PATAGONIA - Patagonia19
Instances of wyt for speaker EDU

71EDUwyt ti (y)n gwybod .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you do know
90EDUa os wyt ti yn bwyta (..) (dy)dyn nhw ddim yn (..) clywed y peth yn iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and if you eat, they can't hear it properly
169EDUpam wyt ti (ddi)m yn hoffi nhw ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  why don't you like them?
216EDUo_kCS wyt ti (ddi)m yn cofio felly ?
  o_kOK.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN fellyso.ADV ?
  ok, you don't remember then?
232EDUxxx wyt ti (y)n gallu dangos hwn i fi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dangosshow.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ?
  [...] can you show this to me?
234EDU<ti (y)n hoffi rhei (y)na xxx> [//] wyt ti yn hoffi rhei (y)na ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN rheisome.PRON ynathere.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN rheisome.PRON ynathere.ADV ?
  do you like those ones?
254EDUwyt ti (ddi)m yn gwybod ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  you don't know?
256EDUos wyt ti ddim yn gwybod pwy sy (y)n gwybod ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  if you don't know, who does know?
268EDUwyt ti (we)di dweud bod ti mynd i fynd gyda nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dweudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  have you said that you're going with them?
279EDUos wyt [//] os (ba)sen nhw (y)n wahodd ti fynd ar lan y môr (ba)set ti (y)n mynd ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES osif.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wahoddinvite.V.INFIN+SM tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP lanshore.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ?
  if they were to invite you to the beach, would you go?
373EDUheCS gwranda pam wyt ti (y)n mynd i yr ysgol feithrin erbyn hyn ?
  hehey.IM.[or].have.V.1S.PRES gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ?
  hey listen, why are you going to the nursery school nowadays?
374EDUwyt ti ddim i fod i fynd .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  you're not supposed to go
375EDUwyt ti (y)n (h)ogan wyth oed .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hogangirl.N.F.SG wytheight.NUM oedage.N.M.SG .
  you're an eight year old
401EDU(dy)na (y)r unig help wyt ti (y)n roid iddyn nhw ?
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ helphelp.N.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  that's the only help that you give them?
407EDU<wyt ti> [/] wyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  do you shout at them?
407EDU<wyt ti> [/] wyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  do you shout at them?
409EDUwyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  are you going to shout at them?
411EDUahCS be wyt ti (y)n wneud gyda nhw ?
  ahah.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  ah, what do you do with them?
450EDUpam wyt ti (y)n bwyta cymaint ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN cymaintso much.ADJ ?
  why do you eat so much?
469EDUpam wyt ti yn hoffi wy wedi ffrio ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN wyegg.N.M.SG wediafter.PREP ffriofry.V.INFIN ?
  why do you like fried eggs?
476EDUjiw (.) wyt ti yn dod o ryw planetaS (.) rhyfedd yn y byd yma .
  jiwheavens.E wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S rywsome.PREQ+SM planetaplanet.N.M.SG rhyfeddstrange.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV .
  Lord, you come from some strange planet in this world
505EDUbe wyt ti (.) yr hen radio bach ?
  bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF henold.ADJ radioradio.N.M.SG bachsmall.ADJ ?
  what are you, you little old radio?
506EDUwyt ti (y)n hoffi dweud pob peth wrth pawb .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT hoffilike.V.INFIN dweudsay.V.INFIN pobeach.PREQ peththing.N.M.SG wrthby.PREP pawbeveryone.PRON .
  you like telling everything to everyone
510EDUwyt ti (y)n gallu dweud wrthyn nhw fan (a)cw (.) pwy sy (y)n ysgrifennu atat ti o Cymru ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ysgrifennuwrite.V.INFIN atatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE ?
  can you tell them over there who is writing to you from Wales?
535EDUac am faint o (y)r cloch wyt ti (y)n dechrau yn y bore (.) i fynd ?
  acand.CONJ amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF clochbell.N.F.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dechraubegin.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ?
  and at what time do you start in the morning to go ?
657EDUa (.) faint o arian wyt ti (y)n gwario bob dydd ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP arianmoney.N.M.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwariospend.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG ?
  and how much money do you spend each day?
670EDUa wedyn wyt ti (y)n dod yn_ôl i (y)r tŷ (.) ar y bws .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG .
  and then you come back to the house on the bus
672EDUa wedyn beth arall wyt ti (y)n wneud ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV beththing.N.M.SG+SM arallother.ADJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  and then what else do you do?
678EDUbeth wyt ti (y)n wneud yn yr ysgol cerdd ?
  bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG cerddmusic.N.F.SG ?
  what do you do at the music school?
697EDUfelly wyt ti (y)n mynd i gwers cerddoriaeth gynta a wedyn wyt ti mynd i wers pianoCS (.) i darllen beth wyt ti (we)di dysgu yn fan (a)cw ?
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwerslesson.N.F.SG cerddoriaethmusic.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP werslesson.N.F.SG+SM pianopiano.N.M.SG ito.PREP darllenread.V.INFIN bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ?
  so you have to go to music lessons first and then [...] in the piano lesson to read what you've learnt there?
697EDUfelly wyt ti (y)n mynd i gwers cerddoriaeth gynta a wedyn wyt ti mynd i wers pianoCS (.) i darllen beth wyt ti (we)di dysgu yn fan (a)cw ?
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwerslesson.N.F.SG cerddoriaethmusic.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP werslesson.N.F.SG+SM pianopiano.N.M.SG ito.PREP darllenread.V.INFIN bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ?
  so you have to go to music lessons first and then [...] in the piano lesson to read what you've learnt there?
697EDUfelly wyt ti (y)n mynd i gwers cerddoriaeth gynta a wedyn wyt ti mynd i wers pianoCS (.) i darllen beth wyt ti (we)di dysgu yn fan (a)cw ?
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwerslesson.N.F.SG cerddoriaethmusic.N.F.SG gyntafirst.ORD+SM aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP werslesson.N.F.SG+SM pianopiano.N.M.SG ito.PREP darllenread.V.INFIN bethwhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ?
  so you have to go to music lessons first and then [...] in the piano lesson to read what you've learnt there?
768EDUfelly wyt ti yn llawn gwaith (.) trwy (y)r dydd a trwy (y)r nos .
  fellyso.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT llawnfull.ADJ gwaithwork.N.M.SG trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF dyddday.N.M.SG aand.CONJ trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  so you're full of work all day and all night
770EDUpryd wyt ti (y)n mynd i gael amser (.) rhydd i ymlacio a gwneud dim ?
  prydwhen.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM amsertime.N.M.SG rhyddfree.ADJ.[or].give.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S ymlaciorelax.V.INFIN aand.CONJ gwneudmake.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ?
  when are you going to have free time to relax and do nothing?
938EDUa (.) wyt ti (y)n gwybod be ?
  aand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT ?
  and, do you know what?
942EDUwyt ti (y)n gallu (.) gadael i mi ddangos i ti ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN gadaelleave.V.INFIN ito.PREP miI.PRON.1S ddangosshow.V.INFIN+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S ?
  can you let me show you?
979EDUwyt ti (y)n cofio hi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ?
  do you remember her?
1069EDU<a uh be> [///] wyt ti (y)n gwybod pwy oedd y beirniaid .
  aand.CONJ uher.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF beirniaidadjudicators.N.M.PL .
  and do you know who the judge was?
1106EDUyr un wyt ti (y)n gwybod .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  the one you know
1108EDUwyt ti (y)n gwybod xxx .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you know [...]
1109EDUwyt ti (we)di adrodd ambell un .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP adroddrecite.V.INFIN ambelloccasional.PREQ unone.NUM .
  you've recited a few
1128EDUwyt ti ddim yn &k +..?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT ?
  you don't
1170EDUyr ysgol lle (y)r wyt ti yn mynd .
  yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG llewhere.INT yrthat.PRON.REL wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  the school that you go to
1182EDUwyt ti (y)n cofio eu enwau nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P enwaunames.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ?
  do you remember their names?
1184EDUia wyt ti (y)n cofio nhw .
  iayes.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  yes, you remember them
1225EDUa (.) gyda pwy arall wyt ti (y)n siarad Cymraeg o gwmpas y lle ?
  aand.CONJ gydawith.PREP pwywho.PRON arallother.ADJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG oof.PREP gwmpasround.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ?
  and who else do speak Welsh with around here?
1257EDUwyt ti (ddi)m yn cofio .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  you don't remember
1274EDUpryd wyt ti (y)n mynd i gael gwybod ?
  prydwhen.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gwybodknow.V.INFIN ?
  when are you going to find out?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.