PATAGONIA - Patagonia36
Instances of dod

78DORoedden nhw (we)di dod yn y cerbyd lawr dyffryn o TrelewCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF cerbydcarriage.N.M.SG lawrdown.ADV dyffrynvalley.N.M.SG ofrom.PREP Trelewname .
  they had come in the coach down the valley from Trelew
170DORar twentyE cincoS oedd hi (y)n meddwl dod .
  aron.PREP twentytwenty.NUM cincofive.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  on the 25th, she was thinking of coming
198DORwel mae hi awydd dod .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN .
  well, she wants to come
209DORmaen nhw meddwl awydd dod at veinticincoS dw i (y)n credu .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P meddwlthink.V.INFIN awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN atto.PREP veinticincotwenty_five.NUM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  they're thinking of wanting to come for the 25th I think
268DORxxx dod i nôl rŵan .
  dodcome.V.INFIN ito.PREP nôlfetch.V.INFIN rŵannow.ADV .
  [...] coming to get it now
280DORxxx mynd â mwy o bres a dod â llai o bethau bob tro .
  myndgo.V.INFIN âwith.PREP mwymore.ADJ.COMP oof.PREP bresmoney.N.M.SG+SM aand.CONJ dodcome.V.INFIN âwith.PREP llaismaller.ADJ.COMP oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  [...] take more money and bring fewer things every time
289DORwel (ba)sai hi (y)n licio dod ond xxx (dy)dy hi (ddi)m gallu dod .
  welwell.IM basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  well, she'd like to come, but [...] she can't come
289DORwel (ba)sai hi (y)n licio dod ond xxx (dy)dy hi (ddi)m gallu dod .
  welwell.IM basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  well, she'd like to come, but [...] she can't come
302DORxxx <LauraCS am bod> [?] hi (y)n dod (y)n_ôl i mi xxx .
  Lauraname amfor.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP miI.PRON.1S .
  [...] Laura, because she/it's coming back to me [...]
529DORpob dwy flynedd mae hi (y)n gallu dod .
  pobeach.PREQ dwytwo.NUM.F flyneddyears.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  every two years she's able to come
532DORpob dwy flynedd mae hi (y)n gallu dod .
  pobeach.PREQ dwytwo.NUM.F flyneddyears.N.F.PL+SM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  every two years she's able to come

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.