PATAGONIA - Patagonia19
Instances of gwranda for speaker EDU

147EDUgwranda (.) sut oedd y parti neithiwr ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER suthow.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF partiparty.N.M.SG neithiwrlast_night.ADV ?
  listen, how was the party last night?
373EDUheCS gwranda pam wyt ti (y)n mynd i yr ysgol feithrin erbyn hyn ?
  hehey.IM.[or].have.V.1S.PRES gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG feithrinnurture.V.INFIN+SM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ?
  hey listen, why are you going to the nursery school nowadays?
392EDUgwranda pam oedd isio help arnyn nhw ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF isiowant.N.M.SG helphelp.N.SG arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ?
  listen, why did they need help?
805EDUa (..) wel gwranda (.) uh dach chi gyd yn siarad Gymraeg (.) achos dach chi gyd yn dod o teuluoedd Cymraeg ia ?
  aand.CONJ welwell.IM gwrandalisten.V.2S.IMPER uher.IM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN GymraegWelsh.N.F.SG+SM achosbecause.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P gydjoint.ADJ+SM ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S teuluoeddfamilies.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG iayes.ADV ?
  and, well, listen, er, you all speak Welsh because you all come from Welsh families don't you?
1167EDUgwranda (.) tyrd yma i dweud wrth y peiriant bach yma (.) faint o plant sy (y)n siarad Cymraeg yn [/] yn yr ysgol ti ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV ito.PREP dweudsay.V.INFIN wrthby.PREP ythe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP plantchild.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG tiyou.PRON.2S ?
  listen, come here and tell this little machine how many children speak Welsh at your school?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.