PATAGONIA - Patagonia36
Instances of wedi

6DORoedd oeddwn nhw i_gyd yn falch iawn yn fa(n) (y)ma bod fi (we)di mynd hefyd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ ynPRT falchproud.ADJ+SM iawnvery.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN hefydalso.ADV .
  yes, they were all very glad here that I'd gone as well
61DORoedden [?] ni (y)n cael te ddoe yn BrynamlwgCS (.) lle oedd mam wedi byw ers_talwm .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN tetea.N.M.SG ddoeyesterday.ADV ynin.PREP Brynamlwgname llewhere.INT oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG wediafter.PREP bywlive.V.INFIN ers_talwmfor_some_time.ADV .
  we were having tea yesterday at Brynamlwg, where mother lived long ago
78DORoedden nhw (we)di dod yn y cerbyd lawr dyffryn o TrelewCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF cerbydcarriage.N.M.SG lawrdown.ADV dyffrynvalley.N.M.SG ofrom.PREP Trelewname .
  they had come in the coach down the valley from Trelew
81DORoedd o (ddi)m <(we)di rhoid> [?] dim_byd ar eu cyfer nhw pan (ba)sen [?] nhw cyrraedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP rhoidgive.V.INFIN dim_bydnothing.ADV aron.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P cyferdirection.N.M.SG nhwthey.PRON.3P panwhen.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P cyrraeddarrive.V.INFIN .
  he hadn't put anything in place for them when they arrived
124DORmae wedi dechrau glawio (.) &=grunt .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dechraubegin.V.INFIN glawiorain.V.INFIN .
  it's started to rain
157DORond rŵan <dim gwybod> [?] os (y)dy hi (we)di bod heddiw .
  ondbut.CONJ rŵannow.ADV dimnot.ADV gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN heddiwtoday.ADV .
  but now [...] whether she's come today
242DORmae hi (we)di galw arna i heddiw .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP galwcall.V.INFIN arnaon_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S heddiwtoday.ADV .
  she's called on me today
267DORwel dw i (we)di wneud un heddiw .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM unone.NUM heddiwtoday.ADV .
  well, I've made one today
291DORhanner awr wedi tri .
  hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP trithree.NUM.M .
  half past three
446DORwel bod ti (we)di mynd i (y)r camp diwrnod o_blaen a gorfod troi (y)n_ôl .
  welwell.IM bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF campachievement.N.F.SG diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN troiturn.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  well, that you went to the camp the other day and had to turn back
505DORbyddwn ni (we)di meddwl mynd i xxx pnawn (y)ma .
  byddwnbe.V.1P.FUT niwe.PRON.1P wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP pnawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV .
  we'd have thought of going to [...] now
506DORond mae (we)di xxx lawio rŵan .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP lawiorain.V.INFIN+SM rŵannow.ADV .
  but it's been raining now
574DORmae (y)n beryg bod fi (we)di cael annwyd ddoe .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN annwydcold.N.M.SG ddoeyesterday.ADV .
  it's possible I caught a cold yesterday
580DORond [?] mae wedi bod dipyn o amser .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP bodbe.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  but it has been quite some time

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.