  at 1 o clock
397MANia .
  iayes.ADV .
  yes
398MANac um (.) ac SteffanCS +...
  acand.CONJ umum.IM acand.CONJ Steffanname .
  and Steffan
399MANuh oedd o yn yr ysgol yn barod .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT barodready.ADJ+SM .
  er, he was at school already
400MANmae wedi gorod &s (..) mynd i (y)r ysgol saith o (y)r gloch .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP gorodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG saithseven.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  he's had to go to school at 7 o clock
401MANac oedd o (y)n +//.
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  and he was...
402MANdw (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
403MANfaint o (y)r gloch mae o (y)n dod yn_ôl adre ?
  faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV adrehome.ADV ?
  what time does he come back home?
404PENam hanner awr wedi tri .
  amfor.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP trithree.NUM.M .
  at 3:30
405MANohCS .
  ohoh.IM .
  
406PENmae o (y)n lot o amser ie ?
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG ieyes.ADV ?
  it's a lot of time, isn't it?
407MANwel i fan hyn ia .
  welwell.IM ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP iayes.ADV .
  well, for here, yes
408MANachos mae (y)r ysgolion eraill xxx +//.
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ysgolionschools.N.F.PL eraillothers.PRON .
  because the other schools [...]...
409MANohCS maen nhw (y)n dechrau wyth o (y)r gloch a maen nhw (y)n darfod hanner dydd .
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dechraubegin.V.INFIN wytheight.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT darfodexpire.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG dyddday.N.M.SG .
  oh, they start at 8 o clock and they finish at midday
410PENyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes
411MANia .
  iayes.ADV .
  yes
412MANa (y)r ysgol mae o mynd +/.
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN .
  and the school he goes...
413PENmae o (y)n mwy o amser .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  it's more time
414MANie wel +...
  ieyes.ADV welwell.IM .
  yes, well
415MANachos maen nhw (y)n gweithio (y)n y ffarm hefyd .
  achosbecause.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG hefydalso.ADV .
  because they work on the farm too
416PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
417PEN<mae o> [/] (.) mae o (y)n licio yn_dydy ?
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT liciolike.V.INFIN yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  he likes it, doesn't he?
418MANia mae o (y)n hoffi .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  yes, he likes it
419PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
420PENond mae o awydd cael dod i [/] i (y)r ysgol CamwyCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S awydddesire.N.M.SG caelget.V.INFIN dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG Camwyname .
  but he's keen to be able to come to Camwy school
421MANia .
  iayes.ADV .
  yes
422PENblwyddyn nesa .
  blwyddynyear.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP .
  next year
423MANachos mae gynno fo (y)r ffrindiau fan hyn .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES gynnowith_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S yrthe.DET.DEF ffrindiaufriends.N.M.PL fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  because he has friends here
424PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
425PEN(dy)na be oedd o (y)n deu(d) wrtha fi .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM .
  that's what he was telling me
426MANond mae (y)r ysgol arall yn neis iawn .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG arallother.ADJ ynPRT neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  but the other school is very nice
427PENyn andros o dda .
  ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP ddagood.ADJ+SM .
  extremely good
428MANia .
  iayes.ADV .
  yes
429PEN+< yn_dydy ?
  yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  isn't it?
430PENyndy oedd o (y)n deud bod yr ysgol yn dda .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  yes, he was saying the school is good
431PENa <mae (y)r> [/] uh (.) mae (y)r athrawesydd sydd efo fo (y)n dda a bopeth .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF athrawesyddteacher.N.F.PL syddbe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ynPRT ddagood.ADJ+SM aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM .
  and the teachers he has are good and everything.
432MANia .
  iayes.ADV .
  yes
433PEN+< xxx ia .
  iayes.ADV .
  yes.
434PENwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well there you are
435MAN&abɒ .
  .
  
436PENmae raid iddo feddwl am stydio .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM iddoto_him.PREP+PRON.M.3S feddwlthink.V.INFIN+SM amfor.PREP stydiostudy.V.INFIN .
  he has to think about studying.
437PENgobeithio bydd yn pasio (y)n iawn .
  gobeithiohope.V.INFIN byddbe.V.3S.FUT ynPRT pasiopass.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  hopefully he'll pass all right
438MANia mae gynno fo marciau ofnadwy o da .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES gynnowith_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S marciaumarks.N.M.PL ofnadwyterrible.ADJ oof.PREP dabe.IM+SM .
  yes, he has really good marks
439PENreit dda yn_does ?
  reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM yn_doesbe.V.3S.PRES.INDEF.TAG ?
  very good, aren't they?
440MANmm mae wneud yn dda .
  mmmm.IM maebe.V.3S.PRES wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  mm, he's doing well
441PENyn andros o dda .
  ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP ddagood.ADJ+SM .
  really well
442MAN+< yn arbennig o dda <yn yr> [/] yn yr ysgol .
  ynPRT arbennigspecial.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S ddagood.ADJ+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  ...particularly well at school
443PEN+< a beth am SamuelCS ?
  aand.CONJ bethwhat.INT amfor.PREP Samuelname ?
  and what about Samuel?
444MANohCS wel mae SamuelCS yn fach .
  ohoh.IM welwell.IM maebe.V.3S.PRES Samuelname ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  oh, well Samuel's little
445PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
446MANchwech flwyddyn oed felly mae +/.
  chwechsix.NUM flwyddynyear.N.F.SG+SM oedage.N.M.SG fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES .
  6 years old, that's how it is
447PEN+< ia ond mae SamuelCS ddim yn gweithio llawer yn ys(gol) +/.
  iayes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Samuelname ddimnot.ADV+SM ynPRT gweithiowork.V.INFIN llawermany.QUAN ynPRT ysgolschool.N.F.SG .
  yes, but Samuel doesn't work much at school
448MANna mae (y)n reit diog .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT reitquite.ADV dioglazy.ADJ .
  no, he's very lazy
449PENond mae <wedi dŵad> [?] rŵan bod o (y)n licio mwy yr ysgol .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dŵadcome.V.INFIN rŵannow.ADV bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT liciolike.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  but he's come on now that he likes the school more
450MANie ond mae mynd i chwarae i (y)r ysgol .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP chwaraeplay.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  yes, but he goes to school to play
451PEN&=laugh .
  .
  
452MAN+< &=laugh .
  .
  
453PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
454MANmae (y)n licio chwarae .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT liciolike.V.INFIN chwaraeplay.V.INFIN .
  he likes to play
455MANond mae ddim yn hoffi wneud y (.) gwaith cartref na (y)r gwaith fan (y)na <(y)n y prify(sgol)> [//] yn yr ysgol chwaith .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG cartrefhome.N.M.SG naPRT.NEG yrthe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG chwaithneither.ADV .
  but he doesn't like doing the homework or the work there at school either
456PEN+< yn licio chwarae .
  ynPRT liciolike.V.INFIN chwaraeplay.V.INFIN .
  ...likes playing
457PENna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no
458MANna .
  nano.ADV .
  no
459PEN&=laugh (.) wel [?] !
  welwell.IM !
  well!
460MANna .
  nano.ADV .
  no
461PENmae SamuelCS rêl boi !
  maebe.V.3S.PRES Samuelname rêlreal.ADV boilad.N.M.SG !
  Samuel's a real lad!
462MAN&=laugh .
  .
  
463PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
464PENydy ?
  ydybe.V.3S.PRES ?
  yes?
465MAN+< ia (.) ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes
466PEN+< &=laugh .
  .
  
467PENwel wel (.) fel (yn)a mae .
  welwell.IM welwell.IM fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  well, that's how it is
468PENo(eddw)n i (y)n disgwyl ManuelCS dod uh rŵan i gael xxx .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT disgwylexpect.V.INFIN Manuelname dodcome.V.INFIN uher.IM rŵannow.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM .
  I was expecting Manuel to come now to have [...]
469MANi cael bwyd ?
  ito.PREP caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG ?
  ...to have food?
470PENia .
  iayes.ADV .
  yes
471MANwel (.) yn unrhyw amser siŵr o bod .
  welwell.IM ynPRT unrhywany.ADJ amsertime.N.M.SG siŵrsure.ADJ oof.PREP bodbe.V.INFIN .
  well, any time [now], I'm sure
472MANpryd mae (y)n mynd i cyrraedd ?
  prydwhen.INT maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN ?
  when is he going to arrive?
473PENmae o wedi cyrraedd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN .
  he has arrived
474MANmae mynd i cyrraedd yn unrhyw amser siŵr .
  maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN ynPRT unrhywany.ADJ amsertime.N.M.SG siŵrsure.ADJ .
  he'll arrive any time now I'm sure
475PENyndy oedd o (y)n deud (ba)sai fo (y)n dod yn_ôl rŵan .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN basaibe.V.3S.PLUPERF fohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV rŵannow.ADV .
  yes, he was saying he'd come back now
476PENoedd o (we)di mynd i DolavonCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP Dolavonname .
  he's gone to Dolavon
477MANohCS (.) i gweithio ?
  ohoh.IM ito.PREP gweithiowork.V.INFIN ?
  oh, to work?
478PENuh oedd rhywun (we)di galw arno fo fynd .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF rhywunsomeone.N.M.SG wediafter.PREP galwcall.V.INFIN arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S fyndgo.V.INFIN+SM .
  er, someone had called on him to go.
479PENa ofynnais i os oedd o (y)n dod (y)n_ôl erbyn cinio .
  aand.CONJ ofynnaisask.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV erbynby.PREP ciniodinner.N.M.SG .
  and I asked if he was coming back before lunch
480PENa mi ddeudodd +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM .
  and he said:
481PEN+" yndw siŵr fe fydda i (y)n_ôl .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH siŵrsure.ADJ fePRT.AFF fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S yn_ôlback.ADV .
  yes sure I'll be back
482PENbe o (y)r gloch rŵan .
  bewhat.INT oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM rŵannow.ADV .
  what's the time now?
483MANdw (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
484MANfaint o (y)r gloch ?
  faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ?
  what time?
485PENw .
  wooh.IM .
  
486MAN&=noise .
  .
  
487MANhanner awr wedi (..) hanner (.) y dydd .
  hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP hannerhalf.N.M.SG ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG .
  half past midday
488PENia .
  iayes.ADV .
  yes
489PENdros hanner awr wedi hann(er) +/.
  drosover.PREP+SM hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP hannerhalf.N.M.SG .
  over half past mid...
490MANond mae (y)n cynnar i gael ginio .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT cynnarearly.ADJ ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM giniodinner.N.M.SG+SM .
  but it's early to have lunch
491PENdan ni (y)n arfer bwyta bob amser yr un amser .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT arferuse.V.INFIN bwytaeat.V.INFIN bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM amsertime.N.M.SG .
  we're used to always eating at the same time
492MAN+< mae (y)n gynnar +/.
  maebe.V.3S.PRES ynPRT gynnarearly.ADJ+SM .
  it's early...
493MAN[- spa] sí ?
  yes.ADV ?
  yes?
494MANahCS .
  ahah.IM .
  
495PEN+< ia yndan .
  iayes.ADV yndanbe.V.1P.PRES.EMPH .
  yes we do.
496MAN+< ohCS na .
  ohoh.IM nano.ADV .
  oh no
497MANdw i (y)n cael bwyd un o (y)r gloch neu hanner wedi un .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM neuor.CONJ hannerhalf.N.M.SG wediafter.PREP unone.NUM .
  I have food at 1 o clock or half past one
498PEN&=gasp !
  !
  
499MANwel mae (y)n dibynnu .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT dibynnudepend.V.INFIN .
  well, it depends
500MANachos uh fel bod [/] bod dw i (y)n byw hunan dw i (y)n cael bwyd (.) pryd dw i isio .
  achosbecause.CONJ uher.IM fellike.CONJ bodbe.V.INFIN bodbe.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT bywlive.V.INFIN hunanself.PRON.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG prydwhen.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG .
  because since I live alone I have food when I want
501PENpan wyt ti (y)n dewis .
  panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dewischoose.V.INFIN .
  when you choose
502MANia .
  iayes.ADV .
  yes
503PENia .
  iayes.ADV .
  yes
504MANmae (y)n wahanol iawn pan dw i (y)n dod adre .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM iawnvery.ADV panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN adrehome.ADV .
  it's very different when I come home
505PENyndy yn_dydy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  it is, isn't it?
506MANdw i (y)n gorod wneud bopeth mae (y)r teulu yn ddeud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorodhave_to.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM bopetheverything.N.M.SG+SM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM .
  I have to do everything the family says
507PEN&=laugh (.) ahCS raid ti wneud hefyd .
  ahah.IM raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S wneudmake.V.INFIN+SM hefydalso.ADV .
  ah, you have to as well
508MAN+< mae (y)n anodd .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT anodddifficult.ADJ .
  it's hard
509PENa pan wyt ti dy hunan wyt ti gallu wneud beth wyt ti (y)n dewis .
  aand.CONJ panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S dyyour.ADJ.POSS.2S hunanself.PRON.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S gallube_able.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dewischoose.V.INFIN .
  and when you're alone you can do as you choose
510MANia <rwyt ti arfer hynna> [?] .
  iayes.ADV rwytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S arferuse.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP .
  yes, you're used to that
511PEN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
512PENia a bwyta pan wyt ti (y)n dewis ac uh +...
  iayes.ADV aand.CONJ bwytaeat.V.INFIN panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dewischoose.V.INFIN acand.CONJ uher.IM .
  yes, and eating when you choose and er...
513PENos wyt ti ddim yn xxx ti ddim yn wneud bwyd .
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynin.PREP tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG .
  if you don't [...], you don't make food
514PENti (y)n prynu bwyd weithiau ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT prynubuy.V.INFIN bwydfood.N.M.SG weithiautimes.N.F.PL+SM ?
  do you buy food sometimes?
515MANia yn barod achos dw i ddim yn hoffi coginio .
  iayes.ADV ynPRT barodready.ADJ+SM achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN coginiocook.V.INFIN .
  yes prepared because I don't like cooking.
516PEN+< yn barod .
  ynPRT barodready.ADJ+SM .
  prepared.
517PENwyt ti ddim yn hoffi na ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nano.ADV ?
  you don't like it, no?
518MANna dw i (y)n casáu coginio .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT casáuhate.V.INFIN coginiocook.V.INFIN .
  no, I hate cooking
519PENahCS .
  ahah.IM .
  
520PEN<dw i> [/] &=laugh dw i ddim yn hoffi llawer chwaith .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN llawermany.QUAN chwaithneither.ADV .
  I don't like it much either
521PENi ddeud y gwir .
  ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  to tell you the truth
522PENyndy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  yes?
523MANna ond (.) wyt ti (y)n medru coginio (y)n iawn .
  nano.ADV ondbut.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT medrube_able.V.INFIN coginiocook.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  no but you can cook fine
524MANdw i (y)n llosgi popeth .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT llosgiburn.V.INFIN popetheverything.N.M.SG .
  I burn everything
525PENxxx .
  .
  
526MANie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
527MANwel (.) mewn munud dan ni mynd i gweld .
  welwell.IM mewnin.PREP munudminute.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P myndgo.V.INFIN ito.PREP gweldsee.V.INFIN .
  well, we'll see in a minute
528PEN+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
529PEN+< &=cough na dw i ddim xxx +/.
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  no, I don't [...]
530PEN&=noise ?
  ?
  
531MANmewn munud dan ni mynd i gweld .
  mewnin.PREP munudminute.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P myndgo.V.INFIN ito.PREP gweldsee.V.INFIN .
  in a minute we'll see
532PENmm +...
  mmmm.IM .
  
533MANos mae (y)r bwyd yn barod .
  osif.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM .
  if the food is ready
534MANiawn .
  iawnOK.ADV .
  all right
535PENmm +...
  mmmm.IM .
  
536MANohCS (dy)na ti ddiwrnod ych_a_fi heddiw (y)ma .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S ddiwrnodday.N.M.SG+SM ych_a_fiyuck.E heddiwtoday.ADV ymahere.ADV .
  oh what an awful day today
537PENia .
  iayes.ADV .
  yes
538MANmae mynd i glawio .
  maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP glawiorain.V.INFIN .
  it's going to rain
539PENyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
540PENa ti gwybod bod o wedi deud ar y radioCS bod hi mynd i wneud gwynt ofnadwy o gry prynhawn (y)ma .
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S gwybodknow.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF radioradio.N.F.SG bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM gwyntwind.N.M.SG ofnadwyterrible.ADJ oof.PREP grystrong.ADJ+SM prynhawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV .
  and you know it said on the radio that there are going to be very strong winds this afternoon
541MANia ?
  iayes.ADV ?
  really?
542PENia .
  iayes.ADV .
  yes.
543MANohCS dw i (y)n trafaelu yn yr awyren !
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT trafaelulabour.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF awyrenaeroplane.N.F.SG !
  oh, I'm travelling in the plane!
544PEN+< ac yn oer .
  acand.CONJ ynPRT oercold.ADJ .
  ...and cold
545MANych_a_fi !
  ych_a_fiyuck.E !
  yuck!
546PEN+< ohCS o(eddw)n i meddwl amdanat ti .
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN amdanatfor_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S .
  oh, I was thinking of you
547PENbod ti isio (.) mynd +...
  bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  that you want to go...
548PENohCS ["] o(eddw)n i (y)n deud efo (y)r gwynt (y)ma mor gry !
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG ymahere.ADV morso.ADV grystrong.ADJ+SM !
  oh, I was saying, with this wind so strong!
549PENmae (y)n ofnadwy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  it's awful
550PENond <mae (y)n> [/] mae (y)n ddiwrnod llwyd heddiw .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT ddiwrnodday.N.M.SG+SM llwydgrey.ADJ heddiwtoday.ADV .
  but it's a grey day today
551PENydy ?
  ydybe.V.3S.PRES ?
  is it?
552MAN+< mm +...
  mmmm.IM .
  
553PENfel (ba)sai hi awydd glawio .
  fellike.CONJ basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S awydddesire.N.M.SG glawiorain.V.INFIN .
  as though it wants to rain
554MANia .
  iayes.ADV .
  yes
555MANwnest ti (ddi)m yn clywed yr tywydd yn CórdobaCS ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG ynin.PREP Córdobaname ?
  you didn't hear the weather in Cordoba?
556PENwnes i ddim clywed heddiw .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM clywedhear.V.INFIN heddiwtoday.ADV .
  I didn't hear today
557PENwnes i ddim +/.
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  I didn't...
558MANac yn Buenos_AiresCS na ?
  acand.CONJ ynin.PREP Buenos_Airesname nano.ADV ?
  and in Buenos Aires, no?
559PEN+< wnes i (ddi)m [/] uh uh ddim ie +...
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM uher.IM uher.IM ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ieyes.ADV .
  I didn't, er, didn't, yes...
560MANwel wnawn ni gweld mewn munud yn yr newyddion .
  welwell.IM wnawndo.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P gweldsee.V.INFIN mewnin.PREP munudminute.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF newyddionnews.N.M.PL .
  well, we'll see in a minute on the news
561PEN+< &=cough .
  .
  
562PENdim gwybod be oedd yn digwydd ond mae +//.
  dimnot.ADV gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES .
  don't know what was happening but...
563PENdw i (we)di cael bobl trwy (y)r bore .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN boblpeople.N.F.SG+SM trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  I've had people all morning
564MANohCS ia ?
  ohoh.IM iayes.ADV ?
  oh really?
565PEN+< dyna ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you are
566PENa wedyn dw i (ddi)m (we)di cael +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN .
  and so I haven't had...
567PENdw (ddi)m (we)di cofio (.) cynnau [?] (y)r uh televisiónS na ddim_byd i gael gweld .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP cofioremember.V.INFIN cynnaulight.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM televisiónTV.N.F.SG nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG ddim_bydnothing.ADV+SM ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN .
  I haven't remembered to switch on the TV or anything to find out
568MANyr teledu ?
  yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG ?
  the TV?
569PENia .
  iayes.ADV .
  yes
570MANmm +...
  mmmm.IM .
  
571PENi cael gwybod +//.
  ito.PREP caelget.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN .
  to find out...
572PENyndy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  yes?
573PEN+, be sy (y)n digwydd yn CórdobaCS .
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ynin.PREP Córdobaname .
  ...what's happening in Cordoba
574PENbeth sy (y)n digwydd yn Buenos_AiresCS .
  bethwhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ynin.PREP Buenos_Airesname .
  what's happening in Buenos Aires
575MANna dyddiau (y)ma +//.
  nano.ADV dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV .
  no, these days...
576MANwel dw i (ddi)m yn gweld teledu o_gwbl .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN teledutelevise.V.INFIN o_gwblat_all.ADV .
  well, I don't see TV at all
577MANdw (ddi)m yn cael amser .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG .
  I don't get time
578PENna .
  nano.ADV .
  no
579MANna jest [?] newyddion .
  nano.ADV jestjust.ADV newyddionnews.N.M.PL .
  no, just news
580MANa wedyn dw (ddi)m yn +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT .
  and then I don't...
581PEN+< mm +...
  mmmm.IM .
  
582MANa dw i (ddi)m yn hoffi gweld lot o teledu .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP teledutelevise.V.INFIN .
  and I don't like seeing a lot of TV
583MANdw i (y)n (.) darllen mwy a [/] (..) a gwrando cerddoriaeth .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT darllenread.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP aand.CONJ aand.CONJ gwrandolisten.V.INFIN cerddoriaethmusic.N.F.SG .
  I read more, and listen to music
584PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
585PENa gwran(do) +...
  aand.CONJ gwrandolisten.V.INFIN .
  and listen...
586PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
587MANie .
  ieyes.ADV .
  yes
588PENwel +...
  welwell.IM .
  well...
589MAN[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  ok.
590PEN+< &=cough .
  .
  
591PENdw i (y)n edrych teledu (y)n y nos pan dw i (y)n hunan achos +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT edrychlook.V.INFIN teledutelevise.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynin.PREP hunanself.PRON.SG achosbecause.CONJ .
  I watch TV in the evening when I'm alone because...
592PENpan dw i (y)n teimlo weithiau (y)n unig (..) dw i (y)n edrych (y)chydig .
  panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN weithiautimes.N.F.PL+SM ynPRT uniglonely.ADJ.[or].only.PREQ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT edrychlook.V.INFIN ychydiga_little.QUAN .
  when I feel lonely sometimes, I watch a little
593PEN(y)na ddim llawer o ddim_byd yn y teledu chwaith .
  ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN oof.PREP ddim_bydnothing.ADV+SM ynPRT ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG chwaithneither.ADV .
  there's not much of anything on TV either
594MANna [=! laughs] !
  nano.ADV !
  no!
595PEN+< na ?
  nano.ADV ?
  no?
596PENna .
  nano.ADV .
  no
597MANna .
  nano.ADV .
  no.
598PENxxx .
  .
  
599PENdw i (y)n disgwyl CatarinaCS dod bob dydd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT disgwylexpect.V.INFIN Catarinaname dodcome.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  I expect Catarina to come every day
600PENachos dan ni (y)n cael sgwrs ein dwy .
  achosbecause.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG einour.ADJ.POSS.1P dwytwo.NUM.F .
  because the two of us have a chat
601MANia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
602PEN+< &=laugh well na edrych ar teledu (.) yndy ?
  wellbetter.ADJ.COMP+SM naPRT.NEG edrychlook.V.INFIN aron.PREP teledutelevise.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  better than watching TV, isn't it?
603MANneis .
  neisnice.ADJ .
  nice
604PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
605MANers faint wyt ti (y)n byw (..) yn ymyl hi ?
  erssince.PREP faintsize.N.M.SG+SM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG hishe.PRON.F.3S ?
  how long have you lived next to her?
606PEN+< xxx +/.
  .
  
607MANers (.) faint dach chi (y)n cymdogion ?
  erssince.PREP faintsize.N.M.SG+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT cymdogionneighbours.N.M.PL ?
  how long have you been neighbours?
608PENers faint ?
  erssince.PREP faintsize.N.M.SG+SM ?
  how long?
609MANia .
  iayes.ADV .
  yes
610PENxxx +...
  .
  
611PENJuanCS [?] .
  Juanname .
  
612PENjest i chwe_deg o blynyddoedd xxx .
  jestjust.ADV ito.PREP chwe_degsixty.NUM oof.PREP blynyddoeddyears.N.F.PL .
  60 years, just about
613MANchwe_deg ?
  chwe_degsixty.NUM ?
  60?
614MANgymaint ?
  gymaintso much.ADJ+SM ?
  so long?
615PENia .
  iayes.ADV .
  yes
616MANfelly wnest ti briodi ?
  fellyso.ADV wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S briodimarry.V.INFIN+SM ?
  so you got married?
617MANwnest ti symud fan hyn a (..) jyst yn syth mae hi wedi (.) symud ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S symudmove.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP aand.CONJ jystjust.ADV ynPRT sythstraight.ADJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP symudmove.V.INFIN ?
  you moved here and she'd just moved straight away?
618PEN+< yn syth +/.
  ynPRT sythstraight.ADJ .
  straight away
619PEN<oe(dd) hi> [/] (.) <oedd hi> [/] oedd hi (y)n byw yn fan (y)na cyn i fi dod i fan hyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP ito.PREP fiI.PRON.1S+SM dodcome.V.INFIN ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  she lived there before I came here
620MAN+< neu oeddech chi (y)n gyntaf ?
  neuor.CONJ oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT gyntaffirst.ORD+SM ?
  ...or were you first?
621MAN+< ohCS !
  ohoh.IM !
  
622PENoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  she was
623PENxxx yr amser hynny ?
  yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP ?
  [...] back then
624PENmae hi (we)di magu (y)r blant (.) yn fan (y)na .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP magurear.V.INFIN yrthe.DET.DEF blantchild.N.M.PL+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  she's brought up the children there
625MANoedda hi wedi briodi yn barod fan (y)na ?
  oeddabe.V.2S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP briodimarry.V.INFIN+SM ynPRT barodready.ADJ+SM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  was she already married there?
626PENsut ?
  suthow.INT ?
  what?
627MANoedda hi wedi briodi ?
  oeddabe.V.2S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP briodimarry.V.INFIN+SM ?
  was she married?
628PENoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
629MANpan wnest ti symud fan (y)na +..?
  panwhen.CONJ wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S symudmove.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  when you moved there?
630PEN+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
631PENoedd oedd hi wedi priodi a oedd hi (y)n byw yn fan hyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP priodimarry.V.INFIN aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  yes, she was married and she lived here.
632PEN&=cough .
  .
  
633PEN<ond medd(ylia) di> [?] faint o flynyddoedd ynde ?
  ondbut.CONJ meddyliathink.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM yndeisn't_it.IM ?
  but just think how many years, eh?
634PENdan ni (y)n byw yn ymyl ein_gilydd .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  we live next to each other
635MAN(dy)na ti neis .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ .
  that's nice
636PEN(y)n_ôl ac ymlaen at ei_gilydd i gael sgwrs .
  yn_ôlback.ADV acand.CONJ ymlaenforward.ADV atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM sgwrschat.N.F.SG .
  back and forth to each other to have a chat
637PENa mae gŵr hi wedi marw tair blynedd (.) cyn TaidCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES gŵrman.N.M.SG hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP marwdie.V.INFIN tairthree.NUM.F blyneddyears.N.F.PL cynbefore.PREP Taidname .
  and her husband died three years before Grandpa
638MANmm +...
  mmmm.IM .
  
639MANfelly ers (..) dau_ddeg dau blynedd yn_ôl .
  fellyso.ADV erssince.PREP dau_ddegtwenty.NUM dautwo.NUM.M blyneddyears.N.F.PL yn_ôlback.ADV .
  so, 22 years ago
640PENdau_ddeg un dw i (y)n credu xxx +/.
  dau_ddegtwenty.NUM unone.NUM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  21 I think [...]
641MAN+< ie rywbeth fel (y)na .
  ieyes.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  yes, something like that
642PENia .
  iayes.ADV .
  yes
643PENa fi (.) un_deg wyth .
  aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM un_degten.NUM wytheight.NUM .
  and me, 18
644MANpwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
645PENfi .
  fiI.PRON.1S+SM .
  me
646PEN&sjər un_deg wyth o uh flynedd .
  un_degten.NUM wytheight.NUM oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM flyneddyears.N.F.PL+SM .
  18 years
647MANpwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
648PENtaid xxx dy taid farw [?] .
  taidgrandfather.N.M.SG dyyour.ADJ.POSS.2S taidgrandfather.N.M.SG farwdead.ADJ+SM .
  Grandpa, [...] your grandpa died
649MANahCS taid .
  ahah.IM taidgrandfather.N.M.SG .
  ah, Grandpa
650MANie .
  ieyes.ADV .
  yes
651MANohCS mae (y)r plant yn mynd allan o (y)r ysgol CamwyCS .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT myndgo.V.INFIN allanout.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG Camwyname .
  oh, the children are going out of Camwy school
652PEN+< o (y)r ysgol .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  out of school.
653PENahCS !
  ahah.IM !
  
654MANallan .
  allanout.ADV .
  out
655PENdyna be (y)dy (y)r sŵn .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF sŵnnoise.N.M.SG .
  that's what the noise is
656MAN+< mae (y)na sŵn .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV sŵnnoise.N.M.SG .
  there's a noise
657PENia .
  iayes.ADV .
  yes
658PENbe ddeudodd dy fam ?
  bewhat.INT ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM ?
  what did your mother say?
659PENbod hi (y)n dod (y)n_ôl (.) yma ?
  bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ymahere.ADV ?
  that she's coming back here?
660PENna .
  nano.ADV .
  no
661MANna wel wnes i deud i mam bod fi mynd i gael bwyd efo hi .
  nano.ADV welwell.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S deudsay.V.INFIN ito.PREP mammother.N.F.SG bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  no, well I told Mum I was going to have food with her
662PENefo dy fam ?
  efowith.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM ?
  with your mother?
663MANia dw i (y)n credu .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  yes, I think so
664PEN+< ahCS !
  ahah.IM !
  
665PENahCS ie deudodd hi bod hi mynd i wneud (.) lasañaCS .
  ahah.IM ieyes.ADV deudoddsay.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM lasañalasagne.N.F.SG .
  ah yes, she said she was going to make lasagne
666MANia (.) lasañaCS neis mae mam yn wneud .
  iayes.ADV lasañalasagne.N.F.SG neisnice.ADJ maebe.V.3S.PRES mammother.N.F.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM .
  yes, Mum makes a nice lasagne
667MANfelly dw i (y)n cael (.) pryd o fwyd (.) diwetha mam (.) cyn mynd .
  fellyso.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN prydwhen.INT oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM diwethalast.ADJ mammother.N.F.SG cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN .
  so I'm having the last of Mum's meals before I go
668PEN+< &=laugh ahCS .
  ahah.IM .
  
669MANa wedyn (.) dw i (y)n dod yn yr prynhawn efo ti am tipyn os wyt isio .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF prynhawnafternoon.N.M.SG efowith.PREP tiyou.PRON.2S amfor.PREP tipynlittle_bit.N.M.SG osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES isiowant.N.M.SG .
  and then I'm coming with you in the afternoon for a while if you like
670PEN+< ahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, that's it
671PENiawn ie .
  iawnOK.ADV ieyes.ADV .
  ok, yes
672PENneis .
  neisnice.ADJ .
  nice
673MANachos dw i wedi gweld ffrindiau fi neithiwr .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN ffrindiaufriends.N.M.PL fiI.PRON.1S+SM neithiwrlast_night.ADV .
  because I've seen my friends last night
674MANohCS mae Raimundo_GarciaCS wedi mynd .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES Raimundo_Garcianame wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  oh, Raimundo Garcia has gone
675PENahCS !
  ahah.IM !
  
676MAN+< a Raimundo_DaviesCS .
  aand.CONJ Raimundo_Daviesname .
  and Raimundo Davies
677PENa Raimundo_DaviesCS .
  aand.CONJ Raimundo_Daviesname .
  and Raimundo Davies
678MANia .
  iayes.ADV .
  yes
679MANmaen nhw wedi mynd neithiwr (.) i (y)r tŷ +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN neithiwrlast_night.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  they've gone last night to the house...
680PEN+< y ddau ?
  ythe.DET.DEF ddautwo.NUM.M+SM ?
  both of them?
681MANia .
  iayes.ADV .
  yes
682PENohCS !
  ohoh.IM !
  
683MAN+< ond um +...
  ondbut.CONJ umum.IM .
  but, um...
684MANwnes i ddim yn gweld lot o pobl .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP poblpeople.N.F.SG .
  I didn't see a lot of people
685PENti (ddi)m (we)di gweld llawer +/?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN llawermany.QUAN ?
  you haven't seen many?
686MAN+< dw i ddim yn cael di(gon) +/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN digonenough.QUAN .
  I don't get enough...
687MANna .
  nano.ADV .
  no
688PEN+< ddim yn digon amser i weld llawer o neb .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT digonenough.QUAN amsertime.N.M.SG ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM llawermany.QUAN oof.PREP nebanyone.PRON .
  not enough time to see anyone much
689MAN+, +< digon o amser .
  digonenough.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  ...enough time
690MANna dw i wedi gorfod wneud popeth yn cyflym iawn .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gorfodhave_to.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM popetheverything.N.M.SG ynPRT cyflymfast.ADJ iawnvery.ADV .
  no, I've had to do everything very quickly
691PEN+< &=cough .
  .
  
692PENa fydd raid ti fynd i TrelewCS prynhawn (y)ma (.) yn gynnar (.) neu +...
  aand.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP Trelewname prynhawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT gynnarearly.ADJ+SM neuor.CONJ .
  and you'll have to go to Trelew this afternoon, early, or...
693MAN+< xxx .
  .
  
694MANia .
  iayes.ADV .
  yes
695MANa fan (y)na dw i (y)n gweld uh Guillermo_LewisCS .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN uher.IM Guillermo_Lewisname .
  and that's where I'm seeing Guillermo Lewis
696PENahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes.
697MANmae o mynd i roid y rhaglenni i eisteddfod (.) blwyddyn nesaf .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM ythat.PRON.REL rhaglenniprogrammes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S eisteddfodeisteddfod.N.F.SG blwyddynyear.N.F.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  he's going to give the programmes for next year's Eisteddfod
698PENy blwyddyn nesa ?
  ythe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP ?
  next year?
699MAN+< dwy mil a deg .
  dwytwo.NUM.F milthousand.N.F.SG aand.CONJ degten.NUM .
  2010
700PENia .
  iayes.ADV .
  yes
701MANi fi (.) dosbarthu nhw yn [/] yn CórdobaCS .
  ito.PREP fiI.PRON.1S+SM dosbarthudistribute.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP Córdobaname .
  for me to distribute them in Cordoba
702PENahCS xxx [?] .
  ahah.IM .
  
703MANia .
  iayes.ADV .
  yes
704MANi (y)r pobl o CórdobaCS cymeryd rhan yn yr eisteddfod hefyd .
  ito.PREP yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ofrom.PREP Córdobaname cymerydtake.V.INFIN rhanpart.N.F.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG hefydalso.ADV .
  for the people of Cordoba to take part in the Eisteddfod too
705PENmm ie .
  mmmm.IM ieyes.ADV .
  mm yes.
706PENahCS !
  ahah.IM !
  
707MAN+< neis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice
708PEN(dy)na ti neis !
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ !
  that's nice
709MANie yn yr prifysgol ydw [?] i (y)n mynd yn yr prifysgol Catholig fan (y)na .
  ieyes.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG ydwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG Catholigname fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  yes, to the university, I'm going, to the Catholic university there
710PEN+< ie (.) xxx .
  ieyes.ADV .
  yes [...]
711PENxxx ?
  ?
  
712MAN<dw i mynd i> [/] dw i mynd i roid fan (y)na achos mae gynnon ni mm (.) uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES gynnonwith_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P mmmm.IM uher.IM .
  I'm going to put [them] there because we have, er...
713MAN<beth ydy> [?] ?
  bethwhat.INT ydybe.V.3S.PRES ?
  what is it?
714MAN[- spa] talleres .
  talleresworkshop.N.M.PL .
  workshops.
715PENahCS ia ia .
  ahah.IM iayes.ADV iayes.ADV .
  ah yes
716MAN[- spa] +< talleres ?
  talleresworkshop.N.M.PL ?
  workshops?
717MANbeth ydy yn Cymraeg talleresS ?
  bethwhat.INT ydybe.V.3S.PRES ynin.PREP CymraegWelsh.N.F.SG talleresworkshop.N.M.PL ?
  what is it in Welsh, workshops?
718MANohCS dw i (ddi)m yn cofio .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  oh I don't remember
719MANwel +...
  welwell.IM .
  well...
720PENia .
  iayes.ADV .
  yes
721MANtalleresS yn le dan ni (y)n gweithio (.) maen nhw (y)n dawnsio (.) gwerin o (y)r Ariannin .
  talleresworkshop.N.M.PL ynPRT lewhere.INT+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gweithiowork.V.INFIN maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dawnsiodance.V.INFIN gwerinfolk.N.F.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF ArianninArgentina.N.F.SG.PLACE .
  the workshops where we work, they do Argentinian folk dancing
722MANa wedyn yr côr .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  and then the choir
723MANum (.) un o llenyddiaeth (.) hefyd .
  umum.IM unone.NUM oof.PREP llenyddiaethliterature.N.F.SG hefydalso.ADV .
  um, a literature one as well
724PEN+< ia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
725PENa wyt ti meddwl bod nhw intrest i dod yma (.) erbyn +/?
  aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P intrestinterest.N.M.SG ito.PREP dodcome.V.INFIN ymahere.ADV erbynby.PREP ?
  and do you think they're interested in coming here by...?
726MAN+< a wedyn un o (.) drama hefyd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV unone.NUM oof.PREP dramadrama.N.F.SG hefydalso.ADV .
  ...and then a drama one as well
727PEN+< fydden nhw intrest i +/?
  fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P intrestinterest.N.M.SG ito.PREP ?
  will they be interested in...?
728PENerbyn steddfod ?
  erbynby.PREP steddfodeisteddfod.N.F.SG ?
  by the Eisteddfod?
729MANerbyn yr eisteddfod ?
  erbynby.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ?
  by the Eisteddfod?
730MANie wel efo digon o amser .
  ieyes.ADV welwell.IM efowith.PREP digonenough.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  yes, well, with enough time
731PENahCS ie (.) hynny .
  ahah.IM ieyes.ADV hynnythat.PRON.DEM.SP .
  ah yes, that
732PENti (y)n gwybod be sy (y)n digwydd rŵan .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN rŵannow.ADV .
  you know what happens now
733MAN+< oedden ni (y)n trefnu efo (y)r côr o (y)r prifysgol .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT trefnuarrange.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG .
  we were organising it with the choir from` the university
734PENia .
  iayes.ADV .
  yes
735MANum mynd i (..) Ewrop (.) blwyddyn nesa .
  umum.IM myndgo.V.INFIN ito.PREP EwropEurope.NAME.PLACE blwyddynyear.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP .
  um, going to Europe next year
736PENmm +...
  mmmm.IM .
  
737MANoedden nhw (y)n bwriadu mynd i Ewrop .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bwriaduintend.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP EwropEurope.NAME.PLACE .
  they were planning on going to Europe
738PEN+< ahCS .
  ahah.IM .
  
739PENi Ewrop .
  ito.PREP EwropEurope.NAME.PLACE .
  to Europe
740MANia Sbaen a dw i (y)n credu Ffrainc .
  iayes.ADV Sbaenname aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN FfraincFrance.N.F.SG.PLACE .
  yes, Spain, and I think France
741MANa dw (ddi)m yn gwybod os yr Eidal (.) hefyd .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ yrthe.DET.DEF Eidalname hefydalso.ADV .
  and I'm not sure whether Italy too
742PEN&=cough <hynny no@s:spa> [?] ?
  hynnythat.PRON.DEM.SP nonot.ADV ?
  that, isn't it
743MANia .
  iayes.ADV .
  yes
744PENwel +...
  welwell.IM .
  well...
745PENdan ni (y)n siarad gormod .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN gormodtoo_much.QUANT .
  we're talking too much
746PENa byddai bwyd wedi llosgi efo fi .
  aand.CONJ byddaibe.V.3S.COND bwydfood.N.M.SG wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  and my food will have burned
747PEN&=laugh .
  .
  
748MAN+< ohCS mae (y)na oglau .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV oglausmell.N.M.PL .
  oh, there's a smell
749PENoes (.) oglau ofnadwy .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF oglausmell.N.M.PL ofnadwyterrible.ADJ .
  yes, a terrible smell
750PENoeddwn i (we)di roid cyw iâr ar y ffwrn .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP roidgive.V.INFIN+SM cywchick.N.M.SG iârhen.N.F.SG aron.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG .
  I'd put chicken in the oven
751PENbydd o wedi llosgi gyd cyw iâr .
  byddbe.V.3S.FUT ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN gydjoint.ADJ+SM cywchick.N.M.SG iârhen.N.F.SG .
  it will have all burned, the chicken
752MANohCS a be ?
  ohoh.IM aand.CONJ bewhat.INT ?
  oh, and what?
753PEN+< &=laugh .
  .
  
754MAN+< a tatws ?
  aand.CONJ tatwspotatoes.N.F.PL ?
  and potato?
755MANbeth dach chi mynd i cael heddiw ?
  bethwhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN heddiwtoday.ADV ?
  what are you going to have today?
756PEN+< huh ?
  huhhuh.IM ?
  huh?
757MANtatws ar y ffwrn a +/?
  tatwspotatoes.N.F.PL aron.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG aand.CONJ ?
  potatoes in the oven and...?
758PENia oeddwn i (we)di dechrau pilio (y)r tatws rŵan .
  iayes.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP dechraubegin.V.INFIN piliopeel.V.INFIN yrthe.DET.DEF tatwspotatoes.N.F.PL rŵannow.ADV .
  yes, I'd started peeling the potatoes now
759PENond dw i (we)di gadael nhw .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gadaelleave.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  but I've left them
760PENbod y [/] y xxx wedi dod gynta welaist ti .
  bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF wediafter.PREP dodcome.V.INFIN gyntafirst.ORD+SM welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S .
  that the [...] had come first, you see
761PENa LuísCS wedi dod wedyn .
  aand.CONJ Luísname wediafter.PREP dodcome.V.INFIN wedynafterwards.ADV .
  and Luís came afterwards
762PENa [/] (.) a bod pawb efo ei_gilydd .
  aand.CONJ aand.CONJ bodbe.V.INFIN pawbeveryone.PRON efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP .
  and that everyone was together
763MANia .
  iayes.ADV .
  yes
764PENlot o bobl (.) yn y bore .
  lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  a lot of people, in the morning
765MANia .
  iayes.ADV .
  yes
766PENmm +...
  mmmm.IM .
  
767MANwel wnest ti cael amser brysur (.) heddiw (y)ma .
  welwell.IM wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG brysurbusy.ADJ+SM heddiwtoday.ADV ymahere.ADV .
  well you had a busy time today
768PENdo do .
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST .
  yes
769PENbrysur ofnadwy .
  brysurbusy.ADJ+SM ofnadwyterrible.ADJ .
  terribly busy
770PEN&=laugh (.) wel +...
  welwell.IM .
  well...
771MAN&w heno (y)ma wyt ti (y)n aros efo (y)r blant ?
  henotonight.ADV ymahere.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT aroswait.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF blantchild.N.M.PL+SM ?
  tonight are you staying with the children?
772MANneu wyt ti mynd i TrelewCS i [/] (.) i ffarwelio fi ?
  neuor.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP Trelewname ito.PREP ito.PREP ffarweliofarewell.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ?
  or are you going to Trelew to say goodbye to me?
773PEN+< xxx efo dy fam ?
  efowith.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM ?
  [...] with your mother?
774PENna dw i (ddi)m yn mynd i TrelewCS .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Trelewname .
  no, I'm not going to Trelew
775MANna ?
  nano.ADV ?
  no?
776PENmae dy fam wedi gofyn i fi aros efo (y)r plant .
  maebe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM wediafter.PREP gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM aroswait.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL .
  your mother's asked me to stay with the children
777MANa edrych ar_ôl nhw ?
  aand.CONJ edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  and look after them?
778PENia (.) i fi edrych ar_ôl SamuelCS a SteffanCS .
  iayes.ADV ito.PREP fiI.PRON.1S+SM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP Samuelname aand.CONJ Steffanname .
  yes, for me to look after Samuel and Steffan
779MANohCS maen nhw mynd i [//] allan i gael bwyd ia ?
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN ito.PREP allanout.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG iayes.ADV ?
  oh they're going out to have food right?
780PENmaen [?] nhw (y)n deud bod nhw (we)di cael eu gwahodd efo rywun xxx .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP caelget.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P gwahoddinvite.V.INFIN efowith.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  they say they've had an invite with somebody [...].
781PENdim wybod pwy .
  dimnot.ADV wybodknow.V.INFIN+SM pwywho.PRON .
  don't know who
782MANbobl o Cymru .
  boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  people from Wales
783PEN+< bobl o Gym(ru) +/.
  boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  people from Wales
784MANmaen nhw wedi dod ia .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN iayes.ADV .
  they've come, yes
785PENahCS ie mae (y)na bobl wedi dod o Gymru .
  ahah.IM ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV boblpeople.N.F.SG+SM wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ofrom.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  ah yes, some people have come from Wales
786MANia a bobl o Cymru sy +/.
  iayes.ADV aand.CONJ boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE sybe.V.3S.PRES.REL .
  yes and people from Wales who...
787PENmaen nhw mynd (y)fory xxx +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN yforytomorrow.ADV .
  they're going tomorrow...
788MANmaen nhw (y)n dod [?] efo TwmCS .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN efowith.PREP Twmname .
  they're coming with Twm
789MANmae TwmCS wedi trefnu (y)r taith efo nhw .
  maebe.V.3S.PRES Twmname wediafter.PREP trefnuarrange.V.INFIN yrthe.DET.DEF taithjourney.N.F.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  Twm has arranged the journey with them
790PENefo nhw ?
  efowith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  with them?
791PENmae TwmCS mynd i (y)r AndesCS fory .
  maebe.V.3S.PRES Twmname myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF Andesname forytomorrow.ADV .
  Twm is going to the Andes tomorrow
792MAN+< ia iddyn nhw .
  iayes.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  yes, for them
793MANia .
  iayes.ADV .
  yes
794PENefo nhw yndy ?
  efowith.PREP nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  with them, is he?
795MANia neis .
  iayes.ADV neisnice.ADJ .
  yes, nice
796PENohCS (dy)na ti neis .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ .
  oh, that's nice
797MANia neis iawn .
  iayes.ADV neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, very nice
798PENmm +...
  mmmm.IM .
  
799PENmae TwmCS yn mynd ac yn aros ?
  maebe.V.3S.PRES Twmname ynPRT myndgo.V.INFIN acand.CONJ ynPRT aroswait.V.INFIN ?
  Twm's going and staying?
800MAN+< xxx .
  .
  
801PENneu mae o mynd a dod yn_ôl ?
  neuor.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN aand.CONJ dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ?
  or is he going and coming back?
802MANna mynd ac aros .
  nano.ADV myndgo.V.INFIN acand.CONJ aroswait.V.INFIN .
  no, going and staying
803MANmae (y)n gorfod aros achos uh mae o wedi trefnu <holl yr> [?] taith (.) i (y)r pobl yma .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN aroswait.V.INFIN achosbecause.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP trefnuarrange.V.INFIN hollall.PREQ yrthe.DET.DEF taithjourney.N.F.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ymahere.ADV .
  he has to stay because he's arranged the entire journey for these people.
804PEN+< ahCS i (y)r bobl yma .
  ahah.IM ito.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ymahere.ADV .
  ah, for these people
805MANfelly mae (y)n gorfod mynd efo nhw .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  so he has to go with them.
806MANmae (y)n cadw cwmni a +...
  maebe.V.3S.PRES ynPRT cadwkeep.V.INFIN cwmnicompany.N.M.SG aand.CONJ .
  he's keeping [them] company and...
807MANwel (.) <am bod> [?] mae o siarad Cymraeg .
  welwell.IM amfor.PREP bodbe.V.INFIN maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  well, since he speaks Welsh
808PENia .
  iayes.ADV .
  yes
809MANmm +...
  mmmm.IM .
  
810PENhynny ynde .
  hynnythat.PRON.DEM.SP yndeisn't_it.IM .
  that, isn't it
811PENneis .
  neisnice.ADJ .
  nice
812PENgobeithio gân nhw dywydd braf .
  gobeithiohope.V.INFIN gânsong.N.F.SG+SM.[or].sing.V.3S.PRES+SM nhwthey.PRON.3P dywyddweather.N.M.SG+SM braffine.ADJ .
  hopefully they'll have good weather
813PENond dw i (ddi)m credu gân nhw dywydd braf .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN gânsong.N.F.SG+SM.[or].sing.V.3S.PRES+SM nhwthey.PRON.3P dywyddweather.N.M.SG+SM braffine.ADJ .
  but I don't think they will have good weather
814PENachos mae [/] <mae (y)r tywydd> [/] (.) mae (y)r tywydd +/.
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG .
  because the weather...
815MAN+< na mwy yn yr AndesCS .
  nano.ADV mwymore.ADJ.COMP ynin.PREP yrthe.DET.DEF Andesname .
  no, more in the Andes
816MAN<mae o> [//] <mae (y)n> [//] (..) rŵan mae (.) mynd i bwrw glaw siŵr .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP bwrwstrike.V.INFIN glawrain.N.M.SG siŵrsure.ADJ .
  now it's going to rain, for sure
817PENyndy siŵr .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH siŵrsure.ADJ .
  yes, for sure
818MANxxx (.) oer ofnadwy .
  oercold.ADJ ofnadwyterrible.ADJ .
  [...] terribly cold
819PEN+< xxx .
  .
  
820PENgolwg glaw ofnadwy yna .
  golwgview.N.F.SG glawrain.N.M.SG ofnadwyterrible.ADJ ynathere.ADV .
  looks like bad rain there
821PENyma hefyd yn_dydy ?
  ymahere.ADV hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  here too doesn't it?
822MANmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
823PENmm (.) ydy yn ofnadwy .
  mmmm.IM ydybe.V.3S.PRES ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  yes, terrible
824MANo_kCS NainCS .
  o_kOK.ADV Nainname .
  
825PEN+< &=cough (.) ehCS ?
  eheh.IM ?
  
826MANti isio mynd i gweld yr bwyd ?
  tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP gweldsee.V.INFIN yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ?
  do you want to go and see the food?
827MANti isio mynd i gweld yr bwyd ?
  tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP gweldsee.V.INFIN yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ?
  do you want to go and see the food?
828PENsbia ti .
  sbialook.V.2S.IMPER tiyou.PRON.2S .
  you look
829PENwyt ti gallu cerdded yn well na fi .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S gallube_able.V.INFIN cerddedwalk.V.INFIN ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM na(n)or.CONJ fiI.PRON.1S+SM .
  you can walk better than me
830MANohCS iawn !
  ohoh.IM iawnOK.ADV !
  oh ok!
831PEN+< &=laugh .
  .
  
832MANrŵan dw i (y)n dod yn_ôl .
  rŵannow.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  I'll come back now
833PENi_ffwrdd â fo [?] .
  i_ffwrddout.ADV âwith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  put it away
834PENia ?
  iayes.ADV ?
  yes?
835MANmae (y)r bwyd yn iawn .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  the food is fine
836PENahCS yndy ?
  ahah.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  ah, is it?
837PENpopeth yn iawn ?
  popetheverything.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV ?
  everything alright?
838MANia .
  iayes.ADV .
  yes
839PENiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok
840MANmae (y)r bwyd yn iawn .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  the food is fine
841MANmae ddim wedi llosgi .
  maebe.V.3S.PRES ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN .
  it hasn't burned
842PENddim wedi llosgi ?
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN ?
  hasn't burned?
843MANna wnes i roid yr uh ffwrn +...
  nawho_not.PRON.REL.NEG wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S roidgive.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF uher.IM ffwrnoven.N.F.SG .
  no, I put the oven...
844PEN+< ahCS (dy)na fo !
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  ah, that's it!
845PENia .
  iayes.ADV .
  yes
846MAN+, um (.) i_ffwrdd .
  umum.IM i_ffwrddout.ADV .
  um... off
847MANfelly mae (y)n iawn .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV .
  so it's fine
848MANmae (y)n edrych yn neis .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT edrychlook.V.INFIN ynPRT neisnice.ADJ .
  it looks nice
849PEN+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  ok
850PENyn edrych yn neis ?
  ynPRT edrychlook.V.INFIN ynPRT neisnice.ADJ ?
  looks nice?
851MANia ond dw i mynd i cael bwyd efo MamCS .
  iayes.ADV ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG efowith.PREP Mamname .
  yes, but I'm going to eat with Mum
852PEN+< &=laugh .
  .
  
853PENahCS wyt ti mynd i cael bwyd efo MamCS .
  ahah.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG efowith.PREP Mamname .
  ah, you're going to eat with Mum
854MANa SamuelCS .
  aand.CONJ Samuelname .
  and Samuel
855PENmae dy fam yn dod nôl di ?
  maebe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM ynPRT dodcome.V.INFIN nôlfetch.V.INFIN diyou.PRON.2S+SM ?
  is your mother coming to fetch you?
856MANohCS dw i mynd i ffonio hi rŵan neu anfon neges tecst i weld beth mae wneud .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP ffoniophone.V.INFIN hishe.PRON.F.3S rŵannow.ADV neuor.CONJ anfonsend.V.INFIN negesmessage.N.F.SG tecsttext.N.M.SG ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM bethwhat.INT maebe.V.3S.PRES wneudmake.V.INFIN+SM .
  oh I'm going to phone her now, or send a text, to see what she's doing
857PEN+< ahCS .
  ahah.IM .
  
858MANond mae (y)n gorfod mynd efo SamuelCS rŵan i (y)r ysgol .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN efowith.PREP Samuelname rŵannow.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  but she has to take Samuel now, to school
859PENahCS ie am un o (y)r gloch yndy ?
  ahah.IM ieyes.ADV amfor.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  ah yes, at 1 o clock is it?
860MANam un o (y)r gloch .
  amfor.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  at 1 o clock
861MANfelly dw i mynd i gofyn hi dod i nôl fi (.) pan mae (y)n pasio .
  fellyso.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP gofynask.V.INFIN hishe.PRON.F.3S dodcome.V.INFIN ito.PREP nôlfetch.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT pasiopass.V.INFIN .
  so I'm going to ask her to fetch me when she's passing
862PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
863PEN<pan fydd hi (y)n> [?] pasio .
  panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT pasiopass.V.INFIN .
  when she's passing
864MANia .
  iayes.ADV .
  yes
865PENyr ysgol iawn .
  yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG iawnOK.ADV .
  the school, ok
866PENia .
  iayes.ADV .
  yes
867MANa dw i mynd i cael bwyd efo hi .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN bwydfood.N.M.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  and I'm going to eat with her
868PENgallest ti wneud y dillad i_gyd golchi ?
  gallestbe_able.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF dilladclothes.N.M.PL i_gydall.ADJ golchiwash.V.INFIN ?
  did you manage to wash all the clothes?
869MANdo dw i (y)n gorfod wneud yr bag (.) rŵan .
  doyes.ADV.PAST dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF bagbag.N.M.SG rŵannow.ADV .
  yes, I have to do the bag now
870PENia .
  iayes.ADV .
  yes
871MANxxx .
  .
  
872PENxxx .
  .
  
873MANond yn sydyn iawn dw i mynd i wneud o .
  ondbut.CONJ ynPRT sydynsudden.ADJ iawnvery.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  but I'm going to do it very quickly
874PENia ?
  iayes.ADV ?
  yes
875MANia .
  iayes.ADV .
  yes
876MANohCS wnest ti ddim yn gweld neithiwr yr um (.) blodau maen nhw wedi presento [?] i fi ?
  ohoh.IM wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN neithiwrlast_night.ADV yrthe.DET.DEF umum.IM blodauflowers.N.M.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP presentopresent.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ?
  oh did you not see last night the flowers they've presented to me?
877PENahCS !
  ahah.IM !
  
878MANohCS maen nhw (y)n arbennig !
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT arbennigspecial.ADJ !
  oh they're wonderful!
879PENpaid â deud !
  paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP deudsay.V.INFIN !
  you don't say!
880MAN+< arbennig !
  arbennigspecial.ADJ !
  wonderful!
881PEN+< neis ?
  neisnice.ADJ ?
  nice?
882MANmae +//.
  maebe.V.3S.PRES .
  
883MANia GuillermoCS (..) LewisCS a BrynCS (.) a MartinCS (.) EdwardsCS +//.
  iayes.ADV Guillermoname Lewisname aand.CONJ Brynname aand.CONJ Martinname Edwardsname .
  yes, Guillermo Lewis and Bryn and Martin Edwards
884PEN+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
885PENia .
  iayes.ADV .
  yes
886MANmaen nhw wedi (..) presento [?] i fi (.) blodau (.) arbennig enfawr .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP presentopresent.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM blodauflowers.N.M.PL arbennigspecial.ADJ enfawrenormous.ADJ .
  they've presented me with some special, massive, flowers
887PENohCS !
  ohoh.IM !
  
888MANo bob lliwiau .
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S bobeach.PREQ+SM lliwiaucolours.N.M.PL .
  of all colours
889PENpaid â sô(n) +//.
  paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP sônmention.V.INFIN .
  you don't say
890PENa pam [?] wyt ti (ddi)m wneud +//?
  aand.CONJ pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM wneudmake.V.INFIN+SM ?
  and why don't you do...?
891MAN+< maen nhw +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  they're...
892PENwnei di mynd â nhw ?
  wneido.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  will you take them?
893MANwel oedda fi isio mynd â nhw .
  welwell.IM oeddabe.V.2S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  well, I wanted to take them
894MANond (..) wnes i droi am munud &awa ac oedd BrynCS (.) wedi (..) tynnu (..) y rhuban a popeth .
  ondbut.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S droiturn.V.INFIN+SM amfor.PREP munudminute.N.M.SG acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Brynname wediafter.PREP tynnudraw.V.INFIN ythe.DET.DEF rhubanribbon.N.M.SG aand.CONJ popetheverything.N.M.SG .
  but I turned round for a minute and Bryn had taken off the ribbon and everything
895MANa mae wedi roid o mewn +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP roidgive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S mewnin.PREP .
  and he's put it in...
896MANpeth ydy ?
  peththing.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES ?
  what is it?
897MAN[- spa] +, florero .
  florerovase.N.M.SG .
  vase.
898PENia .
  iayes.ADV .
  yes
899PENbe <mae (hwn)na> [?] ?
  bewhat.INT maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ?
  what's that?
900PENpotyn blodau .
  potynpot.N.M.SG blodauflowers.N.M.PL .
  flower pot
901MAN+< mewn potyn blodau .
  mewnin.PREP potynpot.N.M.SG blodauflowers.N.M.PL .
  in a vase
902PENia .
  iayes.ADV .
  yes
903MAN&=gasp .
  .
  
904PEN+< wel (.) mae raid i nhw +/.
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P .
  well, they have to...
905MANmae mynd <i aros i> [?] MamCS .
  maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN ito.PREP aroswait.V.INFIN ito.PREP Mamname .
  it's going to stay with Mum
906PENohCS !
  ohoh.IM !
  
907MANwel (.) dyna fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we are
908PEN+< ie (.) dyna fo .
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, there we are
909PENna mae braidd yn anodd i ti fynd â nhw hefyd .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES braiddrather.ADV ynPRT anodddifficult.ADJ ito.PREP tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM âwith.PREP nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV .
  no, it's pretty hard for you to take them too
910MANond oedden nhw (y)n ofnadwy o neis .
  ondbut.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oof.PREP neisnice.ADJ .
  but they were extremely nice
911PEN+< blodau [?] neis .
  blodauflowers.N.M.PL neisnice.ADJ .
  nice flowers
912MAN+< oeddaf i isio mynd â nhw .
  oeddafbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  I wanted to take them
913PENwel !
  welwell.IM !
  well!
914MANia .
  iayes.ADV .
  yes
915PENbe oedden nhw ?
  bewhat.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  what were they?
916PENrosod oedden nhw ?
  rosodrose.N.M.PL+SM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  were they roses?
917MANrosod .
  rosodrose.N.M.PL+SM .
  roses
918PENahCS .
  ahah.IM .
  
919MAN+< na dim rosod !
  nano.ADV dimnot.ADV rosodrose.N.M.PL+SM !
  no, not roses!
920MANbeth ydy ?
  bethwhat.INT ydybe.V.3S.PRES ?
  what is it?
921MAN[- spa] orquídeas .
  orquídeasorchid.N.F.PL .
  orchids
922PENohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes
923MANarbennig o neis .
  arbennigspecial.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S neisnice.ADJ .
  extremely nice
924PEN+< xxx yndy [?] !
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH !
  [...] yes
925MANblodau .
  blodauflowers.N.M.PL .
  flowers
926PENandros o neis .
  androsexceptionally.ADV oof.PREP neisnice.ADJ .
  very nice
927MANrei dw i (y)n licio mwy .
  reisome.PRON+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP .
  the ones I like more
928PEN+< ie ia .
  ieyes.ADV iayes.ADV .
  yes
929PENa mi (he)fyd .
  aand.CONJ miPRT.AFF hefydalso.ADV .
  and me too
930MANia .
  iayes.ADV .
  yes
931PENahCS !
  ahah.IM !
  
932MANti (y)n gorfod gweld nhw .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  you must see them
933MANgorfod (.) dod heddiw (y)ma efo ni i cael paned o de .
  gorfodhave_to.V.INFIN dodcome.V.INFIN heddiwtoday.ADV ymahere.ADV efowith.PREP niwe.PRON.1P ito.PREP caelget.V.INFIN panedcupful.N.M.SG oof.PREP debe.IM+SM .
  must come with us today here to have a cup of tea
934PENefallai &x (y)n y pnawn .
  efallaiperhaps.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG .
  maybe in the afternoon
935MANefo MamCS ?
  efowith.PREP Mamname ?
  with Mum?
936MANia tipyn bach cyn fi mynd .
  iayes.ADV tipynlittle_bit.N.M.SG bachsmall.ADJ cynbefore.PREP fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN .
  yes, a little bit before I go
937PEN+< gawn ni weld .
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM .
  we'll see
938PEN&=cough dw i (we)di cael lot o annwyd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP annwydcold.N.M.SG .
  I've had a cold a lot
939PENa mae raid fi cymeryd rywbeth (.) a bod yn ofalus .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM fiI.PRON.1S+SM cymerydtake.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM aand.CONJ bodbe.V.INFIN ynPRT ofaluscareful.ADJ+SM .
  and I have to take something, and be careful
940PENachos dw i (ddi)m am cael y grip .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM amfor.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF gripflu.N.M.SG .
  because I don't want to get the grippe
941MANohCS (.) ffliw ?
  ohoh.IM ffliwflu.N.M.SG ?
  oh, flu?
942PENia .
  iayes.ADV .
  yes
943PENia .
  iayes.ADV .
  yes
944MANmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
945PENffliw ["] wyt ti yn deud .
  ffliwflu.N.M.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  you say flu
946PENa ni (y)n deud grip ["] .
  aand.CONJ niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN gripflu.N.M.SG .
  and we say grippe
947MANpwy sy (y)n <deud hwn> [?] ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT deudsay.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  who says this ?
948PENgrip ["] .
  gripflu.N.M.SG .
  grippe.
949PENfel (y)na dan ni (we)di arfer .
  fellike.CONJ ynathere.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP arferuse.V.INFIN .
  that's what we usually do
950MANna ffliw !
  nano.ADV ffliwflu.N.M.SG !
  no, flu
951PEN+< xxx &=laugh ffliw .
  ffliwflu.N.M.SG .
  [...] flu
952PENia &=laugh .
  iayes.ADV .
  yes
953MANffliw ia ?
  ffliwflu.N.M.SG iayes.ADV ?
  flu, right?
954PENehCS ?
  eheh.IM ?
  
955MANdw i (y)n deud ffliw ["] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN ffliwflu.N.M.SG .
  I say flu
956MANwel hwyrach am [?] +//.
  welwell.IM hwyrachperhaps.ADV amfor.PREP .
  well, perhaps for...
957MANwel yn Cymru maen nhw (y)n deud ffliw ["] dw i (y)n credu .
  welwell.IM ynPRT CymruWales.N.F.SG.PLACE maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN ffliwflu.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  well, in Wales they say flu I think
958PEN+< &=noise .
  .
  
959PENyn Cymru maen nhw ?
  ynPRT CymruWales.N.F.SG.PLACE maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ?
  in Wales, do they?
960MAN+< dw (ddi)m yn siŵr iawn .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV .
  I'm not quite sure
961PENdw i (y)n credu bod yn Cymru maen nhw (y)n deud ffliw ["] yndy ?
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynPRT CymruWales.N.F.SG.PLACE maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN ffliwflu.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  I think in Wales they say flu, do they?
962MANwel wnes i dysgu hwyrach yn Cymru ond um +...
  welwell.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S dysguteach.V.INFIN hwyrachperhaps.ADV ynPRT CymruWales.N.F.SG.PLACE ondbut.CONJ umum.IM .
  well, perhaps I learned it in Wales, but...
963PENsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  I'm sure
964PENachos dw i (y)n clywed TwmCS bob amser yn deud +"/.
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT clywedhear.V.INFIN Twmname bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG ynPRT deudsay.V.INFIN .
  because I'm always hearing Twm saying:
965PEN+" dw i (we)di cael ffliw .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN ffliwflu.N.M.SG .
  I've got the flu
966MANa TwmCS xxx .
  aand.CONJ Twmname .
  and Twm [...].
967PENTwmCS (.) ie .
  Twmname ieyes.ADV .
  Twm yes
968PENna &=cough .
  nano.ADV .
  no
969PENdan ni (y)n deud +"/.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  we say:
970PEN+" dw i (we)di cael &a annwyd braidd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN annwydcold.N.M.SG braiddrather.ADV .
  I've got a bit of a cold
971MANohCS annwyd ydy ?
  ohoh.IM annwydcold.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES ?
  oh, it's a cold, is it?
972MANddim ffliw ?
  ddimnot.ADV+SM ffliwflu.N.M.SG ?
  not flu?
973PENie .
  ieyes.ADV .
  yes.
974MAN+< &=laugh .
  .
  
975PENannwyd annwyd .
  annwydcold.N.M.SG annwydcold.N.M.SG .
  a cold, a cold
976PENie .
  ieyes.ADV .
  yes
977PEN&=cough .
  .
  
978PENdipyn oer .
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oercold.ADJ .
  quite cold
979PENuh oedd hi (y)n oer ddoe yn (.) fyny fan (a)cw (.) yn_doedd ?
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oercold.ADJ ddoeyesterday.ADV ynPRT fynyup.ADV fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV yn_doeddbe.V.3S.IMPERF.TAG ?
  er, it was cold yesterday up there wasn't it?
980MANble ?
  blewhere.INT ?
  where?
981PENhym ?
  hymhmm.IM ?
  
982MANyn le ?
  ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM ?
  where?
983PENyn xxx .
  ynPRT .
  in [...].
984MANohCS yn y bore ?
  ohoh.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ?
  oh, in the morning?
985PENia .
  iayes.ADV .
  yes
986MANia .
  iayes.ADV .
  yes
987PENoedd y gwynt yn oer ofnadwy .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG ynPRT oercold.ADJ ofnadwyterrible.ADJ .
  the wind was awfully cold
988PEN&=cough ti (y)n gweld ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN ?
  you see?
989PEN&=cough .
  .
  
990MANohCS .
  ohoh.IM .
  
991PENmm +...
  mmmm.IM .
  
992PENia .
  iayes.ADV .
  yes
993PENfel (y)na mae .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is
994PENwyt ti isio cys(gu) +//?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG cysgusleep.V.INFIN ?
  do you want to sleep?
995PENdw i (y)n credu bod ti isio cysgu !
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG cysgusleep.V.INFIN !
  I think you want to sleep!
996MANna wel <dw wedi> [/] (.) dw wedi cael lot o parti efo pobl um +...
  nano.ADV welwell.IM dwbe.V.1S.PRES wediafter.PREP dwbe.V.1S.PRES wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP partiparty.N.M.SG efowith.PREP poblpeople.N.F.SG umum.IM .
  no, well, I've had lots of parties with people, um...
997PEN+< &=laugh .
  .
  
998MANamser brysur fan hyn .
  amsertime.N.M.SG brysurbusy.ADJ+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  busy time here.
999PENie .
  ieyes.ADV .
  yes.
1000MANfelly dw i wedi blino tipyn bach ond um +...
  fellyso.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN tipynlittle_bit.N.M.SG bachsmall.ADJ ondbut.CONJ umum.IM .
  so I'm a little bit tired, but, um...
1001MANond dw i wedi cael amser arbennig o neis .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG arbennigspecial.ADJ oof.PREP neisnice.ADJ .
  but I've had a really nice time
1002PEN+< oedd dy fam yn deud bod hi wedi canu (y)n y capel roedden [?] ni wedi xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF dyyour.ADJ.POSS.2S fammother.N.F.SG+SM ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP canusing.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP .
  your mother was saying that she'd sung in the chapel that we [...]...
1003MANohCS dach chi (ddi)m wedi glywed ?
  ohoh.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP glywedhear.V.INFIN+SM ?
  oh, haven't you heard?
1004PENna .
  nano.ADV .
  no
1005MANa TrystanCS wedi chwarae (y)r um +...
  aand.CONJ Trystanname wediafter.PREP chwaraeplay.V.INFIN yrthe.DET.DEF umum.IM .
  and Trystan played the, um...
1006PENahCS !
  ahah.IM !
  
1007PEN++ yr organ .
  yrthe.DET.DEF organorgan.N.F.SG .
  ...the organ
1008MANorgan (.) ia .
  organorgan.N.F.SG iayes.ADV .
  organ, yes
1009PENahCS meddylia di !
  ahah.IM meddyliathink.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM !
  ah, think of it!
1010MANmm arbennig o neis .
  mmmm.IM arbennigspecial.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S neisnice.ADJ .
  mm, really nice
1011PEN+< uh na achos +/.
  uher.IM na(n)or.CONJ achosbecause.CONJ .
  er, no, because...
1012MANa wedyn dan ni wedi canu .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP canusing.V.INFIN .
  and then we sang

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia12: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.