PATAGONIA - Patagonia19
Instances of iawn for speaker EDU

14EDUiawn .
  iawnOK.ADV .
  ok
18EDUsiaradwch <yn iawn> [//] yn uchel cariad .
  siaradwchtalk.V.2P.IMPER ynPRT iawnOK.ADV ynPRT uchelhigh.ADJ cariadlove.N.MF.SG .
  speak up, love
90EDUa os wyt ti yn bwyta (..) (dy)dyn nhw ddim yn (..) clywed y peth yn iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and if you eat, they can't hear it properly
110EDUia [/] ia da iawn .
  iayes.ADV iayes.ADV dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, yes very good
118EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
146EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
175EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
191EDUfory ydy (y)r penblwydd go iawn ?
  forytomorrow.ADV ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG gorather.ADV iawnOK.ADV ?
  tomorrow is the actual birthday?
218EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
247EDUa mae (y)n iawn rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV rŵannow.ADV .
  and it's okay now
249EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
341EDUmae [/] mae hwnna (y)n edrych yn iawn .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT edrychlook.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  that looks good
499EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
545EDUgynnar iawn .
  gynnarearly.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  very early
641EDUahCS i cadw yr ysgol yn iawn .
  ahah.IM ito.PREP cadwkeep.V.INFIN yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  ah, to keep the school
767EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
1050EDU<mae (y)n> [/] <mae (y)n> [/] mae (y)n llyfr diddorol iawn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT llyfrbook.N.M.SG diddorolinteresting.ADJ iawnvery.ADV .
  it's a very interesting book
1067EDUda iawn .
  dagood.ADJ iawnvery.ADV .
  very good
1117EDUdweud o (y)n iawn .
  dweudsay.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  say it properly
1214EDUa siarad yn iawn ynde ?
  aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV yndeisn't_it.IM ?
  and they speak properly do they?
1216EDUneu o(edde)n nhw ddim yn siarad yn iawn ?
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  or did they not speak properly?
1218EDUmaen nhw (y)n siarad yn iawn wrth_gwrs .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV wrth_gwrsof_course.ADV .
  of course they speak properly

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.