PATAGONIA - Patagonia19
Instances of nhw for speaker EDU

62EDUia ti (y)n gwybod amdanyn nhw ?
  iayes.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanynfor_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  yes, do you know them?
64EDUo(edde)t ti (y)n gwybod amdanyn nhw ?
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN amdanynfor_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  did you recognize them?
90EDUa os wyt ti yn bwyta (..) (dy)dyn nhw ddim yn (..) clywed y peth yn iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and if you eat, they can't hear it properly
160EDUo(edde)ch chi gyd yn hoffi nhw ?
  oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  did you all like them?
169EDUpam wyt ti (ddi)m yn hoffi nhw ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  why don't you like them?
171EDUahCS does dim blas gyda nhw .
  ahah.IM doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV blastaste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  ah, because they have no taste
222EDUpwy sy (we)di rhoi nhw ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP rhoigive.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  who put that there?
224EDUo [/] o ble daethon nhw ?
  oof.PREP ohe.PRON.M.3S blewhere.INT daethoncome.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P ?
  where did they come from?
230EDUa maen nhw well nawr ?
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wellbetter.ADJ.COMP+SM nawrnow.ADV ?
  and they're better now
233EDUohCS dw i (ddi)m isio torri nhw .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG torribreak.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  oh I don't want to break them
236EDUmaen nhw (y)n neis .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT neisnice.ADJ .
  they're nice
237EDUyn ble o(edde)n nhw wedi torri ?
  ynPRT blewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP torribreak.V.INFIN ?
  where were they broken?
268EDUwyt ti (we)di dweud bod ti mynd i fynd gyda nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP dweudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  have you said that you're going with them?
274EDU<ydy (y)n> [?] mynd i gadael ti fynd gyda nhw ?
  ydybe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gadaelleave.V.INFIN tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  is she going to let you go with them?
279EDUos wyt [//] os (ba)sen nhw (y)n wahodd ti fynd ar lan y môr (ba)set ti (y)n mynd ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES osif.CONJ basenbe.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wahoddinvite.V.INFIN+SM tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP lanshore.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ?
  if they were to invite you to the beach, would you go?
299EDU<sut maen nhw> [//] sut dach chi (we)di wneud (.) reina ?
  suthow.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P suthow.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM reinathose.PRON+SM ?
  how did you make those?
370EDU&kad jyst cadw nhw .
  jystjust.ADV cadwkeep.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  just keep them
378EDUa be oes angen helpu nhw ?
  aand.CONJ bewhat.INT oesbe.V.3S.PRES.INDEF angenneed.N.M.SG helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  and what do they need help with?
381EDUdoes dim isio (.) help arnyn nhw .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV isiowant.N.M.SG helphelp.N.SG arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  they don't need help
392EDUgwranda pam oedd isio help arnyn nhw ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF isiowant.N.M.SG helphelp.N.SG arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  listen, why did they need help?
395EDUfotocopiasS ["] (y)dyn nhw .
  fotocopiasphotocopy.N.F.PL.[or].photocopy.V.2S.PRES ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  they're photocopies
397EDUahCS ti (y)n croesi (y)r ffordd ac yn tynnu fotocopiasS iddyn nhw .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ynPRT croesicross.V.INFIN yrthe.DET.DEF fforddway.N.F.SG acand.CONJ ynPRT tynnudraw.V.INFIN fotocopiasphotocopy.N.F.PL iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  ah, you cross the road and take photocopies for them
401EDU(dy)na (y)r unig help wyt ti (y)n roid iddyn nhw ?
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ helphelp.N.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  that's the only help that you give them?
406EDUiddyn nhw (e)iste(dd) .
  iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P eisteddsit.V.INFIN .
  to make them sit
407EDU<wyt ti> [/] wyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  do you shout at them?
409EDUwyt ti (y)n weiddi arnyn nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT weiddishout.V.INFIN+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  are you going to shout at them?
411EDUahCS be wyt ti (y)n wneud gyda nhw ?
  ahah.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  ah, what do you do with them?
419EDUydyn nhw (y)n wirion ?
  ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wirionsilly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM ?
  are they silly?
424EDUbe maen nhw (y)n wneud ?
  bewhat.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ?
  what do they do?
426EDUmaen nhw yn ffrae(o) +//.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ffraeoquarrel.V.INFIN .
  they argue...
443EDUa mae pawb yn ei gweld nhw yndy ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  and everybody sees them do they?
510EDUwyt ti (y)n gallu dweud wrthyn nhw fan (a)cw (.) pwy sy (y)n ysgrifennu atat ti o Cymru ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ysgrifennuwrite.V.INFIN atatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE ?
  can you tell them over there who is writing to you from Wales?
522EDUllawer ohonyn nhw .
  llawermany.QUAN ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  many of them
526EDUcant ohonyn nhw ?
  canthundred.N.M.SG ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  a hundred of them?
529EDUxxx ia llawer ohonyn nhw .
  iayes.ADV llawermany.QUAN ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  [...] yes, many of them
631EDU+< ahCS a wedyn maen nhw (y)n agor y ciosg .
  ahah.IM aand.CONJ wedynafterwards.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT agoropen.V.INFIN ythe.DET.DEF ciosgkiosk.N.M.SG .
  ah, and then they open the kiosk
735EDUpwy (y)dyn nhw ta ?
  pwywho.PRON ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P tabe.IM ?
  who are they then?
808EDUmae [/] mae plant mae rhieni nhw yn siarad Cymraeg gyda nhw hefyd ?
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL maebe.V.3S.PRES rhieniparents.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV ?
  there are children whose parents speak Welsh with them too?
808EDUmae [/] mae plant mae rhieni nhw yn siarad Cymraeg gyda nhw hefyd ?
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL maebe.V.3S.PRES rhieniparents.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG gydawith.PREP nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV ?
  there are children whose parents speak Welsh with them too?
884EDU+< pwy (y)dyn nhw ta ?
  pwywho.PRON ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P tabe.IM ?
  who are they then?
887EDUo ble maen nhw (y)n dod ?
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S blewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN ?
  where are they from?
890EDUmaen nhw (y)n dod pob blwyddyn yndyn ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN pobeach.PREQ blwyddynyear.N.F.SG yndynbe.V.3P.PRES.EMPH ?
  they come every year don't they?
892EDUa maen nhw (y)n aros gyda pwy ?
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN gydawith.PREP pwywho.PRON ?
  and who are they staying with?
894EDUgyda Julie (.) sef ei (.) modryb nhw ynde .
  gydawith.PREP Juliename sefnamely.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S modrybaunt.N.F.SG nhwthey.PRON.3P yndeisn't_it.IM .
  with Julie, who is their aunt
901EDUdyna sut (.) dan ni (y)n nabod nhw .
  dynathat_is.ADV suthow.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  that's how we know them
905EDUa (.) mae [/] (.) mae eu taid nhw (.) yn byw yng Nghymru (.) ia ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES eutheir.ADJ.POSS.3P taidgrandfather.N.M.SG nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM iayes.ADV ?
  and their grandfather lives in Wales right?
960EDU<maen nhw> [/] maen nhw (y)n dlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dlwspretty.ADJ+SM .
  they're pretty
960EDU<maen nhw> [/] maen nhw (y)n dlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dlwspretty.ADJ+SM .
  they're pretty
961EDUmaen nhw (y)n lluniau tlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT lluniaupictures.N.M.PL tlwspretty.ADJ .
  they're pretty pictures
964EDUac yn y lluniau yma (.) maen nhw (y)n ddangos y teithiau maen nhw (y)n wneud yn ArgentinaS (..) gyda (y)r criw .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL ymahere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF teithiaujourneys.N.F.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP Argentinaname gydawith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  and in these pictures, they show their travels in Argentina with the crew
964EDUac yn y lluniau yma (.) maen nhw (y)n ddangos y teithiau maen nhw (y)n wneud yn ArgentinaS (..) gyda (y)r criw .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL ymahere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF teithiaujourneys.N.F.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP Argentinaname gydawith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  and in these pictures, they show their travels in Argentina with the crew
965EDUa maen nhw (y)n mynd i +/.
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP .
  and they're going to...
1003EDUo(edde)n nhw (y)n fach yn fan (y)na .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT fachsmall.ADJ+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  they were young there
1041EDUond yn yr un lle maen nhw .
  ondbut.CONJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM llewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  but they're in the same place
1048EDUti (y)n gweld nhw ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  do you see them?
1087EDUna nhw sy (y)n wneud y gwaith recordio .
  nano.ADV nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG recordiorecord.V.INFIN .
  no, they're the ones doing the recording work
1181EDUac o(edde)n nhw yn mynd i ysgol xxx .
  acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ysgolschool.N.F.SG .
  and they were going to
1182EDUwyt ti (y)n cofio eu enwau nhw ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P enwaunames.N.M.PL nhwthey.PRON.3P ?
  do you remember their names?
1184EDUia wyt ti (y)n cofio nhw .
  iayes.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  yes, you remember them
1185EDUsut daethon nhw yma ?
  suthow.INT daethoncome.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P ymahere.ADV ?
  how did they come here?
1186EDUoedd ei mam nhw yn athrawes Cymraeg ia ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG nhwthey.PRON.3P ynPRT athrawesteacher.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG iayes.ADV ?
  there mother was a Welsh teacher yes?
1188EDUa gorfod nhw [//] iddyn nhw fynd i ysgol xxx .
  aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN nhwthey.PRON.3P iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP ysgolschool.N.F.SG .
  and they had to go to [...] school
1188EDUa gorfod nhw [//] iddyn nhw fynd i ysgol xxx .
  aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN nhwthey.PRON.3P iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP ysgolschool.N.F.SG .
  and they had to go to [...] school
1190EDUo(edde)n nhw ddim yn gallu dweud gair yn y Sbaeneg .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN gairword.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  they couldn't speak a word of English
1194EDUie o(edde)n nhw +//.
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  yes, they would ...
1196EDUia o(edde)n nhw (y)n dod atat ti <i &k> [//] i [/] i holi +"/.
  iayes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN atatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S ito.PREP ito.PREP ito.PREP holiask.V.INFIN .
  yes, they would come to you to ask
1216EDUneu o(edde)n nhw ddim yn siarad yn iawn ?
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  or did they not speak properly?
1218EDUmaen nhw (y)n siarad yn iawn wrth_gwrs .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV wrth_gwrsof_course.ADV .
  of course they speak properly
1219EDUond mi gymerodd amser i nhw siarad .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF gymeroddtake.V.3S.PAST+SM amsertime.N.M.SG ito.PREP nhwthey.PRON.3P siaradtalk.V.INFIN .
  but it took them a while to learn
1221EDUar dechrau o(edde)n nhw (y)n gallu deud dim .
  aron.PREP dechraubegin.V.INFIN oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN deudsay.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG .
  at the beginning they couldn't say anything

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.