PATAGONIA - Patagonia19
Instances of ddangos for speaker EDU

942EDUwyt ti (y)n gallu (.) gadael i mi ddangos i ti ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN gadaelleave.V.INFIN ito.PREP miI.PRON.1S ddangosshow.V.INFIN+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S ?
  can you let me show you?
964EDUac yn y lluniau yma (.) maen nhw (y)n ddangos y teithiau maen nhw (y)n wneud yn ArgentinaS (..) gyda (y)r criw .
  acand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL ymahere.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF teithiaujourneys.N.F.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP Argentinaname gydawith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  and in these pictures, they show their travels in Argentina with the crew

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.