PATAGONIA - Patagonia19
Instances of faint for speaker EDU

30EDUie faint oedd hi (y)n cael ?
  ieyes.ADV faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  yeah, what age was she turning?
111EDUfaint oedd hi (y)n cael ?
  faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ?
  what age was she turning?
194EDUa am faint o (y)r gloch mae hwnnw (y)n dechrau ?
  aand.CONJ amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM maebe.V.3S.PRES hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ynPRT dechraubegin.V.INFIN ?
  and at what time does that begin?
535EDUac am faint o (y)r cloch wyt ti (y)n dechrau yn y bore (.) i fynd ?
  acand.CONJ amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF clochbell.N.F.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dechraubegin.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ?
  and at what time do you start in the morning to go ?
589EDUam faint o (y)r gloch chi (y)n cael brecwast ?
  amfor.PREP faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM chiyou.PRON.2P ynPRT caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  at what time do you have breakfast?
657EDUa (.) faint o arian wyt ti (y)n gwario bob dydd ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP arianmoney.N.M.SG wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwariospend.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG ?
  and how much money do you spend each day?
1167EDUgwranda (.) tyrd yma i dweud wrth y peiriant bach yma (.) faint o plant sy (y)n siarad Cymraeg yn [/] yn yr ysgol ti ?
  gwrandalisten.V.2S.IMPER tyrdcome.V.2S.IMPER ymahere.ADV ito.PREP dweudsay.V.INFIN wrthby.PREP ythe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP plantchild.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG tiyou.PRON.2S ?
  listen, come here and tell this little machine how many children speak Welsh at your school?
1298EDUfaint ?
  faintsize.N.M.SG+SM ?
  how much?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.