PATAGONIA - Patagonia19
Instances of ddim for speaker EDU

70EDUti (ddi)m yn gwybo(d) .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don't know
90EDUa os wyt ti yn bwyta (..) (dy)dyn nhw ddim yn (..) clywed y peth yn iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT bwytaeat.V.INFIN dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT iawnOK.ADV .
  and if you eat, they can't hear it properly
169EDUpam wyt ti (ddi)m yn hoffi nhw ?
  pamwhy?.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  why don't you like them?
179EDUxxx <dw i (ddi)m yn deall yr> [//] dydw i (ddi)m yn deall y system .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN yrthat.PRON.REL dydwbe.V.1S.PRES.NEG iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN ythe.DET.DEF systemsystem.N.F.SG .
  [...] I don't understand the system
179EDUxxx <dw i (ddi)m yn deall yr> [//] dydw i (ddi)m yn deall y system .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN yrthat.PRON.REL dydwbe.V.1S.PRES.NEG iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN ythe.DET.DEF systemsystem.N.F.SG .
  [...] I don't understand the system
216EDUo_kCS wyt ti (ddi)m yn cofio felly ?
  o_kOK.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN fellyso.ADV ?
  ok, you don't remember then?
233EDUohCS dw i (ddi)m isio torri nhw .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG torribreak.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  oh I don't want to break them
241EDUia dw i (ddi)m yn gwybod .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  yeah, I don't know
254EDUwyt ti (ddi)m yn gwybod ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  you don't know?
256EDUos wyt ti ddim yn gwybod pwy sy (y)n gwybod ?
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  if you don't know, who does know?
275EDU<dw i ddim yn credu> [/] (.) dw i ddim yn credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I don't think so
275EDU<dw i ddim yn credu> [/] (.) dw i ddim yn credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I don't think so
374EDUwyt ti ddim i fod i fynd .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  you're not supposed to go
452EDUbe chest ti ddim cinio ?
  bewhat.INT chestget.V.2S.PAST+AM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ciniodinner.N.M.SG ?
  what, did you not have lunch?
470EDUti (ddi)m yn hoffi cig fel pob Archentwr ag Archentwraig ?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG fellike.CONJ pobeach.PREQ Archentwrname agwith.PREP Archentwraigname ?
  don't you like meat, like every Argentinian man and woman?
472EDUpam ti (ddi)m hoffi cig ?
  pamwhy?.ADV tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM hoffilike.V.INFIN cigmeat.N.M.SG ?
  why don't you like meat?
627EDUgobeithio bod yna &ð <dach chi ddim> [//] dach chi (y)n bwyta y [/] y fwyd yna cyn cael cinio neu cyn cael brecwast ?
  gobeithiohope.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT bwytaeat.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF fwydfood.N.M.SG+SM ynathere.ADV cynbefore.PREP caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG neuor.CONJ cynbefore.PREP caelget.V.INFIN brecwastbreakfast.N.MF.SG ?
  I hope that you eat that food before having lunch or before having breakfast?
651EDUti (ddi)m yn gofyn i fi bob tro .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  you don't ask me every time
724EDUahCS ti (ddi)m isio deud .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN .
  ah, you don't want to say
780EDU+< ahCS ti (ddi)m isio deud .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN .
  ah, you don't want to say
848EDUa dach chi ddim yn taflu cwshin (.) <yn eich> [//] (.) yn erbyn eich_gilydd (.) gobeithio ?
  aand.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM ynPRT tafluthrow.V.INFIN cwshincushion.N.M.SG ynPRT eichyour.ADJ.POSS.2P ynPRT erbynby.PREP eich_gilyddeach_other.PRON.2P gobeithiohope.V.INFIN ?
  and I hope you don't throw the cushion at each other?
872EDUxxx ti (ddi)m isio mwy ?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG mwymore.ADJ.COMP ?
  [...] you don't want more?
1082EDUa pwy oedd yn wneud yn dda pwy ddim .
  aand.CONJ pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM pwywho.PRON ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  and who was doing well, and who was not
1090EDUa ti (ddi)m yn siarad nawr .
  aand.CONJ tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN nawrnow.ADV .
  and you're not talking now
1120EDUtwyt ti (ddi)m yn gwybod dim un arall ?
  twytunk tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dimnot.ADV unone.NUM arallother.ADJ ?
  don't you know any other ones?
1128EDUwyt ti ddim yn &k +..?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT ?
  you don't
1190EDUo(edde)n nhw ddim yn gallu dweud gair yn y Sbaeneg .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN dweudsay.V.INFIN gairword.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  they couldn't speak a word of English
1205EDUti (ddi)m yn cofio .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  you don't remember
1216EDUneu o(edde)n nhw ddim yn siarad yn iawn ?
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  or did they not speak properly?
1257EDUwyt ti (ddi)m yn cofio .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  you don't remember
1269EDU<na dw i (ddi)m yn> [/] dw i (ddi)m yn adnabod rhein .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT adnabodrecognise_(identify).V.INFIN rheinthese.PRON .
  I don't recognize these
1269EDU<na dw i (ddi)m yn> [/] dw i (ddi)m yn adnabod rhein .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT adnabodrecognise_(identify).V.INFIN rheinthese.PRON .
  I don't recognize these
1272EDU+< ti (ddi)m yn gwybod .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don't know
1303EDUachos oedd mam yn dod i_fewn ac oedd ti ddim isio siarad .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dodcome.V.INFIN i_fewnin.PREP acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG siaradtalk.V.INFIN .
  because mum came in, and you didn't want to talk

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.