PATAGONIA - Patagonia19
Instances of lluniau for speaker EDU

928EDUa mae (y)na lluniau o (y)r GaimanCS yn fan (y)na ynddo fo .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lluniaupictures.N.M.PL oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  and there are pictures of the Gaiman in it there
946EDUefo ni mae (y)na lluniau dy ffrindiau (.) sef (.) AledCS ac Catrin_MaiCS .
  efowith.PREP niwe.PRON.1P maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lluniaupictures.N.M.PL dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindiaufriends.N.M.PL sefnamely.CONJ Aledname acand.CONJ Catrin_Mainame .
  we have pictures of your friends, Aled and Catrin Mai
961EDUmaen nhw (y)n lluniau tlws .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT lluniaupictures.N.M.PL tlwspretty.ADJ .
  they're pretty pictures
964EDUac yn y lluniau yma (.) maen nhw (y)n ddangos y teithiau maen nhw (y)n wneud yn ArgentinaS (..) gyda (y)r criw .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL ymahere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF teithiaujourneys.N.F.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP Argentinaname gydawith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  and in these pictures, they show their travels in Argentina with the crew

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.