PATAGONIA - Patagonia36
Instances of oedd

6DORoedd oeddwn nhw i_gyd yn falch iawn yn fa(n) (y)ma bod fi (we)di mynd hefyd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ ynPRT falchproud.ADJ+SM iawnvery.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN hefydalso.ADV .
  yes, they were all very glad here that I'd gone as well
11DORoedd dipyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF dipynlittle_bit.N.M.SG+SM .
  yes, quite a few
15DOR+< oedd oedd ofnadwy .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ofnadwyterrible.ADJ .
  yes, it was awful
15DOR+< oedd oedd ofnadwy .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ofnadwyterrible.ADJ .
  yes, it was awful
22DORna oedd hi rhy oer .
  nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S rhytoo.ADJ oercold.ADJ .
  no, it was too cold
61DORoedden [?] ni (y)n cael te ddoe yn BrynamlwgCS (.) lle oedd mam wedi byw ers_talwm .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN tetea.N.M.SG ddoeyesterday.ADV ynin.PREP Brynamlwgname llewhere.INT oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG wediafter.PREP bywlive.V.INFIN ers_talwmfor_some_time.ADV .
  we were having tea yesterday at Brynamlwg, where mother lived long ago
76DORna dim llawer nes oedd taid GriffithsCS yn wneud lle ei hun .
  nano.ADV dimnot.ADV llawermany.QUAN nesnearer.ADJ.COMP oeddbe.V.3S.IMPERF taidgrandfather.N.M.SG Griffithsname ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM llewhere.INT eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG .
  no, not many, until Grampa Griffiths made his own place
81DORoedd o (ddi)m <(we)di rhoid> [?] dim_byd ar eu cyfer nhw pan (ba)sen [?] nhw cyrraedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP rhoidgive.V.INFIN dim_bydnothing.ADV aron.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P cyferdirection.N.M.SG nhwthey.PRON.3P panwhen.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P cyrraeddarrive.V.INFIN .
  he hadn't put anything in place for them when they arrived
88DORwel dw i (ddi)m yn siŵr iawn os oedd o (y)n mynd xxx wagenni .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN wagenniunk .
  well, I'm not quite sure whether he used to go [...] wagons
90DORxxx licio mynd i hel aur oedd o +...
  liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP helcollect.V.INFIN aurgold.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  [...] he used to like collecting gold...
93DOR+< ahCS oedd oedd .
  ahah.IM oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  ah yes, he did
93DOR+< ahCS oedd oedd .
  ahah.IM oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  ah yes, he did
95DORwel ein tad ni oedd yn trafaeliwr .
  welwell.IM einour.ADJ.POSS.1P tadfather.N.M.SG niwe.PRON.1P oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT trafaeliwrunk .
  well, it was our father who was the travelling salesman
99DORna ond uh (.) tad nain [//] mam oedd hwnna .
  nano.ADV ondbut.CONJ uher.IM tadfather.N.M.SG naingrandmother.N.F.SG mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hwnnathat.PRON.DEM.M.SG .
  no, but that was mother's father
170DORar twentyE cincoS oedd hi (y)n meddwl dod .
  aron.PREP twentytwenty.NUM cincofive.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  on the 25th, she was thinking of coming
183DORoedd oedd hi reit dda heddiw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM heddiwtoday.ADV .
  yes, she was very well today
183DORoedd oedd hi reit dda heddiw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM heddiwtoday.ADV .
  yes, she was very well today
188DORoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
229DORoedd o (y)n mynd bob dau neu dri mis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM mismonth.N.M.SG .
  he was going every two or three months
343DORneithiwr <oedd hi> [?] ?
  neithiwrlast_night.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ?
  was it last night ?
349DORwel dydd Sadwrn oedd (y)na rywbeth yna .
  welwell.IM dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  well, on Saturday there was something there
581DORy ffarm gynta wnaeth o weithio yn [/] &k yn y dyffryn oedd xxx .
  ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP weithiowork.V.INFIN+SM ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF .
  the first farm he worked at in the valley was [...]

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.