PATAGONIA - Patagonia36
Instances of dw

57DORmae (y)n mis Mai dw i (y)n credu .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT mismonth.N.M.SG MaiMay.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  it's in May, I believe
64DORwel dw i (y)n meddwl xxx un_deg pedwar xxx .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M .
  well, I think that [...] fourteen
88DORwel dw i (ddi)m yn siŵr iawn os oedd o (y)n mynd xxx wagenni .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN wagenniunk .
  well, I'm not quite sure whether he used to go [...] wagons
110DORwel dw i ddim yn siŵr iawn .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV .
  well, I'm not quite sure
150DORwel dw i meddwl .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  well, I think so
168DORuh dw i (ddi)m yn siŵr .
  uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  er, I'm not sure
209DORmaen nhw meddwl awydd dod at veinticincoS dw i (y)n credu .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P meddwlthink.V.INFIN awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN atto.PREP veinticincotwenty_five.NUM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  they're thinking of wanting to come for the 25th I think
228DORwel dw i (ddi)m yn gwybod .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  well, I don't know
231DORa rŵan dw i (y)n credu bod o mynd <yn am(l)> [//] ddim mor aml .
  aand.CONJ rŵannow.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ynPRT amlfrequent.ADJ ddimnot.ADV+SM morso.ADV amlfrequent.ADJ .
  and now I think he goes not as often
267DORwel dw i (we)di wneud un heddiw .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM unone.NUM heddiwtoday.ADV .
  well, I've made one today
282DOR+< ond dw i (y)n prynu yn yr un stôr bob dydd .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT prynubuy.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM stôrstore.N.M.SG bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  but I buy at the same store every day
363DORwel dw i ddim gwybod .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN .
  well, I don't know
579DORwel dw i ddim yn gwybod yn iawn .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  well I don't really know
585DOR+< wel dw i (ddi)m yn +/.
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT .
  well, I don't...

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.