PATAGONIA - Patagonia36
Instances of mynd

6DORoedd oeddwn nhw i_gyd yn falch iawn yn fa(n) (y)ma bod fi (we)di mynd hefyd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ ynPRT falchproud.ADJ+SM iawnvery.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN hefydalso.ADV .
  yes, they were all very glad here that I'd gone as well
88DORwel dw i (ddi)m yn siŵr iawn os oedd o (y)n mynd xxx wagenni .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN wagenniunk .
  well, I'm not quite sure whether he used to go [...] wagons
90DORxxx licio mynd i hel aur oedd o +...
  liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP helcollect.V.INFIN aurgold.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  [...] he used to like collecting gold...
222DORond mae o (y)n mynd o_hyd i weld y doctorCS yndy .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN o_hydalways.ADV ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF doctordoctor.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  but he's still going to see the doctor isn't he.
229DORoedd o (y)n mynd bob dau neu dri mis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM mismonth.N.M.SG .
  he was going every two or three months
231DORa rŵan dw i (y)n credu bod o mynd <yn am(l)> [//] ddim mor aml .
  aand.CONJ rŵannow.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ynPRT amlfrequent.ADJ ddimnot.ADV+SM morso.ADV amlfrequent.ADJ .
  and now I think he goes not as often
255DORmm wel (ba)swn i licio (y)n iawn mynd ond [?] (.) dyna fo .
  mmmm.IM welwell.IM baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S liciolike.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV myndgo.V.INFIN ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  mm, well I'd really like to go but... there we are
280DORxxx mynd â mwy o bres a dod â llai o bethau bob tro .
  myndgo.V.INFIN âwith.PREP mwymore.ADJ.COMP oof.PREP bresmoney.N.M.SG+SM aand.CONJ dodcome.V.INFIN âwith.PREP llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  [...] take more money and bring fewer things every time
446DORwel bod ti (we)di mynd i (y)r camp diwrnod o_blaen a gorfod troi (y)n_ôl .
  welwell.IM bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF campachievement.N.F.SG diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN troiturn.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  well, that you went to the camp the other day and had to turn back
505DORbyddwn ni (we)di meddwl mynd i xxx pnawn (y)ma .
  byddwnbe.V.1P.FUT niwe.PRON.1P wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP pnawnafternoon.N.M.SG ymahere.ADV .
  we'd have thought of going to [...] now
507DORgalla i ddim mynd .
  gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM myndgo.V.INFIN .
  I can't go

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.